Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

36. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului său autorizat deținut la Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor.
 
see bill no. 382/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.49 avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului său autorizat deținut de Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor.

Reprezentantul Guvernului, respectiv al Ministerului Finanțelor, rog să prezinte proiectul.

Doamna Maria Manolescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

România a semnat convenția de constituire a Agenției Multilaterale de Garantare a Investițiilor - MIGA - la 6 august 1991. Ratificarea Convenției s-a făcut prin Legea nr.47/28 aprilie 1992, iar România a devenit membru cu drepturi depline la 10 septembrie 1992.

Cota României la capitalul agenției este de 555 de acțiuni, cu o valoare totală de 6.005.100 dolari SUA. În urma analizelor făcute de Consiliul directorilor, s-a ajuns la concluzia că Agenția Multilaterală de Garantare, în extinderea volumului său de afaceri, se confrunta cu probleme deosebite, generate de micșorarea capacității sale de a mai oferi garanții. Urmare acestei situații, la 30 martie 1998, Consiliul directorilor a prezentat spre aprobare Consiliului guvernatorilor un raport referitor la majorarea capitalului. În 1998 România și-a exprimat acordul de principiu cu privire la majorarea capitalului, urmând ca în perioada următoare să fie transmise documentele care să ateste faptul că participarea României la majorarea capitalului este realizată în condițiile respectării reglementărilor legale în vigoare.

La 29 martie 1999, Consiliul guvernatorilor a adoptat Rezoluția nr.57 - majorarea capitalului, conform căreia România urma să își majoreze cota la capitalul agenției cu un număr de 423 de acțiuni a căror valoare totală este de 4.230.000 de drepturi speciale de tragere, respectiv 4.576.860 de dolari SUA.

Din acest motiv, a fost necesară aprobarea unei ordonanțe a Guvernului pentru a crea cadrul legal care să permită participarea României la majorarea capitalului social, precum și stabilirea surselor de finanțare pentru aceste participări.

Față de cele prezentate, propunem adoptarea Legii de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.65/2000.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, doamna ministru.

Rog Comisia pentru buget, finanțe și bănci să-și prezinte raportul.

Domnul Neculai Grigoraș:

În urma examinării Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului său autorizat deținut la Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma prezentată.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri. Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe articole.

Vă reamintesc că comisia a propus aprobarea lui în forma prezentată.

Așadar, vă întreb dacă asupra titlului proiectului de lege aveți vreo obiecție. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra cuprinsului articolului unic al proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra titlului ordonanței dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra art.1, 2, 3, 4, 5, 6 ale ordonanței dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Se consideră votate în unanimitate.

În consecința parcurgerii textelor proiectului de lege și a ordonanței, amintindu-vă că este vorba de un proiect de lege cu un caracter ordinar pentru care sunt suficiente voturile majorității simple din cei prezenți, supun votului dumneavoastră acest proiect de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri dacă sunt. Nu.

Proiectul a fost votat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 12:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro