You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

34. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale (amânarea votului final).
 
see bill no. 672/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.32 este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale. Procedură de urgență.

Rog pe domnul deputat Neacșu, președintele Comisiei pentru agricultură, să propună timpii de dezbatere.

Domnul Ilie Neacșu:

Vă propun 12 minute pentru dezbateri și 2 minute pentru vorbitori.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această alocare de timp? Mulțumesc.

Voturi contra?

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat alocarea timpilor.

În privința titlului proiectului de lege nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La articolul unic al proiectului de lege vă rog să sesizați amendamentul formulat de comisie, care adaugă sintagma "cu următoarele modificări" textului inițial al Guvernului.

Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul articolului unic al proiectului de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul legii și titlul articolului unic au fost votate în unanimitate.

La ordonanța de urgență, asupra titlului nu sunt obiecții.

Votat în unanimitate.

Asupra art.1-7, pentru care comisia nu a făcut amendamente, sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Textele art.1-7 votate în unanimitate.

La art.8 al ordonanței de urgență vă rog să sesizați amendamentul formulat de către comisie, amendament care vizează o ușoară ameliorare redacțională.

Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul art.8.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La art.9 și 10, fără amendamente de la comisie, sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Votate în unanimitate.

În aceste condiții, votul final asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.262/2000 va fi supus votului final joi.