Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 12-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001

2. Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Vă rog să-mi permiteți, în continuare, să vă informez cu privire la legile depuse la secretarul general al Camerei Deputaților pentru sesizarea de către deputați a Curții Constituționale, sesizare care urmează a fi făcută în conformitate cu prevederile art.17 alin.2 și 3 din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 penru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această convenție.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978.

- Legea pentru ratificarea Convenției europene privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnate la Oviedo la data de 4 aprilie 1997 și a Protocolului adițional la Convenția europeană privind protecția omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998.

- Legea pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

- Legea pentru acceptarea unor amendamente la Statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), adoptate la a 43-a sesiune a Conferințe Generale a acesteia, la 1 octombrie 1999.

- Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizației Maritime Internaționale.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciilor de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin actul final al Conferinței părților la această convenție, la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare , adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității al Organizației Maritime Internaționale.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenția Internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974.

- Legea pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999.

- Legea pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei, semnată la București la 30 iunie 1999.

- Legea pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind cooperarea în domeniiul sanitar-veterinar, semnată la București la 30 iunie 1999.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 4 march 2021, 11:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro