You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 26-03-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2001

7. Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.
 
see bill no. 416/2000

Domnul Viorel Hrebenciuc:

................................................

În continuare, vă supun atenției raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale din România.

La pct.1, vă supun votului textul adoptat de Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct.2, nr.crt.2, vă supun votului textul adoptat de Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct.3, vă supun votului textul adoptat de Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct.4, vă supun votului textul adoptat de Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct.5, vă supun votului textul adoptat de Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 6, vă supun, de asemenea, votului textul adoptat de Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Vă supun votului final raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2000.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.