Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-04-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 12-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole și instalații pentru irigat din producția internă, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă (restituire la comisie ).
 
see bill no. 29/1999 350/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.26 pe ordinea de zi este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achițizionarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole și instalații pentru irigat din producția internă. Comisia cere dezbaterea o dată cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/1999.

Domnul ministru Gaspar dorește să intervină la acest proiect.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aici este o problemă de procedură.

Inițial, Guvernul a adoptat Ordonanța nr.36 din 1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole și instalații pentru irigații din producția internă. Ordonanța nr.36 din 1999 a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr.132 din 1999.

Din punct de vedere al tehnicii legislative, noi trebuie să ne raportăm la actul de bază, la Ordonanța Guvernului nr.36, dar vă rog să observați că atât la Ordonanța nr.36, cât și la Ordonanța nr.132 au fost fomulate amendamente, astfel încât în momentul de față cred că plenului îi va fi foarte greu să se pronunțe asupra cărei forme s-o adopte.

Iată de ce, domnule președinte, vă propun ca cele două proiecte să fie restituite la comisie și să se facă un singur raport prin preluarea sau prin eliminarea din Ordonanța de urgență nr.132 a textelor care ar urma să fie incluse în ordonanța de bază, pentru că altfel, în momentul de față, va fi foarte greu chiar și pentru dumneavoastră să le supuneți dezbaterii împreună, având în vedere că fiecare are amendamente diferite.

Trebuie ca în final să se ajungă la un singur proiect de lege care să se refere la Ordonanța nr.36, în care eventual să se includă amendamentele pe care noua Comisie pentru agricultură le va accepta din cele două rapoarte.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Mi se pare foarte înțelept, dar să ascultăm și părerea comisiei.

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Într-adevăr, prin adresa nr.29 din 2 februarie 1999, s-a primit proiectul de lege amintit, s-au făcut câteva amendamente, în sensul că s-au dimensionat efectivele de bovine și păsări și, de asemenea, la art.5, pentru garantarea cu prioritate cu bunuri achiziționate prin aceste credite, s-au făcut mențiuni, în sensul că împrumuturile pentru achiziționare tractoare, combine, mașini, utilaje agricole și instalații pentru irigat din producția internă vor fi garantate prin constituirea unui gaj fără deposedare asupra bunurilor cumpărate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile, potrivit legii, deci lege care era în exercițiu. Deci s-au făcut amendamentele respective.

Prin Ordonanța de urgență nr.132, primită în septembrie, de data aceasta 1999, s-a analizat crearea unor noi facilități, și anume să se stabilească perioada de plată de la 5 ani la 7 ani și, de asemenea, să se mărească perioada de grație pentru fiecare categorie de animal sau lucrare de investiții - 2 ani pentru tractoare, utilaje, 1 an pentru cumpărare animale, 4 ani pentru înființare plantații viticole, nobile, pomicole, în funcție de intrarea pe rod. Și, de asemenea, pentru a lărgi sfera garanțiilor prin bunuri achiziționate, beneficiarii creditelor pentru achiziționare tractoare, combine, mașini și utilaje, precum și instalații de irigat, animale de prăsilă, construirea și amenajarea de spații pentru cazare și creșterea animalelor, sere, solarii, înființarea de plantații viti-pomicole, arbuști fructiferi, pot garanta și cu bunurile care se iau în credit.

Cred că nu este cazul să trimitem la comisie. Este o completare, este adevărat, în timp. Legea funcționa și s-a adus corecția respectivă în timp.

Putem aproba efectiv Ordonanța guvernamentală nr.36 în maniera în care a fost aprobată în februarie; și apoi ordonanța de urgență vine într-adevăr și completează în septembrie situația vizând funcționarea Legii nr.36. Și este o lege care într-adevăr funcționează și deja nu știu dacă mai trebuie să mai facem modificările respective.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, mai doriți să intervenți în raport cu cele spuse de către reprezentantul comisiei, care susține totuși că am putea trece la dezbatere?

Domnul Acsinte Gaspar:

Eu mă întreb, domnule președinte, cum veți proceda dumneavoastră în cadrul dezbaterii de acum! Discutați Ordonanța nr.36, după aceea venți cu ordonanța de modificare... Or, de regulă, întotdeauna modificările se raportează la actul de bază, ceea ce, în Ordonanța nr.132, normal ar trebui să se reia după aceea în Ordonanța nr.36.

Nu putem să mergem cu cele două acte separat, mai ales că la Ordonanța nr.36 veți vedea că aveți unele amendamente, iar după aceea la Ordonanța nr.132 aveți alte amendamente la aceleași texte.

Iată de ce eu vă propun ca totuși să restituiți și comisia să facă un singur raport asupra celor două ordonanțe, urmând, sigur, ca al doilea proiect să fie respins ca urmare a faptului că în Ordonanța nr.36 se vor prelua reglementările din ordonanța de urgență.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte,

Vă dau cuvântul, dar vreau să vă expun îngrijorarea mea că sunt în dificultate cu modalitatea de a supune dezbaterii și aprobării mai ales.

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Se pot retrimite la comisie. Mă întreb totuși dacă ordonanța guvernamentală o aprobam în ferbruarie, când s-a întocmit raportul, și apoi completarea venea în septembrie... Deci necazul este că, într-adevăr, aceste ordonanțe de urgență și ordonanțe guvernamentale, în loc să se supună discuției Camerei Deputaților atunci când trebuiau să se supună, se supun astăzi. În condițiile respective, acceptăm să se retrimită la comisie.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Vă mulțumesc.

Deci supun votului dumneavoastră propunerea de restituire la comisie a ambelor proiecte de lege - și cel de la pct.26 și cel de la pct.27.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 8 april 2020, 15:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro