You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 12-02-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (amânarea votului final).
 
see bill no. 108/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului. Vă amintesc că ne aflăm în fața unei legi organice.

Dau cuvântul inițiatorului să prezinte proiectul.

Dorește cineva să intervină din partea inițiatorului?

Dau cuvântul reprezentantului comisiei.

Domnul Ántal István:

Comisia pentru industrii și servicii, în cadrul ședinței din data de 21.04.1999, deci este un aviz dat de comisia veche din Parlamentul trecut, a examinat proiectul de lege supus dezbaterii, având în vedere și avizele favorabile primite de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Consiliul Legislativ și a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în plenul Camerei Deputaților, în forma prezentată de inițiator.

Conform articolului 74 din Constituția României, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl constituie modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului. Se urmărește perfecționarea cadrului existent, de natură să contribuie la soluționarea competentă a litigiilor care fac obiectul art. 25 din lege, în sensul trecerii asupra tribunalului a cererilor de radiere a unor înmatriculări sau mențiuni din Registrul Comerțului, formulate de persoanele care se consideră prejudiciate prin înregistrările efectuate.

De asemenea, ca urmare a înființării Camerei de Comerț și Industrie Ilfov, proiectul de lege are în vedere și crearea Oficiului Registrului Comerțului pe lângă aceasta. În raport de obiectul și conținutul său, așa cum am spus, proiectul de lege are caracter de lege organică.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu. Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea legii. Asupra titlului legii dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Dacă asupra articolului I sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Dacă asupra articolului II sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Fiind vorba de o lege cu caracter organic amânăm votarea ei pentru joi, când va fi ședință de vot final.