Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A 747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele peroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale.
 
see bill no. 582/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem în continuare la pct.6 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A 747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime internaționale proiect de lege adoptat de Senat la 31.10.2000.

Dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

Domnul Tudor Florescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

La data de 23 ianuarie 1969, în cadrul Organizației maritime internaționale, a fost încheiată Convenția internațională asupra măsurării tonajelor navelor.

În cadrul Convenției sus-menționate a fost convenit un sistem internațional unificat de măsurare a tonajelor navelor maritime mai simplu și mai rațional.

Ulterior adoptării acestei convenții, dorind să realizeze eliminarea completă a poluării mediului maritim cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare și să reducă la minim deversarea accidentală de astfel de substanțe, Organizația maritimă internațională a adoptat Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 - MARPOL 73/78.

Pentru aplicarea Rezoluției Organizației maritime internaționale A 747(18)/1993, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Regulamentul nr.2978 din 21 noiembrie 1994 prin care se recomandă ca la stabilirea tarifelor ce urmează a fi percepute de la navele petroliere cu tancuri de balast separat, calculul să fie fondat pe tonajul brut redus, așa cum se indică la rubrica "Observații" a certificatului internațional de tonaj al navei" sau prin stabilirea unui procent minim de 17% de diminuare a tarifelor portuare și de pilotaj pentru astfel de nave.

Ordonanța Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A 747(18), referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizației maritime internaționale, a fost elaborată în spiritul recomandării Rezoluției A 747 din 1993 și a Regulamentului nr.2978/1994 adoptat de Consiliul Uniunii Europene.

Autoritățile portuare și societățile de pilotaj au luat măsurile necesare pentru ca prevederile acestei ordonanțe să intre în forță în termenul stabilit.

Adoptarea acestei ordonanțe constituie un semnal pozitiv în ceea ce privește consecvența României de a se alinia la standardele comunitare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule ministru.

Dau cuvântul domnului președinte al Comisiei pentru industrii pentru a-și prezenta raportul.

Domnul Antal Istvan:

Raport asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76 din 2000:

Cu adresa nr.582 din 6 noiembrie 2000, președintele Camerei Deputaților, în conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, a sesizat pentru examinare și avizare în fond Comisia pentru industrii și servicii cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76 din 2000.

În urma dezbaterii în ședința din data de 9 ianuarie 2001, comisia a hotărât în unanimitate, ținând cont și de avizul favorabil primit de la Consiliul legislativ, avizarea favorabilă a proiectului de lege menționat mai sus și trimiterea lui spre dezbatere și adoptare în plenul Camerei Deputaților, în forma prezentată de Senat.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu. Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și de ordonanță.

Nefiind amendamente, vă întreb dacă în privința titlului legii și a articolului unic există obiecții sau observații. Nu sunt.

Se consideră adoptate în unanimitate.

Dacă în privința titlului ordonanței sunt obiecții. Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Dacă în privința articolui unic care cuprinde și anexa cuprinzând rezoluția există obiecții. Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Asupra art.2 - 6 există obiecții? Nu sunt.

Adoptate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A 747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizației maritime internaționale.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Dacă sunt abțineri. Nu sunt.

Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 13 august 2020, 15:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro