Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-04-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 12-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001

27. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol.
 
see bill no. 436/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.28 este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, proiect aflat în procedură de urgență.

Rog comisia să propună timpii și să ne explice și dacă există vreun impediment din faptul că nu au venit unele raporturi de la comisiile de avizare.

Domnul Mihai Nicolescu:

În urma adresei nr.436 din 11 septembrie 2000 privind proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a examinat proiectul amintit și a propus spre dezbatere și adoptare în plenul Camerei Deputaților forma aprobată în comisie.

Având în vedere situația foarte grea a producătorilor agricoli care nu au resurse într-adevăr pentru a dezvolta și a realiza o producție agricolă eficientă, am considerat oportun prelungirea acestui termen până la 1 ianuarie 2005. Este o supapă, un balon de oxigen pentru toți cei care trebuie să producă. Într-adevăr, fără să producem nu vom reuși să realizăm nici resurse pentru dezvoltare. În primul rând, la ora actuală, nici nu se poate pune problema resurselor pentru dezvoltare; Guvernul caută resurse la ora actuală. Se pune problema subzistenței, pentru că într-adevăr ceea ce am făcut până acum am făcut și am realizat o agricultură de subzistență.

Cred că putem dezbate ordonanța respectivă și o putem aproba în forma prezentată de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

Domnul Mihai Nicolescu:

5 minute; 1 minute pe articol.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul secretar Năstase are o problemă de procedură.

Domnul Ioan Mihai Năstase:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Este adevărat că această ordonanță comportă un regim de urgență, dar nefiind primite avizele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, propun să se reia cât de urgent aceasta, dar cu respectarea normelor în vigoare.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru Gaspar, vă rog să vă pronunțați cu privire la cererea de restituire.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Potrivit Regulamentului, comisia sesizată în fond încunoștințează comisiile avizatoare și le stabilește un termen până la care trebuie să depună avizele. În situația în care avizele nu se depun la termenele respective, comisia nu este blocată, își face raportul și îl prezintă spre dezbatere plenului. Cred că din punctul acesta de vedere nu se poate invoca restituirea la comisia sesizată în fond și susținem ca proiectul de lege să fie dezbătut în procedură de urgență, având în vedere caracterul ordonanței care face obiectul acestei dezbateri.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog reprezentatul comisiei să precizeze care este situația celor două avize.

Domnul Mihai Nicolescu:

Da. După ce s-a întocmit raportul au venit avizele de la celelalte comisii, și aceste avize sunt favorabile pentru a se discuta și favorabile propunerii de a prelungi până în anul 2005, 1 ianuarie, acest impozit, adică de a fi scutiți până în anul 2005, 1 ianuarie.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

O clipă. Dați-mi voie, totuși, să conduc ședința! Deci, controversa aceasta nu mai are rost, pentru că, dacă sunt sau dacă nu sunt venite avizele, acestea nu constituie un impediment pentru continuarea dezbaterii, în măsura în care există raportul comisiei pe fond.

Nefiind o cerere regulamentară de restituire și având în vedere și faptul că avizele, de fapt, au venit și ele nu cuprind puncte de vedere contrare, vă propun să trecem la dezbaterea proiectului pe timpul afectat propus de către comisie.

Cine este pentru acest timp? Mulțumesc.

Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

În privința titlului proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Titlul proiectului de lege adoptat în unanimitate.

Asupra articolului unic, vă rog să observați amendamentul de la pag.1 din raportul comisiei și să vă pronunțați dacă aveți obiecții asupra textului propus de către comisie. Nu sunt obiecții.

Textul articolului unic al proiectului de lege este aprobat în formularea comisiei.

La art.1, vă rog să observați textul propus în pag.2 a raportului.

Dacă aveți observații. Nu.

Textul se socotește adoptat în formularea comisiei.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență și a articolului unic aveți obiecții. Nu. Adoptate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă există voturi împotrivă. 1 vot împotrivă.

Dacă aveți abțineri. Nu.

Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 8 april 2020, 16:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro