Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere (amânarea votului final).
 
see bill no. 689/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.26: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere; lege organică, procedură de urgență.

Domnule președinte Oltean, aveți cuvântul.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Apreciem că un minut pentru fiecare intervenție și 10 minute pe total sunt timpi suficienți.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Cine este pentru această repartizare? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Sunt abțineri? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și vă rog să urmăriți în paralel raportul și proiectul.

Asupra titlului proiectului de lege nu sunt amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La articolul unic, vă rog să urmăriți pct.1 din raport. Comisia propune un amendament.

Dacă dorește cineva să facă observații? Nu.

Cine este pentru amendamentul de la pct.1 al comisiei? Vă rog să vă exprimați votul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

În unanimitate, s-a adoptat textul propus de comisie.

Urmăriți, vă rog, ordonanța de urgență. La pct.2 din raport, comisia propune reformularea titlului.

Dacă sunt observații la acest amendament? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.3 din raport cu privire la art.1.

Dacă aveți observații la amendamentul comisiei? Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul comisiei? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Dacă sunt abțineri? Nu sunt.

A fost votat în unanimitate.

La art.2, urmăriți textul raportului de la pag.2, pct.4.

Dacă aveți observații?

Vă rog.

Domnul Ionel Fleșariu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

V-aș ruga să observați că la art.2, comisia propune înlocuirea sintagmei "în subordinea Ministerului Administrației Publice" cu "coordonarea Ministerului Administrației Publice".

Deci, inițial, prin ordonanță se prevedea că "Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie se reorganizează și funcționează ca organe de specialitate ale administrației publice centrale în subordinea Ministerului Administrației Publice".

Comisia propune înlocuirea sintagmei "în subordinea" cu noțiunea "coordonarea". Sunt două noțiuni complet distincte, conținutul juridic al noțiunii de "subordonare" este mult mai plin de conținut decât de "coordonare".

În consecință, vă rog să supuneți votului menținerea formei inițiale a textului art.2 și respingerea propunerii făcute de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte Oltean, aveți cuvântul din partea comisiei, după domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Voiam să fac doar o completare la argumentația colegului meu, și anume că textul din ordonanța de urgență are suport constituțional în art.115 alin.2 care sună în felul următor: "Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului sau a ministerelor..." și, de asemenea, art.116 alin.2, în care se spune: "Guvernul și ministerele... pot înființa organe de specialitate în subordinea lor...".

Deci, susținerea este de ordin constituțional și, ca atare, vă rugăm să păstrați sintagma așa cum a fost ea inserată în corpul ordonanței.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte al comisiei, vă rog.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Atunci când, în cadrul comisiei, s-a luat în dezbatere această ordonanță și în speță articolul ce face obiectul prezentei discuții, s-a apreciat că aceste două instituții fundamentale, cum este Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, instituții care au fost cu largă independență până în acest moment, se impune cu necesitate ca această independență să fie păstrată, că trecerea lor sub autoritatea Ministerului Administrației Publice cu formularea din textul inițial, aceea de "în subordine", ar veni și ar știrbi mult din autoritatea și din independența celor două instituții fundamentale.

În opinia noastră, între cele două expresii, "în subordinea" și "în coordonarea", nu există diferențe atât de mari încât ele să fie contradictorii.

Credem că expresia "în coordonare" este o expresie mai elegantă, o expresie care nu supune, cel puțin la prima vedere, aceste instituții ale Ministerului Administrației Publice ca oricare serviciu sau ca oricare departament din cadrul acestuia.

De aceea, comisia își menține punctul de vedere și solicită plenului Camerei să voteze amendamentul așa cum a fost prezentat în raport.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați auzit explicațiile reprezentantului Guvernului, ale domnului deputat Gaspar, le-ați auzit și pe cele ale președintelui comisiei.

Potrivit Regulamentului, eu trebuie să supun întâi votului amendamentul comisiei și, doar dacă acesta cade, va urma al doilea vot pentru formularea rezultată din susținerea celor doi reprezentanți ai Guvernului și mai exact formularea din cuprinsul ordonanței.

Cine este pentru amendamentul comisiei prezentat la pct.4, cu privire la art.2, alin.1? Cine este pentru? 15 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 53.

Deci, 15 voturi pentru, 53 voturi împotrivă; nu mai numărăm și abținerile, pentru că este evident că amendamentul comisiei a căzut.

Cine este pentru textul art.2, în formularea prezentată în ordonanță?

Vă rog să vă exprimați votul toți! 52 de voturi pentru.

Împotrivă? 21 de voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Deci, cu 52 de voturi pentru, 21 contra și 3 abțineri a fost votat textul art.2 în formula existentă în ordonanță.

La art.3 nu există amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.4 nu există amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni?

Votat în unanimitate.

La art.5 alin.1, nu există amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.5 alin.2, vă rog să urmăriți raportul la pct.5.

Comisia are un amendament, pe care-l explică în coloana 3.

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de la pct.5 din raport cu privire la art.5 alin.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat amendamentul de la pag.2 din raport, pct.5, cu privire la art.5 alin.2.

La art.6, dacă aveți observații?

Comisia nu a avut amendamente.

Votat în unanimitate.

La art.7 alin.1, dacă aveți observații?

Comisia nu a avut amendamente.

Votat în unanimitate.

La art.7 alin.2, vă rog să urmăriți ultimul punct din raport, cel de la punctul 6, în referire la art.7, alin.2.

Dacă aveți observații la amendamentul comisi? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri, dacă sunt? Nu.

Votat art.7 alin.2, în unanimitate.

La art.8 și art.9, dacă aveți observații?

Comisia nu a avut amendamente.

Votate în unanimitate.

La art.10, dacă aveți observații?

Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art.11 și art.12, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Comisia nu a avut amendamente.

Votat în unanimitate.

În ceea ce privește anexa, dacă dumneavoastră aveți vreo obiecțiune.

Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Deci, textul legii și al ordonanței au fost votate potrivit raportului și celor rezultate din vot.

Fiind vorba de o lege cu caracter organic, o supun votului dumneavoastră final din ședința de joi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 8:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro