Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

46. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial (amânarea votului final).
 
see bill no. 31/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.60, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial. Dau cuvântul domnului ministru Pâslaru, reprezentantul inițiatorului.

Domnul Dumitru Pâslaru:

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin lege, din bugetul Ministerului Culturii se pot finanța numai lucrările de conservare, restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, întrucât aceastea aparțin domeniului său de competență. Separat de acestea există însă o serie de monumente istorice de importanță excepțională, cum ar fi: biserica fortificată de la Bietan, mânăstirea Hurezi, bisericile cu pictură exterioară din Moldova și altele, care au fost înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO. Pentru acestea, în afara lucrărilor de restaurare și conservare, este necesară și asigurarea măsurilor de întreținere și reparații curente care să preîntâmpine degradarea lor.

Ordonanța 42/2000, pe care o supunem aprobării dumneavoastră, propune ca în bugetele Departamentului pentru administrarea publică locală și Secretariatului de Stat pentru Culte să se introducă capitole din care se vor finanța lucrările respective la monumentele înscrise în patrimoniul cultural mondial și pe care instituțiile, consiliile județene, consiliile locale, cultele, aflate în coordonarea acestora, le au în administrație, conform programului de gestiune și protecție.

Pentru preîntâmpinarea degradării iremediabile a valorilor prin care România este prezentă în circuitul cultural mondial este necesară, doamnelor și domnilor deputați, între alte măsuri, aprobarea prezentului proiect de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Comisia pentru cultură, domnul președinte Mihai Mălaimare.

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Domnule președinte, noi propunem adoptarea raportului așa cum a fost el redactat. Există câteva amendamente de ordin stilistic și din motive de tehnică legislativă.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. La dezbateri generale dacă dorește cineva să se înscrie. Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimați colegi,

Evident că ne găsim în fața unui proiect de lege care încearcă cu puțin să mențină mult, adică să mențină câteva din monumentele istorice care sunt o mărturie pentru cultura acestui popor, tradițiile creștine ale acestui popor și care, pe unii, deranjează prin prezența lor în această parte estică. Este un gând bun să le refacem, să le consolidăm, să le menținem ca o perenitate a acestui popor de 2000 de ani, când alții au o istorie de 200 de ani și ne învață pe noi cum să devenim creștini.

De aceea, noi, cei de la Partidul România Mare, partid ce respectă și cultivă istoria și tradițiile naționale, susținem acest proiect de lege și credem că ar fi bine dacă din puținul care îl avem să îngrijim multul pe care ni l-au lăsat cei dinaintea noastră, cu sute de ani, care aveau mai puțin decât noi acum. Cred că nu aveau nici Mercedesuri, nici Jeepuri și, totuși, făceau monumente cu care noi ne mândrim prin secole privind tradițiile și istoria acestui neam.

Susținem, domnule președinte, cu întreg grupul parlamentar, care este prezent aici prin reprezentanții săi, acest proiect de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc. Din partea Grupului parlamentar UDMR, domnul deputat Márton.

Domnul Márton Árpad Ferenc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Este bine că am ajuns aici, să votăm și această ordonanță, însă trebuie să spunem cinstit că, de fapt, ea se referă la un număr foarte restrâns de monumente, iar cea mai mare parte a monumentelor ar urma să beneficieze de pe urma legii care se află, din păcate, încă la Senat, undeva blocat între comisie și plen și aș sugera atât Guvernului cât și conducerii Camerei Deputaților să facă demersurile, să avem cât mai repede, cât mai urgent o lege care să protejeze întregul patrimoniu. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat Márton Árpad. Dacă mai dorește cineva să participe la dezbateri? Nu.

Trecem la dezbaterea textelor. Vă rog să urmăriți în paralel raportul, proiectul de lege și ordonanța.

Asupra titlului proiectului de lege nu au fost amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți. Se consideră votat în unanimitate.

La cuprinsul articolului unic din proiectul de lege, comisia a formulat un amendament la pct.1 din raport. Dacă aveți observații la acest amendament care transformă articolul unic în art.I cu o ameliorare de tehnică legislativă. Dacă aveți observații? Nu. Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate s-a votat amendamentul și, deci, noul cuprins al art.I.

Urmăriți, tot la proiectul de lege, la pct.5 din raport, comisia propune, după art.I rezultat în proiectul de lege, un nou articol, art.II. Vă rog să observați amendamentul de la pct.5. Dacă aveți observații? Nu aveți. Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei cu privire la cuprinsul art.II din proiectul de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri dacă sunt? Nu.

În unanimitate s-a votat amendamentul comsiei și, deci, cuprinsul articolului nou introdus, art.II.

Trecem la ordonanța de urgență. Asupra titlului, comisia nu are amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate.

Cap.I din ordonanță, art.1 și art.2. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Nu aveți obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

La cap.II, art.3 și art.4, comisia nu a făcut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.5 al ordonanței, vă rog să observați că la alin.1 și 2 ale acestui articol, comisia nu are amendamente, dumneavoastră dacă aveți? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La alin.2 al art.5, comisia are un amendament situat în raport la pag.1, pct.2. Vă rog să-l examinați. Dacă aveți observații? Nu aveți. Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de la pct.2 din raport în referire la alin.3 al art.6.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt. Mulțumesc.

Votat în unanimitate.

La art.6, alin.1, 2, 3, 4, 5, 6, comisia nu are amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La alin.7 al art.6, vă rog să urmăriți raportul la pag.3, pct.3. Comisia are un amendament prin care reformulează acest alineat. Dacă aveți observații? Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de la pct.3 din raport referitor la art.6 alin.7.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate și, în consecință, art.6 va avea alcătuirea rezultată din admiterea amendamentului de la alin.7.

La art.7, comisia nu are amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.8 dacă aveți obiecțiuni? Nu. Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Cap.III, art.9 dacă aveți obiecțiuni. Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Cap.IV, art.10, 11, 12, 13, 14 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Votate în unanimitate.

Cap.V, titlul. Comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.15, vă rog să urmăriți raportul la pag.2 la pct.4. Comisia are un amendament prin care reformulează art.15. Dacă aveți obiecțiuni la amendament? Nu aveți. Supun votului dumneavoastră amendamentul.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate amendamentul și deci, noul cuprins al art.15.

La art.16, 17 și 18 ale ordonanței dacă aveți obiecțiuni. Comisia nu a avut amendamente. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate. În consecință, textul legii și al ordonanței au fost votate și dezbătute. Supunem proiectul de lege votului final în ședința de joi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 13:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro