Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 26-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2001

15. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protecției sociale și implementarea acquis-ului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la București la 30 decembrie 1999.
 
see bill no. 172/2001

Domnul Viorel Hrebenciuc:

................................................

În continuare vă supun atenției Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2000 pentru ratificarea memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul pentru reforma protecției sociale și implementarea acquis-ului comunitar în sectorul social, (Consensus III), semnat la București la 30 decembrie 1999.

Dau cuvântul doamnei ministru Puwak. Proiectul de lege se află la locul 14 în ordinea noastră de zi.

Aveți cuvântul, doamna ministru.

Doamna Hildegard-Carola Puwak:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Este vorba de un proiect de lege care ratifică o ordonanță prin care România a beneficiat de un memorandum de finanțare în valoare de 2 milioane EURO, sumă care este disponibilă pentru contractare până la 31 decembrie 2001, iar termenul limită pentru efectuarea plăților din cadrul finanțării gratuite este 31 decembrie 2002.

Vă rog să-mi permiteți să dau citire obiectivelor acestei finanțări.

Obiective imediate ale proiectului sunt: îmbunătățirea capacității profesionale a inspectorilor de muncă; metode și proceduri pentru monitorizarea mediului de muncă și a stării de sănătate a muncitorilor; implementarea unui sistem de management performant pentru instituția nou creată; noi metode de inspecție, conform celor mai bune practici, utilizate în Uniunea Europeană; un centru național de instruire și un program național de instruire pentru inspectorii de muncă, care presupune, printre altele, elaborarea de module de curs, formarea a 30 de formatori, pregătirea a 400 de inspectori de muncă.

Vă rugăm să aveți amabilitatea, fiind vorba de o nouă asistență financiară nerambursabilă, să adoptați proiectul de lege în forma în care a fost avizat de comisia de specialitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, doamna ministru.

Din partea comisiei, domnul Ionescu.

Domnul Daniel Ionescu:

Domnule președinte,

Doamnelor deputate și domnilor deputați,

În urma examinării Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul pentru reforma protecției sociale și implementarea acquis-ului comunitar în sectorul social, (Consensus III), semnat la București la 30 decembrie 1999, în ședința din 14 martie 2001, comisia a hotărât cu majoritate de voturi ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, în forma adoptată de Senat.

Menționăm că prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, domnule Ionescu.

Dacă aveți observații la titlul legii? Nefind observații, trecem la articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Aprobat în unanimitate.

Vă supun textul legii pe ansamblu votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

În continuare vă supun votului titlul ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Vă supun votului articolul unic al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Vă supun votului pe ansamblu ordonanța privind ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul pentru reforma protecției sociale.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 0:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro