Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

29. Dezbaterea Proiectului de Lege privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României (amânarea votului final).
 
see bill no. 93/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.45, Proiectul de Lege privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României; lege organică. Reprezentantul Guvernului este aici? Da, domnule ministru Gaspar, aveți cuvântul să prezentați acest proiect de lege.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de Lege a fost luat în discuție în data de 26 februarie 2001, a fost prezentată nota de fundamentare de către inițiatori. În cursul dezbaterilor s-a cerut ca raportul să fie restituit la comisie, în vederea amendării proiectului. În acest sens vă rog să observați că există un raport suplimentar asupra a două texte, la art. 4, lit. d) și art. 17, amendamente pe care Guvernul și le-a însușit.

Urmează să dezbateți acum, să intrăm pe textul legii, începând cu titlul și terminând cu partea din finalul proiectului de lege. Au avut loc dezbaterile generale pe marginea acestui proiect de lege la 26 februarie 2001.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiei pentru apărare este cineva? Da, poftiți, domnule deputat, prezentați raportul suplimentar.

Domnul Gheorghe Ana:

Sunt Ana Gheorghe, membru în comisie.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Potrivit hotărârii plenului Camerei Deputaților din ziua de 26 februarie 2001, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în ședința din 28 februarie 2001 a reanalizat textele art. 4, lit. d) și art. 17 din proiectul de lege menționat mai sus, cât și amendamentele formulate cu privire la acestea și a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptarea plenului Camerei Deputaților următoarele: la art. 4, lit. d), în loc de "ministrul apărării", este vorba de "ministerul apărării naționale pentru toate aeronavele care survolează Municipiul București, la înălțimi mai mici de 3000 de metri". Aceasta pentru consecvență în redactarea textului art. 4 și, de asemenea, potrivit art. 23 vor fi emise dispoziții prin care se vor stabili competențe.

La art. 17 se propune următorul amendament: "Dreptul de a ordona sau a aproba măsurile prevăzute la art. 8, lit. a), b) și c) din prezenta lege îl au șefii structurilor stabilite de Ministerul Apărării Naționale", pentru a se evita denumiri care au fost schimbate. Aceste amendamente au fost votate în unanimitate în ședința Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Vă reamintesc ceea ce a precizat și domnul ministru Gaspar, la acest proiect dezbaterile generale au avut loc. În consecință, vom trece la dezbaterea pe texte. Vă rog să urmăriți textul proiectului de lege, în paralel cu raportul suplimentar al comisiei.

Asupra titlului proiectului de lege aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra titlului capitolului I, dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Asupra art. 1 și 2, dacă aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Asupra Secțiunii a II-a, art. 3 în întregime. Vedeți toate definițiile care sunt cuprinse în art. 3 să le urmăriți. Dacă aveți observații; comisia nu a avut amendamente.

Votat în unanimitate.

La art. 4 vă rog să urmăriți, așa cum v-a semnalat și reprezentantul Comisiei pentru apărare, amendamentul de la pct. 1 al raportului suplimentar, dacă aveți observații la acest amendament. Nu.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru amendamentul de la art. 4, care cuprinde, practic, reformularea literei d).

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri? Nu.

În unanimitate s-a adoptat amendamentul comisiei cu privire la art. 4, lit. d) și, în consecință art. 4 va avea alcătuirea rezultată prin modificarea lit. d).

La art. 5 comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecții. Nu.

Votat în unanimitate.

La titlul cap. II, secțiunea I, dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 6 și 7 dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Secțiunea a II-a, art. 8, dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Secțiunea a III-a, cuprinzând art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dacă aveți dumneavoastră la vreo unul din aceste texte obiecțiuni. Nu aveți.

Votată în unanimitate.

La titlul Secțiunii IV dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 17, vă rog să vă uitați în raportul suplimentar al comisiei, la pct. 2 din raport comisia are un amendament. Dacă aveți observații la acest amendament. Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotriva amendamentului? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate și, în consecință, textul art.17 va avea alcătuirea propusă de comisie.

La art.18, 19, 20, 21, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecții. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul cap. III, dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.22, domnul ministru Gaspar are o propunere, o observație.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Este vorba de o eroare materială. Textul sună în felul următor: "Prezenta lege intră în vigoare după 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României". Nu putem să păstrăm această exprimare, pentru că apare un termen nedefinit de intrare în vigoare a legii și atunci aș propune să utilizăm formula clasică: "Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea I".

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați auzit această explicație absolut logică.

Vă propun votului dumneavoastră reformularea textului art. 22, în felul prezentat, respectiv: "Legea intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial".

Cine este pentru acest text? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Leonăchescu (din sală):

O abținere!

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să mă scuzați, cu o abținere, textul art.22 a fost votat.

La art. 23 dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art. 24 nu sunt.

Votat în unanimitate.

Am parcurs proiectul de lege. Vă reamintesc, însă, că este vorba de un proiect având caracter organic...

Domnul Acsinte Gaspar:

Mai erau anexele. Patru anexe.

Domnul Valer Dorneanu:

Scuzați-mă! Tocmai că nu le găsesc și de aceasta nu le-am supus votului. Rog staful să-mi prezinte anexele pe care nu le găsesc aici. E vorba de acea sinteză?

Stimați colegi,

A fost o eroare, anexele pe care le-a văzut domnul ministru sunt de fapt niște anexe explicative la expunerea de motive. Deci, legea nu are anexe și nu trebuia să le supun votului sau dezbaterii.

Repet, este vorba de o lege cu caracter organic și, în consecință, o vom supune votului final în ședința de vot de joi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 11 august 2020, 19:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro