Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 20-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2001

12. Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 și a art. 6 din Legea nr. 88/1993, republicată, privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor (restituit Comitetului ordinii de zi).
 
see bill no. 80/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.9 - Propunerea legislativă pentru completarea art.5 și art.6 din Legea 88/1993, republicată, privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, proiect ce urmează procedura de urgență. Domnul președinte al comisiei, este rugat să propună timpii de dezbatere. Vă rog.

Domnul Anghel Stanciu:

Stimate domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimați colegi,

Ne găsim în fața unei inițiative legislative, inițiativă legislativă care are 6 colegi inițiatori, printre care și subsemnatul, și în calitate, evident, de președinte de comisie. Deci va trebui să prezint și punct de vedere al inițiatorului și, evident, punct de vedere al comisiei.

Dincolo de asta, domnule președinte, ne găsim pentru prima dată în plenul Camerei Deputaților într-o situație care trebuie elucidată acum, pentru a fi, după aceea, un model de dezbatere în situații tipice cazului pe care-l voi menționa.

Deci, inițiativa legislativă, domnule președinte, a primit acceptul Biroului și, respectiv, acceptul comitetului ordinii de zi, spre a fi dezbătută în procedură de urgență, indicându-se și termenul de 23 martie.

Conform prevederilor indicate la Capitolul "Procedură de urgență", deci comisia trebuia, în termen de 3 zile, să prezinte raportul. Și acesta, evident, cu prioritate, să fie înscris pe ordinea de zi.

Din motive care nu are sens să le explicitez aici, nu s-a putut face raportul două săptămâni la rând, ședințele de comisii neîntrunind, la vremea respectivă, pe parcursul discutării acestui proiect, cvorumul necesar de lucru, deși prezența era obligatorie.

În consecință, termenul fiind depășit cu aproape două săptămâni, am sesizat Biroul permanent și comitetul ordinii de zi, în baza art.35, alin.c) asupra acestui caz și am solicitat, cum este și normal, înscrierea acestui proiect pe ordinea de zi, fără raportul comisiei. Lucru care s-a și întâmplat, în sensul că acest comitet al ordinii de zi, la propunerea Biroului, a aprobat înscriere fără raport.

Problema care trebuie elucidată, domnule președinte, este dacă un termen fixat de către Biroul permanent și de comitetul ordinii de zi pentru depunerea unui raport, termen care, tot conform regulamentului, nu mai poate fi modificat decât de către plenul Camerei Deputaților, deci, dacă dumneavoastră, Biroul, ați indicat un termen, acel termen, la solicitarea unei comisii, poate fi prelungit, dar prin plenul Camerei Deputaților. Deci, termenul de 23 nu a fost prelungit de către plen.

Întrebarea mea, pe care v-aș ruga s-o luați efectiv ca fiind lămuritoare, și nicidecum de șicanare, este dacă termenul pe care-l indică Biroul permanent și comitetul ordinii de zi, fără a fi prelungit la propunerea Biroului cu acordul plenului, este termen de decădere pentru comisie, în a depune raportul. În mod normal, ar trebui să fie termen de decădere, pentru că, altfel, nu mai are sens această procedură, care este cumva o procedură de sancționare a tergiversării lucrărilor - intenționat sau nu - de către comisie. Cam ăsta a fost sensul.

Deci, dacă o comisie, din diferite motive și tertipuri, nu dă raportul, nu este necesar, pentru că, uite, introducem în plen și voi faceți ce doriți în continuare. Ca urmare a, eu îl consider, personal, ca termen de decădere pentru a funcționa, art.35, alin.c, și respectiv art.93, care permite președintelui să supună dezbaterii fără raport, orice proiect de lege, și, ca atare, dacă este așa, cred că de aici încolo comisiile vor învăța ceva și vor da rapoartele la termen atât pentru proceduri de urgență, cât și pentru procedurile obișnuite. Altfel, termenele pe care le pune Biroul permanent nu mai au relevanță.

Vă mulțumesc pentru înțelegere, domnule președinte, și, ca urmare, aș propune, dacă sunteți de acord, în spiritul celor declarate, ca acest proiect de lege să fie tratat în spiritul art.35, alin.c și respectiv al art.93, de la pag.63 a regulamentului, care vă permite să puneți în discuție proiectul de lege, făcând abstracție de un raport ce nu a fost dat în timp util.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Asupra procedurii de urmat aici, procedură de urgență, n-am sesizat dacă aveți vreo părere, având în vedere că s-au depășit termenele.

Vă rog.

Domnul Anghel Stanciu:

Stimate domnule președinte, ați pus punctul pe i și este bine că ați făcut acest lucru, deoarece procedura de urgență, ca atare, în acest regulament, apare acum ca fiind relativ inutilă. Pentru că experiența de circa o lună și ceva, de aplicare a regulamentului, în sensul dezbaterii proiectelor de lege, timpul pe care-l necesită fiecare lege pentru a fi aprobat, arată clar că, de fapt, indiferent dacă este indicată sau nu este indicată procedura de urgență, practic, noi le aprobăm de fapt în procedură de urgență.

Votarea a 30 de legi sau maximum pe care l-am atins, de 70 de legi, dacă nu mă înșel, marțea trecută, în timpul alocat acestora, arată că nici o procedură mai urgentă decât cea care se întâmplă în fapt nu este.

cred că ar trebui, așa cum s-a promis de atâtea ori, să revizuim și în acest capitol regulamentul, el este în momentul de față în vigoare, dar chestiunea este următoarea. O lege aflată în dezbatere pe traseu în procedură de urgență, care nu mai respectă nici un termen aferent procedurii de urgență din regulament, acea lege mai este în fapt în procedură de urgență? Părerea noastră este că nu, domnule președinte, pentru că nu s-a respectat nici termenul de 3 zile, nu s-a respectat nici includerea de urgență în cel mult, să spunem, 7 zile cu depunerea raportului și așa mai departe. Deci, cred că, în momentul de față, dacă nu puneți piciorul în prag, domnule președinte, ca o lege în procedură de urgență să respecte canoanele procedurii de urgență, de la depunerea raportului și până la includerea pe ordinea de zi și dezbatere, acest capitol al "procedurii de urgență" nu mai este actual.

Prin urmare, mi-am exprimat punctul de vedere asupra lui și, dacă dumneavoastră acceptați ca formal să fie în procedură de urgență numai la dezbatere, și nu la discutarea în plenul comisiilor, Consiliul Legislativ să dea raportul, cum spune, în 48 de ore și așa mai departe, atunci veți perpetua această stare. Eu sper că veți bloca această stare, domnule președinte, și cine nu a respectat, comisia care nu a respectat procedurile, atunci se pierde automat dreptul procedurii de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să constatați că în privința scoaterii unui proiect de lege din procedură de urgență, până acum a existat practica - mă refer la legislatura trecută - ca însuși plenul Camerei să opereze această modificare.

Potrivit modificărilor regulamentului, acum prerogativa de a aproba o procedură de urgență, la cererea Guvernului sau la cererea grupurilor parlamentare, o are exclusiv comitetul ordinii de zi. Ca să ne raportăm la practica trecută, ar însemna ca, așa cum în trecut plenul Camerei scotea de sub regimul procedurii de urgență un proiect, tot comitetul ordinii de zi ar trebui să se pronunțe și în această privință.

În consecință, eu vă propun să trimitem acest proiect comitetului ordinii de zi, pentru a stabili procedura pe care o va urma în continuare acest proiect - procedura obișnuită, sau procedura de urgență.

Vă rog.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am ascultat cu mare atenție argumentația domnului președinte al comisiei, Anghel Stanciu, în care domnia sa a încercat să vă explice că de fapt, în fața plenului Camerei, această propunere legislativă, privind completarea și modificarea Legii nr.88 privind acreditarea instituțiilor superioare, nu trebuie discutată în procedură de urgență, având în vedere faptul că de fapt noi, în comisie, am depășit acel termen de 3 zile, stabilit de comitetul ordinii de zi.

Dar, aș dori să vă atrag atenția că, pe această ordine de zi, începând de la pct.9, până la pct.15, avem proiecte de legi care au trecut prin Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și, din aceste 7 proiecte de legi, 5 erau în procedură de urgență. La toate aceste propuneri legislative, de fapt, comisia nu a fost în stare să respecte strict acele termene prevăzute în regulament. Iar practica parlamentară ne arată cât se poate de clar că nu va fi nici prima și nici ultima situație când comisia, din cauza unor motive obiective, nu se poate încadra în acest termen.

Și vă dau un singur exemplu. În 1997, în timpul guvernării domnului Ciorbea, a apărut Ordonanța de urgență nr.36, care trebuia să treacă prin Parlament tot prin procedură de urgență, iar practica ce a demonstrat? Că această ordonanță a fost votată în plenul Camerei Deputaților în iunie 1999. Deci, discuțiile au trenat timp de doi ani și jumătate.

Eu cred că nu avem nici un motiv de a retrimite această ordonanță la comitetul ordinii de zi, având în vedere faptul că în ziua de 28 februarie, comisia s-a întrunit și, în prezența Ministerului Educației și Cercetării, a ajuns la concluzia că această propunere legislativă nu poate fi acceptată din următoarele cauze: Ministerul Educației și Cercetării consideră că Legea nr.88 din 1993, republicată, privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor trebuie regândită și adaptată noilor cerințe ale învățământului superior. Și, în acest sens, ministerul va iniția un proiect de lege, un proiect de îmbunătățire a acestei legi care să amendeze nu doar aceste două articole, ci toate acele articole care de fapt au demonstrat, pe parcursul timpului, că îngreuiază procesul de acreditare a instituțiilor superioare de învățământ.

Eu cred că ne aflăm în starea de normalitate și, conform raportului comisiei, care a fost adoptat cu majoritatea voturilor membrilor comisiei, să acceptați punctul de vedere al comisiei, deci să propuneți votului plenului respingerea acestei inițiative legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Suntem într-un impas. Putem discuta dacă ne aflăm sau nu ne aflăm în procedură de urgență înainte de a trece la dezbaterea pe fond, riscând să nu mai discutăm nici un proiect de pe ordinea de zi.

Eu vă propun să fiți de acord să-l trimitem comitetului ordinii de zi pentru a stabili modalitatea de dezbatere pe care trebuie s-o urmărim în continuare.

Poftiți.

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

În primul rând, v-aș ruga, când dați cuvântul, să anunțați numele deputatului care urmează, pentru a fi consemnat în stenogramă și, pentru că nu-i cunoașteți nici dumneavoastră, precum nici noi nu-i cunoaștem pe toți, ar fi bine să se prezinte fiecare când ia cuvântul.

mă numesc Antonescu Napoleon, sunt deputat de Prahova, și fac parte din Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport.

În legătură cu acest proiect de lege, părerea mea este că nu trebuie să-l trimitem din nou la comisie. Eu vreau să vă spun că, deși nu am fost la discutarea lui în comisie, că eram în străinătate, sunt de acord cu hotărârea comisiei, din următorul motiv: Legea nr.88, așa cum a arătat și colegul Asztalos, este imperfectă și este imperfectă din cauza noastră, că am elaborat-o sub o presiune teribilă anul trecut, când a trebuit să facem și chiar unele concesii la această Lege a acreditării.

În același timp, mai am un argument. Deoarece în această lege nu se prevede în mod expres cum se înființează instituțiile de învățământ superior, la Senat există un proiect de lege depus de un grup de senatori și de deputați, printre care mă număr și eu, care se ocupă tocmai de această problemă - deci de înființarea și lichidarea sau, mă rog, închiderea universităților în România.

Deci, din acest punct de vedere, eu cred că acest proiect de lege, comisia a apreciat corect, însăși doamna ministru Andronescu Ecaterina, care este una dintre coautoarele inițiativei făcute în legislatura trecută, a fost de acord și susțin acest punct de vedere că nu putem modifica orice lege la două luni, trei luni după ce a fost promulgată, prin amendamente. Ori facem o modificare de fond, ori schimbăm, o completăm cu altă lege și, din câte știm cu toții, este în pregătire o Lege a învățământului superior, care va cuprinde toate aspectele legate de această problemă.

Ca urmare, eu v-aș ruga să trecem la discutarea de fond a tuturor acestor legi, pentru că, altfel, pierdem timpul. Deja azi am pierdut timpul în mod inutil, discutând o problemă tot de procedură și eu cred că facem o imagine proastă. Dacă într-o zi am discutat 70 de legi, astăzi n-o să discutăm nici trei, sau cinci.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate domnule deputat, nu credeți că mai mult timp pierdem dacă discutăm în continuare la nesfârșit cu această lege, în loc s-o trimitem unde trebuie, la comitetul ordinii de zi, și să ne vedem de treabă cu celelalte?

Domnul deputat Baciu.

Domnul Mihai Baciu:

Stimați colegi,

Sigur că spiritele s-au aprins și eu vă garantez că se vor aprinde și mai mult când vom intra pe fondul chestiunii. Dar eu nu cred că este bine să intrăm astăzi.

Eu sunt de acord cu propunerea domnului președinte Dorneanu, să trimitem la comitetul ordinii de zi această ordonanță, acest proiect de lege, pentru că sunt argumente întemeiate pentru acest lucru.

Colegul nostru, domnul Asztalos, a venit cu două argumente să discutăm pe fond astăzi. Unul dintre ele a fost că s-a mai încălcat regulamentul și altădată, putem să-l încălcăm și acum. Este un argument foarte slab, foarte slab. Dacă Ordonanța nr. 36, într-adevăr, a terminat acum un an, noi, știe toată lumea cum s-a întâmplat, tot cu învățământul, nu este un argument, sau este un argument fals, sau unul periculos. Că, dacă am încălcat legea o dată sau regulamentul, avem dreptul să încălcăm în continuare.

În al doilea rând, domnul Asztalos spune că au fost motive obiective pentru care nu ne-am încadrat în prevederea regulamentară privind urgența. Nu au fost obiective, stimați colegi, n-au fost deloc motive obiective, ci a fost o tergiversare voită a unor colegi de-ai noștri care rupeau cvorumul în mod voit, absolut deloc obiectiv, ci absolut subiectiv, și așa s-a ieșit din termen. Așa încât a fost clară o încălcare a prevederii regulamentare și avem motivul acum să întoarcem acest proiect de lege la comitetul ordinii de zi.

În legătură cu fondul chestiunii, vom discuta atunci când se va întoarce din nou în plen această inițiativă.

Deci, repet, avem toate motivele regulamentare, legale, să fim de acord cu propunerea domnului președinte Dorneanu, să retrimitem la comitetul ordinii de zi, să vină comitetul acesta cu hotărârea: discutăm așa sau alt fel.

În legătură cu fondul, îmi rezerv dreptul să intervin la momentul potrivit.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Ionel Olteanu, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În raport de împrejurarea că s-au exprimat punctele de vedere ale tuturor grupurilor politice, în raport de faptul că s-au exprimat puncte de vedere diferite, vă propun să sistați dezbaterile și să supuneți votului prima propunere, în sensul trimiterii proiectului la comitetul ordinii de zi.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnilor colegi,

Este clar că în practica noastră de zi cu zi ne-am obișnuit să facem mâine ce puteam face azi și să amânăm pe poimâine ce puteam face mâine.

Cred că domnul președinte are dreptate, ca să elucidăm nu numai în cazul acestui proiect de lege. Acesta devine o speță. Și, în raport de ceea ce s-a va hotărî, vom merge în continuare.

aș completa propunerea domnului președinte cu prima mea argumentație. Deci, comitetul ordinii de zi, conform regulamentului, poate invita și președintele comisiei în cauză - și aș ruga, domnule președinte, să fiu invitat la acest punct al comitetului ordinii de zi, conform prevederii regulamentare, poate, deci nu este obligatoriu, dar mă poate invita, deoarece termenul a fost depășit - și să ia în discuție prevederea pct.35, alin.c, în sensul de introducere pe ordinea de zi fără raport - ceea ce comitetul a și făcut. Raportul a venit ulterior și pe ordinea de zi apare cu raport.

Dacă această prevedere nr.35 și respectiv a art.93, sunt de decădere a dreptului de depunere a raportului. Dacă nu-i termen de decădere, atunci nu mai are nici un sens să puneți dumneavoastră termene, că n-au nici o relevanță. Deci aș completa propunerea dumneavoastră, domnule președinte, cu aceasta, pentru că este prima dată când un proiect de lege este introdus fără raport pe ordinea de zi - prima dată în istoria Camerei - și apoi apare un raport. Deci, să vedem cum tratăm acest punct.

Și cea de a doua chestiune, pe care dumneavoastră ați spus-o, procedura de urgență, care este semnificația acesteia și în ce sens se derulează, atât timp cât procedura de urgență devine practic superfluă, în cazul în care se lungește atât.

Deci, aș susține propunerea domnului președinte, cu completarea primei argumentații: să lămurim și modalitatea de aplicare concretă a art. 35, alin.c.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

S-a propus sistarea dezbaterilor. Am dat, totuși, cuvântul inițiatorului ...

Poftiți.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnul președinte Anghel Stanciu făcea referire la faptul că, după adoptarea acestei propuneri legislative în cadrul comisiei a fost trecut pe ordinea de zi fără raport, dar domnia sa a uitat să ne facă și explicații: oare, din ce cauză, a doua zi a fost trecut fără raport? Datorită faptului că domnul președinte, pur și simplu, nu a semnat. A plecat de la ședință și nu a semnat acest raport al comisiei. Am fost abia după-masă, pe la orele 6, înștiințat că de fapt raportul nu este semnat. Raportul a fost semnat a doua zi, joi, atunci când pe ordinea de zi deja a apărut cu specificarea că este fără raport. Dar această greșeală, ulterior, s-a remediat.

Deci, există raportul. Acest raport conține cât se poate de clar punctul de vedere al comisiei, punctul de vedere al Ministerului Educației Naționale și Cercetării și, conform acestor păreri, comisia, printr-un vot majoritar, propune respingerea acestei propuneri legislative.

Deci, în momentul de față, totul este cât se poate de legal.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

Domnul deputat Stanciu a cerut un drept la replică.

Domnul Anghel Stanciu:

Deci, dreptul meu la replică se bazează pe o dezinformare, surprinzătoare din partea unui coleg cu care colaborez de 5 ani.

Am plecat din plenul comisiei și, conform regulamentului, am transmis conducerea comisiei domnului vicepreședinte, deoarece aveam, la ora respectivă, alte obligații. Deci, domnia sa a condus ședința până la sfârșit și domnia sa a fost invitat să semneze raportul, nefiind în clădire. Deci, era normal ca, cel care a terminat ședința, să stea și să semneze raportul.

Vă mulțumesc pentru acceptarea precizării.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră propunerea de a se restitui acest proiect comitetului ordinii de zi, pentru a stabili în continuare care este procedura de dezbatere - cea urgentă, sau procedura obișnuită.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? 22 de voturi împotrivă. Insuficient.

Abțineri? O abținere.

Deci, cu 22 de voturi contra și o abținere, s-a restituit proiectul comitetului ordinii de zi.

Rog Departamentul legislativ să prezinte comitetului ordinii de zi o notă cu privire la aspectele solicitate, pentru a fi elucidate de către colegii noștri deputați.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 4:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro