Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

14. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructură.
 
see bill no. 409/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.30, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanța Guvernului nr. 18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructură, text adoptat de Senat.

Rog reprezentantul Guvernului să prezinte acest proiect de lege.

Domnul Tudor Florescu:

Sunt Tudor Florescu, secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța Guvernului a fost concepută din necesitatea accelerării procedurilor de utilizare a creditelor externe pentru urgentarea realizării proiectelor pentru infrastructură care au un ciclu lung de realizare și pentru a beneficia de următoarele avantaje: scurtarea procesului de implementare a unui proiect cu minim un an reprezentând timpul necesar desfășurării licitației; eliminarea costurilor de neutilizare a împrumutului de 0,5% până la 0,75% pe an asupra sumei neutilizate din împrumut; beneficiere de avantajele oferite de perioada de grație, perioade de realizare și de atingerea parametrilor proiectați în care nu se rambursează împrumutul. Beneficiarii acestor credite pot declanșa procedurile de licitație pentru achizițiile publice de bunuri, lucrări și servicii necesare realizării investițiilor imediat după negocierea acordului de împrumut și aprobarea proiectului de către comitetul director al băncii finanțatoare și cu acceptul scris al acestei bănci.

Față de cele prezentate, vă supun aprobării dumneavoastră această ordonanță.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Din partea Comisiei pentru buget-finanțe, bănci, aveți cuvântul să prezentați raportul.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructură, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a hotărât ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma adoptată de Senat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbaterile generale. Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Asupra titlului proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Asupra art.unic al proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Asupra titlului ordonanței privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe, dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Asupra art. 1, 2, 3 și 4 din cuprinsul ordonanței, dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt.

Votate în unanimitate.

Fiind vorba de o lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității celor prezenți, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 august 2019, 6:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro