Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

34. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului județean Iași a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Județeană Apă Canal Iași, cu garanția statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanțarea obiectivului de investiții Retehnologizarea, modernizarea, completarea și dezvoltarea Stației de epurare a municipiului Iași.
 
see bill no. 75/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul punct pe care îl discutăm este pct.44, care fusese amânat din cauza lipsei comisiei. Suntem în procedură de urgență la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.253/2000.

Rog Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic să propună timpii de dezbatere.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte.

La elaborarea raportului am ținut cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Consiliului Legislativ. Având în vedere că sunt trei articole, propun 5 minute.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Cine este pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

Vă rog să urmăriți proiectul în forma adoptată de către Senat și așa cum ne-a propus comisia noastră sesizată în fond.

Asupra titlului proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra articolului unic, care cuprinde dispoziția de aprobare a ordonanței, dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Adoptat în unanimitate.

Asupra titlului ordonanței de urgență dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra art.1, 2, 3 din cuprinsul ordonanței dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Vă rog să urmăriți că ordonanța de urgență are și o anexă care cuprinde graficul de rambursare a creditelor.

Dacă aveți observații. Nu.

Adoptată în unanimitate.

Este vorba de un proiect de lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității simple din cei prezenți în sală.

Supun votului dumneavoastră acest proiect de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

În unanimitatea celor prezenți a fost votat acest proiect.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 8:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro