Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 27, 2001

10. Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
 
see bill no. 189/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem, în continuare, la dezbaterea proiectului de lege pe care l-am început.

la pct. 2, art. 5, amendament al domnului deputat Akos Birtalan. Vi-l susțineți? Vă rog.

Domnul Ákos Birtalan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Continuând dezbaterile noastre legate de punctul 2, care încearcă acest regim special pentru domeniile menționate aici: feroviar, naval, agricultură, apărare națională, mecanismului de restituire a sumelor, întrucât nu a trecut propunerea formulată de colegii de la Partidul Democrat, cred că măcar problema cea mai sensibilă dintre aceste domenii, și anume agricultura, trebuie să rămână în sistemul actual, care se practică, și anume, ca cei care utilizează carburanți decât pentru lucrările agricole, în scopul agriculturii, în general, să nu plătească prețul carburantului, inclusiv cota, de data aceasta, unică.

Cu alte cuvinte, subsemnatul, am propus eliminarea cuvântului "agricultură" din textul inițiat de către Guvern. Aceasta v-aș ruga să supuneți votului Camerei Deputaților.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Din partea comisiei?

O clipă, doamna deputat Afrăsinei are o problemă de procedură.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Mulțumesc, domnule președinte.

Procedura mea se referă la art. 111 din Regulament. având în vedere că au expirat cele 15 minute care s-au alocat pentru dezbatere, cerute și aprobate de plenul Camerei Deputaților, vă rugăm să aplicați alineatul nr. 2, care spune că în situația în care timpul prevăzut la alin. 1 s-a epuizat, dezbaterea se încheie și președintele Camerei Deputaților supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond și fiecare articol amendat, după care se va proceda la votarea finală.

Așadar, domnule președinte, timpul alocat pentru dezbateri a expriat. vă rog să supuneți votului doar articolele și apoi votul final.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Sassu, tot problemă de procedură.

Domnul Alexandru Sassu:

Îmi pare rău, dar am spus și mai devreme, timpul acordat dezbaterilor pe procedură nu face parte din dezbaterea proiectului de lege, respectiv, după cum am cronometrat noi, au trecut vreo 7 minute, mai sunt încă 8, așa că vă rog frumos să mergem mai departe pe procedura normală.

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

S-au cerut 15 minute pentru total dezbatere, pentru întregul proiect!

Domnul Valer Dorneanu:

Rog comisia să aducă aminte plenului câte minute s-au votat în total și câte pe fiecare articol.

Domnul Vasile Bleotu:

Au fost acordate 15 minute pe total, câte 3 minute de intervenție. Oricum, punctul de vedere al Comisiilor reunite pentru buget-finanțe și industrii și servicii este pentru respingerea amendamentului propus la acest alineat de domnul deputat Ákos Birtalan, tocmai din considerentele care sunt introduse în această motivare: pentru tratarea unitară a tuturor beneficiarilor la restituirea sumelor.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles. Oricum, măcar pentru a ne încadra de acum înainte în termen, fiind de acord că nu s-ar putea cronometra intervențiile de procedură, eu l-aș ruga și pe domnul Sassu, care a făcut propunerea, să cronometreze și dânsul alături de noi 8 minute de aici înainte.

Îi dau cuvântul domnului ministru Mitrea, pentru a se pronunța cu privire la amendamentul domnului Ákos Birtalan.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Ákos Birtalan sigur că abordează o problemă extrem de sensibilă, de fapt, frauda cea mai mare pe domeniul neplății taxei de drumuri se produce tocmai în acest domeniu, al agriculturii. Nu mă refer la cei care lucrează pământul, ci la cei care, pe proprie răspundere – și veți constata, dacă vă veți uita pe listele de firme, cum m-am uitat și eu, că cele mai multe dintre cele care cumpără motorină sunt din marile orașe și municipii - cumpără motorină pentru agricultură, dar care niciodată nu mai ajunge în agricultură, iar taxa de drumuri este pierdută.

Vom pune la punct un sistem, împreună cu comisiile, pentru că normele am de gând să le pun de acord împreună cu dumneavoastră, așa cum ne-am înțeles, astfel încât să scurtăm cât mai mult timpii și să fim siguri că pierdem cât mai puțini bani din taxa de drumuri.

Vă rog să fiți de acord cu comisia și să respingem acest amendament. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Ákos Birtalan, ascultând și explicațiile domniei sale.

Domnul Olteanu. În timpul votului? Poftiți.

Domnul Ionel Olteanu:

Îmi cer mii de scuze, domnule președinte, dar este vorba de o chestiune de procedură, care are întâietate în raport de orice altă chestiune supusă dezbaterii. Noi, Grupul parlamentar PDSR, așteptăm decizia dumneavoastră cu privire la moțiunea invocată. Nu putem, pentru raționalizarea dezbaterilor, continua altfel, decât în raport de ceea ce dumneavoastră constatați cu privire la moțiunea de procedură. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate domnule președinte al Comisiei juridice, nu v-ați pronunțat și dumneavoastră asupra contraargumentării domnului Sassu, care spune că intervențiile de procedură nu se cronometează. Deci, v-aș ruga să vă pronunțați și asupra acestei chestiuni, ca să știm ce votăm.

Doamnă deputat Afrăsinei, mai insistați?

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Nu mai insistăm.

Domnul Valer Dorneanu:

Haideți să fim constructivi și înțelegători față de colegii noștri, nu am fost atât de riguroși în cronometrarea timpului.

Cine este pentru amendamentul domnului Ákos Birtalan? 53 voturi pentru.

Împotrivă? 63 voturi împotrivă.

Deci, amendamentul a fost respins.

Voci din sală:

Și abținerile?

Domnul Valer Dorneanu:

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 3 abțineri și 63 voturi împotrivă a fost respins amendamentul domnului Birtalan.

Tot la art. 5 este și amendamentul domnului Adriean Videanu. Dacă vi-l mențineți?

Domnul Adriean Videanu:

Domnule președinte,

Domnul ministru,

Stimați colegi,

Sensul amendamentului meu este acela că sunt foarte multe alte domenii care utilizează în procesul de producție carburanți auto, fără a utiliza accesul pe drumurile publice. Unul dintre acestea este și domeniul minier, pentru care știm cu toții (și aș da un singur exemplu, Compania națională a huilei), care are o serie întreagă de utilaje în carieră de suprafață și care nu utilizează drumurile publice. Argumentația respingerii articolului este absolut insuficientă, ca să nu spun altfel, pentru că toate acele utilaje din carieră utilizează combustibili auto și nimic altceva.

Pentru a nu conduce la confuzii extensia la alte domenii, m-aș rezerva numai la sectorul minier, dacă acest lucru rezolvă problema inițiatorului. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Din partea comisiei?

Domnul Vasile Bleotu:

Comisiile reunite au respins acest amendament, considerând că extinderea propusă la alte domenii decât cele specificate ar duce la confuzii în aplicare, iar Guvernul a stabilit niște priorități, pe care vrea să le pună în aplicare.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Mitrea este de acord cu comisia.

Vă rog să vă pronunțați cu privire la amendamentul domnului Adriean Videanu.

Cine este pentru? 53 voturi pentru, exact cât data trecută.

Voci din opoziție:

Nu se poate, pentru că au votat mai mulți de la PRM!

Domnul Valer Dorneanu:

Împotriva amendamentului? 62 voturi au fost împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 53 voturi pentru, 62 împotrivă și 2 abțineri, amendamentul a fost respins.

Următorul amendament este al domnilor deputați Birtalan Ákos și Raduly Robert.

Domnul Birtalan Ákos:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Având în vedere că a rămas textul inițial, propus de către inițiator, am avea rugămintea, atât față de acesta, cât și față de dumneavoastră, să introducem un element deosebit de important în acest mecanism de restituire, și anume legarea restituirii de un termen. Pentru aceasta, am formulat o completare a art. 5, în sensul că: "Restituirea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării restituirii." Credem că prin acest mecanism s-ar completa, într-adevăr, posibilitatea de recuperare a sumelor achitate de către cei enumerați, domeniile: feroviar, naval, agricultură și apărare națională.

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul?

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

În principiu, cu stabilirea unui termen de returnare suntem de acord, am discutat și cu comisia să acceptăm o perioadă de 60 de zile, nu de 30 de zile.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles. Comisia?

Domnul Antal Istvan:

Comisia este de acord cu punctul de vedere al inițiatorului, deci propunem și noi 60 de zile. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Vă ascult, domnule Sassu, cu o problemă de procedură.

Domnul Alexandru Sassu:

Conform regulamentului, în plen nu se pot face amendamente, deci rămânem pe 30 de zile, amendament care se aprobă sau respinge. (Aplauze ale deputaților din opoziție.)

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Sunt nevoit să-i dau dreptate domnului deputat Sassu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Birtalan Ákos: "Restituirea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării restituirii." Ați ascultat explicațiile care vi s-au dat.

Cine este pentru acest amendament? Vă rog să aveți în vedere, stimați colegi, că nu există un al doilea amendament, cu 60 de zile, ori adoptăm amendamentul propus de domnul deputat Birtalan Ákos, cu care, în principiu, a fost de acord și domnul ministru – cu mențiunea că dumnealui a zis 60 de zile, nu 30 – ori... (Râsete, aplauze.)

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul domnului Birtalan Ákos.

Vă rog să constatați, după cele mai largi aprecieri de ceas, că și cele 8 minute au trecut și, în continuare, va trebui să dăm aplicabilitate prevederilor regulamentare. Așa că încheiem dezbaterile și supunem la vot art. I, în formularea comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Sunt și amendamente respinse!

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu, nu! Se supun votului amendamentele admise de către... (Rumoare, vociferări, proteste ale deputaților din opoziție.)

Decât să avem dezbateri inutile pe o temă regulamentară, vă supun la vot punct cu punct și amendamentele respinse și, pe urmă, celelalte.

Deci, la amendamentul cu privire la art. 9, propus de domnii deputați Anca Boagiu și Mircea Toader, cine este pentru?

Deputați din partea PNL și PD:

România Mare, votați!

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog, nu se admit campanii electorale în timpul votului!

Voci din partea PRM:

Decât de la tribună!

Deputați din partea PNL și PD:

PRM-ul este în opoziție! Sunt 75 de voturi, am numărat și noi!

Domnul Valer Dorneanu:

66 de voturi.

Împotrivă? Constat că UDMR-ul nu votează nici așa, nici așa...

Deputați din partea UDMR:

UDMR-ul se abține!

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, nu întrerupeți, vă rog, numărarea voturilor!

Deputați din partea PNL și PD:

53 de voturi împotrivă! Stroe, numără bine! (Aplaudă.)

Domnul Valer Dorneanu:

Colegii dumneavoastră au votat pentru, nu puteau să voteze și împotrivă.

Stimați colegi din dreapta, cine este împotriva amendamentului?

Deputați din partea PNL și PD:

România Mare a votat de două ori!

Domnul Valer Dorneanu:

Cu 79 de voturi împotrivă, 66 pentru și 1 abținere, s-a respins și acest amendament. (Aplauze ale deputaților din PDSR.)

Mai sunt amendamente respinse?

Vă ascult, domnule deputat.

Domnul Alexandru Sassu:

Domnule președinte,

Vă rog frumos să repuneți la vot, pentru că, așa cum au ieșit lucrurile, nu sunt corecte. Deci, vă rog încă o dată să repuneți la vot amendamentul, pentru că au fost colegi de ai noștri care au votat de două ori.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, repet, decât să ne pierdem vremea în dispute inutile cu privire la numărare, supun votului dumneavoastră din nou amendamentul celor 2 colegi deputați, Anca Boagiu și Mircea Toader, cu privire la textul art. 9.

Cine este pentru? Am rugămintea să păstrați liniștea în timpul votului și să nu vă mai influențați unii pe ceilalți! Vă rog să luați loc și să votați în mod corect și regulamentar! 71 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? Stimați colegi din dreapta, haideți, așa cum v-am respectat noi, respectați și dumneavoastră votul de dincoace! 78 de voturi împotrivă. (Apaluze ale deputaților PDSR.)

Abțineri? Nici 1 abținere.

Amendamentul a fost respins. (Vociferări, proteste, se reclamă două abțineri)

Nici cu 2 abțineri nu se schimbă lucrurile. Notați și cele 2 abțineri, vă rog!

Mai este un amendament, al domnului deputat Robert Raduly.

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Domnule președinte, să votăm, nu mai discutăm!

Domnul Birtalan Ákos:

Timpul se cronometrează!

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, îl votăm, domnule Raduly. Deci, am trecut la vot, nu se mai comentează! A trecut de mult "timpul ghilotină"!

Așadar, supun votului dumneavoastră amendamentul formulat de domnul Robert Raduly cu privire la art. ...

Domnul Birtalan Ákos:

Vă rog frumos, este amendamentul acesta, domnule președinte! Îl aveți și dumneavoastră!

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, este vorba de amendamentul domnilor deputați Antal Istvan și Birtalan Ákos cu privire la art. 9, cel care repartizează Fondul special pe 60% pentru drumurile naționale și 40% pentru drumurile județene.

Cine este pentru? Stimați colegi, constat flagrante încălcări ale regulamentului și de la o stare de amuzament treceți la o stare de haos! 60 de voturi pentru.

Împotrivă? 78 de voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

60 de voturi pentru, 78 împotrivă și 4 abțineri. Amendamentul a fost respins.

Următorul amendament este al domnului Robert Raduly, care renunță la el.

Următorul amendament este al domnilor deputați Liviu Negoiță, Emil Boc, Cornel Bădoiu, tot cu privire la Fondul special, cu aceeași repartizare ca în amendamentul domnilor deputați Birtalan Ákos și Antal Istvan, care a fost respins.

Cine este pentru? 50 voturi pentru.

Împotrivă? 81 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Deci, amendamentul s-a respins cu majoritate de voturi. (Apluze ale deputaților din PDSR.)

Ultimul amendament este tot cu privire la art. 9, care propune o altă repartizare: 65%-35% și a fost formulat de domnii deputați Viorel Coifan, Victor Dobre, Nini Săpunaru.

Cine este pentru? 55 voturi pentru.

Împotrivă? 84 voturi împotrivă.

Amendamentele au fost respinse.

Supun din nou votului dumneavoastră art. I.

Cine este pentru? 105 voturi. S-a adoptat. (Aplauze ale deputaților PDSR.)

Art.II, potrivit amendamentului din raportul comun.

Cine este pentru? 103 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

Deci, cu 103 voturi pentru, 3 contra și 10 abțineri, s-a adoptat art.II, în formularea amendamentului comisiei.

Art.III, nou introdus de către comisie.

Cine este pentru? 105 voturi pentru.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu 105 voturi pentru și 5 abțineri, a fost adoptat art.III nou.

Deci, am parcurs cuprinsul legii. Urmează votul final.

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Procedură!

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Hașotti, aveți o propunere de verificare a cvorumului, înțeleg.

Vă rog.

Domnul Puiu Hașotti:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În numele Grupului parlamentar al PNL, vă rog să verificați cvorumul.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Doamna deputat Afrăsinei.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Și noi suntem de acord cu verificarea cvorumului prin apel nominal.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Vă mulțumesc.

Supun aprobării dumneavoastră procedura votului nominal.

Cine este pentru? Vă rog să numărați voturile. 96 de voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Cu 96 de voturi pentru, un vot împotrivă și 7 abțineri, s-a votat procedura prin vot nominal.

Aici suntem pe procedură de vot, nu la vot final. Ceea ce am supus la vot a fost apel și vot prin apel.

Rog secretarul de ședință să înceapă apelul nominal, inclusiv votul, citind numele deputatului, pronunțându-se și prezența și votul – pentru sau împotrivă. La acest fel de vot nu se poate vota cu abținere, ci numai pentru sau contra.

Domnul Radu Stroe:

Abiței Ludovic

pentru

Afrăsinei Viorica

pentru

Albu Gheorghe

absent

Ana Gheorghe

pentru

Anastasescu Olga-Lucheria

absentă

Andea Petru

pentru

Andrei Ioan

pentru

Andrei Zeno

pentru

Andronescu Ecaterina

absentă

Antal Istvan

pentru

Anton Marin

absent

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Antonescu Niculae Napoleon

absent

Apostolescu Maria

pentru

Arghezi Mitzura Domnica

pentru

Ariton Gheorghe

absent

Armaș Iosif

absent

Arnăutu Eugeniu

pentru

Asztalos Ferenc

pentru

Baban Ștefan

pentru

Babiaș Iohan-Peter

absent

Babiuc Victor

absent

Baciu Mihai

absent

Bahrin Dorel

absent

Baltă Mihai

pentru

Baltă Tudor

absent

Bar Mihai

pentru

Bara Radu-Liviu

pentru

Barbu Gheorghe

absent

Bartoș Daniela

absentă

Bădoiu Cornel

pentru

Bălăeț Mitică

pentru

Bălășoiu Amalia

pentru

Băncescu Ioan

pentru

Bâldea Ioan

pentru

Becsek Garda Dezideriu Coloman

pentru

Bentu Dumitru

pentru

Bercăroiu Victor

pentru

Berceanu Radu Mircea

absent

Bereczki Endre

pentru

Birtalan Ákos

pentru

Bivolaru Ioan

absent

Bleotu Vasile

pentru

Boabeș Dumitru

pentru

Boagiu Anca Daniela

absentă

Boajă Minică

pentru

Boc Emil

contra

Bogea Angela

pentru

Boiangiu Cornel

absent

Bolcaș Augustin Lucian

absent

Böndi Gyöngyike

pentru

Borbely Laszlo

absent

Bozgă Ioan

pentru

Bran Vasile

contra

Brînzan Ovidiu

pentru

Brudașca Damian

contra

Bucur Constantin

contra

Bucur Mircea

pentru

Buga Florea

absent

Burnei Ion

pentru

Buruiană-Aprodu Daniela

absentă

Buzatu Dumitru

pentru

Buzea Cristian Valeriu

absent

Calcan Valentin Gigel

absent

Canacheu Costică

absent

Cazimir Ștefan

pentru

Cazan Gheorghe-Romeo Leonard

absent

Cășuneanu-Vlad Adrian

pentru

Cerchez Metin

pentru

Cherescu Pavel

pentru

Chiliman Andrei Ioan

absent

Chiriță Dumitru

pentru

Ciontu Corneliu

absent

Ciuceanu Radu

pentru

Ciupercă Vasile Silvian

pentru

Cîrstoiu Ion

absent

Cladovan Teodor

contra

Cliveti Minodora

pentru

Coifan Viorel Gheorghe

absent

Cojocaru Nicu

absent

Crăciun Dorel Petru

pentru

Creț Nicoară

pentru

Cristea Marin

pentru

Crișan Emil

pentru

Dan Matei-Agathon

absent

Daraban Aurel

pentru

Dinu Gheorghe

pentru

Dobre Traian

pentru

Dobre Victor Paul

absent

Dobrescu Smaranda

pentru

Dolănescu Ion

pentru

Dorian Dorel

absent

Dorneanu Valer

pentru

Dragomir Dumitru

absent

Dragoș Iuliu Liviu

absent

Dragu Gheorghe

absent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

absent

Drețcanu Doina Micșunica

absentă

Dumitrescu Cristian-Sorin

absent

Dumitriu Carmen

pentru

Duțu Constantin

absent

Duțu Gheorghe

absent

Enescu Nicolae

contra

Erdei Doloczki Istvan

pentru

Eserghep Gelil

absent

Fâcă Mihail

pentru

Firczak Gheorghe

pentru

Florea Ana

pentru

Florescu Ion

absent

Florescu Nicolae-Doru

absent

Fotopolos Sotiris

absent

Frunzăverde Sorin

absent

Gaspar Acsinte

absent

Georgescu Filip

absent

Georgescu Florin

absent

Georghe Valeriu

absent

Gheorghiof Titu-Nicolae

contra

Gheorghiță Manuela

absentă

Gheorghiu Adrian

pentru

Gheorghiu Viorel

pentru

Gingăraș Georgiu

absent

Giuglea Ștefan

pentru

Godja Petru

absent

Grădinaru Nicolae

pentru

Grigoraș Neculai

absent

Gubandru Aurel

pentru

Gvozdenovici Slavomir

pentru

Hașotti Puiu

contra

Hogea Vlad-Gabriel

pentru

Holtea Iancu

pentru

Hrebenciuc Viorel

absent

Ianculescu Marian

pentru

Ifrim Mircea

pentru

Ignat Miron

absent

Ilie Aurel Constantin

absent

Iliescu Valentin Adrian

pentru

Ionel Adrian

pentru

Ionescu Anton

absent

Ionescu Costel Marian

pentru

Ionescu Dan

absent

Ionescu Daniel

pentru

Ionescu Mihaela

absentă

Ionescu Răzvan

pentru

Ionescu Smaranda

pentru

Iordache Florin

pentru

Iriza Scarlat

absent

Ivănescu Paula Maria

absentă

Jipa Florina Ruxandra

pentru

Kelemen Atilla-Bela-Ladislau

absent

Kelemen Hunor

pentru

Kerekes Károly

absent

Kónya-Hamar Sandor

pentru

Kovács Csaba-Tiberiu

pentru

Kovács Zoltán

pentru

Lari-Iorga Leonida

absentă

Lazăr Maria

pentru

Lăpădat Ștefan

pentru

Lăpușan Alexandru

pentru

Leonăchescu Nicolae

pentru

Lepădatu Lucia-Cornelia

pentru

Lepșa Sorin Victor

absent

Loghin Irina

pentru

Luchian Ion

absent

Magheru Paul

pentru

Maior Lazăr Dorin

pentru

Makkai Grigore

pentru

Man Mircea

absent

Manolescu Oana

absentă

Marcu Gheorghe

absent

Mardari Ludovic

contra

Marin Gheorghe

pentru

Marineci Ionel

pentru

Márton Árpád-Francisc

pentru

Mălaimare Mihai Adrian

pentru

Mărăcineanu Adrian

pentru

Mândrea-Muraru Mihaela

pentru

Mândroviceanu Vasile

absent

Mera Alexandru-Liviu

absent

Merce Ilie

pentru

Meșca Sever

pentru

Miclea Ioan

pentru

Micula Cătălin

absent

Mihalachi Vasile

pentru

Mihăilescu Petru-Șerban

absent

Mincu Iulian

pentru

Mircea Costache

contra

Mirciov Petru

pentru

Miron Vasile

pentru

Mitrea Miron Tudor

pentru

Mitu Dumitru Octavian

absent

Mițaru Anton

pentru

Mînzînă Ion

absent

Mocioalcă Ion

absent

Mocioi Ion

pentru

Mogoș Ion

absent

Mohora Tudor

pentru

Moisescu George Dumitru

pentru

Moisoiu Adrian

pentru

Moiș Văsălie

pentru

Moldovan Carmen-Ileana

pentru

Moldovan Petre

pentru

Moldoveanu Eugenia

pentru

Moraru Constantin Florentin

absent

Motoc Marian Adrian

pentru

Musca Monica-Octavia

absentă

Mușetescu Ovidiu Tiberiu

absent

Naidin Petre

pentru

Nan Nicolae

absent

Nassar Rodica

pentru

Naum Liana Elena

pentru

Nădejde Vlad-George

absent

Năstase Adrian

absent

Năstase Ioan Mihai

pentru

Neacșu Ilie

pentru

Neagu Ion

pentru

Neagu Victor

absent

Neamțu Horia-Ion

absent

Neamțu Tiberiu-Paul

pentru

Nechifor Cristian

pentru

Negoiță Gheorghe-Liviu

absent

Nica Dan

absent

Nicolae Ion

absent

Nicolăescu Gheorghe-Eugen

absent

Nicolescu Mihai

pentru

Nicolicea Eugen

pentru

Niculescu Constantin

pentru

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

absent

Nistor Vasile

absent

Niță Constantin

pentru

Oltean Ioan

absent

Olteanu Ionel

pentru

Oltei Ion

pentru

Onisei Ioan

absent

Palade Doru Dumitru

pentru

Pambuccian Varujan

absent

Pașcu Ioan Mircea

absent

Pataki Iulia

pentru

Patriciu Dinu

absent

Păun Nicolae

absent

Păduroiu Valentin

pentru

Pășcuț Ștefan

contra

Pécsi Francisc

pentru

Pereș Alexandru

absent

Petrescu Ovidiu Cameliu

pentru

Petruș Octavian Constantin

pentru

Pleșa Eugen Lucian

pentru

Pop Napoleon

absent

Podgorean Radu

pentru

Popa Constanța

absentă

Popa Cornel

absent

Popa Virgil

absent

Popescu-Bejat Ștefan-Marian

absent

Popescu Gheorghe

absent

Popescu Grigore Dorin

absent

Popescu Ioan Dan

absent

Popescu Kanty Cătălin

absent

Popescu-Tăriceanu Călin

absent

Popescu Virgil

pentru

Posea Petre

pentru

Predică Vasile

absent

Pribeanu Gheorghe

contra

Priboi Ristea

pentru

Purceld Octavian-Mircea

contra

Pușcaș Vasile

absent

Puwak Hildegard-Carola

absentă

Puzdrea Dumitru

absent

Radan Mihai

pentru

Ráduly Róbert-Kálmán

pentru

Raicu Romeo-Marius

absent

Rasovan Dan Grigore

absent

Rădoi Ion

pentru

Rădulescu Grigore Emil

absent

Roșculeț Gheorghe

pentru

Rus Emil

pentru

Rus Ioan

pentru

Rușanu Dan-Radu

absent

Sadici Octavian

pentru

Sali Negiat

pentru

Sandache Cristian

pentru

Sandu Alecu

absent

Sandu Ion Florentin

absent

Sassu Alexandru

absent

Saulea Dănuț

pentru

Savu Vasile Ioan

absent

Săpunaru Nini

absent

Sârbu Marian

absent

Sbârcea Tiberiu Sergius

pentru

Selagea Constantin

pentru

Sersea Nicolae

pentru

Severin Adrian

pentru

Simedru Dan Coriolan

absent

Sirețeanu Mihail

pentru

Sonea Ioan

pentru

Spiridon Nicu

pentru

Stan Ioan

pentru

Stan Ion

pentru

Stana-Ionescu Ileana

pentru

Stanciu Anghel

absent

Stanciu Zisu

absent

Stănescu Alexandru-Octavi

absent

Stănișoară Mihai

absent

Stoian Mircea

contra

Stoica Valeriu

absent

Stroe Radu

contra

Stuparu Timotei

pentru

Suciu Vasile

pentru

Suditu Gheorghe

pentru

Székely Ervin-Zoltán

pentru

Szilágyi Zsolt

pentru

Șnaider Paul

absent

Ștefan Ion

pentru

Ștefănescu Codrin

pentru

Ștefănoiu Luca

pentru

Știrbeț Cornel

absent

Tamás Sándor

pentru

Tărâță Culiță

absent

Târpescu Pavel

pentru

Tcaciuc Ștefan

absent

Teculescu Constantin

absent

Timiș Ioan

absent

Toader Mircea Nicu

absent

Todoran Pavel

pentru

Tokay Gheorghe

absent

Toró Tiberiu

pentru

Tudor Marcu

absent

Tudose Mihai

pentru

Tunaru Raj

pentru

Țibulcă Alexandru

pentru

Țocu Iulian-Costel

absent

Varga Attila

pentru

Vasile Aurelia

pentru

Vasilescu Lia-Olguța

pentru

Vasilescu Nicolae

pentru

Vasilescu Valentin

pentru

Vekov Carol Ioan

pentru

Verbina Dan

pentru

Vida Iuliu

pentru

Videanu Adriean

absent

Vișinescu Marinache

pentru

Voicu Mădălin

absent

Voinea Florea

absent

Winkler Iuliu

pentru

Wittstock Eberhard-Wolfgang

pentru

Zăvoian Ioan Dorel

pentru

Zgonea Valeriu Ștefan

absent

(Domni deputați care au fost absenți la primul apel au răspuns prezent și au votat la recitirea listei cu cei absenți.)

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă anunț rezultatul votului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996: 186 de voturi pentru, 14 – împotrivă. Cu acest cvorum, a fost adoptată legea. (Aplauze)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 1:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro