Anghel Stanciu
Anghel Stanciu
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.11 Anghel Stanciu - scrisoare deschisă adresată domnului profesor universitar dr. Adrian Năstase, prim-ministru al Guvernului României;

Domnul Valer Dorneanu:

Are cuvântul domnul deputat Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimați colegi,

Vă rog să îmi permiteți ca, în calitatea mea de președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, de la această înaltă tribună a Parlamentului României, să adresez următoarea scrisoare deschisă domnului profesor universitar doctor Adrian Năstase, prim-ministru al Guvernului României:

Excelență,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a inițiat audieri preliminare privind fundamentarea bugetului de stat - secțiunile "Învățământ", "Cercetare științifică", "Tineret și sport" - prin prisma prevederilor stipulate în Legea învățământului nr.84/1995, Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, legea nr.95/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării, dezvoltării și inovării.

La audieri au participat miniștri de resort, președintele Academiei Române, reprezentantul Ministerului Finanțelor și reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor, precum și președinții sindicatelor din învățământ.

Participanții au subliniat faptul că, deși constituie priorități naționale statuate prin legi organice, învățământul și cercetarea au fost sectoare vitregite timp îndelungat. Astfel, alocațiile acordate învățământului din bugetul de stat între anii 1996 - 2000 au fost de supraviețuire a sistemului (3,31% din p.i.b. în 1996; 3% din p.i.b. în 2000), iar pentru cercetarea științifică au scăzut dramatic (0,34% din p.i.b. în 1996, 0,13% din p.i.b. în 2000).

În aceste condiții, membrii comisiei și personalitățile invitate au solicitat printr-o scrisoare respectarea prevederilor legale privind dimensionarea bugetului de stat - secțiunea "Învățământ, cercetare științifică și sport", conform prevederilor art.170 din Legea învățământului nr.84/1995 republicată, și anume: finanțarea învățământului de stat se face de la bugetul de stat, în limitele a cel puțin 4% din p.i.b., fără a include veniturile extrabugetare obținute din activitățile unităților și instituțiilor de învățământ, precum și alocațiile de la bugetele locale, respectiv 0,8% din p.i.b. pentru cercetarea științifică.

Față de aceste solicitări legale, există în prezent semnale că, prin proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001, aflat în finalizare la Guvern, aceste prevederi vor fi abrogate. Totodată, salarizarea personalului didactic din învățământul preuniversitar se va face de la bugetele locale, încălcându-se art.170 din Legea organică a învățământului.

În actual stadiu, apreciem că bugetele locale se dovedesc a fi insuficiente asigurării surselor de finanțare pentru funcționarea în bune condițiuni a sistemului de învățământ.

Ca atare, vă rugăm, domnule prim-ministru, profesor universitar doctor Adrian Năstase, să rămână plata salariilor, conform legii, la nivelul Ministerului Educației Naționale și să se analizeze în perspectivă posibilitatea trecerii acestora la consiliile locale, respectiv județene.

Descentralizarea plății salariilor nu trebuie să producă haos. Aceasta mai poate fi amânată până când condițiile economice vor fi de natură a permite o descentralizare reală, lipsită de sincope.

Cu încrederea că veți asigura 4% din p.i.b. pentru învățământ, respectiv 0,8% pentru cercetare, potrivit legii, vă asigurăm, domnule profesor universitar doctor Adrian Năstase, de alesele noastre sentimente.

Semnează președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, Anghel Stanciu.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 16:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro