Ilie Merce
Ilie Merce
Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 20-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2001

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.7 Ilie Merce - declarație cu tema: reglementarea proiectelor securității și siguranței naționale, a ordinii publice.  

Domnul Corneliu Ciontu:

................................................

Are cuvântul domnul deputat Ilie Merce.

Domnul Ilie Merce:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Constatăm că Executivul a început o cursă contra cronometru pentru întărirea componentelor de autoritate polițienească a Puterii.

Înaintea adevăratelor priorități ale țării, Guvernul și grupurile parlamentare ale PDSR și-au propus să adopte în pripă, și aceasta nu este un semn de lucru bine făcut, un pachet legislativ ce vizează activitatea Ministerului de Interne, și, pe un plan mai larg, cea a structurilor cu atribuții în domeniul siguranței naționale.

PRM se pronunță, fără rezerve, pentru întărirea statului național unitar român, ca stat de drept, în care supremația legii să devină o efectivă realitate, și nu un slogan electoral demagogic clamat în scopul acumulării de capital politic.

PRM susține întru-totul necesitatea edificării și consolidării autorității instituțiilor democratice de putere și nu neagă urgența instaurării ordinii în primul rând în cadrul ministerelor, autorităților autonome și celorlalte structuri chemate să asigure ordinea, aplicarea și controlul respectării legii.

Nu am fi început această declarație a noastră cu aserțiunea sentențioasă potrivit căreia deținătorii puterii urmăresc de fapt consolidarea acelor pârghii de administrație prin care să poată ține sub control opoziția și societatea civilă, dacă actele de guvernământ manifestate până în prezent nu ar fi pus în evidență o crasă demagogie politică. Astfel, recent adoptata Lege a protecției informațiilor clasificate, pe care, de bună credință, grupurile parlementare ale partidului nostru au votat-o, este pe cale de a deveni un fiasco. Am dat credit afirmațiilor premierului că această inițiativă legislativă face parte dintre condițiile facilitării accederii României către structurile europene. În realitate, această lege se dovedește a fi o manoperă în care fac casă bună amatorismul, într-o problemă fundamentală, cea a securității informaționale a cetățeanului, cu oportunismul politic. Cum altfel ar fi fost posibil ca până și premierul și președintele României să înceapă a da înapoi la cele dintâi reacții ale agenților opiniei publice?

Realitatea este aceea că legea în discuție nu se fundamentează și nu ia în considerare necesitățile reale ale protecției informațiilor în cele două laturi fundamentale ale problemei: grija pentru o completă și corectă informare a cetățeanului și, în același timp, nedisiminarea informațiilor care trebuie să asigure independența deciziilor prin care se exprimă suveranitatea puterii de stat și funcțiile externe ale acesteia.

Guvernul nu a rezolvat termenii acestui binom, fiindcă nu a lucrat cu bună credință. Pe de o parte, a afirmat că legea se dorește a îndeplini condiții ale Adunării Europene, iar, pe de altă parte, textul legii adoptate nu se fundamentează pe doctrina și practica juridică europeană, în materie din spațiul european și, eventual, chiar din cel american, și, de ce nu, pentru echidistanță, și pe alte spații, cum ar fi SUA și Japonia, care își datorează porosperitatea făcută tocmai cultului secretului.

Ce a dorit Puterea? Nici ea nu știe, din moment ce are tendințe de a da înapoi. Problema acută este: cine manipulează și în ce scop actuala putere.

Personal, inițial am fost tentat, poate și din considerente subiective, să creditez intențiile Puterii în legătură cu promovarea proiectelor legilor siguranței naționale, ale organizării și funcționării Consiliului Suprem de Apărare a Țării și cea privind controlul asupra activității comunității informative. Ulterior însă, m-am aflat în fața unei mari descurajări determinate, în principal, de următoarele: lipsa studiilor documentare care să fundamenteze inițiative legislative de asemenea anvergură și maximă responsabilitate națională; neluarea în considerare a faptului că Legea penală constituie caroiajul obligatoriu al oricăror reglementări în ceea ce privește siguranța națională; elaborarea unor texte de lege voit agramate și confuze, pentru a fi acoperite adevăratele intenții urmărite - instaurarea unui stat totalitar polițienesc și amanetarea intereselor naționale pe considerentele câștigării unei imagini aparente a vocației paneuropene. Nimic mai fals! Un aparat birocratic oportunist care a cochetat dintotdeauna cu alternanțele puterii își propune acum să compromită actuala Putere, pentru a-și perpetua dominația și asigura propriile interese.

În fața acestei realități, considerăm necesar ca toate partidele politice reprezentate în Parlament să-și exprime, prin declarații politice, opțiunile și strategiile în ceea ce privește securitatea și siguranța națională a României.

Trebuie să spunem odată cu fermitate, dacă vrem ca România să fie cu adevărat un stat de drept, cu structuri puternice, inclusiv în domeniul siguranței naționale, care să ne asigure protejarea și promovarea efectivă a intereselor României.

Faptul că marile agenții de presă internațională aproape săptămânal relatează despre depistarea și neutralizarea unor spioni ruși, americani sau evrei infiltrați în structurile interne ale adversarilor, demonstrează că între state continuă să primeze interesele proprii, imediate sau de perspectivă, fapt ce trebuie să ne trezească la realitate și să acționăm în consecință.

În acest context, Parlamentul să nu mai dea curs nici unei inițiative legislative a Puterii în acest domeniu până când nu va fi validată Strategia Siguranței și Securității Naționale a României.

Totodată, propunem constituirea unui grup de consultanță de specialitate a comisiilor permanente cu atribuții de legiferare în materia securității, siguranței naționale și a ordinii publice, alcătuit din valori reprezentantive în România, care au acumulat cunoștințe și experiență în materie.

Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Rămâneți și dumneavoastră la pasiv cu două minute.

Mulțumesc tuturor pentru colaborare, vă urez o zi bună și, după o scurtă pauză, vor continua lucrările din această zi sub o altă conducere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 10:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro