Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 27, 2001

7. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
 
see bill no. 189/2001

După pauză

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să vă ocupați locurile și rog Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget să își ia locurile cuvenite aici, în dreapta, pentru a susține Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să vă reluați locurile în sală. Continuăm ordinea de zi cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.

Dau cuvântul domnului Miron Mitrea pentru a prezenta acest proiect de lege.

Îmi cer scuze, domnule ministru. Văd că s-a aprobat procedura de urgență.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Da. E-n regulă.

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul Comisiei pentru industrii să propună timpii de dezbatere.

Domnul președinte Antal.

Domnul Antal Istvan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propun 15 minute pentru dezbateri și 3 minute pentru intervenții, pentru că în raportul celor două comisii sunt câteva amendamente respinse.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Ați ascultat această propunere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri?

În unanimitate s-a aprobat această modalitate de dezbatere.

Vă rog să urmăriți, în consecință, proiectul de lege paralel cu raportul comun al Comisiei pentru buget și Comisiei pentru industrii care v-a fost difuzat.

Asupra titlului proiectului de lege, comisia nu formulează nici un fel de amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra art.I din proiectul de lege. Dacă aveți observații sau obiecțiuni. Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Asupra art.II, vă rog să urmăriți amendamentul comisiei cuprins în raportul comun, pct.1. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Mircea Nicu Toader:

Bună ziua, domnule președinte.

Bună ziua, stimați colegi.

Referitor la art.II, eu, împreună cu colega mea, doamna Boagiu, am făcut un amendament deoarece prin ceea ce se prevede în proiectul de lege, se produce un grav prejudiciu financiar pentru transportul feroviar, naval și în special pentru agricultură, deoarece apare imperativ obligația acestora de a plăti combustibilul incluzând și taxa de drum, fapt care înseamnă costuri cu peste 40% mai mari decât sunt la ora actuală, și numai la agricultură, făcând o socoteală pentru necesarul de combustibil, care va fi consumat în acest an, înseamnă un supliment de 2000 și ceva de miliarde de lei.

Sigur că, în acest articol, se prevede că va fi restituită suma. Nu se prevede în ce condiții se restituie suma, se referă în special la persoanele fizice. Vă dați seama că persoană fizică înseamnă un simplu agricultor care ar trebui să găsească o formulă foarte birocratică de a deconta aceste sume și sunt convins că va fi și foarte greu și o mare parte din sumele care sunt utilizate pentru achiziționarea de motorină nu vor putea fi recuperate. Motiv pentru care eu am solicitat și am prezentat și celor două comisii reunite un amendament în care - se modifică, este adevărat, vechea lege, care nu prevedea nici o exclusivitate privind taxa de drum - am prevăzut ca persoanele fizice sau juridice care utilizează carburanți auto în domeniul transportului feroviar, naval, agriculturii și apărării naționale nu vor achita taxa de drum, conform art.4.

Deci, vă rog să luați act de acest lucru, dacă nu, în mod cert, se vor crea mari probleme, mai ales că vă rog să vedeți că, la ultimul articol se spune că vor apărea norme în 30 de zile după modificare. În 30 de zile legea va apărea întâi, își va face efectele, va trebui să plătim această sumă suplimentară, iar returnarea acestei sume nu știm în ce condiții se va face.

Vă mai spun un lucru: faptul că, din datele pe care le deținem noi, PETROM are la ora actuală o datorie față de Ministerul Transporturilor de peste 4.500 de miliarde de lei și vă întreb: în condiția în care cei care vor fi nevoiți să cumpere acest combustibil prin PETROM, vor achita această taxă de drum, PETROM-ul nu va returna banii Ministerului Transporturilor și Lucrărilor Publice, cum ne vom recupera acești bani? Fapt pentru care vă rog să luați act, fiindcă se creează o mare problemă, iar în special pentru agricultură, fiți convinși că nu se vor reîntoarce banii, în special pentru persoanele fizice. Fapt pentru care vă rog să luați act de amendamentul pe care l-am propus și să-l acceptați în felul în care l-am propus.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, aveți cuvântul. E vorba de un amendament care a fost respins la comisie cu privire la pct.2 din art.1. Domnul deputat a intervenit cu întârziere, după ce s-a votat.

Vă ascult, domnule vicepreședinte.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Aș ruga să respectăm procedurile parlamentare, la amendamente respinse, invitați comisia și nu ministrul. Ministrul nu are intervenție la amendament respins.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Sassu.

Vă rog să observați toți că, după ce s-a votat art.1, inclusiv cu pct.2, s-au provocat aceste discuții.

Aveți cuvântul, domnule Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Domnule președinte,

Acest raport n-a fost distribuit anterior. A fost distribuit doar unora din sală și marea majoritate a noastră nu avem acest raport, drept pentru care sunt în imposibilitatea de a urmări aceste lucruri.

Vă rog frumos să cereți să fie distribuit raportul înainte de a continua dezbaterile, la toată lumea, pentru că efectiv nu se poate lucra. În sală s-a distribuit la unii. Nu toată lumea are acest raport.

Domnul Valer Dorneanu:

S-a distribuit la cei prezenți, dar eu rog stafful tehnic să mai facă încă o distribuire pentru cei care n-au fost în momentul respectiv în sală.

Da. Mai există încă o intervenție de procedură. Două.

Domnul Ákos Birtalan:

Domnule președinte,

Eu cred că , în spiritul celor spuse de domnul deputat Sassu, trebuie să revenim un pic în ceea ce privește votul vis-a-vis de art.I pentru că lumea, vă rog frumos să mă scuzați, dar nu prea a înțeles că la acest art.I se află majoritatea amendamentelor respinse. Nu putem să trecem așa în fugă, e mai mult decât în fugă peste art.I, unde se află patru-cinci amendamente respinse vizând pct. 2, art.5 din proiectul de lege.

Eu cred că ar fi bine să aibă toată lumea sau majoritatea, cel puțin, un exemplar din noul raport făcut astăzi și să discutăm conform timpului aprobat de către plen pentru fiecare amendament respins.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Am impresia că distinșii noștri colegi nu sunt atenți nici când votăm repartizarea timpilor de dezbatere, nici când vă întreb dacă sunt obiecțiuni la art.I. Dar ca să nu lungim vorba, să susțină fiecare amendamentul care a fost respins.

Comisia, cu privire la primul amendament care a fost susținut de colegul nostru de la P.D.

Domnul Vasile Bleotu:

Domnule președinte,

Urmarea adresei Biroului permanent al Camerei Deputaților nr.25 din 26 martie, s-a solicitat celor două comisii, industrii și buget-finanțe să întocmească un raport comun pentru Ordonanța de urgență nr.74/2000 și proiectul de Lege nr.189/2001 referitor la modificările asupra Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumului.

În acest sens, comisiile reunite au hotărât că, față de materialul primit inițial, raportul inițial, să aprobe amendamentele propuse de deputata Aura Vasile, la art.2, care constă în modificarea termenului de 60 de zile în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmând ca Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Lucrărilor Publice să actualizeze Normele metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.

Motivarea acestui termen de micșorare de la 60 la 30 de zile este pentru urgentarea intrării în aplicare a acestei legi.

Din toate amendamentele propuse, mai apare o singură modificare față de raportul înaintat inițial, la art.5 alineat nou, propus de domnii deputați Ákos Birtalan și Róbert Ráduly, în care dânșii propun ca restituirea să se facă în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării restituirii. Comisia nu și-a însușit acest amendament, întrucât nu se justifică. Se motivează respingerea deoarece persoanele fizice și juridice la care se face referire sunt interesate să-și recupereze respectivele sume într-un timp cât mai scurt, deci, poate să fie în 5-10 sau 15-20 de zile.

Acestea sunt modificările aduse față de raportul inițial al celor două comisii.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog, domnule deputat. Domnul deputat Hașotti mai are o problemă de procedură.

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Poate nu înțeleg eu bine, dar raportul care ne-a fost înaintat acum celor prezenți, de cineva din personalul tehnic, arată la pagina a doua, la amendamente respinse că, în cursul dezbaterii în comisii, următoarele amendamente nu au fost acceptate. Iar apoi, pe coloana din mijloc, se spune: amendamentul propus; autorul; text adoptat de comisie.

Eu cred că trebuie să așteptăm să se îndeplinească o chestiune absolut logică și procedurală și să avem un raport corect. Trebuie făcut un raport corect pentru că ori e textul respins, ori e textul adoptat. Noi nu mai știm nimic aici.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte al Comisiei pentru industrii, vă rog să oferiți explicațiile cuvenite.

Domnul Antal Istvan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Are dreptate domnul deputat Hașotti. S-a strecurat o greșeală. Trebuia trecut acolo "neadoptate de comisie". Ne cerem scuzele de rigoare pentru că, mai sus, acolo, scrie foarte clar că sunt amendamente care nu au fost acceptate. Deci, este o greșeală de redactare. Ne cerem scuze și vă rugăm să continuăm dezbaterea. Dar încă o dată aș dori să anunț plenul că, față de raportul inițial care v-a fost difuzat, există aceste două modificări care sunt prezentate, discutate și agreate de cele două comisii. Deci, la art. II, în loc de "60 de zile", "30 de zile" și la art. 3, articolul nou care exista și în raportul inițial.

În afară de aceste două modificări, celelalte amendamente sunt respinse, exact așa cum au fost respinse de Comisia de buget, finanțe și bănci, în raportul inițial, pe care îl aveți dumneavoastră, care v-a fost difuzat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Țin să spun că, nu avem raportul, nici perfect, nici imperfect, în continuare nu știm ce să votăm. Înțeleg că reprezentanții comisiei ne-au povestit ce scrie în raport, noi nu-l avem. Și în al doilea rând, din cunoștința mea, dezbaterea se face pe articole și nu pe o povestire a reprezentanților comisiei, despre ce au argumentat ei și ce au acceptat și ce n-au acceptat.

Deci, trebuia punctul de vedere al comisiei clar despre acest amendament, nu l-am înțeles care este, ne-a spus ceva despre niște amendamente care vor apare ulterior și spun, în continuare, nu avem raportul decât unii dintre noi și nu putem lucra pe un astfel de raport.

Eu vă mulțumesc, dar să știți că în sală mai sunt încă câteva sute de oameni sau o sută de oameni care n-au primit raportul.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Duvăz.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Domnule președinte,

Domnule ministru și stimați colegi,

Dacă raportul conține confuzii, este firesc să decidem returnarea la comisie a raportului, pentru ca acesta să fie pus în mod coerent la punct și să-l putem și urmări în dezbaterile noastre. Deci vă propun returnarea raportului, pentru coerență. Dacă sunt greșeli de redactare, ele duc la interpretări greșite, nu putem să lucrăm pe un asemenea raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

președintele comisiei, domnul Antal, apoi domnul ministru Gaspar și domnul Ráduly.

Domnul Ántal István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Cu scuzele de rigoare, dar în replică la cele spuse de domnul Sassu, trebuie să vă spun că reprezentanții dumneavoastră au participat la toate dezbaterile care au avut loc, în comisii și în comisiile reunite, și cunosc foarte bine problema, și-au susținut amendamentele, au amendamentele aici și în acest raport și în celelalte rapoarte care v-au fost difuzate, deci în cunoștință de cauză s-a dispus acest proiect de lege.

Ca atare, vă rugăm să trecem la dezbaterea în continuare pe articole și la votul final al acestei legi.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Mă adresez plenului în calitate de deputat și nu de ministru pentru relația cu Parlamentul și v-aș ruga, totuși, să citim textele din Regulament, în legătură cu modul în care se pun în discuție amendamentele.

La art. 110, care este în cadrul Secțiunii "Procedura de urgență" se spune următorul lucru: "La discutarea fiecărui articol la care s-au făcut amendamente se aplică prevederile art. 100. În timpul dezbaterilor nu pot fi prezentate amendamente".

Dacă mergem la art. 100 o să vedeți că textul se referă numai la amendamentele admise. Amendamentele respinse sunt tratate la art. 101, care spune în felul următor: "În cursul dezbaterilor, deputații, Guvernul sau grupurile parlamentare pot pune în discuție amendamentele respinse de comisia sesizată în fond sau amendamentele depuse la comisie, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, dar care nu figurează în raportul acesteia". Ne găsim în cazul unei proceduri de urgență, unde normele sunt imperative și, deci, trebuie tratate ca atare. Deci, nu mai puteți pune în discuție, domnule președinte, amendamentele care au fost respinse.

Cred că este de acord și colegul meu, Ghiorghiof, în legătură cu această interpretare. Textul este foarte clar, trimiterea este corectă, la art. 100.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule Gheorghiof.

Domnul Titu-Nicolae Gheorghiof:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Distinsul meu coleg a făcut citirea art. 101, în care, într-adevăr, se face o trimitere, spune că: "în cursul dezbaterii, deputații, Guvernul, pot pune în discuție amendamentele respinse". "Pot pune" nu înseamnă că nu se mai pun. Cel puțin, eu așa înțeleg. S-ar putea ca distinsul meu coleg să fi tradus pentru U.D.M.R., dar pentru noi nu.

Domnul Márton Arpád Francisc:

Domnule președinte,

Eu cred că este o logică firească, oricum am interpreta Regulamentul. În ordinea firească a amendamentelor respinse sau admise se supun discuției. Dacă cineva care a avut amendament nu-și dorește să-și susțină amendamentul, este altă problemă. Își susține aici amendamentul. cel care este împotrivă de la comisie o combate, noi votăm și mergem mai departe. Dacă s-ar fi procedat ca atare, de mult am fi trecut de votarea legii.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Sassu. Vedeți că am depășit timpul afectat dezbaterii.

Domnul Alexandru Sassu:

Acestea sunt chestiuni procedurale și sunt în afara dezbaterilor, n-am depășit deocamdată.

Domnule președinte,

În intervenția mea am spus că atunci când se dezbate un articol în plen și nu în comisii este nevoie de – așa cum scrie în Regulament – punctul de vedere al comisiei față de respectivul amendament sau respectivul text din raport, indiferent dacă reprezentanții unui grup parlamentar au fost sau n-au fost în comisie, au avut sau n-au avut puncte de vedere.

Eu repet, la acest microfon, din partea comisiei, eu n-am înțeles care este punctul de vedere al comisiei față de amendamentul prezentat de colegul nostru Mircea Toader. N-am înțeles! Ni s-a spus ceva despre niște amendamente care, deocamdată, nu le-am discutat, dar despre acest amendament nu s-a spus: se acceptă sau nu se acceptă. Este o chestiune care trebuie spusă foarte clar. Și care este motivația pentru care nu a fost acceptat. Aceasta scrie în Regulament, aceasta trebuie să primim din partea comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă propun să îmbinăm rigoarea regulamentară cu buna dispoziție de acum și să fim constructivi. Deci s-a făcut un amendament care a fost respins, comisia a propus menținerea soluției de respingere și dau cuvântul, potrivit Regulamentului, și reprezentantului Guvernului să-și spună părerea cu privire la acest amendament care a fost respins.

a cerut domnul Ráduly o intervenție pe procedură, să-i dăm cuvântul ca să nu se simtă discriminat.

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte și domnilor colegi,

Intervin pentru că, scuzați expresia, mă simt cu musca pe căciulă.

Luni am fost la ședința comitetului ordinii de zi împreună cu Biroul permanent, și am încercat să rezolvăm problema aceasta cu Legea 118 și cele trei modificări cu care Camera Deputaților este sesizată.

Am găsit această soluție ca astăzi de dimineață, foarte de dimineață, cele două comisii, buget, finanțe, respectiv industrii, să aibă o ședință comună și să tranșeze toate cele trei proiecte de lege ca să clarificăm acestea o dată pentru totdeauna.

Staful tehnic din partea celor două comisii a făcut foarte rapid raportul comun și îmi cer scuze pentru situația creată, în nume personal, sunt într-adevăr una, două greșeli de dactilografiere în raport. Însă, raportul cuprinde toate amendamentele care au fost dezbătute astăzi în ședința comună și, deci, în fond este un raport corect.

În ceea ce privește problema domnului deputat Sassu, dânsul are într-adevăr dreptate, nu s-a prezentat încă de la acest microfon varianta comisiei, motivarea respingerii. trebuie să vină reprezentantul unei comisii și să citească exact motivarea care este și în raport.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai are o ultimă intervenție de procedură domnul deputat Anton. Rog comisia să pregătească un răspuns exact la acest obiect.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Marin Anton:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Am arătat într-o intervenție anterioară acest viciu pe care eu cel puțin îl consider o premieră.

Pe de o parte se spune că amendamentele nu au fost acceptate, pe de altă parte în rubrica din mijloc se spune că amendamentele au fost acceptate.

Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz, procedural, a venit la microfon, tot așa cum vin și eu acum, și a solicitat retrimiterea raportului la comisie, pentru a ni se înainta un raport corect, iar singura posibilitate regulamentară la această propunere pe care a făcut-o colegul nostru, domnul deputat Duvăz, este să supuneți la vot retrimiterea la comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Ca să fim foarte operativi, supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Duvăz, de a se restitui acest proiect la comisia sesizată în fond.

Cine este pentru? 43 voturi pentru.

Cine este împotriva trimiterii raportului la comisie? 87 de voturi împotrivă. A fost respinsă propunerea.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a ...

Voci din sală:

Abțineri?

Domnul Valer Dorneanu:

Cine se abține? Scuzați-mă! Cu 4 abțineri. Deci, tot același scor rămâne, a fost respinsă propunerea de a se restitui la comisie.

Domnule ministru Mitrea, vă rog să vă pronunțați cu privire la amendamentul propus de către domnul deputat Mircea Toader și doamna deputat Anca Boagiu.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

De fapt, acest articol este unul dintre cele mai importante care ne-a făcut pe noi să propunem modificarea legii și, după cum observați, Legea nr. 118 este prima oară modificată printr-o propunere legislativă și nu printr-o ordonanță de urgență, că ar fi fost mai tentant, dar, sigur, din respect pentru Parlament am hotărât să mergem cu o asemenea metodă.

Există două probleme: una, cu care toată lumea a fost de acord, aceea de a clarifica care este cuantumul datorat pentru fondul special al drumurilor și a doua, este modul în care acești bani se strâng.

Analiza făcută pe anul 2000 ne arată, în mare, următorul lucru: motorina și benzina, carburantul auto produs în România, dacă ar fi fost impozitat corect pentru fondul drumurilor ar fi trebuit să aducă la fondul drumurilor în jur de 11.000 miliarde. Datorită faptului că fondul drumului a beneficiat anul trecut de o sumă sub 5.000 de miliarde, ne-am întrebat unde s-au dus acești bani și am constatat că există extrem de multe firme, majoritatea firme fantomă, care preiau motorină din sistem, pe bază de declarație pe proprie răspundere. Aceste firme, în momentul controlului făcut de Ministerul Transporturilor nu mai există, deci nu mai are de unde recupera banii. Sunt firme constituite special pentru această operație.

Mai mult, am constatat că firme importante din România, mai ales de transport călători urban, folosesc motorină cu un preț mai mic, deci cumpără motorina cu un preț mai mic decât prețul livrat de rafinărie, la care s-ar fi adăugat toate accizele și toate impozitele, lucru care ne-a dus cu gândul, bineînțeles, la faptul că motorina ajunge, și benzina, carburantul auto, ar fi folosită fără să plătească taxele noastre de drum.

Sunt de acord cu domnul deputat Toader, că nu au existat probleme deosebite pentru transportul naval pe Dunăre și nu există indicii că în această zonă s-ar fi produs fraudă. în schimb, în ceea ce privește carburantul pentru agricultură, putem afirma că mai puțin de jumătate din cel care nu plătește taxa drumurilor ajunge în agricultură, iar o bună parte din lucrările agricole se fac cu carburant pentru care se plătește taxa drumului, diferența, majoritatea intrând în buzunarul unor oameni de afaceri. Sigur nu este problema mea să găsesc care sunt aceștia, ci a procuraturii.

De aceea, nu suntem de acord în continuare cu acest sistem pe proprie răspundere. Suntem conștienți că îngreunăm pentru oamenii cinstiți modul de accesare la această facilitate de a nu plăti taxa drumurilor, dar este singura soluție pe care am găsit-o pentru a pune capăt sau a diminua jaful care s-a produs și se produce în continuare în acest domeniu, motiv pentru care vă rog să nu acceptați acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Sassu:

Aș dori să intervin într-o problemă de procedură.

Domnule președinte,

Vreau să-i mulțumesc domnului ministru că are...

Domnul Valer Dorneanu:

Am rugămintea să așteptați să vă dau întâi cuvântul. A cerut cuvântul domnul deputat Sassu pentru o problemă de procedură.

Domnul Alexandru Sassu:

Domnule președinte,

Vreau să-i mulțumesc domnului ministru Mitrea că a trimis acest proiect de lege și are încredere că Parlamentul va putea vota o astfel de lege și din respect nu l-am întrerupt, ba suntem de acord să-și pună și comisia punctul de vedere, pentru că în continuare nu a motivat respingerea, dar vă atrag atenția că suntem în pauză și să întrerupem ședința după punctul de vedere al comisiei.

Este o chestiune votată de Comitetul ordinii de zi, acesta este programul, la ora 14,00 ne vedem.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Exista o cutumă, stimate domnule deputat, ca atunci când suntem la vot să realizăm votul, măcar pentru acest amendament, și după aceea pauză.

Domnul președinte al Comisiei pentru industrii.

Domnul Ántal István:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Îmi pare rău că nu este domnul președinte Georgescu, colegul meu care a condus cu abilitate lucrările de azi dimineață, fiind comisia avizată pe fond, dar eu, dacă-mi permiteți, o să citesc motivarea exact din raport, pe care o aveți și dumneavoastră și probabil că aceasta a fost discuția până acum și acolo scrie exact, textual, mai concis decât cum s-a exprimat domnul ministru și v-a explicat cauzele care au dus la neacceptarea amendamentului și aici scrie textual: "Acest amendament a fost respins pentru a înlătura eventualele abuzuri constatate cu ocazia aplicării prezentei legi, în vechea formă".

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

vă aduc aminte că am votat o durată de timp la intervențiile pe amendamente, care a expirat de mult. Deci ați aflat susținerea amendamentului, ați aflat punctul de vedere al Guvernului și al comisiei, supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct. 1 din raport, formulat de domnii deputați Mircea Toader și Anca Boagiu.

Cine este pentru? 52 de voturi pentru.

Cine este împotriva amendamentului?

Stimați colegi din Partidul Național Liberal, dați-ne voie să numărăm și voturile acestea, cum noi v-am respectat și le-am numărat de două ori pe ale dumneavoastră și am mai adăugat două.

81 de voturi împotrivă, deci amendamentul a fost respins.

Dați-ne voie să ne încadrăm în pauza solicitată de dumneavoastră.

Pentru că am depășit cu 5 minute, la ora 14,15 vom relua lucrările.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 8:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro