Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 12-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. Informare privind restituirea unor proiecte de lege Guvernului, potrivit prevederilor art.90 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,40.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Constantin Niță și Ioan Mihai Năstase, secretari.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul de 344 de deputați, și-au înregistrat prezența 266, 78 sunt absenți, 43 participând la alte acțiuni parlamentare, 2 deputați aflându-se în străinătate, iar Comisia juridică, de disciplină și imunități, formată din 23 de deputați, are o acțiune în comisie.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint întâi informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Cameră și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2000 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane de dolari SUA, semnat la Washington la 17 iunie 1999, și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea acestui acord, adoptat de Senat în ședința din 5 februarie 2001.

Cu acest proiect au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică. Termen de depunere a raportului: 16 februarie 2001. Proiectul urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2000 pentru ratificarea Scrisorii de înțelegere dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 de dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finanțarea proiectului "Facilitarea comerțului și transportului în sud-estul Europei", în valoare de 17,1 milioane de dolari S.U.A., proiect adoptat de Senat în ședința din 5 februarie 2001.

Cu acest proiect au fost sesizate: în fond, Comisia pentru buget, iar pentru avize, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică.

Termen de depunere a raportului: 16 februarie 2001. Proiectul urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2000 privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societății Comerciale "Fast Service Electronica" S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei și Harghitei, adoptat de Senat în ședința din 5 februarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, iar pentru avize, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică.

Termen de depunere a raportului: 16 februarie 2000.

Proiectul urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 de milioane de dolari S.U.A., semnat la Washington, la 17 iunie 1999, adoptat de Senat în ședința din 5 februarie 2001.

Vedeți că este alt proiect decât cel de la pct.2.

În fond, a fost sesizată Comisia pentru buget; pentru avize, Comisia pentru politică economică și Comisia juridică.

Termen de depunere a raportului: 16 februarie 2000.

Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid, adoptat de Senat în ședința din 5 februarie 2001.

Cu acest proiect au fost sesizate: în fond, Comisia pentru industrii, iar pentru avize, Comisia pentru buget și Comisia juridică.

Termen de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

Proiectul urmează a fi dezbătut în procedură de urență.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit și Promovare BANKOOP SA, ce decurg din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 120 milioane de dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995, proiect adoptat de Senat în ședința din 5 februarie 2001.

Cu acest proiect au fost sesizate: în fond, Comisia pentru buget, iar pentru avize, Comisia pentru industrii și Comisia juridică.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

Proiectul urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Vă informez în continuare că, la solicitarea Guvernului, potrivit prevederilor art.90 din Regulamentul Camerei Deputaților, următoarele proiecte de lege au fost restituite Guvernului:

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.164/1999 privind înființarea Agenției Domeniilor Statului și a Fondului de dezvoltare a agriculturii.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.287/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Transplant.

Nici unul din aceste proiecte de legi nu avea raportul întocmit. În consecință, în mod corect s-au restituit aceste proiecte Guvernului.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

Vă rog să-mi permiteți, în continuare, să vă informez cu privire la legile depuse la secretarul general al Camerei Deputaților pentru sesizarea de către deputați a Curții Constituționale, sesizare care urmează a fi făcută în conformitate cu prevederile art.17 alin.2 și 3 din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 penru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această convenție.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978.

- Legea pentru ratificarea Convenției europene privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnate la Oviedo la data de 4 aprilie 1997 și a Protocolului adițional la Convenția europeană privind protecția omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998.

- Legea pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

- Legea pentru acceptarea unor amendamente la Statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), adoptate la a 43-a sesiune a Conferințe Generale a acesteia, la 1 octombrie 1999.

- Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizației Maritime Internaționale.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciilor de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin actul final al Conferinței părților la această convenție, la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare , adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității al Organizației Maritime Internaționale.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenția Internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974.

- Legea pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999.

- Legea pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei, semnată la București la 30 iunie 1999.

- Legea pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind cooperarea în domeniiul sanitar-veterinar, semnată la București la 30 iunie 1999.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană.  

Continuăm ședința urmând a lua în dezbatere proiectele de lege de pe ordinea de zi, potrivit rapoartelor comisiilor permanente.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană.

Vă amintesc că este vorba de un proiect pe care-l vom dezbate în procedură de urgență și, în consecință, invit Comisia pentru buget să vă propună termenii de dezbatere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nefiind amendamente reținute de către comisie, vă propunem cinci minute pe total și un minut pentru eventualele intervenții.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această alocare de timp.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbatere. Având în vedere că raportul comisiei nu conține amendamente, vă solicit atenția pentru a vă exprima eventualele obiecțiuni cu privire la titlul proiectului de lege. Nu sunt obiecțiuni.

Adoptat în unanimitate.

Dacă asupra art.unic există obiecțiuni. Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență există obiecțiuni. Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Dacă la art.1, 2, 3, 4, 5, 6 din ordonanță există obiecțiuni. Nu sunt. Votate în unanimitate.

Fiind vorba de o lege ordinară, supun votului dumneavoastră acest proiect de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României.  

La pct.3 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind tariful vamal de import al României. De asemenea, în procedură de urgență.

Rog reprezentantul comisiei să propună timpii pentru dezbatere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă propunem același timp, cinci minute pe total și un minut pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această alocare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului.

Dacă asupra titlului proiectului legii există vreo obiecțiune. Nu sunt.

Este adoptat în unanimitate.

Dacă supra art.unic există obiecțiuni. Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență și a art.unic există obiecțiuni. Nu sunt.

Adoptate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2000.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială Roman - S.A. Brașov.  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" S.A. Brașov.

Și aici ne aflăm în fața unei ordonanțe de urgență. Raportul comisiei este simplu în forma prezentată.

Rog reprezentantul comisiei să propună timpul alocat dezbaterii.

   

Domnul Ántal Istvan:

Domnule președinte,

Fac mențiunea că din comisie raportul precizează că se supune spre adoptare în forma prezentată de Guvern nu în forma prezentată de către Senat și, ca atare, vă propunem zece minute pentru total și un minut pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această alocare. Mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă sunt abțineri. Nu sunt.

Stimați colegi,

În condițiile acestea, socotim că există amendamente și atunci supunem dezbaterii forma proiectului de lege în formula prezentată de către Guvern.

Dacă aveți obiecțiuni cu privire la titlul legii în formularea Guvernului. Nu sunt.

Această formulă este adoptată în unanimitate.

Dacă sunteți de acord cu art.unic în formularea pe care a prezentat-o Guvernul.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, art.unic a fost votat.

Dacă asupra titlului ordonanței, în prezentarea Guvernului, aveți obiecțiuni. Nu.

Adoptat în unanimitate.

Art.1, 2 și 3, în formularea care a fost prezentată de către Guvern.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul comisiei la forma prezentată de Senat este de a se elimina articolul 4, care a fost introdus de către Senat.

Cine este pentru eliminarea art.4.? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

În consecință, supun votului dumneavoastră final proiectul de lege și ordonanța în formularea pe care ne-a prezentat-o Guvernul.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate proiectul de lege în varianta inițială a Guvernului.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 176/1999 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale ROMAN S.A. Brașov și TRACTORUL UTB S.A. Brașov (adoptarea propunerii de respingere, formulată de comisie).  

Pct.5 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.176/1999 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale "Roman" S.A. Brașov și "Tractorul U.T.B." S.A. Brașov. Procedură de urgență.

Vă amintesc, comisia propune respingerea ordonanței.

În consecință, se supune votului această propunere a comisiei.

Cine este pentru respingerea ordonanței? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Două voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri. Nu sunt.

Se respinge proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.176/1999 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale "Roman" S.A. și "Tractorul U.T.B."

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/1999 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.  

La pct.6 din ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/1999 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.

Procedură de urgență. Rog comisia să propună timpii de dezbatere.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Propunem la acest proiect de ordonanță, cinci minute discuții totale, un minut pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această alocare de timp.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului.

Dacă asupra titlului proiectului de lege există obiecțiuni. Nu sunt.

Dacă supra articolului unic sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

În ceea ce privește ordonanța de urgență asupra titlului și articolului unic dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 145/1999 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.  

Pct.7 de pe ordinea de zi Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2000 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare. A doua ordonanță cu acest obiect. Procedură de urgență.

Rog comisia să propună timpii.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Propunem același timp, cinci minute total, un minut de intervenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această propunere. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Nefiind amendamente, vă întreb dacă există obiecții la titlul proiectului de lege. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Dacă sunt obiecții la art.unic. Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Dacă asupra titlului proiectului ordonanței de și a articolulu unic a acestei ordonanțe sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votate în unanimitate.

Supun votului final Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2000 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electriciate S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova.  

La pct.8 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova, proiect ce urmează a fi dezbătut în procedură de urgență, cu raport de adoptare din partea Comisiei pentru buget, care este rugată să-și propună timpii de dezbatere.

Comisia pentru industrii, îmi cer scuze.

   

Domnul Ántal Istvan:

Comisia pentru industrii propune cinci minute pentru dezbatere și un minut pentru fiecare luare de cuvânt.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această alocare de timp. Mulțumesc.

Dacă sunt împotriviri. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Vă rog să urmăriți raportul comisiei. Asupra titlului legii nu există vreun amendament. Vă întreb dacă există obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La articolul unic al proiectului de lege, vă rog să urmăriți amendamentul comisiei și să-mi spuneți dacă există obiecțiuni sau discuții. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul art.I din lege, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Textul art.unic din lege este votat în unanimitate.

Vă rog să observați la pag.3, comisia propune în textul legii introducerea unui articol nou, II, astfel încât art.unic devine art.1, în formularea pe care o vedeți în raport, ultimul pct., pct.6.

Dacă există discuții cu privire la acest amendament. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.II din lege, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.II din lege a fost adoptat în unanimitate.

La titlul ordonanței, dacă există obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate, nefiind amendamente din partea comisiei.

La art.1 din ordonanța de urgență, vă rog să observați textul nou al comisiei, cu sublinierea cuvintelor și formulărilor adăugate.

Dacă sunt discuții cu privire la acest amendament. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.1 din ordonanța de urgență, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La art.2 vă rog, de asemenea, să urmăriți raportul comisiei de fond, care propune o amendare a textului inițial pentru o mai bună precizare.

Dacă sunt discuții la acest amendament, la această nouă formulare a art.2.

Supun votului dumneavoastră art.2 al ordonanței, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art.3 din ordonanța de urgență, vă rog să vă uitați în raport la pct.4, pag.2, textul pe care-l propune comisia.

Dacă sunt discuții. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul art.3 din ordonanță în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.4 rămâne nemotivat.

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr.9, semnat la Varșovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992.  

Pct.9: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr.9, semnat la Varșovia, la 15 noiembrie 2000, la Acordul Central-European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1922, proiect adoptat de Senat, aflat în dezbatere la noi în procedură de urgență.

Rog comisia permanentă să propună timpii de dezbatere.

Comisia de industrii.

   

Domnul Ántal Istvan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunem cinci minute. Cu permisiunea dumneavoastră am să dau citire la câteva explicații privind acest act adițional.

Deci, protocolul adițional nr.9, semnat la Varșovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul Central-European de Comerț Liber (CEFTA), aprobat prin Ordonanța de urgență 267 din 7.XII.2000, conține amendamente care au fost convenite cu țările participante la cumulul Pan-european, deci, țările membre U.E., țările asociate, inclusiv țările membre CEFTA, pentru anul 2001. Acest protocol modifică protocolul nr.7 al Acordului CEFTA, referitor la definirea noțiunii de produse originale și metodele de cooperare administrativă. Celelalte țări membre CEFTA au aplicat prevederile acestui protocol de la 1 ianuarie 2001. Modificările aduse sunt similare cu cele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.275/2000.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Deci, am propus cinci minute, câte un minut pentru fiecare luare de cuvânt.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această alocare de timp.

Dacă sunt împotriviri. Nu sunt.

Nu sunt nici abțineri. Vă mulțumesc.

Înm consecință, nefiind amendamente din partea comisiei, vă întreb dacă asupra titlului proiectului de lege și a articolului unic există obiecțiuni. Nu sunt.

Adoptate în unanimitate.

Cu privire la titlul ordonanței de urgență și a art.unic dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr.9, semnat la Varșovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul Central-European de Comerț Liber (CEFCA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votată în unanimitate.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această alocare de timp.

Dacă sunt împotriviri. Nu.

Nu sunt nici abțineri. Vă mulțumesc.

În consecință, nefiind amendamente din partea comisiei vă întreb dacă asupra titlului proiectului de lege și a articolului unic există obiecțiuni. Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

Cu privire la titlul Ordonanței de urgență și a articolului unic, dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr. 9, semnat la Varșovia la 15 ianuarie 2000, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.275/2000 pentru aprobarea amendării Protocolului nr.4, privind definirea noțiunii de produse originale și metodele de cooperare administrative, anexă la Acordul European instituind o asociare între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte.  

La punctul 10 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 275/2000 pentru aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, proiect pe care-l vom dezbate în procedură de urgență, cu raport de adoptare.

Rog comisia de resort să propună timpii de dezbatere, respectiv Comisia pentru industrii și servicii.

   

Domnul Ántal István:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Noi propunem tot cinci minute, cu un minut pentru luarea de cuvânt și permiteți-mi să dau citire unor explicații, foarte pe scurt.

Ordonanța nr. 275 conține modificările, amendamentele aduse la Protocolul nr. 4 la Acordul european de asociere a României la Uniunea Europeană.

Aceste modificări au un caracter tehnic și au fost convenite și cu celelalte țări participante la cumulul de origine pan-european, amendamentele aduse sunt similare cu cele prevăzute prin Protocolul nr.9 la anexă, la Acordul CEFTA și vizează extinderea teremenului de aplicare a excepției de la regulă. Deci, această excepție se referă la materiile prime folosite la fabricarea unor produse originare pe care le exportă ulterior și acestea sunt scutite de la plata taxelor vamale.

Introducerea unei metode comune de administrare a stocurilor, clarificarea unor aspecte legate de transformarea din EURO în moneda națională și introducerea unor reguli de origine mai clare, mai flexibile și mai ușor de respectat pentru operatorii economici. UE aplică prevederile acestui protocol de la 1 ianuarie 2001. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu timpii propuși de către comisie. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege în procedură de urgență.

Nefiind amendamente, vă întreb dacă asupra titlului proiectului de lege și a articolului unic există obiecțiuni. Nu sunt.

Sunt aprobate în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență și a articolului unic, articol ce cuprinde și anexa, sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 275/2000 pentru aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

 
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 293/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (amânarea dezbaterii).  

La punctul 11 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 293/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului. Proiect aflat în procedură de urgență.

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru industrii și servicii.

   

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă solicităm într-o intervenție de procedură să fiți de acord să abordăm înainte de toate - a fost, cred, o greșeală de abordare în momentul când s-a întocmit această ordine de zi - Ordonanța nr. 216 care se află la poziția nr. 92, pentru ca apoi, domnule președinte, să trecem la punctul 11, să revenim, ca să respingem Ordonanța nr. 293 care modifică Ordonanța nr. 216. Sunt două ordonanțe care privesc același obiect de activitate, ordinea de înaintare a lor, cronologică, către Parlament a fost întâi 216 și apoi 293, nici una din ele nu este aprobată și vă rugăm să fiți de acord cu această procedură, ca să fie logică abordarea.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La ce punct?

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

92, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte,

Propunerea dumneavoastră este absolut rațională, dar regulamentar nu putem face decât să amânăm punctul 11 până când adoptăm întâi punctul 92.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Ar mai fi o soluție, domnule președinte, dacă sunteți de acord ca imediat după poziția 11 să discutăm 92, pentru că oricum 92 va intra foarte târziu, cred că nu va intra săptămâna aceasta.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă amintesc că proiectul ordinii de zi a fost deja adoptat de Comitetul ordinii de zi și atunci nu putem decât să facem această inversare.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Amânăm 11.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului.  

Domnul Valer Dorneanu:

La punctul 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului.

Nu, domnule președinte, stați puțin, este vorba de o ordonanță simplă, nu este procedură de urgență și atunci trebuie să dăm cuvântul inițiatorului în primul rând, dacă dorește. Nu.

Reprezentantul comisiei.

   

Domnul Ántal István:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Proiectul de ordonanță prevede în mod expres modificarea și completarea Legii nr. 26, în sensul precizării destinației sumelor care reprezintă cota de 2% din taxele percepute de oficiile Registrului Comerțului și care se virează Ministerului Justiției.

Proiectul de ordonanță completează art. 11 alin. 3 din Legea nr. 26, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 41 din 4 februarie 1998, care conține norme necesare potrivit cărora Ministerul Justiției utilizează și gestionează în regim extrabugetar cota de 2% din taxele percepute potrivit art. 11 din aceeași lege. Comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și aprobare în plenul Camerei Deputaților, în forma prezentată de Senat.

Obiectul reglementării și conținutul juridic al proiectului de lege permit ca acesta să aibă caracter de lege ordinară, deci supunem spre aprobare ca lege ordinară pentru plenul Camerei Deputaților.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbaterea generală a acestui proiect de lege.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Dacă la titlul legii și la cuprinsul articolului unic al legii există obiecțiuni. Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței și asupra articolului unic există obiecțiuni. Nu sunt. Votate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Dacă sunt abțineri. Nu sunt.

Votate în unanimitate.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (amânarea votului final).
 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului. Vă amintesc că ne aflăm în fața unei legi organice.

Dau cuvântul inițiatorului să prezinte proiectul.

Dorește cineva să intervină din partea inițiatorului?

Dau cuvântul reprezentantului comisiei.

   

Domnul Ántal István:

Comisia pentru industrii și servicii, în cadrul ședinței din data de 21.04.1999, deci este un aviz dat de comisia veche din Parlamentul trecut, a examinat proiectul de lege supus dezbaterii, având în vedere și avizele favorabile primite de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Consiliul Legislativ și a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în plenul Camerei Deputaților, în forma prezentată de inițiator.

Conform articolului 74 din Constituția României, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl constituie modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului. Se urmărește perfecționarea cadrului existent, de natură să contribuie la soluționarea competentă a litigiilor care fac obiectul art. 25 din lege, în sensul trecerii asupra tribunalului a cererilor de radiere a unor înmatriculări sau mențiuni din Registrul Comerțului, formulate de persoanele care se consideră prejudiciate prin înregistrările efectuate.

De asemenea, ca urmare a înființării Camerei de Comerț și Industrie Ilfov, proiectul de lege are în vedere și crearea Oficiului Registrului Comerțului pe lângă aceasta. În raport de obiectul și conținutul său, așa cum am spus, proiectul de lege are caracter de lege organică.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu. Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea legii. Asupra titlului legii dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Dacă asupra articolului I sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Dacă asupra articolului II sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Fiind vorba de o lege cu caracter organic amânăm votarea ei pentru joi, când va fi ședință de vot final.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă-5X 700 MWe.  

La punctul 14, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă, cu raport de adoptare din partea comisiei.

Dacă din partea Guvernului există dorința de a face o prezentare suplimentară.

Vă rog, domnule secretar de stat, să vă prezentați și să prezentați acest proiect de lege.

   

Domnul Romulus Moucha:

Romulus Moucha, secretar de stat la Ministerul Industriilor .

Așa după cum se cunoaște, una din prioritățile Guvernului este realizarea Centralei Nucleare de la Cernavodă, obiectiv major în politica energetică a României.

În momentul de față, această lege, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 126/2000 se află în stadiul de a avea niște amendamente făcute de Comisia pentru industrii din legislatura trecută, amendamente cu care suntem întru totul de acord.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Comisia pentru industrii, dacă aveți de susținut raportul.

 
   

Domnul Ántal István:

Ordonanța Guvernului nr. 126 din 2000 preia propunerea legislativă privind continuarea realizării obiectivului de investiții Cernavodă Centrala Nuclearo-Electrică 5X700 MW, dar nu în totalitate.

Din anexa cu amendamente propuse la această ordonanță se reiau o serie de prevederi din propunerea legislativă respectivă, pentru care, la vremea respectivă, comisia a respins propunerea legislativă și a preluat în această ordonanță acele amendamente care au fost agreate de comisie. În urma examinării proiectului în ședința din 18.10.2000, deci tot în legislatura trecută, comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care s-a prezentat pentru dezbatere.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu.

În consecință, trecem la dezbaterea proiectului de lege potrivit raportului comisiei.

Vă reamintesc că în raportul comisiei nu se propun amendamente, nici la titlul legii, nici la articolul unic.

Dacă sunt obiecțiuni cu privire la acestea. Nu sunt.

În consecință, titlul legii și conținutul articolului unic se consideră adoptate în unanimitate.

La titlul ordonanței nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

La art. 1 dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La art. 2, 3 și 4 dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votate în unanimitate.

La art. 5 vă semnalez faptul că din partea comisiei permanente pentru industrii se propune un amendament. Vă rog să vedeți textul reamenajat al comisiei și să vă spuneți eventualele puncte de vedere contrare. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art. 5 în alcătuirea propusă de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Textul art. 5 în formularea comisiei, votat în unanimitate.

La art. 6 și 7 nu sunt amendamente din partea comisiei. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La art. 8 vă rog să vă uitați în raport. La punctul 2, comisia propune introducerea unui alineat nou, în redactarea care vi se prezintă.

Dacă aveți obiecțiuni sau discuții contrare cu privire la acest amendament. Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La art. 9 nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 10, dacă la textul alin. 1 aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

După alin. 1, vă rog să sesizați, comisia propune introducerea unui alineat nou, 11, în redactarea care vi se prezintă.

Dacă sunt discuții cu privire la acest amendament. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de la art. 10, alin. 11.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Vă rog să observați, după art. 10, comisia propune introducerea unui nou articol, în formularea care vi se prezintă pe pagina ultimă din raport.

Dacă sunt observații. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră noul articol introdus de comisie după art. 10.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Supun, în consecință, votului dumneavoastră final Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității nr. 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă 5X700 MW.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Vă ascult, domnule Bivolaru.

Domnul deputat Bivolaru.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În legătură cu acest obiectiv de investiții, Centrala Nuclearo-Electrică, s-a înaintat, după cum s-a specificat la început, și o inițiativă legislativă, o propunere legislativă a unuia dintre colegii noștri și deoarece aceste prevederi ale propunerii legislative au fost preluate în ordonanța aceasta nr.126, comisia a propus totodată și respingerea propunerii legislative respective.

În consecință, vă rugăm, domnule președinte, să propuneți la vot și respingerea inițiativei legislative respective.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Este pe ordinea de zi?

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Este raport anexat raportului pe care l-ați citit dumneavoastră mai înainte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Da, dar, în mod formal, trebuia înscrisă această propunere legislativă pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte, nu este vina noastră.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Regulamentar, nu ne rămâne decât atunci când va fi înscris pe ordinea de zi proiectul de lege să avem în vedere propunerea dumneavoastră. Nefiind vorba de adoptarea unei legi contradictorii cu ordonanța recent adoptată, cred că nu sunt impedimente.

Vă ascult, domnule Chiliman. Problemă de procedură.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

În principiu, când există mai multe inițiative legislative sau proiecte, propuneri venite de la Guvern care au același subiect, ele se dezbat împreună și concluziile se trec într-un raport care este făcut aici și una dintre concluzii este că dacă elementele dintr-una dintre inițiative au fost preluate în cealaltă, o dată cu aprobarea primei, se poate respinge și cealaltă.

Or, eu cred că raportul conține date corecte și nu trebuie pusă pe ordinea de zi acea inițiativă legislativă, din următorul motiv: ea s-a dezbătut la comisie împreună cu ordonanța respectivă sau ce a fost, de Guvern și, ca atare, ele s-au dezbătut împreună și au un singur raport. Deci, concluzia din raport este că o dată cu aprobarea ordonanței, trebuie respinsă inițiativa, dacă datele au fost preluate dincolo, în ordonanță.

Deci, putem acum, prin votul nostru, prin două voturi separate, să adoptăm ordonanța și să respingem imediat după aceea, prin vot, inițiativa, din motivele acestea.

Deci, procedural ele se dezbat împreună, așa este Regulamentul și așa este bine să fie.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, vreau să vă semnalez că nici măcar nu am în dosar propunerea legislativă.

Stimați colegi,

Vă rog eu să observați că este o problemă strict formală. În raportul pe care-l avem noi, nu este trecută această propunere de respingere. Oricum, faptul că nu săvârșim un act formal pentru a pune de acord ordonanța cu proiectul de lege nu înseamnă pe plan practic nimic. Fiți de acord ca atunci când îi va veni rândul acestei propuneri legislative să avem în vedere propunerea comisiei, de respingere.

Trebuie trecută pe ordinea de zi, pe ordinea de zi o trece Comitetul ordinii de zi, și chiar dacă formal noi încălcăm puțin Regulamentul.

Să fiți de acord cu faptul că legea de aprobare a ordonanței a fost votată în unanimitate, urmând ca propunerea legislativă cu același obiect să rămână a fi votată când va fi înscrisă pe ordinea de zi.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline.  

Să trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline, adoptat de Senat, proiect de lege aflat în dezbatere în procedură ordinară.

Inițiatorul? Vă rog, domnule ministru.

   

Domnul Romulus Moucha:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Această măsură legislativă a apărut ca urmare a schimbării subordonării biroului legal de metrologie din România, din subordinea directă a Guvernului în subordinea Ministerului Industriilor.

În consecință, este foarte logic ca, în această situație, cotizațiile care se datorează organizațiilor internaționale la care acest birou este afiliat să fie preluate ca sarcină financiară de către Ministerul Industriilor.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă din partea comisiei dorește să intervină cineva, suplimentar, pentru susținerea raportului. Domnul deputat Bivolaru. La următorul proiect, aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale, doriți să faceți vreo remarcă suplimentară la raportul dumneavoastră. Raportul este făcut de Comisia pentru industrii și servicii.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Mulțumim pentru sprijin, domnule președinte. A fost înaintată Ordonanța Guvernului nr. 98 privind preluarea de către Ministerul Industriei și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte. Este o sarcină obligatorie a părții române de a trimite aceste cotizații, comisia a dat un aviz și pe fond a făcut raport favorabil pentru dezbatere și în procedură normală de adoptare a acestui proiect de lege. Rugăm Camera să fie de acord.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunt doritori de a participa la dezbaterea generală. Nu sunt.

Trecem la dezbaterea textului legii și al ordonanței de urgență pe articole.

Vă semnalez că în ceea ce privește titlul proiectului de lege nu au fost obiecții și corespunde, în formula adoptată de Senat, celei de la Guvern. Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Supun titlul proiectului de lege, așa cum a fost adoptat de Senat, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La articolul unic al legii, v-aș ruga să observați formula adoptată de către Senat.

Cine este pentru textul articolului unic, în formularea Senatului? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Asupra titlului ordonanței de urgență, în formularea Senatului, comisia noastră nu a făcut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu sunt. Titlul ordonanței, în formularea Senatului, a fost adoptat în unanimitate.

Asupra art. 1 din ordonanța de urgență, în formularea Senatului, nu s-au făcut amendamente de către comisie. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu. Cuprinsul art. 1, în formularea Senatului, a fost votat în unanimitate.

Cuprinsul art. 2 din ordonanță. Dacă asupra formulei adoptate de Senat, neamendate de comisia noastră de specialitate, aveți obiecțiuni. Nu sunt. Art. 2, în redactarea Senatului, a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege pentru adoptarea Ordonanței Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Mulțumesc, adoptat în unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import.  

La pct. 16, avem pe ordinea de zi Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import, proiect pe care urmează să-l dezbatem în procedură de urgență. Avem raport de adoptare din partea Comisia pentru buget, finanțe și bănci, al cărei reprezentat este rugat să propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Nicolae Grigoraș:

Vă propunem 5 minute pe total și 1 minut pentru fiecare itnervenție, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Cine este pentru această alocare de timp?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței.

Asupra titlului și a articolului unic al proiectului de lege, dacă sunt intervenții. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență și asupra celor 3 articole ale sale sunt obiecții. Nu sunt, se consideră votate în unanimitate.

Dacă asupra anexei exisă obiecțiuni. Nu sunt. Votată în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? nu sunt.

Votat în unanimitate.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societății Comerciale COMTIM S.A. Timișoara (restituit comisiei).  

La pct. 17 este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 de miliarde de lei Societății comerciale "Comtim" S.A. Timișoara, proiect aflat în procedură de urgență.

Domnul secretar Năstase are o intervenție de procecdură.

   

Domnul Ioan Mihai Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să sesizați că ni se aduce în față o lege pentru un sprijin financiar nerambursabil de 50 de miliarde de lei, solicitat de FPS în urmă cu 4 ani, reluat în 1999, fără o documentație suficientă, nici în fundamentare. S-ar părea și s-ar putea ca prin votul nostru, pe care îl dăm acum, să acoperim niște fraude din urmă cu 4 ani.

Vă rog să analizați dacă acest material și acest sprijin financiar nerambursabil, nedocumentat, de 50 de miliarde de lei în urmă cu 4 ani, putem să-l trecem atât de ușor și să trecem această lege. Cred că e o problemă asupra căreia trebuie să medităm și solicit în mod expres retrimiterea acestui material la comisie. Pentru că e o sumă mare și datează de 4 ani.

Voci din sală:

Și este firmă în lichidare!

 
   

Domnul Ioan Mihai Năstase:

Exact, de ce s-au dat?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Rog comisia permanentă să-și spună cuvântul despre acest lucru. Bun, atunci, ministerul de resort, dacă dorește să-și spună cuvîntul cu privire la aceste aspecte.

Voci din sală:

Nu există aici ministerul de resort!

Cui să-i dea banii, dacă firma este în lichidare? La judecătorul sindic?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Atât reprezentantul Guvernului, cât și al comisiei, nu se opun restituirii proiectului la Comisia pentru buget, finanțe. Deci, cine este pentru această restituire? Vă rog să votați! Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotriva restiturii. 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 2 voturi împotrivă și 1 abținere, proiectul de lege a fost restituit la Comisia pentru buget, finanțe.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000.  

La pct. 18 de pe ordinea de zi este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a Fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000, proiect, de asemenea, aflat în procedură de urgență, cu raport de adoptare din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice , pe care o rog să propună plenului Camerei timpii de dezbatere. Vă rog!

   

Domnul Mihai Nicolescu:

Stimați colegi,

Propunem pentru dezbatere timpul total de 5 minute, cu 1 minut pe articol. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu alocarea timpilor de dezbatere. Mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Nefiind amendamente, vă întreb dacă asupra proiectului de lege și a articolului există obiecțiuni. Nu sunt. Se socotesc adoptate în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență există obiecțiuni. Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Dacă asupra articolului unic există obiecțiuni. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/1999 pentru modificarea legii nr. 165/1998 privind constituirea la discreția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și al celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La pct. 19, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000. Raport de adoptare, procedură obișnuită.

Dacă ințiatorul dorește - și ar trebui să dorească - să prezinte proiectul. Inversăm puțin cele două proiecte, având în vedere că trebuie să ajungă reprezentantul Guvernului.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanțe active necesare fabricării de îngrășăminte chimice și produse fitosanitare.  

Trecem la pct. 20, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanțe active necesare fabricării de îngrășăminte chimice și produse fitosanitare, cu raport din partea Comisiei pentru buget, pe care o rugăm, aflându-ne în procedură de urgență, să propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Nicolae Grigoraș:

Vă propunem și pentru acest proiect de lege 5 minute pe total și 1 minut pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această alocare de timp. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

În condițiile în care nu sunt amendamente, vă întreb, cu privire la titlul proiectului de lege și a articolului unic, dacă aveți obiecții. Nu. Sunt socotite votate în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență și asupra conținutului articolului unic aveți comentarii sau obiecții. Nu. Se socotesc votate în unanimitate.

Dacă asupra anexei ordonanței de urgență aveți obiecțiuni. Nu. Se socotește adoptată în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanțe active necesare fabricării de îngrășăminte chimice și produse fitosanitare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc, adoptat în unanimitate.

 
Proiectul de Lege privind amenajarea teritoriului și urbanismului, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (amânarea dezbaterii).
 

Proiectele de la pct. 21 și 22, potrivit celor convenite, votate, de fapt, în săptămâna trecută, au fost trecute pe listă marți, adică mâine, pe primele două locuri.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile.  

În consecință, până ne reîntoarcem la pct. 19 (să mă sesizați, domnul ministru Gaspar, când vine colegul dumneavoastră), la pct. 23: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile, proiect de lege adoptat de Senat și aflat în dezbatere în procedură ordinară.

Dacă, din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul. Vă rog, domnule ministru, să prezentați proiectul de lege!

   

Domnul Tudor Florescu:

Sunt Tudor Florescu, secretar de stat la Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

În contextul integrării României în structurile Uniunii Europene se impune dinamizarea procesului de ridicare a standardelor activităților prestate în fiecare din domeniile aviației civile. Având în vedere resursele limitate ale bugetului de stat, precum și importanța găsirii unor sume de finanțare extrabugetare necesare procesului de dezvoltare a aeronauticii românești, s-a luat decizia constiturii, prin lege, a acestui fond special al aviației civile.

Fondul special al aviației civile se utilizează astfel: 25% la aeroporturile de interes național; 15% la aeroporturile de interes local; 40% pentru achiziționarea de tehnică de aviație utilizată în domenii de interes public general; 20% pentru programe depregătire, instruire și perfecționare a personalului din aviația civilă.

Față de cele arătate, vă rugăm să fiți de acord cu acest proiect de lege. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru industrie și servicii. Domnul deputat Bivolaru.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aceste transporturi aeriene reprezintă unul din componentele cele mai dinamice din cadrul domeniului general al transportorilor și, de asemenea, au o importanță strategică deosebită și obiective cum ar fi dezvoltarea și modernizarea structurilor aeroportuare, formarea pregătirea, instruirea și perfecționarea personalului din aviația civilă, precum și dezvoltarea activităților de aviație generală și lucru aerian în interes public pot fi atinse ținând cont de veniturile bugetului de stat.

Deoarece, având în vedere resursele limitate ale bugetului de stat și importanța găsirii unor surse de finanțare extrabugetare, a apărut ca necesară această ordonanță, pe care, cu obiecțiunile și amendamente respective, Comisia pentru industrie și servicii le-a pus la dispoziția Camerei, pentru a le accepta și aproba.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă, din partea dumneavoastră, dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu, vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea legii și a ordonanței.

Asupra titlului proiectului de lege și a articolului unic nu s-au formulat amendamente de către comisie. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Se socotesc adoptate în unanimitate.

Asupra titlului ordonanței de urgență, de asemenea, nu s-au formulat amendamente. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Adoptat în unanimitate.

Titlul Cap. I. Nu sunt obiecțiuni, adoptat în unanimitate.

De asemenea, la art. 1, dacă sunt obiecțiuni. Nu, votat în unanimitate.

La art. 1 alin. 2, v-aș ruga să sesizați un amendament făcut de comisie, în formularea pe care o găsiți în raport la pct. 5. Dacă aveți comentarii la acest amendament. Nu.

Supun votului dumneavoastră art. 1 alin. 2, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La alin. 3 al articolului unic nu sunt amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu, votat în unanimitate.

Vă rog să sesizați că la art. 1 alin. 3 la lit. b), comisia a făcut un amendament, în formularea pe care o găsiți dumneavoastră la pag. 2 a articolului, pct. 8 din raport. Dacă sunt observații. Nu.

Supun votului dumneavoastră art. 1 alin. 3 lit. b).

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La lit. c), ultima de la art. 1 alin. 3, de asemenea, comisia a formulat un amendament. Dacă aveți observații asupra lui. Nu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei, cu privire la lit. c) alin. 3.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Supun, în întregime, art. 1 al ordonanței votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La titlul Cap. II nu sunt obiecțiuni, votat în unanimitate.

Art. 2 nu cuprinde nici un amendament din partea comisiei. .Dacă aveți obiecțiuni. Nu, votat în unanimitate.

Art. 3 al ordonanței, de asemenea, nu are amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu, votat în unanimitate.

Art. 4 nu are amendamente din partea comisiei. Dacă dumneavoastră aveți obiecții. Nu, votat în unanimitate.

Titlul Cap. III. Vă rog să sesizați amendamentul comisiei cu privire la acesta. În formularea Guvernului, el este: "Repartizarea sumelor din Fondul special al aviației civile...", comisia propune: "Utilizarea sumelor din..." Dacă sunteți de acord cu acest amendament al comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art. 5 din Cap. III, vă rog să sesizați, la alin. 1, amendamentul comisiei. Amendament formulat la pag. 6 pct. 17. Dacă aveți observații, discuții. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră cuprinsul art. 5 alin. 1.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Textele de la art. 5 alin. 2 și 3 sunt nemodificate. Dacă aveți obiecțiuni? Nu, se consideră votate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 5, pe ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art. 6, care are un singur alineat, vă rog să observați că la lit. c) comisia a formulat un amendament, în redactarea prevăzută la pag. 7 pct. 21. Dacă aveți observații. Nu.

Supun votului dumneavoastră textul art. 6 lit. c), în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Lit. c) de la art. 6 a fost votată în unanimitate.

Art. 6 lit. d). De asemenea, vă rog să observați amendamentul comisiei de fond, în redactarea propusă la pct. 22 din raport, pag. 7. Dacă aveți observații. Nu.

Supun votului dumneavoastră textul art. 6 lit. d) în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Și acest text a fost votat în unanimitate.

În consecință, supun la vot art. 6, în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art. 7 din ordonanță rămâne nemodificat. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu, adoptat în unanimitate.

Titlul Cap. IV. Nu sunt amendamente. Dacă aveți obiecțiuni. Nu, votat în unanimitate.

Art. 7 din ordonanță, alin. 1 și 2. Nu sunt amendamente la nici unul dintre alineate. Dacă aveți observații dumneavoastră. Nu, votat în unanimitate.

Art. 8. Nu sunt amendamente din partea comisiei. Dacă dumneavoastră aveți obiecții. Nu, votat în unanimitate.

Art. 9. Nu sunt amendamente de la comisie. Dacă dumneavoastră aveți obiecții. Nu, votat în unanimitate.

Art. 10. Vă rog să observați, comisia propune eliminarea acestui text, care prevede, în accepțiunea proiectului Guvernului: "Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor." Comisia propune eliminarea, cu motivarea că fiecare minister are asemenea competențe clare și le realizează fără a fi nevoie de un asemenea text.

Cine este pentru eliminarea art. 10, propusă de comisie? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu.

Dacă sunt abțineri. Nu.

Textul art. 10 a fost eliminat.

Art. 11 al ordonanței. Vă rog să observați formularea acestuia în amendamentul propus de către comisie la pag. 8 și 9 de la pct. 29. Dacă sunt observații. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul art. 11, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art. 11 vă rog să observați și pag. 9 a raportului, pct. 30. Comisia propune eliminarea art. 11 alin. 2, întrucât această reglementare este prevăzută în alin. 1.

Cine este pentru această eliminare propusă de comisie? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu.

Abțineri? Nu.

Textul alin. 2 al art. 11 a fost eliminat și, în consecință, a rămas votat textul art. 11 pct. 1.

Art. 12 are formularea propusă de comisie la pct. 31 din raport. Dacă aveți obiecțiuni sau observații. Nu.

În consecință, supun votului dumneavoastră formularea art. 12 în alcătuirea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu.

Abțineri? Nu.

Vă rog să constatați că suntem în prezența unei legi cu caracter ordinar, ea a fost votată pe articole, cum a rezultat în urma dezbaterilor.

Supun votului dumneavoastră final proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul a fost votat în unanimitate.

N-a venit reprezentantul Ministerului Agriculturii, domnule ministru? Nu.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi.  

Trecem la pct. 24 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi, proiect adoptat de Senat, cu raport de adoptare al Camerei Deputaților. Ordonanță simplă, lege cu caracter ordinar. Dau cuvântul inițiatorului, să prezinte această ordonanță.

   

Domnul Tudor Florescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin prezentul proiect de ordonanță se propune ca taxele prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordonanței Guvernului nr. 48/1994 să fie modificate în tarife, care să rămână la dispoziția instituției publice, respectiv Inspectoratul navigației civile, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a acestuia și eliminarea în totalitate a alocațiilor de la bugetul de stat prevăzute în acest scop.

În privința taxei privind eliberarea autorizațiilor de transport cu autovehicule în trafic internațional de mărfuri, este necesară pe de o parte să fie reactualizat nivelul acesteia, care a rămas neschimbată de 4 ani, iar pe de altă parte este necesar a fi revăzută taxa de eliberare pentru autorizațiile multiple de transport internațional CENT apărute ulterior autorizării, care oferă posibilitatea efectuării de curse nelimitate în trafic internațional în timpul anului în toate țările.

Față de cele prezentate, vă rugăm a fi de acord cu votarea acestui proiect de ordonanță.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru industrii și servicii.

 
   

Domnul Ántal István:

Comisia pentru industrii și servicii, la vremea respectivă, a avut la bază și avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și avizul Consiliului Legislativ și consideră că prin introducerea acestei taxe se aduce un venit substanțial la bugetul statului, ceea ce practic funcționează de 2 ani de zile. Avizele au fost date încă din 1999 și propunem spre adoptare în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbaterile generale. Nu. Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Nefiind amendamente, comisia propunând adoptarea proiectului în forma adoptată de Senat, vă întreb dacă asupra titlului proiectului de lege și a articolului unic în forma adoptată de Senat există obiecțiuni. Nu.

Se consideră votat în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței simple sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Se consideră votat în formula adoptată de Senat.

Dacă asupra art.I sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Se consideră votat în unanimitate.

Art.1 al ordonanței, în formularea Senatului.

Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.2, alin.1, în formularea Senatului.

Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Celălalt text ,al art.2, rămâne în formularea Guvernului.

Art.3. Vă rog să observați textul reformulat al Senatului.

Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

V-aș ruga să observați la pct.4 al ordonanței că anexa nr.1 se abrogă.

Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Textul a fost adoptat în formularea Senatului.

Pct.5 al art.I, textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.II, textul adoptat de către Senat.

Nu sunt obiecțiuni.

Text adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege (cu caracter ordinar) pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000.  

La pct.19 de pe ordinea de zi este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998 - 2000.

Reprezentantul Guvernului.

   

Domnul Gheorghe Predilă:

Domnule președinte,

Sunt Gheorghe Predilă, secretar de stat la Ministerul Agriculturii cu probleme de relații cu Parlamentul, sindicate și patronate.

Potrivit Legii nr.165/1998 privind constituirea acestui fond, punctul de vedere al Guvernului a fost exprimat. Ea a fost adoptată. A fost nevoie să se modifice, pentru că i s-a lărgit puțin sfera de atribuțiuni, deoarece în forma inițial adoptată au fost omise stațiunile de cercetări, institutele și alte categorii de agenți economici și totodată s-a propus creșterea procentului de aprobare de la 6% la 8% pentru comisionul care s-a acordat băncilor care derulau aceste credite.

În acest sens, s-a întocmit acest proiect de ordonanță care a fost depus și pe care noi îl susținem.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Din partea comisiei, vă rog.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pe 2 februarie 1999, prin adresa nr.27, s-a primit la comisie Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 pentru constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998 - 2000.

Comisia a examinat proiectul de lege și l-a aprobat cu unele mici modificări care nu afectează conținutul - cele care au fost anunțate și de reprezentantul ministerului și propune Camerei să fie aprobată în forma adoptată de comisie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri. Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței, potrivit raportului comisiei.

Asupra titlului proiectului de lege dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La articolul unic al proiectului de lege vă rog să urmăriți amendamentul comisiei în raport, la pag.1, care propune o ușoară ameliorare a textului din titlul proiectului de lege făcut de Guvern.

Dacă există obiecțiuni la acest amendament al comisiei. Nu sunt.

Se consideră votat în unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.I al ordonanței de urgență nu sunt amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.II al textului ordonanței vă rog să observați amendamentul comisiei, care modifică practic termenul de 30 de zile pentru aprobarea unor norme metodologice în termen de 20 de zile. Observați textul comisiei de la pct.2 al raportului.

Dacă aveți obiecțiuni la acest articol. Nu.

Se consideră textul aprobat în alcătuirea comisiei.

În consecință, textul legii și al ordonanței au fost votate în formularea de la Senat.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 pentru constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentație a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998 - 2000.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă aveți voturi împotrivă. Nu.

Dacă se abține cineva. Nu.

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1999 a fost votat în unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.  

La pct.25 este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, proiect în procedură de urgență.

Rog comisia să propună timpii de de dezbatere.

   

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimate și stimați colegi,

Propunem 10 minute pe total, cu un minut pe articol.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această alocare a timpului. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă reamintesc: comisia propune adoptarea în forma Senatului.

În consecință, nefiind amendamente din partea comisiei, vă întreb pe dumneavoastră dacă aveți vreo obiecție asupra titlului legii în formularea Senatului. Nu aveți.

Adoptat în unanimitate.

Dacă asupra articolului unic cu modificările propuse de Senat la pct.1, 2, 3 sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Se consideră votat proiectul de lege în formularea Senatului.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art.1 din ordonanță nu sunt amendamente. Se votează în formularea propusă de Guvern și nemodificată de către Senat.

La art.2 vă rog să observați că s-a adăugat la art.2 un alineat nou, în alcătuirea Senatului.

Dacă aveți vreo obiecție. Nu.

În consecință, art.2 al ordonanței a fost adoptat cu adăugarea alin.2 de către Senat.

Art.3 al ordonanței a rămas în varianta Guvernului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Art.3 a fost votat în unanimitate în varianta Guvernului, însușită de către Senat.

La art.4 vă rog să observați că acesta a fost modificat. Dacă aveți obiecțiuni cu privire la textul Senatului. Nu.

Art.4 din ordonanță a fost votat în formularea Senatului.

Art.5 a rămas în formularea Guvernului.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu.

Textul art.5 al ordonanței a fost votat în alcătuirea propusă de Guvern.

Art.6 a fost modificat de către Senat și vă solicit atenția dacă aveți obiecțiuni asupra textului propus de Senat. Nu.

În consecință, art.6 a fost votat.

Celelalte texte ale ordonanței de urgență - 7, 8, 9 - au rămas nemodificate de către Senat.

Vă întreb dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Art.7, 8 și 9 din ordonanța Guvernului, în formularea inițială, au fost votate în unanimitate.

În consecință, supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă aveți voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole și instalații pentru irigat din producția internă, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă (restituire la comisie ).
 

La pct.26 pe ordinea de zi este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achițizionarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole și instalații pentru irigat din producția internă. Comisia cere dezbaterea o dată cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/1999.

Domnul ministru Gaspar dorește să intervină la acest proiect.

   

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aici este o problemă de procedură.

Inițial, Guvernul a adoptat Ordonanța nr.36 din 1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole și instalații pentru irigații din producția internă. Ordonanța nr.36 din 1999 a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr.132 din 1999.

Din punct de vedere al tehnicii legislative, noi trebuie să ne raportăm la actul de bază, la Ordonanța Guvernului nr.36, dar vă rog să observați că atât la Ordonanța nr.36, cât și la Ordonanța nr.132 au fost fomulate amendamente, astfel încât în momentul de față cred că plenului îi va fi foarte greu să se pronunțe asupra cărei forme s-o adopte.

Iată de ce, domnule președinte, vă propun ca cele două proiecte să fie restituite la comisie și să se facă un singur raport prin preluarea sau prin eliminarea din Ordonanța de urgență nr.132 a textelor care ar urma să fie incluse în ordonanța de bază, pentru că altfel, în momentul de față, va fi foarte greu chiar și pentru dumneavoastră să le supuneți dezbaterii împreună, având în vedere că fiecare are amendamente diferite.

Trebuie ca în final să se ajungă la un singur proiect de lege care să se refere la Ordonanța nr.36, în care eventual să se includă amendamentele pe care noua Comisie pentru agricultură le va accepta din cele două rapoarte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Mi se pare foarte înțelept, dar să ascultăm și părerea comisiei.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Într-adevăr, prin adresa nr.29 din 2 februarie 1999, s-a primit proiectul de lege amintit, s-au făcut câteva amendamente, în sensul că s-au dimensionat efectivele de bovine și păsări și, de asemenea, la art.5, pentru garantarea cu prioritate cu bunuri achiziționate prin aceste credite, s-au făcut mențiuni, în sensul că împrumuturile pentru achiziționare tractoare, combine, mașini, utilaje agricole și instalații pentru irigat din producția internă vor fi garantate prin constituirea unui gaj fără deposedare asupra bunurilor cumpărate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile, potrivit legii, deci lege care era în exercițiu. Deci s-au făcut amendamentele respective.

Prin Ordonanța de urgență nr.132, primită în septembrie, de data aceasta 1999, s-a analizat crearea unor noi facilități, și anume să se stabilească perioada de plată de la 5 ani la 7 ani și, de asemenea, să se mărească perioada de grație pentru fiecare categorie de animal sau lucrare de investiții - 2 ani pentru tractoare, utilaje, 1 an pentru cumpărare animale, 4 ani pentru înființare plantații viticole, nobile, pomicole, în funcție de intrarea pe rod. Și, de asemenea, pentru a lărgi sfera garanțiilor prin bunuri achiziționate, beneficiarii creditelor pentru achiziționare tractoare, combine, mașini și utilaje, precum și instalații de irigat, animale de prăsilă, construirea și amenajarea de spații pentru cazare și creșterea animalelor, sere, solarii, înființarea de plantații viti-pomicole, arbuști fructiferi, pot garanta și cu bunurile care se iau în credit.

Cred că nu este cazul să trimitem la comisie. Este o completare, este adevărat, în timp. Legea funcționa și s-a adus corecția respectivă în timp.

Putem aproba efectiv Ordonanța guvernamentală nr.36 în maniera în care a fost aprobată în februarie; și apoi ordonanța de urgență vine într-adevăr și completează în septembrie situația vizând funcționarea Legii nr.36. Și este o lege care într-adevăr funcționează și deja nu știu dacă mai trebuie să mai facem modificările respective.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, mai doriți să intervenți în raport cu cele spuse de către reprezentantul comisiei, care susține totuși că am putea trece la dezbatere?

 
   

Domnul Acsinte Gaspar:

Eu mă întreb, domnule președinte, cum veți proceda dumneavoastră în cadrul dezbaterii de acum! Discutați Ordonanța nr.36, după aceea venți cu ordonanța de modificare... Or, de regulă, întotdeauna modificările se raportează la actul de bază, ceea ce, în Ordonanța nr.132, normal ar trebui să se reia după aceea în Ordonanța nr.36.

Nu putem să mergem cu cele două acte separat, mai ales că la Ordonanța nr.36 veți vedea că aveți unele amendamente, iar după aceea la Ordonanța nr.132 aveți alte amendamente la aceleași texte.

Iată de ce eu vă propun ca totuși să restituiți și comisia să facă un singur raport asupra celor două ordonanțe, urmând, sigur, ca al doilea proiect să fie respins ca urmare a faptului că în Ordonanța nr.36 se vor prelua reglementările din ordonanța de urgență.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte,

Vă dau cuvântul, dar vreau să vă expun îngrijorarea mea că sunt în dificultate cu modalitatea de a supune dezbaterii și aprobării mai ales.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Se pot retrimite la comisie. Mă întreb totuși dacă ordonanța guvernamentală o aprobam în ferbruarie, când s-a întocmit raportul, și apoi completarea venea în septembrie... Deci necazul este că, într-adevăr, aceste ordonanțe de urgență și ordonanțe guvernamentale, în loc să se supună discuției Camerei Deputaților atunci când trebuiau să se supună, se supun astăzi. În condițiile respective, acceptăm să se retrimită la comisie.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Vă mulțumesc.

Deci supun votului dumneavoastră propunerea de restituire la comisie a ambelor proiecte de lege - și cel de la pct.26 și cel de la pct.27.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol.  

La pct.28 este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, proiect aflat în procedură de urgență.

Rog comisia să propună timpii și să ne explice și dacă există vreun impediment din faptul că nu au venit unele raporturi de la comisiile de avizare.

   

Domnul Mihai Nicolescu:

În urma adresei nr.436 din 11 septembrie 2000 privind proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a examinat proiectul amintit și a propus spre dezbatere și adoptare în plenul Camerei Deputaților forma aprobată în comisie.

Având în vedere situația foarte grea a producătorilor agricoli care nu au resurse într-adevăr pentru a dezvolta și a realiza o producție agricolă eficientă, am considerat oportun prelungirea acestui termen până la 1 ianuarie 2005. Este o supapă, un balon de oxigen pentru toți cei care trebuie să producă. Într-adevăr, fără să producem nu vom reuși să realizăm nici resurse pentru dezvoltare. În primul rând, la ora actuală, nici nu se poate pune problema resurselor pentru dezvoltare; Guvernul caută resurse la ora actuală. Se pune problema subzistenței, pentru că într-adevăr ceea ce am făcut până acum am făcut și am realizat o agricultură de subzistență.

Cred că putem dezbate ordonanța respectivă și o putem aproba în forma prezentată de comisie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

5 minute; 1 minute pe articol.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul secretar Năstase are o problemă de procedură.

 
   

Domnul Ioan Mihai Năstase:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Este adevărat că această ordonanță comportă un regim de urgență, dar nefiind primite avizele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, propun să se reia cât de urgent aceasta, dar cu respectarea normelor în vigoare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru Gaspar, vă rog să vă pronunțați cu privire la cererea de restituire.

 
   

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Potrivit Regulamentului, comisia sesizată în fond încunoștințează comisiile avizatoare și le stabilește un termen până la care trebuie să depună avizele. În situația în care avizele nu se depun la termenele respective, comisia nu este blocată, își face raportul și îl prezintă spre dezbatere plenului. Cred că din punctul acesta de vedere nu se poate invoca restituirea la comisia sesizată în fond și susținem ca proiectul de lege să fie dezbătut în procedură de urgență, având în vedere caracterul ordonanței care face obiectul acestei dezbateri.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Rog reprezentatul comisiei să precizeze care este situația celor două avize.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Da. După ce s-a întocmit raportul au venit avizele de la celelalte comisii, și aceste avize sunt favorabile pentru a se discuta și favorabile propunerii de a prelungi până în anul 2005, 1 ianuarie, acest impozit, adică de a fi scutiți până în anul 2005, 1 ianuarie.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

O clipă. Dați-mi voie, totuși, să conduc ședința! Deci, controversa aceasta nu mai are rost, pentru că, dacă sunt sau dacă nu sunt venite avizele, acestea nu constituie un impediment pentru continuarea dezbaterii, în măsura în care există raportul comisiei pe fond.

Nefiind o cerere regulamentară de restituire și având în vedere și faptul că avizele, de fapt, au venit și ele nu cuprind puncte de vedere contrare, vă propun să trecem la dezbaterea proiectului pe timpul afectat propus de către comisie.

Cine este pentru acest timp? Mulțumesc.

Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

În privința titlului proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Titlul proiectului de lege adoptat în unanimitate.

Asupra articolului unic, vă rog să observați amendamentul de la pag.1 din raportul comisiei și să vă pronunțați dacă aveți obiecții asupra textului propus de către comisie. Nu sunt obiecții.

Textul articolului unic al proiectului de lege este aprobat în formularea comisiei.

La art.1, vă rog să observați textul propus în pag.2 a raportului.

Dacă aveți observații. Nu.

Textul se socotește adoptat în formularea comisiei.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență și a articolului unic aveți obiecții. Nu. Adoptate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă există voturi împotrivă. 1 vot împotrivă.

Dacă aveți abțineri. Nu.

Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern (amânarea votului final).
 

La punctul 29 din ordinea de zi avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern; procedură de urgență.

Rog Comisia pentru agricultură să propună timpii de dezbatere.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

   

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Propun 10 minute, cu 1 minut pe articol.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Are o problemă de procedură domnul secretar Năstase.

 
   

Domnul Ioan Mihai Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să precizeze raportorul comisiei dacă au fost primite avizele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, pentru că acestea lipsesc. Măcar să ne precizați: au fost primite sau nu au fost primite. Și să respectăm procedurile, ca atare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule secretar, eu vă rog, totuși, să observați că solicitarea unui aviz nu înseamnă că el trebuie să vină și obligatoriu. Exceptând raportul comisiei de fond, acestea nu constituie un impediment.

 
   

Domnul Ioan Mihai Năstase:

Este obligația comisiei să precizeze.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

 
   

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, într-adevăr, în sesiunea extraordinară s-a modificat Regulamentul, dar textul pe care îl invoc cu privire la problema pusă în discuție de domnul secretar al Camerei nu a suferit nici o modificare.

Art.64 spune următorul lucru: "Comisia permanentă sesizată în fond va putea stabili un termen în care să îi fie remise avizul sau avizele celorlalte comisii care examinează proiectul sau propunerea legislativă, consultându-se cu acestea și ținând seama de termenul de predare a raportului.

În caz de nerespectare a acestui termen, comisia sesizată în fond își va putea redacta raportul fără a mai aștepta avizul sau avizele respective".

Deci ne găsim într-o procedură parlamentară foarte clară.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Presupun că aceleași lucruri vrea să ne spună și domnul deputat Ráduly. (Domnul deputat Ráduly Róbert-Kálmán comentează din sală)

Domnule președinte al comisiei, vă rog să faceți precizarea dacă ați primit sau cereți acum avizele.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Deci s-au primit, dacă trebuie să spunem, s-au primit mai târziu și lucrul acesta va trebui să ne dea de gândit în legătură cu colaborarea între comisii și cred că nu trebuie să ne cramponăm, mai ales că Regulamentul prevede că nu este obligatoriu, dacă nu s-a venit până când s-a întocmit raportul, mai ales că e o problemă pe care producătorii agricoli au așteptat-o foarte mult și, din nefericire, acei 500 lei/kg de multe ori nu au ajuns la producători și cred că, pentru cei care lucrăm în domeniul agriculturii, va trebui să urgentăm foarte mult legislația, de așa manieră încât să asigurăm funcționalitate și să asigurăm priorități.

Cred că este bine să supunem discuției Camerei Deputaților raportul prezentat de comisie și să-l adoptăm.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră timpii pe care i-a propus anterior comisia.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă aveți voturi împotrivă. Nu.

Abțineri? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

În primul rând, asupra titlului proiectului de lege și a articolului unic, dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Sunt adoptate în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Dacă asupra art.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aveți obiecțiuni. Nu.

Se consideră votate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege (cu caracter ordinar) pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 de lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000 destinat consumului intern.

Cine este pentru?

În timpul votului?! Poftiți!

 
   

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, nu vreau să menționez decât prevederea art.119 din Regulament și, în acest sens, v-aș ruga să inventariați voturile pentru, având în vedere că legile ordinare se votează cu majoritate simplă, adică cu jumătate plus unu din numărul deputaților prezenți și, în condițiile acestea, trebuie să știm dacă legea este adoptată sau nu, raportat la cvorumul existent.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Este lege ordinară.

 
   

Domnul Emil Boc:

Da. Deci vrem să știm dacă este sau nu majoritatea simplă a celor prezenți, iar cei prezenți se raportează la listele de ședință, dacă înțeleg bine, care au fost semnate.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La listele de ședință!

 
   

Domnul Emil Boc:

Deci, pentru aceasta, avem nevoie să știm care este numărul voturilor pentru și v-aș ruga să faceți la fiecare vot și o inventariere nominală, un raport cu numărul de voturi pentru și abțineri, evident, dar numeric, pentru că se raportează la cei prezenți, potrivit prevederilor regulamentare și constituționale.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, ca să fim mai operativi, eu propun să lăsăm legea aceasta pentru vot final joi.

 
   

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán (din sală):

Este cea mai bună soluție.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit (amânarea votului final).  

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc foarte mult.

Pct.30: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit; proiect în procedură de urgență cu raport de adoptare din partea Comisiei pentru agricultură, dacă nu mă înșel, pe care o rog să propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Propun 15 minute, cu 1 minut pe articol.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această alocare a timpilor de dezbatere. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului, potrivit raportului comisiei, respectiv adoptarea legii în forma prezentată de Senat.

Dacă asupra titlului proiectului de lege și a articolului unic adoptate de Senat există obiecțiuni. Nu.

Votate în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență există obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Dacă asupra art.1 - 14 sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votate în unanimitate.

Vă rog să observați că ordonanța de urgență are și o anexă cu privire la calculul estimativ privind valoarea totală a cupoanelor.

Dacă există obiecțiuni cu privire la această anexă. Nu.

Și ea este votată în unanimitate.

Vot final joi.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (amânarea votului final).  

Punctul 31: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice; procedură de urgență.

Comisia de agricultură este rugată să ne propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunem să se aprobe forma prezentată în Senat - 15 minute, 1 minut pe articol.

Mulțumim.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă aveți alte propuneri. Dacă sunteți de acord cu propunerea de afectare a timpului pentru dezbateri, propusă de comisie.

Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și de ordonanță, în condițiile în care nu sunt amendamente.

Dacă asupra titlului proiectului de lege și a articolului unic, în formula adoptată de Senat, există obiecțiuni. Nu sunt.

Titlul și articolul unic ale legii sunt adoptate în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Dacă asupra cuprinsului ordonanței de urgență, la cap.1, dacă sunt observații. Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La cap.2, nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La cap.3, nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La cap.4, nu sunt obiecțiuni.

Text adoptat în unanimitate.

La cap.5, nu sunt obiecțiuni.

Adoptat în unanimitate.

La cap.6, nu sunt obiecțiuni.

Adoptat în unanimitate.

Cap.7 "Sancțiuni" - nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Proiectul de lege va fi supus votului final joi.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 168/1999 privind unele măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (amânarea votului final).  

La punctul 32 al ordinii de zi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.168/1999 privind unele măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar, nr.18/1991, proiect de lege ordinară, aflat în procedură de urgență.

Rog Comisia pentru industrie și agricultură să propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumim, domnule președinte.

5 minute, 1 minut pe articol.

Amendamentul e caduc, au trecut de atunci zile multe și nu mai este de actualitate.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Atunci, vă rog, totuși, să vă pronunțați sau o faceți când trecem la dezbatere.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Când trecem la dezbatere.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Când trecem la dezbatere. Să votăm deocamdată timpul afectat dezbaterii.

Cine este pentru timpul propus? Mulțumesc.

Dacă sunt obiecții. Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului.

Asupra titlului proiectului de lege dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Asupra articolului unic al proiectului de lege care aprobă Ordonanța de urgență privind măsuri pentru asigurarea finanțării, comisia propune amendarea textului proiectului de lege, în sensul că modifică art.3 din ordonanță și atunci propunem să aprobăm textul articolului unic din lege în forma prezentată.

Dacă sunteți de acord cu textul articolului unic al proiectului de lege în formula inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

În consecință, amendamentul comisiei a rămas fără obiect, fiind respins.

Asupra titlului ordonanței de urgență dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Se consideră adoptat în unanimitate.

Asupra art.1, 2, 3 ale ordonanței dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Se consideră adoptate în unanimitate, în formularea inițială, rog să se rețină în stenogramă, inclusiv formularea inițială a art.3.

Votul final asupra acestei legi joi.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.177/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 1999 (amânarea votului final).  

Punctul 33: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.177/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 1999; proiect de lege în procedură de urgență.

Rog Comisia pentru agricultură să ne propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

5 minute, 1 minut pe articol.

Vă mulțumim.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această afectare a timpului. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu.

Abțineri? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă asupra titlului proiectului de lege și asupra articolului unic există obiecțiuni. Nu.

Se consideră adoptate în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență și a articolului unic al acesteia există obiecții. Nu.

Votate în unanimitate.

Domnul Năstase are o problemă de procedură.

 
   

Domnul Ioan Mihai Năstase:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

La ora actuală, aceste bonuri valorice se onorează numai în reședință de județ. Să se aprobe la cea mai apropiată pompă de benzină. Aceștia vin să-și ia fiecare de la reședința de județ motorina și o folosesc pe drum. Să ia de la cea mai apropiată pompă de benzină ar fi o treabă absolut umană, ca să intervenim, chiar în această fază, pentru completarea ei.

De ce să fie obligați să meargă la reședința de județ să-și ia bonul de motorină?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Îmi pare rău că trebuie să vă amintesc că propunerea dumneavoastră ar fi fost foarte pertinentă, ea ar fi putut face obiectul unui amendament de fond, dacă s-ar fi pronunțat comisia, la rândul ei, și eu v-aș ruga să aveți în vedere, dacă aveți propuneri foarte utile, totuși să vi le încadrați în Regulament.

 
   

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán (din sală):

Mașina timpului!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu e vorba de mașină de vot, e vorba că avem un Regulament, că amendamente de fond se fac numai cum se poate și că după votarea unei legi nu se mai poate interveni asupra ei.

 
   

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán (din sală):

Îmi dați voie pe procedură?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La ce am spus eu? La ce am spus eu, doriți procedură?

Vă rog, domnule Ráduly.

 
   

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu e vorba de mașina de vot, ați înțeles greșit, ci este vorba de mașina timpului, pentru că, dat fiind faptul că textul pe care-l discutăm se referă la anul 1999, care an a trecut de ceva timp, ca să le permitem oamenilor ca în 1999 să meargă la cea mai apropiată stație PECO să-și valorifice bonul acesta, deci cuponul, trebuie să inventăm, prima dată, mașina timpului, ca să facem posibilă această deplasare, nu numai în spațiu, ci și în timp.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc și eu și dați-mi voie să apelez tot la mașina timpului, pentru a trece la următorul punct al ordinii de zi, Proiectul despre care a fost vorba, pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.177/1999, rămâne la vot final joi.

 
Dezbaterea Proiectele de legi: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, Proiectul de Lege privind înființarea Societății Naționale a Îmbunătățirilor Funciare - S.A., Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale Îmbunătățiri Funciare - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare (restituire la comisie);

La următorul punct de pe ordinea de zi, 34, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații.

Ne aflăm în procedură de urgență, domnule secretar de stat.

Vreți să interveniți pe procedură? Vă rog.

   

Domnul Gheorghe Predilă:

Domnule președinte,

Doamnelor deputate și domnilor deputați,

Vă cerem permisiunea să acceptați ca Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.147, proiectele de lege de la punctele 35 și de la 36, pentru că se coroborează, să fie restituite comisiilor, deoarece la nivelul ministerului și al Guvernului se lucrează la îmbunătățirea acestor proiecte și vom depune, în zilele următoare, noul proiect de îmbunătățire a conținutului acestor acte normative.

Vă solicităm acest lucru pentru că sunt câteva articole care contravin interesului, practic, pe care-l urmărim.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Solicit și punctul de vedere al comisiei cu privire la această cerere.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Suntem de acord cu retrimiterea la comisie, cu un amendament: ca aceste propuneri să vină foarte repede, mai ales pentru utilizatorii de apă, pentru că deja sunt realizate, la ora actuală, o serie de asociații și condițiile de afară ne presează enorm ca să putem să realizăm cât mai repede această legislație.

Vă mulțumesc.

Dacă-mi este permis, cineva întreabă cât timp. Săptămâna viitoare s-o avem la comisie pentru discuții.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră propunerea de restituire la comisia de fond a proiectelor de la punctele 34, 35, 36.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu.

Abțineri? Nu.

În unanimitate, cele 3 proiecte au fost restituite comisiei sesizate în fond.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 (restituire la comisie).

La punctul 37 al ordinii de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare-veterinare, nr.60/1974, aflat în procedură de urgență.

Vă rog, domnule ministru.

   

Domnul Gheorghe Predilă:

Cu permisiunea dumneavoastră, vă adresez rugămintea să fie retrimis comisiei, deoarece la art.33, cum e formulat, venim și contravenim Legii nr.60/1974, modificată prin Legea nr.75/1991, și trecem Agenția sanitar-veterinară din structura ministerului în subordine și nu o să ne mai împăcăm cu legislația Comisiei Europene.

Art.35 practic desființează Poliția sanitar-veterinară și o înlocuiește cu așa-zisa Inspecție și numai aceasta nu ne-ar trebui în acest moment, când vedem ce se întâmplă cu produsele agroalimentare, să nu avem nici Poliție sanitar-veterinară și după aceea o să avem greutăți cu aquis-ul comunitar, la care noi lucrăm să ne aliniem acum.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul comisiei.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumim.

De acord. De asemenea, urgență mare. Trebuie să ne aliniem Aquis-ului european și activități care se desfășoară ne pot pune în dificultate majoră. Tot așa, dacă este posibil, în domeniul respectiv lucrând alți oameni, săptămâna viitoare să avem propunerile de îmbunătățire la comisie.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră propunerea de restituire a proiectului la comisia sesizată în fond.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Dacă sunt abțineri? Nu.

Proiectul a fost restituit comisiei sesizate în fond, cu rugămintea adresată ministerului să-și precizeze cât mai curând posibil punctul de vedere.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului Special de Preaderare pentru Agricultură și Dezvoltare (mânarea votului final).  

Trecem la punctul 38: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, proiect de lege aflat în procedură de urgență.

Rog comisia să pronunțe o propunere pentru dezbatere, propunere de alocare a timpului.

   

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumim mult.

Mare importanță pentru tot ceea ce avem de făcut: 10 minute, 1 minut pe articol.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această alocare a timpului. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege, după raportul comisiei sesizate în fond.

Vă rog să observați că asupra titlului proiectului de lege nu sunt amendamente și, în consecință, vă întreb dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni. Nu aveți.

Votat în unanimitate titlul proiectului de lege.

Textul articolului unic al proiectului de lege este reformulat de către comisie. Potrivit celor prevăzute în raport la punctul 1, dacă aveți observații la amendamentul comisiei. Nu aveți.

Textul articolului unic se consideră adoptat în formularea comisiei.

La ordonanța de urgență, dacă asupra titlului aveți obiecțiuni. Nu. Se consideră votat în unanimitate.

La art.1, nu există amendamente din partea comisiei.

Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu.

Textul articolului 1 al ordonanței, votat în unanimitate.

La art.2, vă supun atenției textul amendat de către comisie, potrivit celor prevăzute la pct.2 din raport. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. În consecință, textul art.2 este votat în unanimitate, cu amendamentele prevăzute de comisie.

La art.3 nu sunt amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu aveți. Textul art.3 din ordonanță este votat în unanimitate.

La art.4, vă rog să observați textul amendat de către comisie. Dacă asupra amendamentului aveți obiecțiuni sau alte propuneri. Nu. Textul art.4 este adoptat în aceste consecințe în formularea comisiei de la pct.3, pag.2 din raport.

La art.5. Vă rog să observați și să-mi spuneți dacă aveți observații. Nu. Textul art.5 este adoptat potrivit amendamentului comisiei.

Dacă la art.6 există observații. Nu. Adoptat în unanimitate.

Dacă la art.7 sunt obiecțiuni. Nu. Adoptat.

Dacă la art.8, 9, 10 din ordonanță sunt obiecțiuni. Nu. Toate aceste texte sunt adoptate în unanimitate, astfel încât supunem votului final acest proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.142/2000 în ședința de joi.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (restituit comisiei).  

La pct.39 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 158/99 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice. Și aici suntem în prezența unei legi ordinare, dar care va fi dezbătută în procedură de urgență. Rog Comisia pentru apărare să se pronunțe. Vă rog. Reprezentantul ministerului, pe care-l rog să se prezinte.

   

Doamna Nineta Bărbulescu:

Bună seara!

Domnule președinte,

Domnilor deputați, sunt Bărbulescu Nineta, președintele ANCESIAC. După cum cunoașteți, începând cu 4 ianuarie 2001, această agenție a trecut în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. În acest fel dețin și funcția de secretar de stat în această structură. Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2 din 2001, această ordonanță trebuie reconsiderată și aș solicita permisiunea de a fi retrimisă la comisie, astfel încât, în cel mai scurt timp, agenția să reformuleze acest text.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, doamnă ministru. Supun votului dumneavoastră propunerea de restituire a acestui proiect de lege la comisie. Poftiți! O clipă. Retragem votul deci.

 
   

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, cred că suntem iarăși în fața unei probleme de procedură. Potrivit art.90, inițiatorul proiectului sau al propunerii poate să-și retragă proiectul sau propunerea până la înscrierea pe ordinea de zi. Dacă corelăm cu art.102, ajung și la cealaltă problemă. Când se poate retrimite la comisie? În cazul în care există amendamente. Or, aici, nu există amendamente depuse la această ordonanță. Noi trebuie să o discutăm în acest moment, ori o admitem, ori o respingem, pentru că nu avem suportul legal pentru a o retrimite la comisie. Pentru că aici se spune așa: "Când dezbaterea amendamentelor relevă consecințe importante, președintele Camerei poate trimite textele la comisia sesizată în fond". Deci, acum noi nu avem altă alternativă. Este pe ordinea de zi, ori o adoptăm, ori o respingem, potrivit Regulamentulului Camerei. Vă rog să le consultați. Noi nu avem text legal prin care să trimitem la propunerea inițiatorului. Inițiatorul putea să o retragă de pe ordinea de zi înainte de a fi fixată ordinea de zi. Noi avem aici Regulamentul pe care trebuie să-l respectăm.

 
   

Domnul Eugen Lucian Pleșa (din bancă):

Nu inițiatorul este de vină!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog frumos, nu dialogați din sală cu autorul inițiativei!

 
   

Domnul Emil Boc:

Deci, avem art.89 și art.102 care ne dă posibilitatea să retrimitem la comisii. Nu ne aflăm în prezența niciunei situații aici. Deci, ori admitem, ori respingem această ordonanță din acest moment când a intrat pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, eu vă rog să observați că există un raport din partea Comisiei pentru apărare, care formulează un amendament. Deci trebuie să supunem dezbaterii și votului acest amendament. Reprezentantul ministerului vrea ca, pe baza acestestor amendamente formulate de către comisie și care trebuie să fie supuse dezbaterii, să aibă loc o consultare asupra unor probleme foarte importante. Eu cred că trebuie să fim și constructivi, pentru a nu aproba sau respinge o lege foarte importantă și atunci când avem un temei, cum îl avem acuma, pentru că dacă comisia ar fi făcut un raport pur și simplu de admitere sau respingere, atunci dumneavoastră ați fi avut perfectă dreptate, numai că, în speță, comisia a propus mai multe amendamente și asupra acestora Guvernul vrea să intervină cu dezbateri și cu propuneri de fond, care ne vor pune în încurcătură și pe noi și comisia, care nici nu este prezentă aici, și în consecință... vă rog să fiți și dumneavoastră de acord să supunem votului propunerea de restituire a acestui proiect la Comisia pentru apărare.

 
   

Domnul Emil Boc:

Amendamentele de fond nu puteau fi depuse aici în plen, puteau fi depuse la comisie, trebuia să depună la comisie amendamentul de menținere sau de respingere a ordonanței respective.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu este vorba numai de amendamente care să le propună acum, ci de dezbateri asupra amendamentelor propuse și vă mai reamintesc, cerându-mi scuze că mă repet, faptul că noi am convenit și în Biroul permanent și aici ca asupra proiectelor unde s-au făcut deja rapoarte să mai solicităm o dată punctul de vedere al Guvernului în această chestiune. Deci, chiar dacă regulamentar și formal dumneavoastră ați avea dreptate, eu îndrăznesc să supun plenului propunerea de restituire a acestui proiect Comisiei pentru apărare.

 
   

Domnul Emil Boc:

În acest caz, ca să respectăm Regulamentul, nu mai este nevoie de votul plenului, dumneavoastră puteți propune direct trimiterea spre comisie, nu mai trebuie să supuneți votului plenului, potrivit articolului invocat mai înainte, președintele poate...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

...poate propune.

 
   

Domnul Emil Boc:

Nu, nu, poate trimite, numai poate propune, art.102, și nu mai este nevoie de votul plenului în acest context.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, vă rog să vă spuneți punctul de vedere, că, data trecută, i-am dat, înaintea dumneavoastră, cuvântul domnului ministru Gaspar. Mai facem o alternanță.

 
   

Domnul Neculai Grigoraș:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Ne ajută prevederile art.68 care grăiește în felul următor: "Dacă în urma dezbaterilor în plen intervin modificări importante pentru conținutul proiectului (și este vorba de dezbateri începute care presupun modificări importante), el se trimite spre reexaminare comisiei sesizate în fond. Asupra acestei măsuri, Camera Deputaților se pronunță prin vot, la propunerea președintelui Camerei sau a unui grup parlamentar". Deci cred că este foarte clar textul și trebuie să procedăm ca atare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Gaspar, în calitate de deputat, pe o problemă de procedură.

 
   

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În primul rând, reprezentantul Guvernului nu a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi sau retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect. Într-adevăr, regulamentul prevede că un proiect poate fi retras până în momentul înscrierii lui pe ordinea de zi. Chestiunea care a pus-o în discuție reprezentantul Guvernului este de altă natură. Observați că raportul care a fost întocmit în legătură cu acest proiect de lege poartă data din 4 noiembrie 1999. Pe de altă parte, între timp, deci chiar de curând, a fost adoptată o ordonanță de urgență prin care a schimbat statutul juridic al acestei asociații. Ca atare, cererea care a fost formulată este pe deplin întemeiată, ca și în raport cu amendamentele care au fost făcute de vechea comisie. Comisia nouă, comisia care a fost aleasă și are o altă structură, să se pronunțe și asupra acestor amendamente, așa încât, cererea formulată este întemiată din aceste puncte de vedere, deci și asupra amendamentelor care sunt făcute, plus conjugat cu actele normative care au intervenit între timp, și nu putem ca să punem în discuție un proiect de lege fără să facem corelările necesare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi, pentru toate motivele aici prezentate, supun votului dumneavoastră propunerea de restituire a proiectului comisiei sesizate în fond.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul a fost restituit comisiei sesizate în fond.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic (amânarea dezbaterii).  

V-aș ruga să mai luăm încă un proiect înainte de a trece la interpelări și întrebări. Este vorba de Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, proiect de urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Stimați colegi,

Domnul secretar Stroe îmi sesizează dimensiunea considerabilă a proiectului și neputința de a-l termina până la 19.30. Doriți să-l terminăm până la sfârșitul ședinței, să nu terminăm ședința până nu îl parcurgem? Domnule președinte al comisiei, raportul are vreo 20 și câte pagini?

   

Domnul Mihai Nicolescu:

53 de articole.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

53 de articole.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Da, cred că Statutul personalului silvic, chiar dacă este în regim de urgență, trebuie parcurs totuși, sunt 53 de articole, consider că nu putem să le parcurgem în timpul pe care îl mai avem la dispoziție și eventual, putem aborda o altă ordonanță de urgență care este mai mică, să ne încadrăm în timp, urmând ca această ordonanță să o supunem discuției mâine dimineață.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă propun să încheiem atunci prima parte a ședinței de astăzi și să trecem la pct.2 care se referă la întrebări și interpelări.

La interpelări s-au înscris domnii deputați: Székely Erwin Zoltán, Boc Emil, Stanciu Anghel cu două interpelări, Mincu Iulian, Baban Ștefan cu două interpelări și Simedru Dan Coriolan, Puiu Hașotti și Eugen Nicolaescu vor prezenta o nouă interpelare.

 
Aprobarea cererii domnului Robert Ráduly Kalman de a activa în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii.  

Vă rog frumos să-mi permiteți o mică precizare. Domnul Ráduly Róbert Kálman nu mai este membru al Biroul permanent și UDMR-ul propune desemnarea domnului deputat în calitate de membru al Comisiei pentru industrii și servicii.

Dacă sunteți de acord cu această propunere. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă a trecut domnul Ráduly la Comisia pentru industrii.

Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Domnule deputat Székely, aveți cuvântul pentru a vă prezenta interpelarea.

   

Domnul Székely Ervin-Zoltán:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată Guvernului și se referă la unele deficiențe în aplicarea Legii nr.1 din 2000. Am depus în scris dezvoltarea interpelării și voi citi atunci când Guvernul va veni cu răspunsul. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Are cuvântul domnul Boc Emil.

 
   

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Cabinetul Năstase a dispus recent reducerea personalului din Agențiile de protecția mediului cu 30%, conform Hotărârii de Guvern nr.17/2001 și a scrisorii nr.2010 din 12 ianuarie 2001 emise de Ministerul Apelor și Protecției Mediului. Această decizie a Cabinetului Năstase este criticabilă din cel puțin trei puncte de vedere:

1. Programul de guvernare al Cabinetului Năstase, acceptat de Parlament, la capitolul privind Protecția mediului înconjurător, cap.III.3.10 face urătoarele mențiuni:

a) - conservarea și dezvoltarea capitalului uman din domeniul mediului;

b) - crearea de noi locuri de muncă în domeniul mediului înconjurător.

În aceste condiții se pune, pe bună dreptate, întrebarea: Guvernul Năstase aplică programul de guvernare al Cabinetului Năstase sau altceva? în condițiile în care are loc o asemenea reducere drastică de personal într-un domeniu unde, dimpotrivă, se impune angajarea de personal și nu reducerea acestuia.

2. În raportul anual al Uniunii Europene pentru 1999 privind progresele României pentru aderare se menționează expres faptul că în domeniul mediului, având în vedere capacitatea instituțională scăzută privind resursele umane, financiare și legislative, vă subliniez, se recomandă păstrarea numărului de personal. În acest context se pune întrebarea dacă Guvernul Năstase dorește în fapt aderarea la Uniunea Europeană sau doar o dorește la nivel declarativ? Repet, este un citat din raportul anual al Uniunii Europene unde se precizează starea precară a personalului din domeniul agențiilor de mediu.

În al treilea rând, prin reducerea numărului de personal din agențiile de protecția mediului se realizează de fapt reducerea capacității de reacție a lucrătorilor de mediu în condițiile în care un specialist în probleme de mediu se formează foarte greu, în cel puțin 5 ani.

Prin urmare, o pierdere momentană a unui număr de posturi înseamnă pierderea unor specialiști din sistem, care vor deveni șomeri și nu vor mai putea fi utilizați conform pregătirii lor.

De asemenea, amplificarea recentă a problemelor legate de protecția mediului impune mărirea numărului de specialiști în acest domeniu și nicidecum restrângerea acestuia. Este cunoscut faptul că legislația europeană în domeniu cunoaște așa-numiții comisari de mediu care supraveghează instituțiile cu probleme în condițiile în care și în România apar tot mai multe probleme de mediu și exemplele sunt cunoscute, acești specialiști ar trebui menținuți întrucât formarea lor presupune o perioadă îndelungată de timp.

Față de considerentele menționate, solicităm Cabinetului Năstase reevaluarea politicii sale în domeniul mediului în conformitate cu programul de guvernare acceptat de către Parlament și a programului de aderare la Uniunea Europeană, prin urmare, eliminarea acestor prevederi care vizează disponibilizările din domeniul mediului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați deputați, vă rog să îmi permiteți să vă reamintesc prevederile art.162 și art.163 din Regulament cu privire la prezentarea interpelărilor. "Interpelările se fac în scris, arătându-se obiectul acestora fără nici o dezvoltare.

Interpelarea constă într-o cerere adresată Guvernului de un grup parlamentar, de unul sau mai mulți deputați, prin care se solicită explicații asupra politicii Guvernului în probleme importante ale activității sale interne sau externe... Interpelările se citesc în ședința publică de luni, consacrată întrebărilor, între orele 19.30-20.00", după care se înregistrează și se trimit primului ministru sau ministrului pentru relația cu Parlamentul. Guvernul și fiecare din membrii săi sunt obligați să răspundă la interpelări în cel mult două săptămâni, iar dezvoltarea interpelărilor are loc în ședința de luni, consacrată interpelărilor, între orele 18.30-19.30, alternativ cu ședințele consacrate întrebărilor.

Vă rog să faceți distincție între prezentarea interpelărilor și dezvoltarea lor, care se face în prezența membrilor Guvernului interpelați. Mai vreți o precizare? Vă rog.

 
   

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, vreau numai să vă atenționez că este vorba de art.166 și este vorba de interpelări adresate primului ministru în probleme importante ale activității sale interne și externe. Este vorba de o problemă de politică internă, și anume politica din domeniul mediului, deci este interpelare adresată direct primului ministru.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dau cuvântul domnului deputat Stanciu Anghel care are de prezentat două interpelări.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

De dezvoltat sau de de prezentat?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

De prezentat. Tocmai vă rugasem să faceți distincție între prezentarea lor și dezvoltarea acestora, care are loc în ședința următoare, în prezența membrilor Guvernului.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al PRM prezintă o interpelare care se adresează doamnei ministru a sănătății, Daniela Bartoș, și domnului ministru de finanțe, Mihai Tănăsescu. Obiectul interpelării îl constituie politica Guvernului privind susținerea financiară, inclusiv prin subvenții de la bugetul de stat, a sistemului sanitar din nordul Moldovei, respectiv din județul Iași.

În ceea ce mă privește, în nume personal, prezint o interpelare adresată doamnei ministru Rodica Stănoiu, ministrul justiției, și are drept obiect, după părerea noastră, anumite decizii care s-au luat privitor la desfășurarea procesului intentat asasinilor lui Virgil Săhleanu, fostul lider sindical de la Tepro Iași, proces care, după umila noastră părere, nu a respectat calea procedurală stipulată în codurile de procedură respective. Vă mulțumim și vom face dezvoltările săptămâna următoare, conform regulamentului, sau atunci când se vor prezenta răspunsurile.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat. Are cuvântul domnul deputat Mincu Iulian.

 
   

Domnul Iulian Mincu:

Domnule președinte, mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea mea se adresează doamnei doctor Daniela Bartoș, ministrul sănătății, și tratează problemele deosebit de grave ale stării de sănătate din România. Întrucât voi prezenta și voi lăsa secretariatului întreaga mea interpelare, voi prezenta aici numai problemele principale și anume: într-o clasificare a "Health Care Europe" în februarie 1994, efectuată pe baza analizei a 14 indicatori de sănătate, în 35 de țări europene, România este trecută ca penultima țară în ceea ce privește starea de sănătate a populației.

Aș vrea să vă spunem că prezentăm mortalitatea cea mai mare, mortalitatea generală din Europa, 12 la mie, prezentăm mortalitatea infantilă cea mai mare din Europa, prezentăm morbiditatea prin TBC cea mai mare din Europa, prezentăm mortalitatea femeilor la avorturi, una dintre cele mai mari din Europa, și prezentăm, ceea ce este un lucru foarte grav, în afară de morbiditatea crescută prin sida, mortalitatea prin boli cardiovasculare, una dintre cele mai mari din întreaga lume.

Aș vrea să vă spun că mortalitatea a crescut în România în ultimii 30 de ani, de când se urmărește în întreaga lume mortalitatea prin boli cardiovasculare, de la 456, în 1970, la 926, în 1996, la suta de mii, și la 733 la suta de mii în 99. Populația României a scăzut în decurs de 10 ani cu un milion și jumătate.

În această perioadă, în restul lumii, asistăm la o scădere a mortalității prin boli cardiovasculare. Astfel, în anii 60, când mortalitatea în Europa Vestică și în Finlanda depășea 650-750 și ajunsele la peste 1.100, se ajunge ca astăzi, Finlanda să aibă sub 385, Franța să aibă cea mai mică mortalitate din lume, de 191, iar America, Statele Unite, să prezinte mortalitatea de 330 față de 750 în urmă cu 30 de ani.

Ce a contribuit la aceasta? Au contribuit la noi câteva probleme deosebit de serioase: deteriorarea nivelului de trai, o asistență medicală deficitară și o lipsă de educație sanitară a populației. Aș vrea să vă spun că la aceasta contribuie mijloacele financiare, din păcate, în sectorul de sănătate, deosebit de scăzute, de la 3,6% din p.i.b., cât era în 1996, și ajunge la 3,89 din p.i.b. în anul 2000, când avem unul din p.i.b.-urile cele mai scăzute, adică 50 de dolari pe cap de locuitor. Pentru comparație, vreau să vă spun că țările din Europa de Vest au 7,8% din p.i.b., iar țările din jurul nostru, țările CEFTA, au o medie de p.i.b. de 5,9%.

Aș vrea să vă mai dau un exemplu: cheltuielile pentru medicamente în România au fost de 18 dolari pe cap de locuitor în 1999 și de 14 dolari pe cap de locuitor în anul 2000. În țările Uniunii Europene, cheltuielile sunt în medie de 150 de dolari, ajungând la 400 de dolari, cum este în Franța, pentru medicamente, iar în Ungaria, care este vecină cu noi, 90 de dolari pe cap de locuitor. Aș vrea să vă mai spun că numărul de cadre medicale în România este unul dintre cele mai mici, 183,94 medici la suta de mii de locuitori și 408,93 asistente medicale la suta de mii.

În țările de est, să luăm Bulgaria, este de 344,88 la suta de mii, iar Slovenia de 681 la suta de mii. Având în vedere toate acestea, față de situația aproape de colaps a sistemului național de asigurare a sănătății, reflectată pe scurt în cele prezentate de mine astăzi, o rog pe doamna ministru să ne precizeze politicile guvernamentale pe care le are în vedere pentru ameliorarea celor semnalate. În același timp, îi prezint o serie întreagă de propuneri pe care doresc să le studieze și eventual să le introducă în programul de reformă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat, și am rugămintea celor care urmează să rețină ceea ce am spus, că există o diferență între prezentarea interpelării, care se face foarte scurt prin adresarea explicațiilor, iar dezvoltarea lor se face la ședința următoare. Dacă dezvoltați acum interpelarea, nu o să mai aveți ce spune data viitoare în prezența miniștrilor.

Vă rog să permitem în continuare domnului deputat Baban Ștefan să prezinte două interpelări, cu rugămintea pe care am adresat-o.

 
   

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc, domnule președinte. Prima interpelare se adresează Corpului de Control al Guvernului, domnului Ovidiu Grecea, și în legătură cu două privatizări frauduloase petrecute la Dorohoi, județul Botoșani, mai precis Fabrica de porțelan Dorohoi și Fabrica de sticlă.

Materialul este prezentat și-l voi da la secretariat. Nu intru în amănunte.

A doua interpelare este adresată domnului Marian Sârbu, ministrul muncii și solidarității sociale. Este în legătură cu dorința de majorare a salariului de la 1.03.2001 a salariului minim brut pe țară, de la un milion la 1.400.000 de lei, ceea ce înseamnă un efort de cam 800 de mii de lei din partea angajatorului.

Aștept, din partea domnului ministru, să vină să ne spună cum va face să pună în practică această măsură de majorare a salariului.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

O interpelare colectivă, pe care o vor semna deputații Dan Simedru Coriolan, Puiu Hașotti și Eugen Nicolaescu.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolaescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Obiectul interpelării de astăzi este nerespectarea Legii funcționarului public și declanșarea procesului de pedeserizare a administrației publice centrale și locale de către actualul Guvern.

Vreau să spun că Președintele României Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase au anunțat, în cadrul unor apariții la posturile de televiziune, că disponibilizarea unui corp de funcționari publici s-a făcut nu pe criterii politice, ci din cauza incompetenței celor în cauză.

Această afirmație mi se pare cel puțin hilară, având în vedere faptul că acești funcționari au fost în urmă cu foarte puțin timp atestați pe posturi, demonstrându-și în urma unor examene, competența. Faptul că unii reprezentanți ai unui Guvern îi declară pe funcționarii publici competenți, iar la câteva luni, schimbându-se Guvernul, aceștia devin subit incompetenți, nu lasă loc la altă interpretare decât la aceea că Ion Iliescu și Adrian Năstase au declanșat repedeserizarea.

Vreau să-l întreb pe domnul prim-ministru dacă nu crede că, producând o asemenea instabilitate în corpul funcționarilor publici va avea de suferit însuși funcționarul român. Pentru că, din ce în ce mai puțini oameni competenți vor dori să devină funcționari publici pentru a nu fi expuși la epurări politice și la calificative neadevărate, care îi discreditează în ochiul familiei, al rudelor, al vecinilor și al cunoștințelor.

Domnule președinte, am să depun interpelarea la Secretariatul Camerei.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Viorel Coifan, ultimul înscris pe lista de astăzi.

 
   

Domnul Viorel-Gheorghe Coifan:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Am de făcut o interpelare domnului ministru al dezvoltării și prognozei, Leonard Cazan, referitor la statutul unor zone defavorizate.

Domnule ministru, în județul Timiș există trei comune: Nădlac, Marginea și Tomești care, în concordanță cu prevederile Legii nr.151 din 1998, îndeplinesc condițiile pentru a fi declarate zone defavorizate.

În acest sens, au fost redactate documentațiile de declarare ca și zone defavorizate a celor trei comune. Au fost aprobate de către Consiliul de Dezvoltare Regională al Regiunii 5 Vest, adoptându-se o serie de Hotărâri - nr.22, 24, 25 din 17 noiembrie 1999.

De asemenea, au fost aprobate de către Consiliul Național al Dezvoltării Regionale, în 15 decembrie 1999, dar nu au fost luate în discuție de către unele ministere în vederea emiterii unei hotărâri de Guvern.

Apariția Ordonanței de urgență nr. 75 din 2000 din 16.VI.2000, modifică criteriile de declarare a acestor zone defavorizate, modificând și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24 din 1998.

Agenția Națională de Dezvoltare Regională a dispus ca respectivele documentații să fie reactualizate în sensul declarării ponderii șomerilor ce trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai mare decât media la nivel național.

Această prelevare trebuie efectuată în ultimele trei luni care preced data întocmirii documentației.

Până în prezent, o mare parte a șomerilor nu mai beneficiază de ajutor de șomaj, ieșind din evidențele Agenției județene de ocupare a forței de muncă Timiș.

Vă întreb, domnule ministru, când veți soluționa pozitiv statutul de zonă defavorizată pentru cele trei comune din județul Timiș, în spiritul Programului de guvernare al PDSR, ce proclamă coeziunea socială și dezvoltarea socio-economică durabilă ca fiind unele dintre principiile fundamentale ale actualei guvernări.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Cu aceasta, declar închisă ședința de astăzi. Vă reamintesc că ne vom reîntâlni mâine în plen, la ora 8,30, când, de la această oră până la 9,20, vom asculta intervenții ale deputaților.

Vă doresc o seară bună!

Ședința s-a încheiat la ora 19,30.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 13 april 2021, 10:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro