Dan Brudașcu
Dan Brudașcu
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-05-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2001

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.2 Damian Brudașca - atenționare, în numele PRM, asupra unor "tertipuri de ordin legislativ și diplomatic" ale "forțelor revizioniste ungurești";

Domnul Corneliu Ciontu:

................................................

Are cuvântul domnul deputat Damian Brudașca. Se pregătește domnul Adrian Moisoiu.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

De nenumărate ori, prin comunicate de presă, intervenții și declarații politice, Partidul România Mare a atenționat opinia publică internă și internațională, precum și mass-media asupra pericolului declanșării unui nou conflict în Europa Centrală și de Sud-Est, dartorită acțiunii forțelor politice revizioniste ungurești care, recurgând la tertipuri de ordin legislativ și diplomatic, încearcă să-și pună în operă procesul de maghiarizare a locuitorilor din teritoriile pe care doresc să le readucă între hotarele himericei Ungarii Mari.

Confirmarea apelurilor iredentiste, prin care se urmărește între altele și desprinderea treptată a Transilvaniei de România și anexarea ei ulterioară la Ungaria, este ilustrată de proiectul Legii statutului maghiarilor din afara granițelor, aflat în dezbaterea Parlamentului de la Budapesta, prin care autoritățile ungurești intenționează să elibereze legitimații de cetățean al națiunii maghiare.

Partidul România Mare consideră adoptarea unei asemenea legi de către forul legislativ al Ungariei drept un act de sfidare și ostilitate împotriva statelor vecine, iar punerea ei în practică, o încălcare gravă a independenței și suveranității acestora, a acordurilor internaționale în vigoare.

Apreciem că un asemenea demers duce la discriminare și subminează autoritatea statelor ai căror cetățeni de etnie maghiară ar urma să beneficieze de prevederile lui, întrucât, fără excepție, aceștia se bucură de drepturi egale cu restul populației, având în plus posibilități concrete de a-și folosi limba maternă, de a-și păstra și conserva obiceiurile și tradițiile, cultura specifică.

Este cu atât mai inexplicabilă o asemenea inițiativă din partea autorităților de la Budapesta, de a sări în sprijinul minorității maghiare neamenințate în niciunul din statele în care trăiește, în timp ce în Ungaria continuă procesul de deznaționalizare și asimilare a minorităților etnice.

Cel mai grăitor exemplu este cel al minorității române din Ungaria, pe cale de dispariție, în ciuda angajamentelor Guvernului maghiar de respectare a obligațiilor asumate prin declarațiile ONU privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, etnice și religioase, documentele aferente OSCE, precum și prin Convenția-cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților naționale, Carta europeană a limbilor regionale sau minoritate și Acordul privind colaborarea transfrontalieră.

Prin politica promovată față de minorități, între care cel mai mult au de suferit românii, Ungaria nesocotește sistematic și cu bună știință principiul Convenției-cadru de apărare a minorităților care stabilește libertatea opțiunii identitare. Nici un alt stat pe teritoriul căruia trăiesc cetățeni de etnie maghiară nu procedează la deznaționalizarea și asimilarea lor și nu acționează perfid și duplicitar pentru exterminarea spirituală și lingvistică a minorităților lor etnice.

Budapesta, prin măsurile întreprinse și prin legea preconizată, încalcă și nesocotește încă o dată valorile europene în materie de protecție a minorităților, întrucât, în realitate, scopul ei este cu totul altul, respectiv destabilizarea situației geo-politice din zonă, crearea de tensiuni și confruntări care să permită, după modelul Kosovo, intervenția unor forțe militare străine iar, în final, recreionarea hărții Europei, inclusiv reapariția odiosului hibrid al Ungariei Mari.

Prin urmare, Partidul România Mare apreciază că adoptara și aplicarea acestei legi nu ar însemna numai o intervenție grosolană în treburile interne ale altor state, ci ar putea încuraja noi tensiuni și confruntări pe motive etnice în zona Balcanilor.

Privită din altă perspectivă, acțiunea autorităților maghiare urmărește manipularea prin mijloace administrative și financiare a unor mase de cetățeni aparținând altor țări, inclusiv folosirea lor la acțiuni de subminare și destabilizare a situației politice și economice a țărilor respective.

În aceeași ordine de idei, autoritățile ungare urmăresc crearea unei baze de date despre cetățenii de etnie maghiară sau despre cei care, din motive materiale, s-ar declara maghiari, pe care s-o poată folosi în scopuri informative și de spionaj.

Nu în ultimul rând, proiectul legislativ maghiar urmărește amestecul direct al politicienilor budapestani în treburile interne ale statelor vecine.

De aceea, P.R.M. cere Președinției și primului-ministru, ca și celorlalți factori de decizie, să se opună categoric acceptării și aplicării legii respective pe teritoriul României, precum și oricăror amenințări și tentative de șantaj politico-diplomatic venite din partea premierului Viktor Orban, sau a altor demnitari ai Budapestei.

Partidul România Mare cere, de asemenea, autorităților române să sesizeze forurile internaționale asupra acțiunilor destabilizatoare ale autorităților de la Budapesta și să le ceară să treacă la sancționarea imediată a acestora, pentru a evita din timp convulsii și confruntări nedorite în această regiune.

Acordarea unor facilități minorităților etnice de către un alt stat ar însemna încurajarea apariției unor tendințe secesioniste și a sprijini astfel acțiunile de separatism și autonomie pe criterii exclusiv etnice.

Trebuie să rezulte clar și neechivoc că, în cazul în care tolerează asemenea acțiuni subversive și agresive ale Ungariei la adresa vecinilor săi și mai ales a statelor succesoare, cancelariile occidentale se fac vinovate și-și asumă riscurile extinderii stării conflictuate în afara spațiului iugoslav, cu consecințe greu de precizat.

Partidul România Mare se pronunță categoric cu privire la necesitatea ca primul-ministru și ministrul de externe al României să acționeze cu fermitate, prin toate căile și mijloacele legale și diplomatice, pentru ca Ungaria să respecte documentele internaționale în vigoare. Altfel, obsesia clasei politice din Budapesta de a reveni la mai vechiul lor vis de refacere a Ungariei Mari poate compromite procesul de extindere și cooperare în Europa, afectând, în egală măsură, pe toți cetățenii României, inclusiv pe etnicii minoritari.

Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 8 december 2019, 12:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro