Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

24. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism.
 
see bill no. 112/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct. 40, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea, finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism, procedură de urgență, de asemenea. Comisia economică, rog să propună timpii de dezbatere.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Fiind procedură de urgență, propunem 15 minute per total și 2 minute de intervenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Cine este pentru această repartizare? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate s-a adoptat această repartizare.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei și în paralel să urmăriți proiectul de lege și proiectul ordonanței.

Asupra titlului proiectului de lege comisia nu a făcut amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra articolului unic vă rog să urmăriți pct. 1 din raport, care cuprinde un amendament al comisiei, prin care reformulează art. 1.

Dacă aveți observații asupra amendamentului comisiei. Nu.

Cine este pentru textul articolului unic și implicit pentru amendamentul comisiei.

Vă rog să vă exprimați voturile.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat amendamentul comisiei cu privire la textul articolului unic în unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență, comisia nu are amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra art. 1 din ordonanța de urgență. Vă rog să urmăriți pct. 2 din raport. Comisia are un amendament prin care reformulează acest text.

Dacă aveți observații împotriva amendamentului. Nu aveți.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art. 2, de asemenea, comisia are un amendament, la pagina 2, pct. 3, vă rog să-l observați.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de la pct. 3, cu privire la art. 2 al ordonanței.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

În unanimitate.

La art. 3 din ordonanță, de asemenea, comisia are un amendament la pct. 4 din raport, prin care reformulează art. 3.

Dacă aveți observații la amendamentul comisiei. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu.

Abțineri? Nu.

În unanimitate a fost adoptat amendamentul și, în consecință, textul art. 3.

La art. 4 din ordonanță aveți un amendament al comisiei, la pct. 5, care introduce un alineat nou.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră art. 4, incluzând și amendamentul comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate.

Articolul 5, cuprinzând și anexa 1 și 2, care fac parte din prezenta ordonanță.

Deci, deocamdată votăm numai textul art. 5, fără anexe.

Dacă sunt observații. Nu.

Votat în unanimitate, pentru că nu au fost amendamente de la comisie.

La anexa nr. 1 vă rog să observați amendamentul de la pct. 6 din raport, care se află la pozițiile 35, 40, pagina 4. Comisia le completează.

Dacă aveți observații. Nu.

Supun votului dumneavoastră textul anexei 1, potrivit amendamentului comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu.

În unanimitate.

La anexa 2 vă rog să vă uitați la pct. 7 din raport, care cuprinde unele reformulări și completări.

Dacă aveți obiecții cu privire la pct. 6 din anexa nr. 2. Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră pct. 6 din anexa 2, care constituie amendament al comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La pct. 9 din anexă, observați, vă rog, amendamentul comisiei de la pagina 5, pct. 8.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei și, deci, pct. 9 din anexa nr. 2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate proiectul de lege și ordonanța de urgență cu anexele sale fiind votate pe texte.

Vă rog să constatați că avem în față o lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității simple dintre cei prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2001, votat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 10:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro