Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

45. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național.
 
see bill no. 340/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Până când o lămuresc, trecem la punctul 59 cel care se referă la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național; procedură de urgență.

Comisia pentru cultură e prezentă.

Domnule președinte Mihai Mălaimare, propuneți, vă rog, timpii de dezbatere.

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Comisia pentru cultură a avizat favorabil, cu niște amendamente care țin, mai degrabă, de stilistică.

5 minute, cu 1 minut pentru fiecare intervenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această propunere? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Nu.

În unanimitate.

Vom trece la dezbaterea proiectului de lege, potrivit celor propuse de comisie.

Vă rog să urmăriți, în consecința celor propuse, raportul comisiei, în paralel cu proiectul de lege.

Asupra titlului proiectului de lege nu s-au făcut amendamente de către comisie.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu.

Adoptat în unanimitate.

Asupra cuprinsului articolului unic, vă rog să sesizați amendamentul comisiei de la punctul 1 din raport.

Dacă aveți observații la acest amendament? Nu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de la punctul 1 din raport.

Cine este pentru? Vă rog să vă exprimați votul! Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă amendamentului? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

În unanimitate, a fost adoptat textul articolului unic, potrivit amendamentului prevăzut de comisie.

Vă rog, în continuare, să sesizați amendamentul comisiei de la punctul 5 din raport, unde propune ca la proiectul de lege să se includă, ca urmare a admiterii primului amendament, un articol nou, art.II, al cărui cuprins îl aveți la punctul 5.

Dacă aveți observații la acest amendament? Nu aveți.

Îl supun votului dumneavoastră,

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, a fost aprobat amendamentul comisiei și, în consecință, și textul art.II nou introdus.

Trecem la dezbaterea ordonanței de urgență.

Asupra titlului, dacă aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra art.1 al ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art.2, vă rog să observați amendamentul comisiei cu referire la alin.2.

Dacă aveți obiecții la amendament? Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră amendamentul vizând art.2 din ordonanță, care se află la punctul 2 din raport.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat, în unanimitate, amendamentul comisiei și, în consecință, art.2 alin.2 va avea modificarea acolo cuprinsă.

Pentru art.2, nu mai sunt alte amendamente.

La art.3, vă rog să observați amendamentul comisiei din raport, de la punctul 3, care are referire chiar la lit.a).

Dacă aveți observații la amendamentul comisiei de la punctul 3? Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de la punctul 3, cu referire la lit.a).

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat amendamentul de la punctul 3, al comisiei și, în consecință, art.3 va avea alcătuirea rezultată din admiterea acestui amendament, pentru restul textelor nefăcându-se nici amendamente, nici obiecțiuni.

La art.3 din ordonanță, vă rog să observați pct.4 de la pag.2 din raport, amendamentul comisiei, dacă aveți observații la el? Nu aveți. În consecință, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri dacă sunt? Nu.

Amendamentul admis în unanimitate și în consecință, textul art.3 va avea redactarea rezultată din acest amendament.

La art.4 din ordonanță, dacă aveți observații? La amendamentul cuprins tot la pct.4 din raport dacă aveți observații? Nu aveți. Supun votului dumneavoastră amendamentele comisiei cu privire la art.4.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

În unanimitate a fost adoptat acest amendament.

Vă rog să observați cele două anexe, 1 și 2, la care face referire art.5. Să spuneți dacă aveți observații. Nu aveți.

În consecință, supun votului dumneavoastră cele două anexe rezultate din admiterea amendamentului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate au fost votate anexele.

În consecință, acest proiect de lege cu caracter ordinar, pentru care sunt suficiente voturile majorității simple, este supus votului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri?

Cu unanimitatea voturilor dumneavoastră a fost votat acest proiect de lege.

Aveți cuvântul, domnule deputat Stanciu. Doriți să modificăm ordinea de zi, că numai așa ați putea lua cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Nu, domnule președinte. Îmi cer scuze deoarece, conform Regulamentului, nu pot interveni pentru modificarea ordinii de zi, dar mă uit în sală și observ oboseala accentuată pe fața colegilor mei după cele aproape 60 de proiecte de legi votate și pe care dânșii le-au înțeles perfect și votează în cunoștință de cauză. De aceea, v-aș ruga, în continuare, domnule președinte, având în vedere că o mare parte dintre dânșii au ieșit din cauza oboselii, să vedem dacă putem să le supunem votului sau le trimitem în altă zi pentru ședința de vot, pentru că cvorumul nu este întrunit pentru vot final chiar la legile ordinare.

Deci, dacă puteți să indicați, să sugerați colegilor dumneavoastră secretari, conform Regulamentului, să vă indice dacă suntem în cvorum pentru voturi finale la legi ordinare și v-aș mulțumi pentru această îngăduință de a nu-i oropsi pe colegii noștri să voteze 75 de legi într-o singură zi; este o povară prea mare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, până la dumneavoastră n-au sesizat colegii dumneavoastră plecarea deputaților din sală și lipsa cvorumului de vot și atunci voturile de până acum s-au consumat. Constat că, într-adevăr, la observația dumneavoastră exactă s-a împuținat lumea.

Vă amintesc însă că, pentru votarea textelor nu avem nevoie de cvorum pentru vot final și, la sesizarea dumneavoastră, voi trimite ședinței de vot fiecare din proiectele legilor care urmează. Eu nu pot însă să modific ordinea de zi adoptată, nici programul de lucru adoptat de Comitetul ordinii de zi, că nu îmi dau voie liderii grupurilor parlamentare, nici al PRM-ului, și atunci, cu asentimentul dumneavoastră, voi merge în continuare cu parcurgerea proiectelor de legi înscrise până la terminarea programului adoptat de Comitetul ordinii de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 19:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro