Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-04-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 12-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001

23. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi.
 
see bill no. 432/1998

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem la pct. 24 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi, proiect adoptat de Senat, cu raport de adoptare al Camerei Deputaților. Ordonanță simplă, lege cu caracter ordinar. Dau cuvântul inițiatorului, să prezinte această ordonanță.

Domnul Tudor Florescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin prezentul proiect de ordonanță se propune ca taxele prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordonanței Guvernului nr. 48/1994 să fie modificate în tarife, care să rămână la dispoziția instituției publice, respectiv Inspectoratul navigației civile, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a acestuia și eliminarea în totalitate a alocațiilor de la bugetul de stat prevăzute în acest scop.

În privința taxei privind eliberarea autorizațiilor de transport cu autovehicule în trafic internațional de mărfuri, este necesară pe de o parte să fie reactualizat nivelul acesteia, care a rămas neschimbată de 4 ani, iar pe de altă parte este necesar a fi revăzută taxa de eliberare pentru autorizațiile multiple de transport internațional CENT apărute ulterior autorizării, care oferă posibilitatea efectuării de curse nelimitate în trafic internațional în timpul anului în toate țările.

Față de cele prezentate, vă rugăm a fi de acord cu votarea acestui proiect de ordonanță.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru industrii și servicii.

Domnul Ántal István:

Comisia pentru industrii și servicii, la vremea respectivă, a avut la bază și avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și avizul Consiliului Legislativ și consideră că prin introducerea acestei taxe se aduce un venit substanțial la bugetul statului, ceea ce practic funcționează de 2 ani de zile. Avizele au fost date încă din 1999 și propunem spre adoptare în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbaterile generale. Nu. Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Nefiind amendamente, comisia propunând adoptarea proiectului în forma adoptată de Senat, vă întreb dacă asupra titlului proiectului de lege și a articolului unic în forma adoptată de Senat există obiecțiuni. Nu.

Se consideră votat în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței simple sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Se consideră votat în formula adoptată de Senat.

Dacă asupra art.I sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Se consideră votat în unanimitate.

Art.1 al ordonanței, în formularea Senatului.

Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.2, alin.1, în formularea Senatului.

Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Celălalt text ,al art.2, rămâne în formularea Guvernului.

Art.3. Vă rog să observați textul reformulat al Senatului.

Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

V-aș ruga să observați la pct.4 al ordonanței că anexa nr.1 se abrogă.

Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Textul a fost adoptat în formularea Senatului.

Pct.5 al art.I, textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.II, textul adoptat de către Senat.

Nu sunt obiecțiuni.

Text adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege (cu caracter ordinar) pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 8 april 2020, 16:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro