Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-04-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 12-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2001

38. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Domnule deputat Székely, aveți cuvântul pentru a vă prezenta interpelarea.

Domnul Székely Ervin-Zoltán:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată Guvernului și se referă la unele deficiențe în aplicarea Legii nr.1 din 2000. Am depus în scris dezvoltarea interpelării și voi citi atunci când Guvernul va veni cu răspunsul. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Are cuvântul domnul Boc Emil.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Cabinetul Năstase a dispus recent reducerea personalului din Agențiile de protecția mediului cu 30%, conform Hotărârii de Guvern nr.17/2001 și a scrisorii nr.2010 din 12 ianuarie 2001 emise de Ministerul Apelor și Protecției Mediului. Această decizie a Cabinetului Năstase este criticabilă din cel puțin trei puncte de vedere:

1. Programul de guvernare al Cabinetului Năstase, acceptat de Parlament, la capitolul privind Protecția mediului înconjurător, cap.III.3.10 face urătoarele mențiuni:

a) - conservarea și dezvoltarea capitalului uman din domeniul mediului;

b) - crearea de noi locuri de muncă în domeniul mediului înconjurător.

În aceste condiții se pune, pe bună dreptate, întrebarea: Guvernul Năstase aplică programul de guvernare al Cabinetului Năstase sau altceva? în condițiile în care are loc o asemenea reducere drastică de personal într-un domeniu unde, dimpotrivă, se impune angajarea de personal și nu reducerea acestuia.

2. În raportul anual al Uniunii Europene pentru 1999 privind progresele României pentru aderare se menționează expres faptul că în domeniul mediului, având în vedere capacitatea instituțională scăzută privind resursele umane, financiare și legislative, vă subliniez, se recomandă păstrarea numărului de personal. În acest context se pune întrebarea dacă Guvernul Năstase dorește în fapt aderarea la Uniunea Europeană sau doar o dorește la nivel declarativ? Repet, este un citat din raportul anual al Uniunii Europene unde se precizează starea precară a personalului din domeniul agențiilor de mediu.

În al treilea rând, prin reducerea numărului de personal din agențiile de protecția mediului se realizează de fapt reducerea capacității de reacție a lucrătorilor de mediu în condițiile în care un specialist în probleme de mediu se formează foarte greu, în cel puțin 5 ani.

Prin urmare, o pierdere momentană a unui număr de posturi înseamnă pierderea unor specialiști din sistem, care vor deveni șomeri și nu vor mai putea fi utilizați conform pregătirii lor.

De asemenea, amplificarea recentă a problemelor legate de protecția mediului impune mărirea numărului de specialiști în acest domeniu și nicidecum restrângerea acestuia. Este cunoscut faptul că legislația europeană în domeniu cunoaște așa-numiții comisari de mediu care supraveghează instituțiile cu probleme în condițiile în care și în România apar tot mai multe probleme de mediu și exemplele sunt cunoscute, acești specialiști ar trebui menținuți întrucât formarea lor presupune o perioadă îndelungată de timp.

Față de considerentele menționate, solicităm Cabinetului Năstase reevaluarea politicii sale în domeniul mediului în conformitate cu programul de guvernare acceptat de către Parlament și a programului de aderare la Uniunea Europeană, prin urmare, eliminarea acestor prevederi care vizează disponibilizările din domeniul mediului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați deputați, vă rog să îmi permiteți să vă reamintesc prevederile art.162 și art.163 din Regulament cu privire la prezentarea interpelărilor. "Interpelările se fac în scris, arătându-se obiectul acestora fără nici o dezvoltare.

Interpelarea constă într-o cerere adresată Guvernului de un grup parlamentar, de unul sau mai mulți deputați, prin care se solicită explicații asupra politicii Guvernului în probleme importante ale activității sale interne sau externe... Interpelările se citesc în ședința publică de luni, consacrată întrebărilor, între orele 19.30-20.00", după care se înregistrează și se trimit primului ministru sau ministrului pentru relația cu Parlamentul. Guvernul și fiecare din membrii săi sunt obligați să răspundă la interpelări în cel mult două săptămâni, iar dezvoltarea interpelărilor are loc în ședința de luni, consacrată interpelărilor, între orele 18.30-19.30, alternativ cu ședințele consacrate întrebărilor.

Vă rog să faceți distincție între prezentarea interpelărilor și dezvoltarea lor, care se face în prezența membrilor Guvernului interpelați. Mai vreți o precizare? Vă rog.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, vreau numai să vă atenționez că este vorba de art.166 și este vorba de interpelări adresate primului ministru în probleme importante ale activității sale interne și externe. Este vorba de o problemă de politică internă, și anume politica din domeniul mediului, deci este interpelare adresată direct primului ministru.

Domnul Valer Dorneanu:

Dau cuvântul domnului deputat Stanciu Anghel care are de prezentat două interpelări.

Domnul Anghel Stanciu:

De dezvoltat sau de de prezentat?

Domnul Valer Dorneanu:

De prezentat. Tocmai vă rugasem să faceți distincție între prezentarea lor și dezvoltarea acestora, care are loc în ședința următoare, în prezența membrilor Guvernului.

Domnul Anghel Stanciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al PRM prezintă o interpelare care se adresează doamnei ministru a sănătății, Daniela Bartoș, și domnului ministru de finanțe, Mihai Tănăsescu. Obiectul interpelării îl constituie politica Guvernului privind susținerea financiară, inclusiv prin subvenții de la bugetul de stat, a sistemului sanitar din nordul Moldovei, respectiv din județul Iași.

În ceea ce mă privește, în nume personal, prezint o interpelare adresată doamnei ministru Rodica Stănoiu, ministrul justiției, și are drept obiect, după părerea noastră, anumite decizii care s-au luat privitor la desfășurarea procesului intentat asasinilor lui Virgil Săhleanu, fostul lider sindical de la Tepro Iași, proces care, după umila noastră părere, nu a respectat calea procedurală stipulată în codurile de procedură respective. Vă mulțumim și vom face dezvoltările săptămâna următoare, conform regulamentului, sau atunci când se vor prezenta răspunsurile.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat. Are cuvântul domnul deputat Mincu Iulian.

Domnul Iulian Mincu:

Domnule președinte, mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea mea se adresează doamnei doctor Daniela Bartoș, ministrul sănătății, și tratează problemele deosebit de grave ale stării de sănătate din România. Întrucât voi prezenta și voi lăsa secretariatului întreaga mea interpelare, voi prezenta aici numai problemele principale și anume: într-o clasificare a "Health Care Europe" în februarie 1994, efectuată pe baza analizei a 14 indicatori de sănătate, în 35 de țări europene, România este trecută ca penultima țară în ceea ce privește starea de sănătate a populației.

Aș vrea să vă spunem că prezentăm mortalitatea cea mai mare, mortalitatea generală din Europa, 12 la mie, prezentăm mortalitatea infantilă cea mai mare din Europa, prezentăm morbiditatea prin TBC cea mai mare din Europa, prezentăm mortalitatea femeilor la avorturi, una dintre cele mai mari din Europa, și prezentăm, ceea ce este un lucru foarte grav, în afară de morbiditatea crescută prin sida, mortalitatea prin boli cardiovasculare, una dintre cele mai mari din întreaga lume.

Aș vrea să vă spun că mortalitatea a crescut în România în ultimii 30 de ani, de când se urmărește în întreaga lume mortalitatea prin boli cardiovasculare, de la 456, în 1970, la 926, în 1996, la suta de mii, și la 733 la suta de mii în 99. Populația României a scăzut în decurs de 10 ani cu un milion și jumătate.

În această perioadă, în restul lumii, asistăm la o scădere a mortalității prin boli cardiovasculare. Astfel, în anii 60, când mortalitatea în Europa Vestică și în Finlanda depășea 650-750 și ajunsele la peste 1.100, se ajunge ca astăzi, Finlanda să aibă sub 385, Franța să aibă cea mai mică mortalitate din lume, de 191, iar America, Statele Unite, să prezinte mortalitatea de 330 față de 750 în urmă cu 30 de ani.

Ce a contribuit la aceasta? Au contribuit la noi câteva probleme deosebit de serioase: deteriorarea nivelului de trai, o asistență medicală deficitară și o lipsă de educație sanitară a populației. Aș vrea să vă spun că la aceasta contribuie mijloacele financiare, din păcate, în sectorul de sănătate, deosebit de scăzute, de la 3,6% din p.i.b., cât era în 1996, și ajunge la 3,89 din p.i.b. în anul 2000, când avem unul din p.i.b.-urile cele mai scăzute, adică 50 de dolari pe cap de locuitor. Pentru comparație, vreau să vă spun că țările din Europa de Vest au 7,8% din p.i.b., iar țările din jurul nostru, țările CEFTA, au o medie de p.i.b. de 5,9%.

Aș vrea să vă mai dau un exemplu: cheltuielile pentru medicamente în România au fost de 18 dolari pe cap de locuitor în 1999 și de 14 dolari pe cap de locuitor în anul 2000. În țările Uniunii Europene, cheltuielile sunt în medie de 150 de dolari, ajungând la 400 de dolari, cum este în Franța, pentru medicamente, iar în Ungaria, care este vecină cu noi, 90 de dolari pe cap de locuitor. Aș vrea să vă mai spun că numărul de cadre medicale în România este unul dintre cele mai mici, 183,94 medici la suta de mii de locuitori și 408,93 asistente medicale la suta de mii.

În țările de est, să luăm Bulgaria, este de 344,88 la suta de mii, iar Slovenia de 681 la suta de mii. Având în vedere toate acestea, față de situația aproape de colaps a sistemului național de asigurare a sănătății, reflectată pe scurt în cele prezentate de mine astăzi, o rog pe doamna ministru să ne precizeze politicile guvernamentale pe care le are în vedere pentru ameliorarea celor semnalate. În același timp, îi prezint o serie întreagă de propuneri pe care doresc să le studieze și eventual să le introducă în programul de reformă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat, și am rugămintea celor care urmează să rețină ceea ce am spus, că există o diferență între prezentarea interpelării, care se face foarte scurt prin adresarea explicațiilor, iar dezvoltarea lor se face la ședința următoare. Dacă dezvoltați acum interpelarea, nu o să mai aveți ce spune data viitoare în prezența miniștrilor.

Vă rog să permitem în continuare domnului deputat Baban Ștefan să prezinte două interpelări, cu rugămintea pe care am adresat-o.

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc, domnule președinte. Prima interpelare se adresează Corpului de Control al Guvernului, domnului Ovidiu Grecea, și în legătură cu două privatizări frauduloase petrecute la Dorohoi, județul Botoșani, mai precis Fabrica de porțelan Dorohoi și Fabrica de sticlă.

Materialul este prezentat și-l voi da la secretariat. Nu intru în amănunte.

A doua interpelare este adresată domnului Marian Sârbu, ministrul muncii și solidarității sociale. Este în legătură cu dorința de majorare a salariului de la 1.03.2001 a salariului minim brut pe țară, de la un milion la 1.400.000 de lei, ceea ce înseamnă un efort de cam 800 de mii de lei din partea angajatorului.

Aștept, din partea domnului ministru, să vină să ne spună cum va face să pună în practică această măsură de majorare a salariului.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

O interpelare colectivă, pe care o vor semna deputații Dan Simedru Coriolan, Puiu Hașotti și Eugen Nicolaescu.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolaescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Obiectul interpelării de astăzi este nerespectarea Legii funcționarului public și declanșarea procesului de pedeserizare a administrației publice centrale și locale de către actualul Guvern.

Vreau să spun că Președintele României Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase au anunțat, în cadrul unor apariții la posturile de televiziune, că disponibilizarea unui corp de funcționari publici s-a făcut nu pe criterii politice, ci din cauza incompetenței celor în cauză.

Această afirmație mi se pare cel puțin hilară, având în vedere faptul că acești funcționari au fost în urmă cu foarte puțin timp atestați pe posturi, demonstrându-și în urma unor examene, competența. Faptul că unii reprezentanți ai unui Guvern îi declară pe funcționarii publici competenți, iar la câteva luni, schimbându-se Guvernul, aceștia devin subit incompetenți, nu lasă loc la altă interpretare decât la aceea că Ion Iliescu și Adrian Năstase au declanșat repedeserizarea.

Vreau să-l întreb pe domnul prim-ministru dacă nu crede că, producând o asemenea instabilitate în corpul funcționarilor publici va avea de suferit însuși funcționarul român. Pentru că, din ce în ce mai puțini oameni competenți vor dori să devină funcționari publici pentru a nu fi expuși la epurări politice și la calificative neadevărate, care îi discreditează în ochiul familiei, al rudelor, al vecinilor și al cunoștințelor.

Domnule președinte, am să depun interpelarea la Secretariatul Camerei.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Viorel Coifan, ultimul înscris pe lista de astăzi.

Domnul Viorel-Gheorghe Coifan:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Am de făcut o interpelare domnului ministru al dezvoltării și prognozei, Leonard Cazan, referitor la statutul unor zone defavorizate.

Domnule ministru, în județul Timiș există trei comune: Nădlac, Marginea și Tomești care, în concordanță cu prevederile Legii nr.151 din 1998, îndeplinesc condițiile pentru a fi declarate zone defavorizate.

În acest sens, au fost redactate documentațiile de declarare ca și zone defavorizate a celor trei comune. Au fost aprobate de către Consiliul de Dezvoltare Regională al Regiunii 5 Vest, adoptându-se o serie de Hotărâri - nr.22, 24, 25 din 17 noiembrie 1999.

De asemenea, au fost aprobate de către Consiliul Național al Dezvoltării Regionale, în 15 decembrie 1999, dar nu au fost luate în discuție de către unele ministere în vederea emiterii unei hotărâri de Guvern.

Apariția Ordonanței de urgență nr. 75 din 2000 din 16.VI.2000, modifică criteriile de declarare a acestor zone defavorizate, modificând și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24 din 1998.

Agenția Națională de Dezvoltare Regională a dispus ca respectivele documentații să fie reactualizate în sensul declarării ponderii șomerilor ce trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai mare decât media la nivel național.

Această prelevare trebuie efectuată în ultimele trei luni care preced data întocmirii documentației.

Până în prezent, o mare parte a șomerilor nu mai beneficiază de ajutor de șomaj, ieșind din evidențele Agenției județene de ocupare a forței de muncă Timiș.

Vă întreb, domnule ministru, când veți soluționa pozitiv statutul de zonă defavorizată pentru cele trei comune din județul Timiș, în spiritul Programului de guvernare al PDSR, ce proclamă coeziunea socială și dezvoltarea socio-economică durabilă ca fiind unele dintre principiile fundamentale ale actualei guvernări.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Cu aceasta, declar închisă ședința de astăzi. Vă reamintesc că ne vom reîntâlni mâine în plen, la ora 8,30, când, de la această oră până la 9,20, vom asculta intervenții ale deputaților.

Vă doresc o seară bună!

Ședința s-a încheiat la ora 19,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 8 april 2020, 12:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro