Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

49. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/2000 privind declararea orașului Sulina - județul Tulcea și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național (amânarea votului final).
 
see bill no. 409/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.62, tot pentru Ministerul Culturii, prezent aici, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/2000 privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea, și a zonei înconjurătoare, ca obiectiv de interes național.

Domnul ministru Pâslaru.

Domnul Dumitru Pâslaru:

Doamnelor și domnilor deputați,

În cadrul Proiectului "Arta regenerării - orașe din sud-estul Europei", inițiat de Consiliul Europei, se estimează revitalizarea orașului Sulina, situat în Delta Dunării, zonă inclusă de UNESCO pe lista rezervațiilor biosferei.

Această zonă marcată de pluriculturalism păstrează un bogat patrimoniu cultural și un perimetru arhitectural din secolul XIX, aflat acum într-o avansată stare de degradare.

Prin aceste programe, se urmărește punerea în valoare a identității culturale a zonei, ceea ce va avea drept consecință o dezvoltare economică accentuată a regiunii, în condițiile în care exploatarea turistică a valorilor culturale determină crearea de noi locuri de muncă și intensificarea interesului agenților economici.

În acest sens, se va acționa pentru reabilitarea construcțiilor, echipamentelor și infrastructurii, asfaltarea căilor de acces în zonele turistice, refacerea rețelei de distribuție a apei, canalizare, curent electric, telefonie, un sistem de apărare împotriva inundațiilor.

Din aceste considerente, supunem aprobării dumneavoastră Ordonanța Guvernului nr.125/2000 privind declararea orașului Sulina și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia pentru cultură.

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Există câteva amendamente, dar Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și-a dat un aviz pozitiv.

Noi propunem adoptarea raportului nostru așa cum a fost el redactat.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Potrivit raportului și vă rog să urmăriți în paralel proiectul de lege și ordonanța de urgență.

Asupra titlului proiectului de lege comisia n-a avut observații.

Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Se consideră votat în unanimitate.

La articolul unic, vă rog să urmăriți pct.1 din raport.

Comisia propune o reformulare și transformarea articolului unic în art.I.

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate s-a adoptat amendamentul și, deci, textul art.I.

Vă rog să urmăriți în raport la pct.5 din pag.2.

Comisia propune introducerea unui art.II, nou, vă rog să-l urmăriți.

Dacă aveți observații împotriva acestui amendament? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat art.2 și amendamentul respectiv, în unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență, vă rog să urmăriți pct.2 din raport.

Comisia propune reformularea titlului.

Dacă aveți observații? Nu.

Cine este pentru amendament, care se referă la noul titlu al ordonanței? Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat noul titlu în unanimitate.

Art.1 și art.2, dacă sunt observații ale dumneavoastră?

Comisia n-a avut.

Se consideră votat în unanimitate.

La art.3, vă rog să observați amendamentul de la pct.3 din raport, la pag.1.

Dacă aveți observații împotriva acestui amendament? Nu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul de la pct.3 - votat în unanimitate și, deci, art.3 va avea alcătuirea rezultată.

La art.4, lit.a), b), c), d), e), dacă aveți observații?

Comisia nu a avut.

Se consideră votat acest articol în unanimitate.

După art.4, vă rog să observați comisia propune în pag.2, pct.4 din raport un amendament.

Dacă aveți observații la acest amendament? Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.5, cu privire la cele două anexe.

Dacă aveți observații?

Comisia n-a avut.

Votat în unanimitate.

La cele două anexe, dacă aveți observații? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

În urma dezbaterii textelor proiectelor de lege și ale ordonanței, urmează ca acest proiect de lege să fie supus votului final în ședința de joi.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 august 2019, 3:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro