You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-05-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2001

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România (amânarea votului final).
 
see bill no. 255/1998

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem la pct. 14, aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut Comunității evreiești. Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului. Domnul vicepreședinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale Gheorghe Tokay va susține raportul.

Dar, întâi, dau cuvântul inițiatorului. Poftiți. Vă rog să vă și prezentați, pentru stenogramă.

Domnul Attila Marko:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt Attila Marko, subsecretar de stat la Ministerul Informațiilor Publice.

Ordonanța nr. 111 pentru modificarea Ordonanței nr. 21/1997 a intervenit în textul inițial al Ordonanței nr. 21, care se referă la restituirea unor proprietăți ale Comunității evreiești pentru o fundație creată de aceeași ordonanță, și vizează, de fapt, includerea între inițiatorii acestei fundații, alături de Federația comunităților evreiești, și Organizația mondială de restituire a proprietăților evreiești. Deci, acesta este obiectivul și scopul acestei modificări, doar includerea în constituirea fundației și a Organizației mondale a restituirii proprietăților evreiești. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Din partea comisiilor? Poftiți, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Tokay:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Numele meu este Gheorghe Tokay și sunt vicepreședintele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. Dau citire raportului comun al Comisiei juridice și al Comisiei pentru drepturile omului:

"În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei, cele două comisii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, trimis cu Adresa nr.255/2 septembrie 1998. Acesta are ca obiect aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreieșit din România, adoptat în temeiul art.1 pct.17 din Legea nr.148/1998 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanțe.

Punctul de vedere actualizat al Guvernului, comunicat cu Adresa nr.243/MRP/21 ianuarie 2001 este, și citez: "Continuarea procedurii de legiferare în forma actuală, fiind în concordanță cu prevederile Programului de guvernare 2000-2004, Cap. X –"Relațiile interetnice", referitor la protecția minorităților naționale, respectarea drepturilor omului în conformitate cu angajamentele României de integrare europeană și euroatlantică."

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisiile întrunite în ședință comună au examinat proiectul de lege în ziua de 6 martie 2001, ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiilor, de reprezentantul Guvernului, precum și de cel al Grupului parlamentar al minorităților naționale și s-a apreciat că reglementările din ordonanța supusă aprobării sunt oportune și în concordanță cu angajamentele asumate de România pe plan internațional.

Față de cele expuse mai sus, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de lege în forma prezentată de inițiator.

Având în vedere obiectul și conținutul juridic al proiectului de lege, acesta face parte din categoria legilor ordinare."

Acesta este raportul care a fost semnat de "președinte – dr Ionel Olteanu" și "președinte – Nicolae Păun".

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Propunem, fiind vorba de o chestiune tehnică, o dezbatere de 5 minute. Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să participe la dezbateri generale? Dacă nu, trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței de urgență, potrivit formei care ni se prezintă, așa cum ne-a propus și comisia.

Asupra titlului proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Se votează în unanimitate.

Asupra cuprinsului articolului unic, dacă aveți observații? Nu aveți. Se votează în unanimitate.

Asupra titlului ordonanței, dacă aveți observații? Nu. Se votează în unanimitate.

Asupra articolului unic al ordonanței, care cuprinde cele 3 puncte de modificare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1997, dacă aveți observații la acest articol, cu cele 3 puncte ale sale? Nu aveți. În consecință, se votează în unanimitate.

Vom supune acest proiect de lege votului final de joi.