Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

8. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999.
 
see bill no. 587/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La punctul 7 al ordinii de zi figurează Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999, proiect de lege adoptat de Senat la 31.10.2000.

Dau cuvântul inițiatorului, reprezentantului ministerului.

Domnul Tudor Florescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În anul 1998, Organizația Aviației Civile Internaționale - OACI a relansat procesul de reformă a cadrului juridic aferent responsabilității transportatorilor aerieni, propunând actualizarea unor reglementări de bază ale transportului aerian internațional, reglementări care formează așa-numitul sistem "Varșovia".

Convenția semnată la Varșovia în 1929 stabilește regulile de bază referitoare la desfășurarea activităților de transport aerian internațional de pasageri și marfă. La vremea adoptării sale, Convenția de la Varșovia a reprezentat o realizare importantă, prin unificarea dreptului aerian, instaurând reguli comune referitoare la responsabilitate și reprezentând o unificare a dreptului cu privire la transportul internațional pe calea aerului.

O dată cu trecerea timpului, au fost tot mai numeroase statele care au cerut modificarea Convenției de la Varșovia, cel puțin în ceea ce privește clauzele referitoare la limita răspunderii transportatorilor și a jurisdicției.

Ca urmare a acestor evoluții, în cadrul Conferinței diplomatice organizate la Montreal de către Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale, a fost adoptată, la data de 28 mai 1999, o nouă Convenție pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, denumită în continuare Convenția de la Montreal.

Alinierea la noile standarde impuse prin Convenția de la Montreal reprezintă o măsură de creștere a gradului de protecție a pasagerului, chiar dacă ridicarea limitei de răspundere față de pasageri în caz de accident ar putea crea, pentru transportatorii români aerieni, anumite probleme temporare legate de posibilitățile financiare ale acestora, de a suporta creșterea corespunzătoare a sumelor prevăzute în contractele de asigurare încheiate.

De asemenea, trebuie menționat faptul că, în prezent, nici un transportator aerian român nu poate penetra pe o altă piață europeană dacă nu are încheiate, pentru aeronavele din dotare, polițe de asigurare care să acopere cel puțin limita de răspundere prevăzută în Reglementarea nr.2027/1997 a Comunității Europene similară limitei impuse de noua Convenție de la Montreal.

Convenția de la Montreal va intra în vigoare la 60 de zile după depunerea instrumentelor de ratificare de către 30 de state membre ale OACI.

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de ordonanță care, în forma prezentată, a fost avizat și de celelalte ministere interesate și îl supunem spre adoptarea dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul președinte al Comisiei pentru industrii și servicii.

Domnul Antal István:

Dau citire raportului întocmit de Comisia pentru industrii și servicii la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999.

Cu adresa nr.587/6 noiembrie 2000, în conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, președintele Camerei Deputaților a sesizat Comisia pentru industrii și servicii cu dezbaterea și avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999.

În urma examinării proiectului sus menționat, în ședința din 9 ianuarie 2001, comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999, în forma adoptată de Senat.

Prin obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă asupra titlului proiectului de lege și a articolului unic există obiecțiuni. Nu sunt.

Adoptate în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței și asupra articolului unic, articol care cuprinde în anexă și convenția, sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Le consider adoptate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 19:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro