Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 26-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2001

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

Ședința a început la ora 17,15.

Lucrările au fost conduse de domnul Viorel Hrebenciuc vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Tudor Mohora și Radu Stroe, secretari.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Stimați colegi,

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul de 344 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 281. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 45, iar 63 de deputați sunt absenți.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru privatizare și administrarea participațiilor statului a unui credit acordat Societății Comerciale "Tractorul" U.T.B. S.A. Brașov, adoptat de Senat în ședința din 15 martie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului este 30 martie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.176/1999 privind majorarea capitalului social al Societăților comerciale "Roman" S.A. Brașov și "Tractorul" U.T.B. S.A. Brașov, respins de Senat în ședința din 15 martie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în vederea reexaminării următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru industrie și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului este 30 martie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizată de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului, adoptat de Senat în ședința din 15 martie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a a raportului: 30 martie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 din alin.3 din Regulament, acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.2 din Legea nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române, adoptat de Senat în ședința din 15 martie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 30 aprilie 2001.

5. Propunerea legislativă privind ridicarea la rang de oraș a comunei Mânăstirea, județul Călărași, inițiată de domnul deputat Dumitru Bălăeț.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 30 aprilie 2001.

6. Propunerea legislativă privind ridicarea la rang de oraș a comunei Dragalina, județul Călărași, inițiată de domnul deputat Dumitru Bălăeț.

În fond, a fost sesizată Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 30 aprilie 2001.

7. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora raport comun, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia similară de la Senat; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, e disciplilnă și imunități, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

8. Proiectul Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora raport comun, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia similară de la Senat; pentru avize, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice , Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 30 martie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 30 martie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

11. Propunerea legisaltivă pentru modificarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilorm privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, inițiată de un număr de 16 deputați.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 30 martie 2001.

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare înzestrării serviciului de Telecomunicații Speciale, primit de la Guvern.

Au fost sesizate, în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 30 martie 2001.

13. Proiectul de Lege privind semnătura electronică, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege se propun a fi sesizate, în vederea avizării, următoarele comisii: în fond, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 30 martie 2001.

Acestea au fost proiectele de legi care au fost înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 23:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro