Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 12-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001

35. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (restituit comisiei).
 
see bill no. 420/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.39 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 158/99 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice. Și aici suntem în prezența unei legi ordinare, dar care va fi dezbătută în procedură de urgență. Rog Comisia pentru apărare să se pronunțe. Vă rog. Reprezentantul ministerului, pe care-l rog să se prezinte.

Doamna Nineta Bărbulescu:

Bună seara!

Domnule președinte,

Domnilor deputați, sunt Bărbulescu Nineta, președintele ANCESIAC. După cum cunoașteți, începând cu 4 ianuarie 2001, această agenție a trecut în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. În acest fel dețin și funcția de secretar de stat în această structură. Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2 din 2001, această ordonanță trebuie reconsiderată și aș solicita permisiunea de a fi retrimisă la comisie, astfel încât, în cel mai scurt timp, agenția să reformuleze acest text.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, doamnă ministru. Supun votului dumneavoastră propunerea de restituire a acestui proiect de lege la comisie. Poftiți! O clipă. Retragem votul deci.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, cred că suntem iarăși în fața unei probleme de procedură. Potrivit art.90, inițiatorul proiectului sau al propunerii poate să-și retragă proiectul sau propunerea până la înscrierea pe ordinea de zi. Dacă corelăm cu art.102, ajung și la cealaltă problemă. Când se poate retrimite la comisie? În cazul în care există amendamente. Or, aici, nu există amendamente depuse la această ordonanță. Noi trebuie să o discutăm în acest moment, ori o admitem, ori o respingem, pentru că nu avem suportul legal pentru a o retrimite la comisie. Pentru că aici se spune așa: "Când dezbaterea amendamentelor relevă consecințe importante, președintele Camerei poate trimite textele la comisia sesizată în fond". Deci, acum noi nu avem altă alternativă. Este pe ordinea de zi, ori o adoptăm, ori o respingem, potrivit Regulamentulului Camerei. Vă rog să le consultați. Noi nu avem text legal prin care să trimitem la propunerea inițiatorului. Inițiatorul putea să o retragă de pe ordinea de zi înainte de a fi fixată ordinea de zi. Noi avem aici Regulamentul pe care trebuie să-l respectăm.

Domnul Eugen Lucian Pleșa (din bancă):

Nu inițiatorul este de vină!

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog frumos, nu dialogați din sală cu autorul inițiativei!

Domnul Emil Boc:

Deci, avem art.89 și art.102 care ne dă posibilitatea să retrimitem la comisii. Nu ne aflăm în prezența niciunei situații aici. Deci, ori admitem, ori respingem această ordonanță din acest moment când a intrat pe ordinea de zi.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, eu vă rog să observați că există un raport din partea Comisiei pentru apărare, care formulează un amendament. Deci trebuie să supunem dezbaterii și votului acest amendament. Reprezentantul ministerului vrea ca, pe baza acestestor amendamente formulate de către comisie și care trebuie să fie supuse dezbaterii, să aibă loc o consultare asupra unor probleme foarte importante. Eu cred că trebuie să fim și constructivi, pentru a nu aproba sau respinge o lege foarte importantă și atunci când avem un temei, cum îl avem acuma, pentru că dacă comisia ar fi făcut un raport pur și simplu de admitere sau respingere, atunci dumneavoastră ați fi avut perfectă dreptate, numai că, în speță, comisia a propus mai multe amendamente și asupra acestora Guvernul vrea să intervină cu dezbateri și cu propuneri de fond, care ne vor pune în încurcătură și pe noi și comisia, care nici nu este prezentă aici, și în consecință... vă rog să fiți și dumneavoastră de acord să supunem votului propunerea de restituire a acestui proiect la Comisia pentru apărare.

Domnul Emil Boc:

Amendamentele de fond nu puteau fi depuse aici în plen, puteau fi depuse la comisie, trebuia să depună la comisie amendamentul de menținere sau de respingere a ordonanței respective.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu este vorba numai de amendamente care să le propună acum, ci de dezbateri asupra amendamentelor propuse și vă mai reamintesc, cerându-mi scuze că mă repet, faptul că noi am convenit și în Biroul permanent și aici ca asupra proiectelor unde s-au făcut deja rapoarte să mai solicităm o dată punctul de vedere al Guvernului în această chestiune. Deci, chiar dacă regulamentar și formal dumneavoastră ați avea dreptate, eu îndrăznesc să supun plenului propunerea de restituire a acestui proiect Comisiei pentru apărare.

Domnul Emil Boc:

În acest caz, ca să respectăm Regulamentul, nu mai este nevoie de votul plenului, dumneavoastră puteți propune direct trimiterea spre comisie, nu mai trebuie să supuneți votului plenului, potrivit articolului invocat mai înainte, președintele poate...

Domnul Valer Dorneanu:

...poate propune.

Domnul Emil Boc:

Nu, nu, poate trimite, numai poate propune, art.102, și nu mai este nevoie de votul plenului în acest context.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, vă rog să vă spuneți punctul de vedere, că, data trecută, i-am dat, înaintea dumneavoastră, cuvântul domnului ministru Gaspar. Mai facem o alternanță.

Domnul Neculai Grigoraș:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Ne ajută prevederile art.68 care grăiește în felul următor: "Dacă în urma dezbaterilor în plen intervin modificări importante pentru conținutul proiectului (și este vorba de dezbateri începute care presupun modificări importante), el se trimite spre reexaminare comisiei sesizate în fond. Asupra acestei măsuri, Camera Deputaților se pronunță prin vot, la propunerea președintelui Camerei sau a unui grup parlamentar". Deci cred că este foarte clar textul și trebuie să procedăm ca atare.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Gaspar, în calitate de deputat, pe o problemă de procedură.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În primul rând, reprezentantul Guvernului nu a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi sau retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect. Într-adevăr, regulamentul prevede că un proiect poate fi retras până în momentul înscrierii lui pe ordinea de zi. Chestiunea care a pus-o în discuție reprezentantul Guvernului este de altă natură. Observați că raportul care a fost întocmit în legătură cu acest proiect de lege poartă data din 4 noiembrie 1999. Pe de altă parte, între timp, deci chiar de curând, a fost adoptată o ordonanță de urgență prin care a schimbat statutul juridic al acestei asociații. Ca atare, cererea care a fost formulată este pe deplin întemeiată, ca și în raport cu amendamentele care au fost făcute de vechea comisie. Comisia nouă, comisia care a fost aleasă și are o altă structură, să se pronunțe și asupra acestor amendamente, așa încât, cererea formulată este întemiată din aceste puncte de vedere, deci și asupra amendamentelor care sunt făcute, plus conjugat cu actele normative care au intervenit între timp, și nu putem ca să punem în discuție un proiect de lege fără să facem corelările necesare.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi, pentru toate motivele aici prezentate, supun votului dumneavoastră propunerea de restituire a proiectului comisiei sesizate în fond.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul a fost restituit comisiei sesizate în fond.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 12 august 2020, 8:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro