Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 7, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 07-04-2001 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 7, 2001

  1. Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi pentru data de 7 aprilie 2001

Ședința a început la ora 9.25.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, asistat de domnul senator Constantin Nicolescu, secretar al Senatului, și de domnul deputat Ioan Mihai Năstase, secretar al Camerei Deputaților.

Din prezidiu a făcut parte domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi,

Vă rugăm să vă ocupați locurile în sală.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă rog să-mi permiteți să declar deschisă ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul de 485 de senatori și deputați și-au înregistrat prezența până la această oră 361 de parlamentari, 124 sunt absenți, sperăm că unii vor sosi pe parcurs, deci, avem cvorumul legal pentru desfășurarea lucrărilor ședinței noastre de astăzi.

Proiectul ordinii de zi și programul de lucru îl cunoașteți, au fost aprobat de către cele două Camere ale Parlamentului.

Vă supun totuși pentru observații, eventual comentarii, vă supun spre aprobare ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi. Dacă sunt observații? Domnul senator Păcuraru.

Domnul Paul Păcuraru:

Domnilor președinți,

Domnule prim-ministru,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Sigur că, într-un moment atât de important cum este discuția bugetului de stat, a invoca o problemă de procedură poate să pară derizoriu sau periferic și totuși sunt obligat să fac acest lucru, pentru că suntem totuși într-o situație de încălcare gravă a Regulamentului ședințelor comune ale celor două Camere și acest lucru nu ne poate lăsa pe niciunul dintre noi indiferenți.

Referința pe care o am este la obligativitatea prevăzută de Regulament ca, între momentul depunerii raportului comun al Comisiilor de buget, finanțe și începerea dezbaterilor în plenul Camerelor reunite, în conformitate cu art.17 din Regulament, este obligatoriu să parcurgem un interval de minimum 3 zile. Acest lucru l-am invocat și în ședințele de Birouri permanente reunite, cumva a fost recunoscut de partidul de guvernământ, dar, din rațiuni pe care le-am deslușit ulterior, am înțeles de ce tot Parlamentul României, Senat și Camera Deputaților, într-o procedură forțată, sâmbătă dimineața, două ore, desfășoară o dezbatere generală, urmând ca să plecăm acasă și să continuăm dezbaterea pe fond luni, începând cu orele 14.00.

Singura rațiune pe care am deslușit-o și care nu este nici o rațiune istorică, nici o rațiune de necesitate, nici de utilitate, este sigur, prezența domnului prim-ministru în țară, între Italia și Suedia, între două turnee ale domniei sale, între întâlnirile din Italia și din Suedia.

Sigur că este importantă prezența primului-ministru la dezbaterea bugetului. Opinia mea este că prezența primului-ministru este cu adevărat importantă la dezbaterea pe fond a bugetului, la dezbaterea pe articole și pe capitole, și mai puțin în zona pur politică, să spunem cea de spectacol sau de prezență publică doar pentru imagine, motiv pentru care întreb plenul Camerelor reunite de ce nu lucrăm și sâmbătă după-amiaza, de ce nu lucrăm și în cursul zilei de duminică, de ce să punem pe o ordinea de zi un program care nu mai este compact și coerent, pentru că suntem în situația în care două ore discutăm acum două sau trei ore discutăm dezbateri generale, facem discuțiile pur politice, după care, de abia luni după-amiaza începem discuțiile pe fond, adică acolo unde este centrul de greutate al bugetului.

Pot spune că întreaga procedură pe buget este puțin forțată, pentru că toate termenele pe care noi le-am avut la această dezbatere, au fost cumva compactate, strânse, reduse la maxim, ceea ce, sigur că dă o anumită insuficiență în ceea ce privește calitatea abordării bugetului.

Propunerea pe care noi o facem, având în vedere că singura rațiune de întâlnire a Camerelor a fost prezența domnului prim-ministru câteva ore printre noi, sigur un moment fericit și ocazie binevenită pentru toată lumea, este ca programul să fie în continuare coerent, adică să lucrăm și sâmbătă, să lucrăm și duminică, pentru că dacă tot țara are nevoie de buget, atunci, într-adevăr, să dovedim și partid de guvernământ și Opoziție că subscriem la acest obiectiv.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea dreaptă a sălii.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt comentarii legate de ordinea de zi. Domnul senator Doru Tărăcilă.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnilor președinți,

Domnule prim-ministru,

Distinși miniștri,

Stimați colegi,

Am sesizat îngrijorarea colegului de Senat, Paul Păcuraru, și în ședința pe care noi am derulat-o joi, ședința Birourilor reunite ale celor două Camere, atunci când domnia sa se întreba dacă este firesc să trecem imediat la dezbaterea în plenul Camerelor reunite a raportului asupra celor două legi vizând bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale. Este interesant dacă noi vom cădea în derizoriu în momentul în care vom amâna dezbaterea și nu vom proceda, așa cum, de altfel, Birourile permanente și fiecare din cele două Camere în parte au decis ca noi să derulăm imediat procedurile pentru adoptarea bugetului.

Doresc să vă reamintesc, stimați colegi, că, în urmă cu două săptămâni, atunci când Senatul și Camera Deputaților au fost sesizate cu aceste legi, împreună cele două Birouri, prin consens, au stabilit o anumită procedură de adoptare în acest an a celor două legi. A face referire astăzi, în momentul în care ajungem la dezbaterea în plen a Legii bugetului de stat, la două texte existente în Regulamentul ședințelor comune, mi se pare că, într-adevăr, ne împinge în derizoriu.

Vă rog să observați că, potrivit Regulamentului celor două Camere, Regulament care se completează cu Regulamentul Camerei și al Senatului există, într-adevăr, trei termene strict prevăzute în Regulament. Există un termen în favoarea Guvernului, în sensul ca, în maxim 30 de zile, raportul final asupra proiectului de lege să fie prezentat pentru a da posibilitatea Guvernului să-și susțină în Parlament proiectul de buget, există un termen în favoarea parlamentarilor, de maximum 5 zile, în care aceștia pot formula amendamente la proiectul de lege și există un termen, într-adevăr pentru protecția Opoziției, cel prevăzut în dispozițiunile art.17, atunci când se arată că dezbaterile pot fi făcute, în condițiile în care raportul este prezentat, cu 3 zile înainte de dezbaterea în plen. Acest termen, termen la care face referire colegul Paul Păcuraru, într-adevăr, este un termen de favoare pentru protecția minorității, deci a Opoziției în Parlament.

În momentul în care la nivelul Birourilor permanente și în urma propunerii formulate în Birourile permanente în urma deciziei luate prin consens, deci, aceste discuții s-au purtat și acolo, cele două Camere au stabilit o procedură derogatorie, este adevărat, fiecare în parte în sensul ca dezbaterile să se facă în regim accelerat, dând posibilitatea senatorilor și deputaților să formuleze amendamente în momentul în care Comisia pentru buget, finanțe, care ar trebui să fie felicitată de către noi, întrucât nu numai că și-a respectat termenul propus de Birourile permanente și aprobat de Camere, dar, mai mult decât atât, cu o zi înainte a înaintat Birourilor permanente raportul, fiind comisie sesizată în fond. Vă rog să observați că nu există nici un impediment regulamentar care să ne determine să nu trecem astăzi la dezbateri generale.

Deci, pe cale de consecință, eu cred că noi, așa cum am stabilit împreună și în Birourile permanente și repet, prin consens, nici cel puțin nu s-a supus la vot, așa cum s-a aprobat programul de lucru în cele două Camere, el trebuie să fie respectat.

Legat de timpii de dezbatere, faptul că vom lucra astăzi 4 ore sau 8 ore sau că vom lucra mâine în continuare, sigur că plenul celor două Camere reunite astăzi vor decide programul concret de lucru. Cert este că nu există nici un impediment regulamentar care să ne determine să nu începem dezbaterile generale la buget. Vă mulțumesc. (Aplauze din partea dreaptă a sălii.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Păcuraru aveți cuvântul.

Domnul Paul Păcuraru:

Domnule președinte, sper că am fost bine înțeles, eu nu am vrut să spun că Parlamentul este la dispoziția primului-ministru. Am vrut să spun un singur lucru: că vrem să respectăm procedura, adică ceea ce s-a votat să respectăm, să lucrăm sâmbătă și duminică. Vă mulțumesc. (Aplauze sporadice din partea dreaptă a sălii.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnilor președinți,

Domnilor colegi,

Pe incident de procedură îmi rezerv minutul procedural. Și eu sunt adeptul respectării necondiționate a normelor procedurale, pe care noi înșine ni le-am impus, pentru că ele constituie o garanție a legalității și democrației funcționării noastre, dar și în drept și cred că și în Parlament există o distincție netă între uz și abuz.

Vă rog să constatați că, într-adevăr, există această prevedere în art.17, conform căreia trebuiesc difuzate rapoartele în 3 zile. Cred că ar fi fariseim juridic să încercăm acum să interpretăm dacă aceste 3 zile constituie un termen de prescripție, un termen de decădere, este însoțit de o sancțiune sau nu este însoțit de o sancțiune. Este un termen utilitar prevăzut de acest regulament, încălcarea sa expresă neducând la nici o sancțiune. În aceste condiții este atributul exclusiv al Birourilor permanente, pe de o parte, să propună și atributul exclusiv al domniilor voastre, al nostru, al tuturor, de a vota, dacă considerăm împlinite cele trei zile, astăzi, timp suficient pentru a dezbate în cadrul grupurilor noastre parlamentare acest raport. Mă refer la împrejurarea că s-au făcut substanțiale amendamente de către toate grupurile parlamentare și aici, dați-mi voie să apreciez contribuția Partidului Liberal, pe care niciodată nu-l voi mai numi național, care a avut aceste amendamente substanțiale și a dovedit că este pregătit să atace problemele bugetului de pe poziția sa.

Deci, vă rog să hotărâți dacă este un uz sau un abuz, punctul nostru de vedere fiind acela că, în conformitate cu votul dumneavoastră pentru ordinea de zi, noi putem începe dezbaterile astăzi. Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult. Domnul deputat Hrebenciuc Viorel.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnilor președinți, pentru ca fariseismul politic al celor care au ridicat problemele procedurale până în acest moment să ia sfârșit, vă propun să supuneți votului programul zilei de astăzi până la ora 13.00, urmând ca de luni, pentru că mâine este o mare sărbătoare ortodoxă, o știm foarte bine cu toții, să fim în circumscripții, iar luni, de la ora 14.00 să continuăm dezbaterea bugetului de stat pe acest an. Vă mulțumesc. (Aplauze din partea dreaptă a sălii.)

Domnul Puiu Hașotti:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Resping categoric vocabula nepotrivită pe care distinsul nostru coleg, domnul Viorel Hrebenciuc, a folosit-o, mă refer la cuvântul "fariseism", și mă întreb doar că este categoric, și răspunsul meu, da, nu este un fariseism, faptul că Guvernul și domnul prim-ministru, atât de distins și atât de ferm și de bărbat cum îl cunoaștem, ne-a propus să votăm acest buget exact în ultima zi a Postului mare și în Săptămâna patimilor. Este foarte potrivit acest buget, pentru această săptămână! (Rumoare. Aplauze din partea dreaptă a sălii.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Vă mulțumesc doamnelor și domnilor.

Aș vrea să spun că, din punct de vedere al Regulamentului, lucrurile sunt foarte clare, era vorba de 3 zile, este o lege extrem de importantă și un astfel de termen ar fi fost foarte bun pentru a fi respectat. Am acceptat însă să începem astăzi cu dezbaterile generale tocmai pentru că am considerat că este nevoie de un buget cât mai repede, dar am rămas foarte uimiți atunci când am constatat că, public, domnul ministru de finanțe a spus că nu are nevoie de buget până în Paște. Este o contradicție care vine să ne ridice un mare semn de întrebare între ceea ce încearcă să facă Parlamentul, trecând chiar și peste Regulament, și ceea ce spune Guvernul, prin vocea ministrului de finanțe. Este un lucru care pentru noi este – spun încă o dat㠖 un mare semn de întrebare, pentru ce trebuie să ne grăbim dacă ministrul de finanțe, cel care este cel mai interesat, în afara primului-ministru, ca țara să aibă un buget cât mai repede, face o astfel de declarație publică și pune sub semnul întrebării activitatea noastră parlamentară. (Aplauze din dreapta sălii.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi,

Înțeleg că nu mai sunt luări de cuvânt. Deci, ordinea de zi pentru astăzi, ca și programul de lucru, după cum știți foarte bine, au fost aprobate, în unanimitate, de cele două Birouri permanente și după aceea, separat aprobate de către cele două Camere ale Parlamentului. Mai mult de atât, conform celor discutate, convenite și aprobate de către plen, s-a stabilit că vineri seara se depune raportul și sâmbătă putem să trecem la dezbateri generale, întrucât a fost suficient timp, 10 zile, ba chiar mai mult de 10 zile, când colegii noștri au fost în posesia bugetului de stat și bugetului de asigurări. Mai mult de atât, au fost în comisiile permanente, și-au exprimat punctul de vedere, au susținut amendamente.

Stimați colegi, eu vă propun dumneavoastră spre aprobare ordinea de zi pentru astăzi, deci, dezbateri generale asupra bugetului de stat pentru anul 2001.

Cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult.

Împotrivă? 24 de voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu mare majoritate de voturi, ordinea de zi a fost adoptată.

Referitor la programul de lucru s-au făcut o serie de comentarii. Sunt încă observații? Domnul senator Feldman Alexandru.

Domnul Radu Alexandru Feldman:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Îmi permit să vă reamintesc apelul pe care l-a făcut colegul meu, senatorul Paul Păcuraru, de a se pune la vot hotărârea care s-a luat în plenul reunit al celor două Camere privind programul de lucru, respectiv continuarea discuțiilor astăzi și mâine. Este o propunere care s-a făcut, vă rog să aveți amabilitatea să o puneți la vot. (Vociferări.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult. Domnul deputat Hrebenciuc Viorel, liderul Grupului PDSR din Cameră.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Când vorbeam de fariseismul politic al colegilor noștri liberali, mă gândeam la faptul că domnul Tăriceanu a propus în Birourile permanente să nu lucrăm duminică, dumnealui fiind ortodox, iar domnul Feldman, care este șeful Grupului liberal de la Senat, propune să lucrăm duminică, după cum bine ați văzut. (Aplauze din partea dreaptă a sălii.)

Eu, încă o dată, țin să amintesc că mâine este o mare sărbătoare ortodoxă și în acest context propun ca mâine să nu lucrăm. Vă mulțumesc. (Aplauze din partea dreaptă a sălii.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi,

Vă rog foarte mult, până nu vă dau cuvântul, este o regulă, o disciplină care am respectat-o și o respectăm. Aveți cuvântul, domnule Feldman Alexandru.

Domnul Radu Alexandru Feldman:

Domnilor președinți,

Stimate domnule prim-ministru,

Distinși membri ai Cabinetului,

Dragi colegi,

Dragă domnule Hrebenciuc, drag coleg și drag prieten,

Vreau să fac o singură precizare, ca să înțelegeți foarte bine demersul nostru. Într-adevăr, senatorul Feldman a propus să se lucreze și sâmbăta și duminica asta, cu o singură observație: senatorul Feldman este în sărbătoarea de Paște. Astăzi este Paștele evreiesc, un Paște pe care, îmi îngădui să v-o mărturisesc, că-l onorez, dar mi se pare firesc, când este vorba de bugetul țării, să lucrăm în plenul Parlamentului. Vă mulțumesc. (Aplauze din partea dreaptă a sălii.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc. Domnul deputat Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Este public faptul că, în ședința comună a Biroului permanent al Camerei și al Comitetului ordinii de zi, când s-au discutat aceste probleme, eu am afirmat, ceea ce este cunoscut, sunt creștin botezat și nu lucrez în sărbătoarea Floriilor. Nu vreau să etichetez pe nimeni în legătură cu un pretins fariseism, pentru că suntem înainte de Paște și păcătuim noi înșine. Numai cine nu a păcătuit să ridice piatra și să dea, (Râsete.) dar s-ar putea să aveți și această surpriză. Problema este alta. La acea dată, spre surprinderea mass-media, am fost sprijiniți de colegii de la UDMR în această inițiativă, pentru că este și o sărbătoare a creștinilor catolici, pe care noi îi respectăm.

În aceste condiții, am și dat explicația că atunci, în rarele momente când UDMR-ul se poartă creștinește, ne putem înțelege. A fost o poziție constructivă și, spun eu, cuviincioasă față de credințele noastre.

Vă rugăm ca, trecând peste gluma care este adecvată sărbătorilor, să păstrăm totuși demnitatea și cuviința în raport de aceste sărbători și să nu le facem obiect de dispute politice. Ne-ar coborî pe noi înșine. Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul deputat Tăriceanu.

Domnul Călin Popescu-Tăriceanu:

Domnilor președinți,

Domnule prim-ministru,

Onorați membri ai Guvernului,

Mă simt obligat să dau o replică colegului antevorbitor de la PDSR și să îi cer o lămurire. Nu văd unde este fariseismul. Eu am înțeles că Grupul parlamentar PDSR, la îndemnul Guvernului, a dorit să urgenteze dezbaterile la buget, pentru că țara are nevoie de un buget. Foarte bine, s-au încălcat proceduri, toată lumea a protestat, mă refer la Opoziție, dar, până la urmă, s-a făcut precum a fost voia majorității.

Acum, lămuriți-mă, astăzi de ce lucrăm numai jumătate de zi? Dacă găsim explicația corectă, pe care a dat-o colegul Păcuraru, că vrem numai să facem un show politic dedicat primului-ministru, lucrurile sigur că au anumită coerență. Dacă vreți să demonstrați că suntem însă coerenți cu demersul care l-ați avut înainte, și anume că vreți să grăbim dezbaterea bugetului, atunci demersul nostru de a prelungi programul, cu toate că suntem în ajunul acestei mari sărbători de mâine, iarăși ar trebui acceptat. Deci ar trebui mai degrabă să reflectați când vorbiți de fariseism politic. Vă mulțumesc. (Aplauze din partea dreaptă a sălii.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi,

Eu cred că s-a spus totul legat de comentarii vizavi de ordinea de zi. Aș dori, dacă îmi permiteți, două cuvinte înainte de a supune la vot ordinea de zi.

În primul rând, programul pentru ziua de astăzi nu este limitat, se va derula pe tot parcursul zilei până la finalizarea dezbaterilor generale.

În al doilea rând, propunerea care a rezultat, din păcate, acum se fac comentarii, dar a rezultat cu claritate în ședința comună, a fost cea legată de faptul că obiectivul nostru final fiind aprobarea bugetului de stat și bugetului de asigurări până pe 12 aprilie, vineri, și având în vedere marea sărbătoare care înseamnă Floriile și având în vedere să respectăm, iată și procedura atât de mult susținută de către colegii noștri la Partidul Național Liberal, să începem dezbaterile pe articole, în fond materia de bază legat de buget constituie comentariile și susținerea amendamentelor de luni pe program prelungit, astfel încât, până vineri să avem conform obiectivului stabilit de cele două Camere, cele două bugete aprobate.

În consecință, vă supun votului dumneavoastră ca astăzi să lucrăm până la finalizarea dezbaterilor generale asupra bugetului de stat pe anul 2001, urmând ca luni, la ora 14.00, așa cum am spus, conform programului pe care îl aveți, să intrăm pe articole, lucrând în program prelungit, dacă este cazul până la ora 21.00-22.00, astfel încât pe 12 aprilie să reușim să avem adoptate cele două bugete.

Cine este pentru acest program? Vă mulțumesc foarte mult.

Împotrivă? 25 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 4 abțineri, deci, cu mare majoritate de voturi, ordinea de zi a fost adoptată și programul.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 1:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro