Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

9. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999.
 
see bill no. 596/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La punctul 8 figurează Proiectul de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999, proiect de lege adoptat de Senat la 6.11.2000.

Dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

Domnul Cristian Niculescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Mă numesc Cristian Niculescu, sunt secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe cu problema relației cu Parlamentul, probleme de comunicare, imagine, cultură, comunități românești de peste hotare.

Vă rog să-mi permiteți să expun câteva motive în favoarea aprobării acestei legi.

În perioada 16 iunie - 6 iulie 1999, a avut loc la sediul Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelectuală din Geneva Conferința diplomatică în cadrul căreia s-a adoptat un nou Act al Aranjamentului de la Haga, denumit Actul de la Geneva privind înregistrarea internațională de desene și modele industriale.

Obiectivele Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga pentru înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale sunt: lărgirea ariei de aplicare a sistemului de înregistrare internațională, transformarea Aranjamentului de la Haga în cel mai eficient instrument pentru obținerea protecției desenelor și modelelor industriale în mai multe state, prin simplificarea procedurilor.

Acest Aranjament multilateral oferă o soluție simplă și economică societăților care doresc să-și protejeze desenele și modelele industriale proprii într-unul sau în toate statele care sunt parte la Aranjament.

Actul final al Conferinței diplomatice a fost semnat în total de 65 de state și de Comunitatea Europeană.

Delegația României a semnat noul act al Aranjamentului de la Haga din împuternicirea primului-ministru al Guvernului.

Având în vedere că proiectul de act normativ pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga pentru înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, pe care-l supunem spre aprobare împreună cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, aduce avantaje statului român, vă rugăm să aprobați acest proiect. Vă rugăm să aprobați să se împuternicească Ministerul Afacerilor Externe și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru a face declarațiile prevăzute în Aranjament cu privire la procedura tehnică de înregistrare, în termen de 6 luni de la prezentarea instrumentului de ratificare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule ministru.

Dau cuvântul domnului președinte al Comisiei pentru industrii.

Domnul Antal István:

Dau citire Raportului la proiectul de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999.

Cu adresa nr.596/13 noiembrie 2000, în conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, președintele Camerei Deputaților a sesizat Comisia pentru industrii și servicii cu dezbaterea și avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva.

În urma examinării proiectului sus menționat, în ședința din 10 ianuarie 2001, Comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999, în forma adoptată de Senat.

Prin obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte Antal.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu. Vă mulțumesc.

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului de lege.

Asupra titlului există obiecțiuni? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Dacă asupra art.1 - 3 există obiecțiuni. Nu sunt.

Adoptate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Dacă sunt abțineri. Nu sunt.

În unanimitate, proiectul de lege a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 10:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro