Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

48. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor (amânarea votului final).
 
see bill no. 29/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.61 de pe ordinea de zi avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor. Reprezentantul Ministerului Culturii, domnul ministru Pâslaru, rog să prezentați proiectul.

Domnul Dumitru Pâslaru:

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța nr.45/2000 propune instituirea obligativității marcării tuturor fonogramelor cu o etichetă hologramată. Fonograma este în definirea actului normativ orice fixare, exclusiv sonoră, a sunetelor, casetă, CD, disc, provenite dintr-o execuție a unei opere muzicale, oricare ar fi metoda și suporturile utilizate pentru această fixare. Marcajul holografic este timbrul, având un model unic ce constă într-o imagine tridimensională având înseriat un cod alfa numeric pe un suport autoadeziv.

Această măsură este dictată de necesitatea stăvilirii fenomenului pirateriei care are ca efect, între altele, o evaziune fiscală de peste 10 milioane de dolari anual, falimentarea industriei muzicale românești prin pagube considerabile aduse autorilor, interpreților și producătorilor, imposibilitatea investiției în latura de difuzare și comercializare directă și legală prin care s-ar crea mii de locuri de muncă, mai ales pentru tineri care manifestă interes pentru acest domeniu.

Trebuie precizat că totalul vânzărilor de fonograme pirat s-a ridicat în 1998 la aproximativ 45 de milioane de dolari, adică 85-90% din totalul încasărilor din comerțul cu fonograme.

Această măsură legislativă reprezintă o modalitate suplimentară, dar necesară pentru eficientizarea aplicării Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, dar și o modalitate prin care România își respectă obligațiile asumate prin Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală, legată de comerț, ca și prin aderarea la Convenția pentru protejarea producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a acestora, adoptată la Geneva la 29 octombrie 1971.

În consecință, vă rugăm să adoptați prezentul proiect de lege cu amendamentele propuse de comisia sesizată în fond, pe care ni le însușim. Vă mulțumim.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule ministru. Domnul președinte Mihai Mălaimare, vă rog să prezentați raportul.

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Aș vrea să menționez faptul că cifrele prezentate de domnul ministru sunt absolut corecte. Aș vrea să adaug faptul că această comercializare de produse contrafăcute, deși este prezentată ca o faptă fără pericol social, reprezintă de fapt o inițiere în tehnicile infracționale și că pirateria, practic a distrus posibilitatea realizării unei piețe muzicale corecte.

Noi propunem adoptarea raportului așa cum a fost el propus, cu amendamentele respective.

Domnul Valer Dorneanu:

Dorește cineva să participe la dezbateri? Nu. Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței de urgență.

Vă rog să urmăriți în paralel proiectul de lege și ordonanța și raportul comisiei. Asupra titlului proiectului de lege n-au fost amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La articolul unic, vă rog să urmăriți pct.1 din raport. Comisia propune, din motive de tehnică legislativă, o ușoară reamenajare și transformare a articolului unic în art.I. Dacă aveți observații? Nu. Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Votat amendamentul în unanimitate și, în consecință, art.I va avea alcătuirea rezultată.

Vă rog să urmăriți apoi la pag.9 din raport, respectiv pct.12, ultimul punct. Comisia propune la proiectul de lege un art.II cu un cuprins precizat acolo. Vă rog să-l urmăriți. Dacă aveți observații la amendamentul de la pct.12 din raport, care se referă la un articol II, nou introdus, în cuprinsul proiectului de lege. Nu sunt observații.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri dacă sunt? Nu.

Votat amendamentul în unanimitate și, în consecință, și art.II nou introdus.

Trecem la ordonanță. La titlul ordonanței de urgență dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.1 al ordonanței. Dacă sunt obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Votat în unanimitate, nefiind obiecțiuni.

La art.2 vă rog să urmăriți pct.2 din pag.1 a raportului la amendamentele comisiei. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat amendamentul de la pct.2 în unanimitate și, în consecință, art.2 va avea cuprinsul rezultat.

La art.3, vă rog să urmăriți amendamentul de la pag.2 a raportului, pct.3. Dacă aveți observații la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul comisiei de la pct.3, cu referire la art.3 al ordonanței? Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art.4 al ordonanței, vă rog să urmăriți pct.6 din raport, pag.4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.6, pag.4.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.4 va avea alcătuirea rezultată din admiterea amendamentului la pct.6.

La art.5, vă rog să observați amendamentul de la pct.5 din raportul comisiei. Dacă aveți observații la acest amendament? Nu aveți. Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de la pct.5 în referire la art.4.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art.6 vă rog să urmăriți amendamentul de la pag.5, pct.7 din raport. Dacă aveți observații la amendamentul de la pct.7? Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de la pct.7 în referire la art.6.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate s-a votat și art.6 în alcătuirea rezultată din adoptarea amendamentului.

La art.7 vă rog să urmăriți la pag.6 amendamentul cuprins la pct.8. Dacă aveți observații? Amendamentul privește alin.2 al art.7. Nu aveți observații.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu sunt.

Votat amendamentul și în consecință și textul art.8, așa cum rezultă, cu modificarea literelor a), b), c) și d), potrivit propunerii comisiilor, precum și a alineatelor 5, 6 și 7, celelalte texte rămânând neschimbate.

La art.9 din ordonanță, vă rog să urmăriți pct.10 din raport, pag.8 care se referă deci la noul cuprins al art.9. Dacă aveți observații la acest amendament? Nu aveți. Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.10 în referire la art.9 din ordonanță.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate s-a adoptat amendamentul de la pct.10.

La art.10, vă rog să urmăriți la pag.8 amendamentul de la pct.11 care se duce și pe pag.9. Dacă aveți observații la acest amendament? Nu aveți. Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.11 referitor la art.10 din ordonanță.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.11 și 12 - comisia nu a făcut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră observații? Nu aveți. Se consideră votate în unanimitate. Consecința parcurgerii dezbaterilor la proiectul de lege și la ordonanță este supunerea acestui proiect de lege votului dumneavoastră final care va avea loc în ședința de joi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 13:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro