Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-04-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 12-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001

15. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă-5X 700 MWe".
 
see bill no. 410/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La punctul 14, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă, cu raport de adoptare din partea comisiei.

Dacă din partea Guvernului există dorința de a face o prezentare suplimentară.

Vă rog, domnule secretar de stat, să vă prezentați și să prezentați acest proiect de lege.

Domnul Romulus Moucha:

Romulus Moucha, secretar de stat la Ministerul Industriilor .

Așa după cum se cunoaște, una din prioritățile Guvernului este realizarea Centralei Nucleare de la Cernavodă, obiectiv major în politica energetică a României.

În momentul de față, această lege, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 126/2000 se află în stadiul de a avea niște amendamente făcute de Comisia pentru industrii din legislatura trecută, amendamente cu care suntem întru totul de acord.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Comisia pentru industrii, dacă aveți de susținut raportul.

Domnul Ántal István:

Ordonanța Guvernului nr. 126 din 2000 preia propunerea legislativă privind continuarea realizării obiectivului de investiții Cernavodă Centrala Nuclearo-Electrică 5X700 MW, dar nu în totalitate.

Din anexa cu amendamente propuse la această ordonanță se reiau o serie de prevederi din propunerea legislativă respectivă, pentru care, la vremea respectivă, comisia a respins propunerea legislativă și a preluat în această ordonanță acele amendamente care au fost agreate de comisie. În urma examinării proiectului în ședința din 18.10.2000, deci tot în legislatura trecută, comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care s-a prezentat pentru dezbatere.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu.

În consecință, trecem la dezbaterea proiectului de lege potrivit raportului comisiei.

Vă reamintesc că în raportul comisiei nu se propun amendamente, nici la titlul legii, nici la articolul unic.

Dacă sunt obiecțiuni cu privire la acestea. Nu sunt.

În consecință, titlul legii și conținutul articolului unic se consideră adoptate în unanimitate.

La titlul ordonanței nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

La art. 1 dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La art. 2, 3 și 4 dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votate în unanimitate.

La art. 5 vă semnalez faptul că din partea comisiei permanente pentru industrii se propune un amendament. Vă rog să vedeți textul reamenajat al comisiei și să vă spuneți eventualele puncte de vedere contrare. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art. 5 în alcătuirea propusă de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Textul art. 5 în formularea comisiei, votat în unanimitate.

La art. 6 și 7 nu sunt amendamente din partea comisiei. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La art. 8 vă rog să vă uitați în raport. La punctul 2, comisia propune introducerea unui alineat nou, în redactarea care vi se prezintă.

Dacă aveți obiecțiuni sau discuții contrare cu privire la acest amendament. Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La art. 9 nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 10, dacă la textul alin. 1 aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

După alin. 1, vă rog să sesizați, comisia propune introducerea unui alineat nou, 11, în redactarea care vi se prezintă.

Dacă sunt discuții cu privire la acest amendament. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de la art. 10, alin. 11.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Vă rog să observați, după art. 10, comisia propune introducerea unui nou articol, în formularea care vi se prezintă pe pagina ultimă din raport.

Dacă sunt observații. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră noul articol introdus de comisie după art. 10.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Supun, în consecință, votului dumneavoastră final Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității nr. 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă 5X700 MW.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Vă ascult, domnule Bivolaru.

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În legătură cu acest obiectiv de investiții, Centrala Nuclearo-Electrică, s-a înaintat, după cum s-a specificat la început, și o inițiativă legislativă, o propunere legislativă a unuia dintre colegii noștri și deoarece aceste prevederi ale propunerii legislative au fost preluate în ordonanța aceasta nr.126, comisia a propus totodată și respingerea propunerii legislative respective.

În consecință, vă rugăm, domnule președinte, să propuneți la vot și respingerea inițiativei legislative respective.

Domnul Valer Dorneanu:

Este pe ordinea de zi?

Domnul Ioan Bivolaru:

Este raport anexat raportului pe care l-ați citit dumneavoastră mai înainte.

Domnul Valer Dorneanu:

Da, dar, în mod formal, trebuia înscrisă această propunere legislativă pe ordinea de zi.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte, nu este vina noastră.

Domnul Valer Dorneanu:

Regulamentar, nu ne rămâne decât atunci când va fi înscris pe ordinea de zi proiectul de lege să avem în vedere propunerea dumneavoastră. Nefiind vorba de adoptarea unei legi contradictorii cu ordonanța recent adoptată, cred că nu sunt impedimente.

Vă ascult, domnule Chiliman. Problemă de procedură.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

În principiu, când există mai multe inițiative legislative sau proiecte, propuneri venite de la Guvern care au același subiect, ele se dezbat împreună și concluziile se trec într-un raport care este făcut aici și una dintre concluzii este că dacă elementele dintr-una dintre inițiative au fost preluate în cealaltă, o dată cu aprobarea primei, se poate respinge și cealaltă.

Or, eu cred că raportul conține date corecte și nu trebuie pusă pe ordinea de zi acea inițiativă legislativă, din următorul motiv: ea s-a dezbătut la comisie împreună cu ordonanța respectivă sau ce a fost, de Guvern și, ca atare, ele s-au dezbătut împreună și au un singur raport. Deci, concluzia din raport este că o dată cu aprobarea ordonanței, trebuie respinsă inițiativa, dacă datele au fost preluate dincolo, în ordonanță.

Deci, putem acum, prin votul nostru, prin două voturi separate, să adoptăm ordonanța și să respingem imediat după aceea, prin vot, inițiativa, din motivele acestea.

Deci, procedural ele se dezbat împreună, așa este Regulamentul și așa este bine să fie.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, vreau să vă semnalez că nici măcar nu am în dosar propunerea legislativă.

Stimați colegi,

Vă rog eu să observați că este o problemă strict formală. În raportul pe care-l avem noi, nu este trecută această propunere de respingere. Oricum, faptul că nu săvârșim un act formal pentru a pune de acord ordonanța cu proiectul de lege nu înseamnă pe plan practic nimic. Fiți de acord ca atunci când îi va veni rândul acestei propuneri legislative să avem în vedere propunerea comisiei, de respingere.

Trebuie trecută pe ordinea de zi, pe ordinea de zi o trece Comitetul ordinii de zi, și chiar dacă formal noi încălcăm puțin Regulamentul.

Să fiți de acord cu faptul că legea de aprobare a ordonanței a fost votată în unanimitate, urmând ca propunerea legislativă cu același obiect să rămână a fi votată când va fi înscrisă pe ordinea de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 8 april 2020, 12:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro