Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

44. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială.
 
see bill no. 220/1998

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La punctul 57 de pe ordinea de zi avem Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială.

Domnul Alexe Costache Ivanov (din loja Guvernului):

Se leagă cu următorul.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Se leagă cu următorul, dar vă rog să-l urmăriți și pe celălalt, dar de dezbătut trebuie să le dezbatem împreună.

Vă amintesc că este vorba de o nouă dezbatere, ca urmare a respingerii, de către Senat, a proiectului.

Domnul ministru Ivanov, din partea Ministerului Justiției.

Domnul Alexe Costache Ivanov:

Stimate doamne, stimați domni,

Prin Ordonanța Guvernului nr.59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată prin Legea nr.122/1998, s-au stabilit taxe de timbru pentru actele și serviciile notariale, precum și actele și serviciile notariale scutite de plata acestor taxe.

La acea dată, s-a apreciat că, în materia taxelor de timbru asupra succesiunilor, se impuneau unele reduceri sau scutiri legale. Astfel, în proiect s-a prevăzut ca taxele asupra succesiunilor să fie reduse cu 50%, dacă sunt datorate de descendent, ascendenți colaterali privilegiați sau de soțul supraviețuitor. De asemenea, s-a propus scutirea de taxe asupra succesiunilor ce revenea descendenților minori lipsiți de venituri proprii, dacă în activul succesoral era inclusă numai casa de locuit care a aparținut defunctului.

Pentru o mai bună sistematizare a legislației în domeniu, prin Ordonanța Guvernului nr.30/1999, au fost preluate dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, întrucât o parte din reglementări priveau taxarea unor cereri și servicii efectuate de instanțele judecătorești și era necesar să fie cuprinse în completarea Legii nr.146/1997.

Ca urmare, prin Ordonanța Guvernului nr.30/29 ianuarie 1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru pentru activitatea notarială, la art.II, s-a prevăzut abrogarea Ordonanței Guvernului nr.59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998.

Așa fiind, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senat, în ședința din 10 martie 1999, a analizat situația nou apărută și a propus un raport de respingere a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998.

Vă mulțumesc și vă rog să adoptați proiectul de lege în forma propusă.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Din partea comisiei.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Suntem în prezența unui raport comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, prin care se propune respingerea Ordonanței Guvernului nr.59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială.

Motivația a fost cea prezentată de reprezentantul Guvernului și vă propunem, deci, ca acest proiect să fie adoptat în forma prezentată de Senat, respectiv de respingere.

Suntem în fața unei legi ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale cu privire la acest proiect de respingere a ordonanței. Nu.

În consecință, trecem la dezbaterea pe text.

Asupra titlului proiectului de lege pentru respingerea Ordonanței nr.59/1998, dacă aveți obiecțiuni?

Se consideră votat în unanimitate.

Asupra cuprinsului articolului unic care cuprinde dispoziția de respingere a ordonanței, dacă aveți obiecțiuni?

Se consideră votat în unanimitate.

Amintindu-vă că acest proiect de lege are caracter de lege ordinară, supun votului dumneavoastră, în consecință, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.59/1998.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Un proiect de lege similar, cu aceeași situație juridică, dar care trebuie să parcurgă, totuși, procedura parlamentară: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială.

Domnule ministru Ivanov, aveți cuvântul.

Domnul Alexe Costache Ivanov (din loja Guvernului):

Este aceeași situație.

Domnul Valer Dorneanu:

Este aceeași situație. Ministerul Justiției își menține sau repetă, mai exact, pledoaria pe care a făcut-o în cazul Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.59/1998, fiind o situație juridică identică.

Comisia pentru buget dorește să adauge altceva? Nu, Comisia juridică.

Comisia juridică dorește să adauge ceva? Comisia juridică are un raport de adoptare.

Domnule ministru Ivanov, stați puțin, că avem o mică problemă.

Domnul Neculai Grigoraș (din sală):

Ordonanța nr.30 trebuie aprobată!

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Este o neînțelegere cu privire la pct.58, între comisie și reprezentantul Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 august 2019, 4:51
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro