You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-03-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2001

50. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniul audio și video, precum și a programelor pentru calculator (amânarea votului final).
 
see bill no. 408/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.63, ultimul proiect care implică prezența Ministerului Culturii. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniul audio și video, precum și a programelor pentru calculator.

Îl rog pe domnul ministru Pâslaru să prezinte proiectul.

Domnul Dumitru Pâslaru:

"Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pe calculator".

Ca și pirateria, în domeniul producerii și comercializării fonogramelor, despre care am vorbit, pirateria programelor de calculator și a operelor cinematografice, reprezentată în special de reproducerea, distribuția și importul neautorizat al acestora, cauzează o serie de grave consecințe economico-sociale și culturale: peste 300 de miliarde de lei pierderi la bugetul de stat, reprezentând taxe și impozite neîncasate; pierderi de milioane de dolari producătorilor de programe de calculator și în general titularilor operelor de creație intelectuală, răspândirea virușilor în sistemele informatice și în sistemul informatic din România, în special, crearea unui impediment suplimentar la integrarea României în structurile europene reprezentate de Acordul european de asociere la Comunitatea Europeană și Acordul privind relațiile comerciale dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite; de asemenea, Convenția de la Berna.

Pentru protecția eficientă a drepturilor de autor în România, se propune prin prezenta ordonanță completarea cadrului legislativ reprezentat prin Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, astfel încât să se armonizeze reglementările internaționale cu necesitățile actuale propriei economii și siguranței naționale, fiind vorba de sistem informatic.

Ordonanța introduce în concret sancțiuni contravenționale cu amenzi de până la 40 de milioane de lei pentru pedepsirea eficientă a faptelor, sancționarea expresă a folosirii de copii neautorizate ale operelor de creație intelectuală, acordarea titularilor de drepturi a posibilității de a participa la controale efectuate de autoritățile române cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor de autor.

Sperăm ca acest nou act legislativ să fie în măsură să țină sub control fenomenul pirateriei care s-a dezvoltat în ultima vreme și în acest domeniu.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte Mihai Mălaimare, vă rog să vă prezentați raportul tot așa de succint, cum ați făcut-o și până acum.

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Domnule președinte,

Noi considerăm ordonanța importantă atât pentru clarificările pe care le aduce în domeniul terminologiei, al relațiilor dintre agenții economici și ORDA, în zona marcării și a sancțiunilor contravenționale.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă acordă vot pozitiv și solicită adoptarea raportului așa cum a fost el redactat.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să participe? Nu. Vă mulțumesc.

Asupra titlului proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni?

Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Asupra articolului unic, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.1 din raport.

Dacă aveți observații? Nu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.1 al raportului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

După articolul unic din proiectul de lege, comisia vă propune la pag.5 introducerea la pct.9 din raport a unui art.II, nou.

Vă rog să-l urmăriți.

Dacă aveți observații la el? Nu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.9, pag.5 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri, dacă sunt? Nu.

Textul art.II Votat în unanimitate, prin admiterea amendamentului.

La titlul ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.I și art.II, dacă aveți obiecțiuni?

Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art.3, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.2, pag.1 din raport.

Dacă aveți observații? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

Vă rog să observați că amendamentul de la pct.2 se întinde pe pag.1-2.

La art.4 vă rog să urmăriți amendamentul comisiei de la pag.2, pct.3.

Dacă aveți observații la amendament? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri? nu.

Votat în unanimitate.

La art.5, să urmăriți, vă rog, amendamentul de la pct.4, pag.2.

Dacă aveți observații la amendament? Nu.

Cine este pentru amendament? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art.6, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.5, pag.3.

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Cine este pentru amendamentul de la pag.3, pct.5? vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art.7, vă rog să urmăriți în raport amendamentul de la pct.6, pag.4.

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Cine este pentru acest amendament? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.8, vă rog să urmăriți în raport amendamentul de la pct.7, pag.4, care se referă la lit.c) de la alin.1.

Dacă aveți observații la amendament? Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul cu privire la reformularea lit.c)? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivăm, dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

La celelalte litere de la alin.1 și alin.2, 3, 4, dacă aveți observații? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.9, la alin.1, 2, dacă aveți dumneavoastră observații?

Comisia n-a avut.

Votat în unanimitate.

La alin.3 al art.9, vă rog să urmăriți pct.8, care cuprinde un amendament.

Dacă aveți observații? Nu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.8 al comisiei, cu referire la art.9 alin.3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Vă rog observații că amendamentul se referă și la alin.3 și la alin.4. Să se consemneze în stenogramă.

Deci, amendamentul cuprinde reformularea alin.3 și 4 din art.9.

La art.10, 11 și 12 de la ordonanță, dacă aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, au fost parcurse textele proiectului de lege și al ordonanței.

Vom supune acest proiect votului dumneavoastră final joi.

Stimați colegi,

Mai avem trei proiecte, ca să-i dăm satisfacție domnului ministru al industriilor, care pot merge foarte ușor.