Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această convenție.
 
see bill no. 64/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem în continuare la proiectul înscris pe ordinea de zi la pct.5 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a protocolului din 1996 la această convenție, proiect adoptat de Senat la 14.02.2000.

Din partea inițiatorului, rog să se prezinte proiectul.

Domnul Tudor Florescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Convenția nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale, adoptată la Geneva la data de 29 octombrie 1976 și intrată în vigoare la data de 28 noiembrie 1981 a fost completată ulterior printr-un protocol adoptat la Conferința internațională a muncii la Geneva la 22 octombrie 1996.

Respectarea prevederilor Convenției nr.147/1976 este obligatorie și reprezintă unul dintre obiectivele inspectorilor care efectuează activități de control ale statului în porturi. Acest gen de controale este prevăzut în diverse memorandumuri de înțelegere între state, pe zone maritime, precum și în Directiva CE nr.95/21.

Toate statele membre ale Uniunii Europene au ratificat Convenția nr.147/1976. Totodată, prevederile acestei convenții sunt în strânsă legătură cu prevederile Convenției internaționale privind ocrotirea vieții omenești pe mare "Solas 1974", ale Convenției internaționale privind liniile de încărcare - LOAD LINE 1966 și ale Convenției internaționale privind abordajele pe mare COLREG 1972, adoptate la Organizația maritimă internațională și la care România a aderat.

De asemenea, prin ratificarea Convenției nr.147/1976, se acordă unui stat dreptul de a controla, dacă este sesizat în acest sens, oricare dintre navele care intră în porturile sale asupra modului cum se respectă standardele acestei convenții. În cazul în care se constată abateri de la aceste standarde care pun în pericol clar sănătatea și siguranța, statul poate reține nava până la remedierea condițiilor la bord, informând corespunzător statul de pavilion al navei.

Devenind parte la această convenție, autoritățile române vor putea exercita dreptul de control la bordul navelor sub pavilion străin, fapt ce va conduce la eliminarea navelor sub standard care intră în porturile românești.

Totodată, navele sub pavilion român nu vor mai intra obligatoriu în programele de control ale autorităților portuare ale țărilor care au ratificat această convenție.

Prin ratificarea acestei convenții, România își aliniază legislația națională la cea internațională, realizând în același timp armonizarea cu legislația Uniunii Europene.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Rog pe domnul președinte al Comisiei pentru industrii să prezinte raportul.

Domnul Antal Istvan:

Cu adresa nr.64 din februarie 2000, președintele Camerei Deputaților, în conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, a sesizat pentru examinare și avizare în fond Comisia pentru industrii și servicii cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56 din 1999 pentru ratificarea Convenției nr.147 din 1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a protocolului din 1996 la această convenție.

În urma dezbaterii în ședința din data de 9 ianuarie 2001, comisia a hotărât în unanimitate, ținând cont și de avizele favorabile primite de la Consiliul legislativ, de la Comisia pentru muncă și protecție socială, de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, să avizeze favorabil în fond și să-l propună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată de Senat.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu.

În consecință, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă în privința titlului și a articolului unic al legii există obiecțiuni, având în vedere că n-au fost făcute amendamente. Nu sunt.

Se consideră adoptate în unanimitate.

Dacă în privința titlului ordonanței de urgență și a articolului unic al ordonanței există obiecțiuni. Nu sunt.

Se consideră adoptate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea Convenției nr.147 din 1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a protocolului din 1996 la această convenție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, proiectul de lege a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 13:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro