Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 12-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001

28. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern (amânarea votului final).
 
see bill no. 531/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La punctul 29 din ordinea de zi avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern; procedură de urgență.

Rog Comisia pentru agricultură să propună timpii de dezbatere.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Propun 10 minute, cu 1 minut pe articol.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Are o problemă de procedură domnul secretar Năstase.

Domnul Ioan Mihai Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să precizeze raportorul comisiei dacă au fost primite avizele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, pentru că acestea lipsesc. Măcar să ne precizați: au fost primite sau nu au fost primite. Și să respectăm procedurile, ca atare.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule secretar, eu vă rog, totuși, să observați că solicitarea unui aviz nu înseamnă că el trebuie să vină și obligatoriu. Exceptând raportul comisiei de fond, acestea nu constituie un impediment.

Domnul Ioan Mihai Năstase:

Este obligația comisiei să precizeze.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, într-adevăr, în sesiunea extraordinară s-a modificat Regulamentul, dar textul pe care îl invoc cu privire la problema pusă în discuție de domnul secretar al Camerei nu a suferit nici o modificare.

Art.64 spune următorul lucru: "Comisia permanentă sesizată în fond va putea stabili un termen în care să îi fie remise avizul sau avizele celorlalte comisii care examinează proiectul sau propunerea legislativă, consultându-se cu acestea și ținând seama de termenul de predare a raportului.

În caz de nerespectare a acestui termen, comisia sesizată în fond își va putea redacta raportul fără a mai aștepta avizul sau avizele respective".

Deci ne găsim într-o procedură parlamentară foarte clară.

Domnul Valer Dorneanu:

Presupun că aceleași lucruri vrea să ne spună și domnul deputat Ráduly. (Domnul deputat Ráduly Róbert-Kálmán comentează din sală)

Domnule președinte al comisiei, vă rog să faceți precizarea dacă ați primit sau cereți acum avizele.

Domnul Mihai Nicolescu:

Deci s-au primit, dacă trebuie să spunem, s-au primit mai târziu și lucrul acesta va trebui să ne dea de gândit în legătură cu colaborarea între comisii și cred că nu trebuie să ne cramponăm, mai ales că Regulamentul prevede că nu este obligatoriu, dacă nu s-a venit până când s-a întocmit raportul, mai ales că e o problemă pe care producătorii agricoli au așteptat-o foarte mult și, din nefericire, acei 500 lei/kg de multe ori nu au ajuns la producători și cred că, pentru cei care lucrăm în domeniul agriculturii, va trebui să urgentăm foarte mult legislația, de așa manieră încât să asigurăm funcționalitate și să asigurăm priorități.

Cred că este bine să supunem discuției Camerei Deputaților raportul prezentat de comisie și să-l adoptăm.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră timpii pe care i-a propus anterior comisia.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă aveți voturi împotrivă. Nu.

Abțineri? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

În primul rând, asupra titlului proiectului de lege și a articolului unic, dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Sunt adoptate în unanimitate.

Dacă asupra titlului ordonanței de urgență aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Dacă asupra art.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aveți obiecțiuni. Nu.

Se consideră votate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final Proiectul de Lege (cu caracter ordinar) pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 de lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000 destinat consumului intern.

Cine este pentru?

În timpul votului?! Poftiți!

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, nu vreau să menționez decât prevederea art.119 din Regulament și, în acest sens, v-aș ruga să inventariați voturile pentru, având în vedere că legile ordinare se votează cu majoritate simplă, adică cu jumătate plus unu din numărul deputaților prezenți și, în condițiile acestea, trebuie să știm dacă legea este adoptată sau nu, raportat la cvorumul existent.

Domnul Valer Dorneanu:

Este lege ordinară.

Domnul Emil Boc:

Da. Deci vrem să știm dacă este sau nu majoritatea simplă a celor prezenți, iar cei prezenți se raportează la listele de ședință, dacă înțeleg bine, care au fost semnate.

Domnul Valer Dorneanu:

La listele de ședință!

Domnul Emil Boc:

Deci, pentru aceasta, avem nevoie să știm care este numărul voturilor pentru și v-aș ruga să faceți la fiecare vot și o inventariere nominală, un raport cu numărul de voturi pentru și abțineri, evident, dar numeric, pentru că se raportează la cei prezenți, potrivit prevederilor regulamentare și constituționale.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, ca să fim mai operativi, eu propun să lăsăm legea aceasta pentru vot final joi.

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán (din sală):

Este cea mai bună soluție.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 26 february 2021, 12:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro