Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 26-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2001

16. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective (amânarea votului final).
 
see bill no. 261/1999

Domnul Viorel Hrebenciuc:

................................................

Trecem la punctul următor al ordinii de zi.

Vă supun atenției Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.

Potrivit art.102, alin.3 din Regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor art.105 și 106 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Doamna Dobrescu, vă rog.

Poftiți, domnule Boc, numai puțin, doamna Dobrescu.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Fără a intenționa să obstrucționăm ședințele plenului, ne facem încă o dată datoria să atragem atenția că în această ordine de zi apar din nou proiecte de lege care nu respectă prevederile art.67, alineat final, din Regulamentul Camerei Deputaților, în sensul că raportul comisiilor de specialitate să fie imprimat și difuzat cu cel puțin 8 zile înainte. Aici se înțelege că pot fi două, trei zile, dar în cazul proiectului pe care-l amintiți, raportul datează de astăzi.

Mă întreb, în mod firesc, în ce condiții și când ar fi avut timp deputații să consulte acest raport al Comisiei pentru muncă, la fel și în cadrul proiectului de la pct.15, pe care l-am discutat mai înainte, la fel în cazul proiectului de la pct.17, de la pct. 18, în condițiile în care nu se respectă acest termen din Regulament. Repet: nu dorim să obstrucționăm, dar dorim ca prevederile Regulamentului să fie respectate, am mai făcut această solicitare și cerem ca, dacă nu astăzi, pentru viitor, aceste considerente să fie avute în vedere la întocmirea ordinii de zi, pentru a ne respecta munca pe care o facem.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, domnule Boc pentru grija pe care o aveți față de respectarea Regulamentului și vă aduc la cunoștință faptul că acest raport este doar unul care a înlocuit un raport mai vechi. Doamna Dobrescu vă va da explicațiile necesare.

Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția pe care o acordați respectării Regulamentului.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Acest raport al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98 se află de două sau trei săptămâni pe ordinea noastră de zi, dar, după cum ați observat, pentru acesta, ca și pentru raportul privind Ordonanța de urgență nr.185 sau Ordonanța de urgență nr.77/2000, Biroul permanent a recomandat comisiei să-l rearanjeze într-o formă unitară, întrucât este vorba de o ordonanță cadru și de următoarele proiecte de ordonanță de urgență care au modificat această ordonanță-cadru. Nu facem altceva decât să rearanjăm niște rapoarte pe care dumneavoastră ați avut suficient timp să le parcurgeți și să vă pronunțați asupra lor.

Domnule președinte,

În cazul în care considerați că poate fi discutat acest proiect de ordonanță de urgență, comisia vă propune un timp total de discuție de 15 minute și luări de poziție nu mai lungi de 1 minut.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Supun la vot propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnule Boc, vă rog! Pe procedură, da?

Domnul Emil Boc:

Aș fi fost de acord cu precizarea făcută de doamna ministru dacă aici n-ar fi trecută sintagma "raport înlocuitor", dacă ar fi fost vorba de un "raport suplimentar" aș fi înțeles. Dar este vorba de un raport care îl înlocuiește pe cel inițial, deci am fi avut nevoie să îl cunoaștem în totalitate. Noi nu am avut de unde să știm dacă este vorba doar de un raport suplimentar sau de o ordonare. Atunci când se folosește sintagma "raport înlocuitor", înseamnă că este vorba de un alt raport, de aceea am venit aici. Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Aveți dreptate. Ce nu știți dumneavoastră este că acest raport înlocuitor înlocuiește un raport înlocuitor. Deci, din cauza aceasta a fost denumit așa.

Dar, oricum, aveți dreptate, în principiu. Vă mulțumesc.

Vă propun să trecem la dezbaterea acestui proiect de lege și îi dau cuvântul domnului secretar de stat Giurescu, pentru a prezenta punctul de vedere al inițiatorului. Vă rog, domnul ministru!

Domnul Ion Giurescu (secretar de stat, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Complexitatea procesului de restructurare a impus adoptarea unor acte normative ce cuprind măsuri specifice de protecție a persoanelor afectate de concedierile colective din diferite sectoare de activitate, cum ar fi: industria minieră, transporturi feroviare, energie electrică, gaze naturale, petrol, silvicultură, personal militar și civil din armată, siderurgie, construcții de mașini sau angajați ai agenților economici cu capital preponderent sau integral privat, precum și cei din sectorul bugetar.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective a fost elaborată în scopul îmbunătățirii cadrului juridic și constituie cadrul general și unitar al reglementărilor privind protecția socială a salariaților disponibilizați prin concedierile colective. Aceste reglementări vizează, în principal: definirea concedierilor colective și reglementează condițiile de acces ale salariaților disponibilizați la măsurile de protecție socială pentru toate situațiile generate de procesul de restructurare, reorganizare, închidere operațională, parțială sau totală a activității. Măsurile de protecție socială pentru salariații disponibilizați prin concedierile colective au fost extinse și asupra salariaților angajatorilor cu capital preponderent privat, precum și celor proveniți din unitățile și instituțiile finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare, cu excepția salariaților din administrația publică centrală și locală. Agenții economici care efectuează disponibilizări de personal prin concedieri colective pot acorda compensații bănești individuale, în condițiile și cuantumurile prevăzute în contractele colective de muncă din fondul de salarii.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierii colective include modificările și completările aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1999 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2000. Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

La pct. 1 al acestui raport, dacă aveți observații? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 2, supun votului dumneavoastră amendamentul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 3, de asemenea, vă supun votului amendamentul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 4, de asemenea, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 5 vă supun votului titlul Cap. II.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 6, vă supun votului titlul Secțiunii I.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 7, vă supun votului textul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 8, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 9, vă supun votului, de asemenea, textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 10, de asemenea, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 11, de asemenea, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 12, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 13, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 14, de asemenea, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 15, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 16, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 17, vă supun votului textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 18, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 19, vă supun votului textul Secțiunii 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 20, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 21, vă supun votului titlul Secțiunii 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 22, vă supun votului titlul Secțiunii 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 23, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 24, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 25, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 26, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 27, vă supun votului titlul Secțiunii 5, propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 28, vă supun votului textul adoptat de comisie, cu subpunctele respective.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 29, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 30, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 31, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 32, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 33, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 34, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 35, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 36, vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 37, vă supun votului textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 38, vă supun votului textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 39, vă supun votului textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 40, vă supun votului textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 41, vă supun votului textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 42, vă supun votului textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 43. Vă supun votului textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 44. Vă supun votului textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 45. Vă supun votului textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 46. Vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 47. Vă supun votului textul adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Vă supun, în continuare, votului, Anexa nr. 1 a proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Fiind vorba de o lege organică, o să o supunem votului dumneavoastră final de mâine. Vă mulțumesc mult.

Având în vedere că este ora 18,30, oprim aici programul și trecem la partea a doua a acțiunii noastre de astăzi. Vă amintesc încă o dată că mâine la ora 10,00 avem votul final. Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 2:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro