Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000.
 
see bill no. 552/2000

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Să trecem în continuare la derularea ordinii de zi. La pct.19 de pe ordinea care v-a fost comunicată, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul român și Guvernul macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000, cu raport din partea Comisiei economice. Rog reprezentantul Guvernului să ia cuvântul să prezinte proiectul.

Doamna Maria Manolescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La 12 iunie 2000 a fost semnat la București Acordul dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.

Precizăm că, prin semnarea acestui Acord, se asigură cadrul juridic bilateral necesar realizării de investiții de către persoanele fizice și juridice din ambele state, ceea ce va duce la apariția și menținerea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea investițiilor unei părți contractante pe teritoriul statului celeilalte părți. Acordul semnat cuprinde clauze uzuale incluse în proiectul de Acord-cadru, aprobat de Guvern, precum și în alte acorduri similare, încheiate de România în ultima perioadă și corespunde practicii internaționale în această materie.

Totodată, la definitivarea Acordului au fost avute în vedere evoluțiile intervenite în țara noastră în domeniul legislativ și instituțional.

Având în vedere cele arătate, vă propunem să fiți de acord și să adoptați proiectul de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Din partea Comisiei pentru politică economică.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prin adresa nr.552 din 30.X.2000, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată în fond asupra Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000.

Dau citire raportului. În urma analizei Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul român și Guvernul macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000, în ședința din 28.II.2001, comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma adoptată de Senat. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere și avizele primite din următoarele comisii: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică externă.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale din partea grupurilor parlamentare. Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și vă întreb dacă asupra titlului proiectului de lege aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Se consideră votat.

În continuare, articolul unic din proiectul de lege, dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Vă menționez că art.1 cuprinde dispoziția de ratificare și textul Acordului din anexă. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

În consecință, supun votului dumneavoastră acest proiect de lege cu caracter ordinar, pentru care este suficientă majoritatea simplă a celor prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri. Nu sunt.

Cu unanimitatea celor prezenți s-a votat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 19 august 2019, 17:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro