Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 20-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2001

22. Reluarea dezbaterilor asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (amânarea votului final).
 
see bill no. 270/1998

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem în continuare la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea legii nr. 50/1991. Ați reținut amendamentul pe care vi l-a propus domnul deputat Bara, îl întreb dacă vrea să mai participe la dezbateri. Da, vrea să mai facă o precizare.

Domnul Radu Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte. Aș ruga să fiți de acord, pentru o mai bună redactare a articolului, ca acesta să aibă următorul conținut: "Terenurile din intravilanul localităților aflate în proprietate privată sau publică a primăriilor pe care sunt realizate lucrări de investiții, inclusiv amenajările urbanistice aferente, aprobate potrivit legii, nu se restituie în natură foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, aplicându-se prevederile legale privind despăgubirile." Aici era scris "situație în care se aplică" și am înlocuit cu "aplicându-se prevederile legale privind despăgubirile". Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dorește cineva să intervină la dezbateri? Domnul deputat Leonăchescu. Poftiți!

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am în față Legea nr. 10/2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 75/14 februarie a.c. Aici există, la Cap. II, titlul: "Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent". Eu aș propune ca în finalul textului propus de domnul deputat Bara, cu care sunt în totalitate de acord, să adăugăm: "Prin măsuri reparatorii în echivalent", formularea din legea aceasta, care a devenit de acum un mod de redactare de referință.

Și aș mai face o observație în final, domnule președinte: sunt elemente de limbă care n-ar trebui puse la vot niciodată. De exemplu, când un text se termină cu "următoarele", urmează două puncte și după aceea o enumerare, nu se mai comentează și nu se votează. Eu fac această observație pe baza intervenției mele făcute la un alineat anterior, unde trebuia enunțat întâi conținutul și "următoarele" după care urmau cele două puncte. Ați pus la vot și cred că n-ați procedat bine. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei și a inițiatorului amendamentului? Domnul deputat Bara, mai întâi. Ați fost atent la amendamentul la amendamentul dumneavoastră, formulat de domnul Leonăchescu? Guvernul? Bun.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Bara, astfel cum a fost completat, cu sintagma precizată de domnul deputat Leonăchescu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Noastră.

Abțineri? 3 abțineri.

S-a votat amendamentul domnului deputat Bara.

Întreb comisia dacă acest amendament ar veni în urma celor 4 alineate ale art. 20? Pentru stenogramă, amendamentul domnului deputat Bara va deveni alin. 3, iar următoarele alineate vor deveni alin.4 și alin.5.

La actualul alin. 3, care va deveni alin.4, comisia nu a operat nici o modificare. Dacă aveți obiecțiuni? Nu, este votat în unanimitate.

Actualul alin. 4 de la pct. 136 din raport, care va deveni alin. 5, vă rog să-l urmăriți în redactarea propusă de comisie. Dacă aveți vreo observație? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?Abțineri?unanimitate.Domnul președinte Oltean vrea să revenim la poz.76 din raport, pentru că s-a strecurat o greșeală.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,Domnilor colegi,Vă cer îngăduința de a reveni la poz. 76 la pag. 17 din raport, unde abia în pauză am constatat o eroare materială. La art. 6 pct. 15, textul corect este cel pe care am să vi-l redau: "Taxa pentru prelungirea valabilității autorizației de construire se calulează la 30% din valoarea actualizată a taxei de autorizare." În textul pe care dumneavoastră îl aveți era raportată la jumătate din valoare, or, în cadrul comisiei, s-a acceptat diminuarea acesteia, deci recalcularea ei la 30%. Vă rog frumos să fiți de acord să efectuăm această modificare.

Domnul Valer Dorneanu:

Să înțeleg că amendamentul comisiei așa a fost votat, cu 30%?

Domnul Ioan Oltean:

Comisia a adoptat să se calculeze cu 30%.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun.

Stimați colegi,

Supun din nou la vot, rog stenografa să fie atentă, amendamentul de la poz. 76, cel referitor la alin. 15 al art. 6, și vă rog să rețineți că în loc de cuvântul "jumătate" se pune "30%". Deci: "Se calculează la 30% din valoarea actualizată a taxei de autorizare". Să corectați și aici.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? 1 abținere.

Sau vreți să interveniți? Domnul deputat Leonăchescu se abține, din motive de procedură, că am revenit la text, de la vot.

La poz. 137 din raport, vă rog să urmăriți amendamentul cu privire la art. 21. De fapt, la acest articol comisia preia textele nemodificate și, în consecință, dacă dumneavoastră nu aveți obiecțiuni, se consideră adoptate.

Cu precizarea că, la lit. c) și la alin. 2, vă rog să urmăriți amendamentele de la poz. 141 și 142, Comisia majorează, în alin. 2, amenzile, față de cele prevăzute în textul inițial, iar lit. c) îi dă o nouă formulare, preluată de la art. 13 lit. m).

Dacă aveți obiecțiuni la lit. c) și la alin. 2 de la pct. 141 și 142? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri? Nu.

unanimitate.

La poz. 143 urmăriți amendamentul cu privire la art. 22. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru?

Împotrivă, dacă sunt voturi? Nu.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

Începând de la pct. 144, urmăriți noul text al art. 23 alin. 1, cu toate literele sale, până la lit. g). Deci, de la lit. a) până la g), unele texte rămân nemodificate, iar altele suportă ușoare ameliorări redacționale. Dacă aveți observații la aceste litere, cuprinse de la pct. 144 până la pct. 152? Nu. Le supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri? Nu sunt.

unanimitate.

La pct. 153, comisia propune eliminarea lit. h). Dacă aveți obiecțiuni? Domnul deputat Bara.

Domnul Radu- Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte. La poz. 153, 154, 155 și 156, deci lit. h), i), j) și k), la care a propus comisia eliminarea, a fost o întreagă discuție în cadrul comisiei, despre modul în care pot fi trași la răspundere funcționarii publici. Și aș dori să atrag atenția - sigur, și în cadrul comisiei am susținut acest punct de vedere - că principala cauză a multor ilegalități care s-au întâmplat, cel puțin în ultimii 9 sau 10 ani de zile, de când a apărut Legea nr. 50, a fost și datorită activității defectuoase care a avut loc în cadrul administrației, datorită unor funcționari, eu zic, neatenți, nu altfel, datorită incorectitudinii unor astfel de emiteri a certificatului de urbanism, la întocmirea autorizației, controlul nu s-a exercitat. sigur că funcționarul public nu a putut fi tras la răspundere, cu toate că în Legea nr. 188 a funcționarilor publici s-a prevăzut, la art. 69 și 76, stabilirea unor sancțiuni disciplinare; însă în legătură cu această activitate a lor nu există nicăieri o precizare asupra modului în care acești funcționari ar trebui să fie trași la răspundere.

Cât despre control, chiar dacă se pare că este "de la centru", cum spuneau niște colegi, "controlul statutului", să știți că la ora actuală, și în Germania, și în statele din vestul Europei, există acest control al calității în construcții, care depășește nivelul landurilor sau al regiunilor respective.

Acestea sunt numai câteva considerente pentru care eu vă rog, domnule președinte, ca aceste litere, h), i), j) și k), de la poz.153, să supuneți plenului să nu fie eliminate și să rămână în cadrul legii.

Sigur, doresc să aflu și poziția colegilor din comisie, dar mai mult a inițiatorului. Deci, este vorba de lit.i), h), j) și k).

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Lit.l) și m) rămân?

Domnul Radu-Liviu Bara:

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun.

Din partea comisiei, mai dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Susțin și eu punctul de vedere exprimat de domnul deputat Bara, din foarte multe considerente. Remarcați aici că, pe filiera avizării și în fond a tehnologiei apariției unei construcții, apar și acești salariați care uneori fie că sunt prea tineri și n-au experiență destulă, fie că nu cunosc exact situația de la fața locului, fie din alte motive, dau avize care produc mult rău. Când densitatea construcțiilor crește, când numărul reperelor tehnice de la suprafață și din subteran crește și uneori chiar nu se cunoaște în detaliu, când pericolul de seism este o realitate, anunțată chiar, o asemenea prevedere, cum este cea de la lit.h), dar și de la cele următoare, lit. i), j), k), l), m), unde s-a propus și eliminarea, ar putea să prevină situații neplăcute. De aceea, eu sunt împotriva eliminării acestor prevederi de la poz.153-158 inclusiv, și propun să le votăm așa cum au fost ele redactate și prezentate în prima coloană de către inițiator, fiind vorba de textul inițial, practic.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci dumneavoastră mai adăugați două litere - lit.l) și m).

Domnul președinte Oltean, ați rămas în minoritate sau vă asociați colegilor dumneavoastră?

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În primul rând, trebuie să precizez că cei doi colegi ai mei au vorbit în nume personal, și nu în numele comisiei; aș vrea să se rețină acest lucru, ca să nu existe nici un fel de interpretare.

Ce a avut în vedere comisia atunci când a propus și a obținut eliminarea acestor texte din corpul legii: în primul rând, am avut ca argument, domnule președinte, avizul instituției pe care dumneavoastră ați condus-o, chiar emis pe vremea când erați președintele Consiliului Legislativ, și îmi permiteți să dau citire punctului de vedere pe care Consiliul Legislativ l-a exprimat în raport cu art.23, lit.h), i), j) și l) - în art.23, faptele sancționate contravențional prevăzute la lit.h.), i), j) și l) pot fi săvârșite numai de către funcționari, de către persoane încadrate deci într-un raport de muncă și care trebuie să răspundă în consecință în această calitate, potrivit normelor privind răspunderea disciplinară și materială, și nu potrivit normelor răspunderii contravenționale, specifică pentru comportări inadecvate ale unei persoane în calitatea sa de simplu cetățean.

De altfel, sancțiunea amenzii contravenționale, în cazul unei nerespectări a îndatoririlor de serviciu este lipsită de sens, deoarece, dacă nerespectarea este, de exemplu, voită, scopul ei ilicit poate fi chiar acoperit de o astfel de sancțiune, deși fapta este o infracțiune de abuz de serviciu sau o infracțiune de corupție. Prin urmare, nu există nici o rațiune ca astfel de infracțiuni să fie implicit dezincriminate prin reglementarea lor expresă drept contravenție.

În consecință, propunem eliminarea din proiect a tuturor ipotezelor privind fapte de încălcare sau nerespectare a unor îndatoriri de serviciu care să poată fi sancționate contravențional.

În calitatea mea de jurist, trebuie să recunosc că mi-am însușit acest punct de vedere fără nici un fel de reținere, și aș vrea să fac apel la distinșii juriști care sunt prezenți în sală, pentru că din practica existentă, pentru aceeași faptă, un salariat poate fi sancționat și disciplinar, în temeiul dreptului muncii, angajându-se în răspunderea materială sau răspunderea dreptului muncii, ci și contravențional, angajându-se în răspunderea contravențională, cu atât mai mult cu cât fapta în sine și faptele enumerate ca fiind produse de către potențialii angajați ai instituțiilor publice de stat sunt sancționabile prin aplicarea prevederilor dreptului muncii.

Domnule președinte, aceasta a fost rațiunea pentru care, în cadrul comisiei, s-a susținut eliminarea acestora atunci când faptele respective sunt întâlnite și ele, sunt produse ca abateri de la disciplina muncii, și conducătorul instituției respective are la-ndemâna sa instrumentul necesar pentru a fi sancționat.

Mai mult, dacă aceste fapte capătă un caracter ilicit, ele pot fi calificate ca și infracțiuni, abuz în serviciu sau neglijență în serviciu, ceea ce oferă instrumente suficiente pentru a interveni în asemenea situații.

Iată, domnule președinte și stimați colegi, rațiunea pe care noi am avut-o în vedere atunci când am propus eliminarea acestor articole din corpul legii.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Kovács Csaba-Tiberiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că, în comisie, disputele au fost destul de aprinse pe această problemă. Vreau să vă precizez de la început două aspecte: în Legea nr.50 din 1991, în forma sa inițială și cu modificările ulterioare, aceste contravenții au existat; cuantumul amenzilor practic se schimbă aici. În al doilea rând, deși Legea funcționarului public a ieșit ulterior, în toate reglementările pe care le-am avut în perioada de după decembrie 1989 pentru funcționari erau prevăzute toate acele formule de răspundere materială, disciplinară, penală. Practic și în Legea funcționarului public apare un text în care se face un enunț al felurilor de răspundere, inclusiv răspundere contravențională, dacă nu mă înșel eu, dar putem verifica în Legea funcționarului public.

Ce se întâmplă: aici trebuie să ne gândim, și este bine s-o mai gândim odată și în plen, pentru că este mai bine să măsurăm de 10 ori înainte de a tăia o singură dată; practic avem în vedere acele fapte în care ne aflăm în fața unei rele-credințe manifestate din partea unor funcționari publici care se regăsesc în cadrul autorității locale în majoritatea situațiilor.

În toate aceste situații când nu se ajunge la gradul de pericol social al unei infracțiuni, dacă s-a făcut eliberarea unei autorizații fără titlu de proprietate sau încălcându-se alte prevederi, alte condiții necesare, noi ne putem trezi în situația că acel funcționar vinovat va fi sancționat cu mustrare sau cu avertisment. În comisie s-a argumentat că pentru un funcționar public pedeapsa cea mai mare este să i se desfacă contractul de muncă, și de asemenea s-a argumentat că nu se poate aplica pentru aceeași faptă două pedepse, dar noi, dacă eliminăm aceste contravenții, practic pe cei care ar trebui să realizeze disciplina în construcții îi lipsim de un mijloc foarte important. Dacă cumva s-ar pune problema că cineva s-ar găsi lezat de faptul că i s-ar fi aplicat două sancțiuni, ce se întâmplă în acest caz - persoana lezată se adresează instanței judecătorești care va stabili, în această situație, care anume dintre pedepse se aplică.

Deci, eu cred că dacă mergem pe linia eliminării, atunci să nu ne mai așteptăm la cine știe ce disciplină în materia construcțiilor pentru perioada în care această lege modificată își va găsi aplicarea. Dacă lăsăm aceste contravenții aici, atunci lăsăm și un mijloc la-ndemâna celor care trebuie să aibă grijă de disciplina în construcții.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat,

V-aș ruga să vă referiți și la propunerea domnului deputat Leonăchescu, care adaugă situației expuse de domnul Bara și lit.l) și m), susținând că nici acestea nu trebuie eliminate.

Domnul Kovács Csaba-Tiberiu:

Practic, lit.l) s-a eliminat pentru aceeași motivare pentru care am făcut argumentația, vis-ŕ-vis de trimiterea la Legea nr.188/1999 a funcționarului public. Deci și la lit.l) ne găsim în această situație. La lit.m), practic întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice pentru alte specialități decât cele certificate prin diploma universitară, în condițiile prevăzute la art.62, eu cred că este aceeși situație - în materie de construcții, pentru semnare, trebuie o anumită calificare. Cine nu are acea calificare, nu înseamnă în mod abolut că el a comis o infracțiune; s-ar putea să nu fie de o asemenea gravitate să ne regăsim în materie contravențională, dar, dacă a semnat în mod nejustificat, sigur că el poate să fie sancționat și cu o contravenție. Deci, eu sunt de acord și cu referirea la lit.l) și m).

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Marin Cristea.

Domnul Marin Cristea:

În susținerea celor care au propus să nu fie eliminate aceste alineate de sancționare a acestui gen de contravenții, eu aș vrea să vă exprim un punct de vedere care de fapt confirmă că vrem să eliminăm abaterile cu cele mai grave aspecte sau implicații și material și penal și social, și vă citez prima contravenție, care eu spun că ar fi trebuit să fie infracțiune și care ni se propune să o eliminăm - "Se emit autorizații în lipsa titlului de proprietate...". păi, mai grav decât asta, ca să mă lași și fără pământ, și după aceea să mă și jecmănești, să mă faci să și proiectez, să-mi iei și banii pe proiect, nu știu ce se poate întâmpla mai grav!

O altă propunere de eliminare, o altă contravenție - "S-a emis autorizația de construcție în baza unor documentații în neconcordanță cu proiectul tehnic ori cu normele tehnice de proiectare în vigoare..."; deci sunt într-o zonă seismică sau de solicitare complexă, și eu o fac probabil ca pe o construcție agro-zootehnică, o clădire de locuit sau o clădire administrativă. Mai citez: "Emit autorizația de construcție în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranță a întregii construcții...", adică consolidarea unui imobil îl fac fără expertiză tehnică, și tot așa și ultimele două, asupra cărora unii au spus să le eliminăm, alții să nu le eliminăm. Nu trebuie eliminate, pentru că au același efect asupra construcțiilor și asupra disciplinei în construcții.

Știți de ce tot i s-a dat de lucru domnului Băsescu și i s-au dat motive de lucru? Pentru că n-au fost respectate aceste lucruri pe care vrem noi să le elimimăm.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Noi trebuie să înțelegem că, în această lege, caracterul dominant este cel tehnic, și în tehnică rata schimbării este foarte mare, și uneori textul juridic nu poate prinde rapid evoluția rapidă din sectorul tehnic. De aceea, vă rog să rețineți faptul că legile noastre tehnice, practic, ar trebui să fie respectate așa cum tehnicienii le gândesc pe fluxul logic al tehnologiei construcțiilor.

Sigur că suntem de acord să nu se dea două tipuri de pedepse - una este infracțiune, alta este de altă natură. Juriștii vor lămuri chestiunea aceasta și, iată, avem o soluție - cel care este vizat poate contesta amenda sau pedeapsa respectivă, dar, vă rog, dacă venim cu o lege tehnică pentru a asigura viețile oamenilor, pentru a asigura bunurile, încercați să dați crezare și oamenilor care lucrează în acest sector, fiindcă nu albesc degeaba promovând idealuri tehnice superioare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Are cuvântul domnul deputat Marton, și după aceea v-aș propune să sistăm discuțiile la acest punct. Și îi dăm, bineînțeles, cuvântul inițiatorului, dacă dorește.

Domnul Árpád-Francisc Márton:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Am un singur element în plus: în cazul unor litere care s-au propus a fi eliminate, anumite persoane s-ar putea să fie lezate în exercitarea anumitor drepturi, și nu cred că îi putem lipsi de această posibilitate ca, în cazul încălcării acestor drepturi, să se aplice prevederile contravenționale.

Sunt niște cazuri într-adevăr destul de grave de încălcare, și nu cred că putem renunța la aceste litere, tocmai în interesul public, în cel mai bun sens al său.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul președinte Oltean.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Doresc să construiesc pe raționamentul domnului Cristea și să susțin că argumentul domniei sale vine și pledează în susținerea punctului de vedere al comisiei, pentru că, prin eliminarea acestor fapte, producerea lor de către un funcționar public dă posibilitatea de a califica fapta în sine un abuz în serviciu sau o neglijență în serviciu, faptă cu caracter penal, prin care se ia măsura sancționării mai drastice împotriva autorului decât prin calitatea lor, drept contravenție. Dar, sigur, raționamentul în sine este de luat în calcul.

Domnule președinte,

Eu doresc să vă provoc pe dumneavoastră, pentru că sunteți un eminent jurist, și aceasta este o chestiune de natură juridică. Eu am citat dintr-un material al Consiliului Legislativ, al cărui președinte dumneavoastră ați fost, și aș vrea ca dumneavoastră să vă exprimați punctul de vedere în raport cu problema pusă în discuție, nu în calitatea de președinte al Camerei Deputaților, ci în calitate de eminent jurist.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimate coleg,

Dați-mi voie să rămân neutru și să nu mă las provocat. Vreau să rămân obiectiv și să nu par a-mi susține punctele de vedere cu autoritatea președintelui Camerei Deputaților pe cele pe care mi le-am exprimat ca președinte al unui organism consultativ.

Rog reprezentantul Guvernului să se pronunțe.

Doamna Ileana Tureanu:

Atunci când am făcut introducerea pentru susținerea modificării Legii nr.50, v-am asigurat că această lege va întări disciplina în construcții, va garanta drepturile investitorilor și îi va ocroti interesele.

Prin eliminarea acestor puncte de contravenții ale funcționarilor publici, vom obține o lege mai slabă decât cea pe care o practicăm astăzi. Care sunt contravențiile despre care spunem aici: emiterea de certificate de urbanism incomplete. Știți bine că există foarte multe cazuri în care investitorul n-a fost prevenit asupra echipamentelor edilitare, asupra interdicțiilor de construcție într-o anume zonă. I s-a dat voie să construiască o clădire de 10 nivele, și în realitate nu avea voie să construiască decât 4 nivele. A fost indus în eroare de certificatul de urbanism; a investit într-un proiect și i s-a refuzat autorizația de construire sau i s-a promis o autorizație de construire pentru un spațiu industrial, și avem foarte multe exemple și în București, în care pentru o construcție industrială de 900 de miliarde i s-a dat autorizație provizorie, prin care se angajează că o demolează la prima strigare.

Cred că implicarea funcționarului public cu responsabilitate în emiterea documentelor este absolut esențială, iar răspunderea, faptul că ne spuneți că-i penal, faptul că un funcționar va face pușcărie nu absolvă un investitor care a investit sute de milioane într-o construcție din cauza unei autorizații prost emise. Dacă îl amendăm, tot nu răscumpărăm ceea ce s-a făcut greșit.

În Legea funcționarului public se spune că răspunderea contravențională a funcționarilor publici se angajează în cazul în care aceștia au săvârșit o contravenție în timpul și în legătură cu sarcinile de serviciu. Deci nu este nici o contradicție între ceea ce prevedem în această lege și Legea funcționarului public.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Vă mulțumesc.

Fără a încerca să răspund totuși provocării domnului președinte Oltean, și fără a vă influența, aș vrea să-i reamintesc că avizul la care face referire, al Consiliului Legislativ, este datat din 1998, că între timp a apărut Legea funcționarului public, care plasează toți acești funcționari în sfera dreptului administrativ mai de grabă de sfera dreptului muncii, și că argumentele de acolo se refereau la o dată când nu exista Legea funcționarului public.

Stimați colegi,

Ați auzit susținerile colegilor dumneavoastră care pledează pentru menținerea sancțiunilor cuprinse între lit.h) și lit.m), ați auzit și punctul de vedere al Guvernului, și vă reamintesc că, potrivit Regulamentului, eu supun întâi la vot amendamentul comisiei. Ca atare, pentru a se adopta punctul de vedere al colegilor dumneavoastră care au intervenit, ar trebui să se respingă amendamentul comisiei.

Deci, supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de eliminarea a contravențiilor prevăzute de la lit.h) la lit.m), cuprinse în raport de la pct.153 la 158.

Cine este pentru? 11 voturi pentru, ceea ce reprezintă majoritatea Grupului parlamentar al PD-ului, dar, din păcate, nu și majoritatea Camerei Deputaților.

Cine este împotrivă?

Abțineri?

Este evident că amendamentul comisiei a fost respins prin majoritate.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de menținere a textelor lit.h) până la lit.m), cuprinse între pct.153 și 158, astfel cum sunt cuprinse în proiectul de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 11 voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt. Nu sunt.

În consecință, s-a votat amendamentul care menține contravențiile de la lit.h) până la lit.m).

Trecem în continuare la pct.159 din raport. Comisia propune o nouă literă, lit.h). Vă rog să urmăriți alcătuirea ei.

Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.160 din raport, comisia propune încă o literă, lit.i).

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri? Nu.

În unanimitate, a fost adoptat.

Stimați colegi,

La semnalarea distinsului nostru coleg Kovács, vă rog să reveniți la pct.158.

La textul de la pct.158, noi am votat menținerea acestei contravenții. Vă rog însă să observați, întorcându-vă la pct.141, lit.c), că fapta contravenționalizată la pct.158 constituie infracțiune, potrivit lit.c) de la art.21, pe care l-am votat și, deci pentru că l-am votat și rămâne votat pct.141, nu puteam să votăm și pct.158.

Supun votului dumneavoastră păstrarea textului amendamentului comisiei, de eliminare a acestui text.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă, s-a adoptat amendamentul comisiei de la pct.158.

La pct.159 am votat lit.h) și, la pct.160, lit.i).

Revenim la pct.161 din raport, cel care se referă la alin.2 al textului pe care îl discutăm.

Observați, vă rog, amendamentul comisiei de aici care reorganizează acest text, "după limitele fiecărei contravenții", modificând ușor și aceste limite.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.261? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La art.162, comisia introduce un alineat...

Doamna Ileana Tureanu (din loja Guvernului):

Trebuie completat cu litere amendamentele.

Domnul Valer Dorneanu:

La alin.2 de la punctul 161, vă rog pe toți, Guvernul, și comisia, și pe dumneavoastră, să fiți atenți, ca să nu mai revenim la ceea ce discutăm.

Observați punctul 161. Comisia a rearanjat sancțiunile contravențiilor, dar a omis să le marcheze cu literele alfabetului, așa cum sunt marcate aici și cum cer normele de tehnică legislativă.

Doamnă ministru, vă rog să nu mă mai derutați și să fiți atentă, pentru că, uitați-vă, după fiecare enumerare, spune: "de la 10 milioane la?" cele de la lit.a). Deci rămâne votat textul așa cum este.

La punctul 162, alin.3 nou, introdus de comisie, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 163, alin.3 care, după numerotare, devine 4, vă rog să vedeți textul comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivădacă sunt?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

La pct.164, comisia propune eliminarea alin.4.

Dacă aveți obiecțiuni?

Domnul deputat Bara.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Domnule președinte,

Dacă observați, sunt sigur, și la alin.2, dar acum nu mai revenim, dacă noi am aprobat art.23 și lit.h), i), j) și k), e normal ca acest alin.4 să rămână. Deci: "Sancționarea amenzii pentru faptele prevăzute la alin.1, lit.h) și i) se aplică și funcționarului responsabil, cel care contrasemnează aceste acte". Deci nu răspunde numai cel care întocmește actul, ci și cel care este șeful lui.

Deci propun ca alin.4, numai alin.4 să rămână.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai dorește cineva să intervină?

Reprezentantul Guvernului?

Deci în logica celor votate deja la art.23.

Sunteți de acord, da?

Doamna Ileana Tureanu (din loja Guvernului):

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Ați audiat amendamentul domnului deputat Bara.

Vă reamintesc că, pentru a fi admis acest amendament, trebuie să se respingă amendamentul comisiei.

Deci cine este pentru amendamentul comisiei, de eliminare a textului alin.4?

Împotriva eliminării? Da, majoritate.

Practic, s-a respins amendamentul.

Cine este pentru amendamentul domnului deputat Bara, de menținere a alin.4 în text? Mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă. 2 voturi împotrivă. Sau l-ați încurajat domnule deputat Boc? L-ați încurajat sau ați votat alături de dânsul? Bun, a rămas un singur vot de la PD împotriva amendamentului domnului Bara, care s-a adoptat cu majoritatea voturilor.

La punctul 165, alin.5, comisia propune, de asemenea, eliminarea.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul comisiei.

La pct.166 și 167 din raport, comisia propune un nou alineat care va deveni alin.1 pentru art.24.

Vă rog să urmăriți punctele 166, 167.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru aceste amendamente? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.168, comisia propune eliminarea art.24, alin.1.

Domnul Bara.

Chiar vreți să se introducă în text tot ce s-a eliminat de către comisie?!

Domnul Radu-Liviu Bara:

Nu, nu. Este chiar ultima propunere, dar suntem obligați, domnule președinte, dacă am aprobat art.23, să aprobăm și art.24 alin.1, în ceea ce privește controlul. Dacă vedeți, chiar în final, spune "cu excepția contravențiilor arătate la art.23, alin.1, lit.h), i), j), k), l), exact ce noi am aprobat pentru. Deci suntem obligați să aprobăm și art.24, alin.1, sub forma prezentată de către inițiator.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Mai dorește cineva să intervină?

Domnul Radu-Liviu Bara:

Mai puțin lit.m), care nu s-a aprobat. Deci exact ce am aprobat la art.23, alin.1, lit.h, i), j), k), l), fără m), fiindcă lit.m) nu s-a aprobat...

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles. Oricum, pentru a se adopta acest text al domnului deputat Bara, susținut și de Guvern, este nevoie, mai întâi, să respingeți amendamentul comisiei.

Deci cine este pentru amendamentul comisiei de la pct.168, de eliminare a art.24 alin.1? Nimeni.

Împotrivă? Toată lumea.

Abțineri? Nu.

În unanimitate, s-a respins amendamentul comisiei.

Cine este pentru amendamentul domnului deputat Bara, cu privire la păstrarea art.24, alin.1, cu excepția lit.m)? Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.169 și 170, comisia ameliorează redacțional alin.2 și 3.

Dacă aveți obiecțiuni împotriva celor două texte? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.171, 172, 173, pentru art.25 alin.1, comisia nu propune modificarea textului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Rămâne textul, în unanimitate, așa cum a fost prevăzut în lege.

La pct.173, vă rog să urmăriți, art.25 alin.2, comisia are un amendament de reformulare.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă dacă sunt voturi?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

La punctele 174, 175, 176, 177, vă rog să urmăriți textele reformulate ale art.251.

Dacă la aceste puncte aveți vreo obiecțiune? Nu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei pentru textul de la 251, cuprins între pct.171 și 177 din raport.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Admise în unanimitate.

La pct.178, vă rog să urmăriți textul nou amenajat al art.252. Vă rog să urmăriți amendamentele comisiei pentru acest text, marcate la punctele 178, 179, 180.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.181, 182, 183, comisia propune eliminarea art.27.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Domnule Bara, e o eliminare aici. Nu aveți obiecțiuni?!

Domnul Radu-Liviu Bara (din loja comisiei):

Nu.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc foarte mult.

Cine este pentru amendamentul comisiei? Mulțumesc.

Împotrivă nu sunt?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La punctele 184, 185, 186 și 187, comisia propune reformularea art.27, alin.1, lit.a) și b).

Vedeți că aici ați greșit materialul, comisia! Ați scris de două ori b)! Corectați, vă rog! Primul, în încadrarea lucrării, este a).

Deci art.27, alin.1 și 2, comisia propune o ușoară ameliorare, iar la alin.3 un text nou.

Urmăriți, încă o dată, vă rog, punctele 184, 185, 186 și 187 din raport.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

Pentru art.27 alin.3, comisia nu face amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate, în aceste condiții.

La pct.189, cel cu referire la alin.5 al textului precizat, art.27, vă rog să urmăriți amendamentul comisiei de la pct.189.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La punctele 190, 191, 192, 193, vă rog să observați: comisia nu are amendamente la art.28.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

În aceste condiții, se socotesc adoptate în unanimitate.

La pct.194, comisia propune abrogarea art.29.

Dacă aveți obiecțiuni?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 195, comisia propune un art. nou, art.291. Vă rog să-l urmăriți la punctele 195, 196 și 197.

Deci art.291, alin.1 și 2.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La punctul 198, comisia propune eliminarea alin.3 al art.291.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctele 199 și 200, pentru art.30 alin.1, comisia nu propune nici o modificare.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu.

Se votează alin.1 în unanimitate.

La alin.2, urmăriți punctul 201 din raport. Comisia propune eliminarea lui.

Dacă aveți obiecțiuni?

Din partea ministerului?

Vă rog să interveniți, doamnă ministru.

Doamna Ileana Tureanu:

Contravențiile au fost dozate în funcție de gravitatea faptelor și atunci noi propunem ca, în vederea eficientizării sancțiunii contravenționale, amenda dispusă să fie achitată integral, eliminându-se posibilitatea achitării în 24 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite, așa cum prevede Legea nr.32.

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin, că nu înțeleg! Deci actualul text sună așa: "Dacă contravenientul se angajează, sub semnătură, să achite, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției, jumătate din cuantumul amenzii stabilit de organele de control, se face mențiune despre aceasta în procesul-verbal". Acesta e textul din lege, iar comisia propune eliminarea lui. Dumneavoastră ce propuneți?

Doamna Ileana Tureanu:

Noi propunem să fie păstrat modificat acest text. "Nu se aplică dispozițiile art.25-27 din Legea nr.32/68 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor".

Domnul Valer Dorneanu:

Noi, după Regulament, putem propune la vot amendamentul comisiei, de eliminare, sau putem pune în discuție un amendament de la comisie, care ar fi fost respins. A existat, din partea dumneavoastră, un asemenea amendament la comisie, care presupunea nu eliminarea textului, ci amendarea lui?

Domnul Ileana Tureanu:

Noi am propus această amendare a articolului.

Domnul Valer Dorneanu:

Unde ați propus? Acum?

Doamna Ileana Tureanu:

În comisie, dar nu în scris.

Domnul Valer Dorneanu:

Acum nu se poate! Îmi pare foarte rău.

Doamna Ileana Tureanu:

Atunci propunem să păstrăm textul inițial.

Domnul Valer Dorneanu:

Aceasta puteți propune.

Reprezentantul comisiei.

Domnul Nicolae Leonăchescu (din sală):

Care este argumentul?!

Domnul Valer Dorneanu:

Argumentul că nu poate propune decât fie eliminarea, fie menținerea textului este în Regulament.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Chiar dacă se pare că am rămas singurul reprezentant al comisiei care susține acest raport, în acest moment, îngăduiți-mi, totuși, să... (Rumoare în sală) Mulțumesc, domnule Coifan, nu v-am văzut până acum, mă bucur că ați venit să întăriți forțele.

Mă văd obligat, totuși, să susțin punctul de vedere pe care comisia l-a adoptat atunci când a luat în dezbatere această lege și să mă delimitez, dacă vreți, de ușurința cu care ne schimbăm, peste noapte, punctele de vedere.

Motivația pe care am avut-o în vedere atunci când am solicitat eliminarea acestui alineat sunt prevederile Legii nr.32/1968, constituția contravenției, art.26 care mi se pare absolut acoperitor și această inovație de a plăti jumătate din cuantumul amenzii mi se pare a fi de neacceptat.

Art.26 din Legea nr.32/68 prevede că dacă contravenientul se angajează, sub semnătură privată, să achite, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii. Aceasta e prevederea-cadru pe care noi solicităm să o menținem în rezolvarea problematicii puse în discuție și menținem, deci, punctul de vedere în ce privește eliminarea alin.2.

Domnul Valer Dorneanu:

De fapt, ca să-l completez pe domnul președinte al comisiei, este de principiu, pentru orice act normativ care stabilește contravenții, că lui îi sunt aplicabile prevederile legii-cadru.

Cu această precizare, supun votului dumneavoastră textul comisiei de eliminare a alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat amendamentul comisiei în unanimitate.

La punctele 202, 203, cele referitoare la introducerea alin.2 și 3, vă rog să observați amendamentele comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Supun cele 2 alineate noi de la punctele 202, 203 votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La punctul 204, urmăriți denumirea corectă a titlului capitolului IV.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La art.32 alin.1, punctul 34, textul rămâne nemodificat. Urmăriți punctele 205, 206 din raport.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Domnul Nicolae Leonăchescu (din sală):

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

La pct. 205, 206?

Domnul deputat Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Eu aș propune să adoptăm prima variantă, deoarece în textul art.32 alin.1, în varianta propusă de comisie, grupul de 4 cuvinte "în condițiile prezentei legi" apare de două ori și nu are sens să facem asemenea repetiții.

Este în rândul 1: "Persoanele fizice și juridice care ... în condițiile prezentei legi" și în final se repetă "în condițiile prezentei legi". Deci varianta din stânga, prima variantă a inițiatorului, mi se pare corectă, are o singură dată prevăzut în text ceea ce dorește, de două ori, să spună comisia.

Domnul Valer Dorneanu:

Intervenția dumneavoastră este evidentă, dar uitați-vă partea, să-i zic, umoristică a punctului 206 este că, în finalul rubricii din dreapta, se precizează textul nemodificat, ceea ce înseamnă că vă supun votului dumneavoastră textul nemodificat al art.32 alin.1.

Cine este pentru, așa cum a propus domnul deputat Leonăchescu, pentru că era o repetiție supărătoare? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.207, cel care se referă la alin.2, vă rog să observați amendamentul comisiei.

Dacă aveți observații, obiecții? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La alin.3, comisia nu are amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat în unanimitate acest alineat de la punctul 208.

Pct.209, 210 - vă rog să observați noul cuprins al art.35.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru noul cuprins al art.35, prezentat la amendamentul de la pct.209 - 210? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La punctele 211, 212, comisia propune menținerea textului art.35 alin.1.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La alin.2, urmăriți amendamentul de la punctul 213 al comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

La punctele 214, 215 din raport, urmăriți ameliorarea textului propus de comisie.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctele 216, 217 și 218, comisia propune o ușoară ameliorare a art.361 alin.1 și 2.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La punctele 219, 220, 221, urmăriți, vă rog, formularea ușor modificată a textului art.37 alin.1 și 2.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 222 din raport, urmăriți, vă rog, textul art.372.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.38, urmăriți amendamentul comisiei de la punctele 223, 224, 225. Comisia propune eliminarea acestui text al art.38 alin.1 și 2.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La art.226, comisia propune un articol nou 38 alin.1.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Mulțumesc.

Unanimitate.

La punctele 227, 228, 229, comisia ne propune amendarea sau introducerea unui nou text, după art.38, respectiv art.381.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 230, comisia ne propune încă un text nou, art. 381, alin.1 și 2.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.223, vă rog să urmăriți: comisia propune eliminarea actualului alin.3 de la art.381.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul comisiei.

La pct.233, comisia ne propune un nou text pentru art.II.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, adoptat amendamentul de la pct.233.

La pct.234, textul art.III rămâne nemodificat de la comisie.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Trecem la anexe.

Titlul anexei la pct.235.

Rog comisia să precizeze: anexa 1 nu era, a fost introdusă de către comisie.

Deci vă rog să urmăriți anexa nr.1 care a fost introdusă de către comisie. O tratăm global, pentru că este anexă, nu este articol de lege. Urmăriți, totuși, compunerea acestei anexe care se întinde de la punctul 235 din raport până la punctul 278.

Dacă aveți obiecțiuni?

Domnul deputat Bara.

Să precizați la care din puncte aveți obiecțiuni.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Aș dori, la punctul 262, "Dotări și instalații tehnologice", să se facă o nouă numerotare, deci 2.3.1, 2.3.2 să rămână așa cum sunt și introducem un alt punct 2.3.3.

Domnul Valer Dorneanu:

Stați că nu vă pot urmări, domnule deputat!

Domnul Radu-Liviu Bara:

Deci mă puteți urmări?

Domnul Valer Dorneanu:

Nu vă pot urmări. M-ați plasat la punctul 260 din raport.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Da, pct.260 să rămână așa, la 261 tot așa și la 262, la punctul 2.3. "Dotări și instalații tehnologice", introducem încă un punct, 2.3.3, da?

Domnul Valer Dorneanu:

Da.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Să apară "Instalații și schemele instalațiilor", unde să scrie: "Se vor prezenta parametrii principali și schemele funcționale ale instalațiilor proiectate". Am susținut-o și în comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci mai spuneți o dată: "Instalații și..."

Domnul Radu-Liviu Bara:

"Instalații și schemele instalațiilor".

Domnul Valer Dorneanu:

Și "scheme".

Domnul Radu-Liviu Bara:

Da. trebuie să apară neapărat acest punct, în cadrul proiectului de structură, fiindcă, așa cum am explicat și acolo, sunt foarte multe instalații și scheme ale acestor instalații care sunt absolut necesare, să știu traseul lor, modul lor de racordare și exact, deci modul în care, în cadrul clădirii respective, traseele lor se intersectează, nu se intersectează cu părțile de rezistență. Deci "Instalații și schemele instalațiilor".

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Deci cei care au lucrat pe șantier știu foarte bine, foarte multe probleme au apărut datorită faptului că aceste instalații nu au fost materializate într-o planșă și constructorul, în momentul când a încercat să intervină la clădire, sau la partea de rezistență, sau la partea de arhitectură, neavând aceste scheme de instalații, s-au întâmplat multe accidente.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Apropo de șantiere, în stilul președintelui comisiei, îl provoc pe domnul deputat Marin Cristea să fie atent la această propunere!

Domnule Leonăchescu, tot aici doriți să interveniți?

Vă rog.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Cred că domnul Bara a vrut să spună "schemele instalațiilor", nu instalațiile toate băgate în documentație.

Domnul Valer Dorneanu:

A spus "instalații și scheme de instalații".

Cum e? Fără instalații?

Domnul Nicolae Leonăchescu:

"Schemele instalațiilor" este bine.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Leonăchescu: scheme de instalații sau schemele instalațiilor? Haideți că dumneavoastră sunteți jurist, domnul Bara nu e!

Domnul Nicolae Leonăchescu:

"Schemele instalațiilor".

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul are ceva împotrivă?

Doamna Ileana Tureanu (din loja Guvernului):

"Schemele instalațiilor".

Domnul Valer Dorneanu:

Bun.

Stimați colegi,

Ca să lucrăm organizat, vă întreb întâi dacă la punctele enunțate de către comisie, în anexă, există, în afara punctului 262, la care vom reveni, dacă există alte obiecții? Nu.

Supun votului dumneavoastră punctele anexei de la 235 până la 278, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Acum, supun votului dumneavoastră punctul 262...

Domnul Radu-Liviu Bara (din loja comisiei):

Pct.264 apărea 265 după renumerotare.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci unde apare 2.3 la dumneavoastră? După pct.264?

Domnul Radu-Liviu Bara (din loja comisiei):

Apare pct.265 și se renumerotează de acolo.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci pct.2641.

Stimați colegi,

Deci vă rog să urmăriți raportul la pag.29: există, în dreptul punctului din raport 262, numerotarea 2.3 "Dotări și instalații tehnologice". Domnul Bara propune ca, după 2.3.1 și 2.3.2 să fie introdus pct.2.3.3 "Schemele instalațiilor".

Cine este pentru acest amendament? Mulțumesc.

Stați un pic, că ministerul s-a răzgândit. Vă rog să vă răzgândiți la microfon, doamna ministru. vă rog frumos să vă duceți la microfon că ne încurcăm în 2.3.3. și 2.3.4.

Doamna Ileana Tureanu:

Deci, rămâne 2.2 "structură"; 2.3 "dotări și instalații tehnologice"; 2.4 "instalații" cu subpunct "schemele instalațiilor". Corect?

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, nu 2.3.3., ci 2.4.

Doamna Ileana Tureanu:

2.4, da, ca să nu fie subordonat...

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Bara, renumerotat 2.4.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Deci, anexa 1 am votat-o. urmăriți anexa 2 care se întinde de la punctul 279 până la 298? Domnule președinte Oltean, anexa 1 începe la pct.279 și se duce până la punctul...

Domnul Ioan Oltean (din bancă):

Pct.302, anexa 2.

Domnul Valer Dorneanu:

Anexa 2, la mine, se încheie la pct.298, semnat Ioan Oltean, Kovacs Tiberiu. (Se consultă cu comisia.) Pagina mea nu are verso.

Vă rog să urmăriți anexa 2 care începe de la pct.279 și se termină la pct.302. Dacă aveți obiecțiuni la această anexă, la vreunul din puncte? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate s-a votat și anexa 2. Și cu aceasta am parcurs întreaga lege, după raportul comisiei. vom supune acest text votului final în ședința de joi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 1:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro