Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-05-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2001

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparținut comunității minorităților naționale din România (amânarea votului final).
 
see bill no. 256/1998

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem la pct.15, care cuprinde o lege asemănătoare, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparținut comunităților minorităților naționale din România. Rog reprezentantul Guvernului să prezinte acest proiect.

Domnul Attila Marko:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța nr.122/1998 se referă la restituirea unui număr de 4 imobile diferitelor comunități, dintre care 3 imobile se restituie comunităților evreiești și 1 imobil Eparhiei reformate din Ardeal. Ordonanța, fiind adoptată în 1998, ea a fost pusă în aplicare, desigur, în momentul în care a fost publicată și transmisă Parlamentului spre adoptare. A fost aplicată în proporție de sută la sută, așa cum rezultă și din raportul comun al comisiilor.

Susținem adoptarea acestui proiect în forma inițială. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul comisiei, domnul deputat Tokay?

Domnul Gheorghe Tokay:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Dau citire raportului comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparținut comunităților minorităților naționale din România:

"În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentului Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparținut comunităților minorităților naționale din România, trimis cu Adresa nr.256/2 septembrie 1998. Obiectul acestui proiect de lege îl constituie aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparținut comunităților minorităților naționale din România, adoptate în temeiul art.1 pct.17 din Legea nr.148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Cu Adresa nr.243/29 ianuarie 2001, Guvernul actual a transmis punctul de vedere prin care solicită continuarea procedurii de legiferare, având în vedere că reglementarea propusă este în concordanță cu prevederile Programului de guvernare pe perioada 2001-2004 publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.700/28 decembrie 2000. Cap. X al programului – "Relațiile interetnice" se referă la protecția minorităților naționale și respectarea drepturilor omului, în conformitate cu angajamentele României de integrare europeană și euroatlantică.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentului Camerei Deputaților, cele două comisii au dezbătut proiectul de lege în ședința din 6 martie 2001. S-a examinat conținutul Ordonanței Guvernului nr.112/1998 supuse adoptării, expunerea de motive, precum și punctul de vedere al Guvernului actual, transmis cu Adresa nr.243/RMP/29 ianuarie 2001.

Ca urmare a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii, de reprezentantul Guvernului și de reprezentantul grupurilor parlamentare al minorităților naționale, s-a apreciat că reglementările din ordonanța supusă aprobării cu privire la restituirea unor clădiri cu valoare simbolică sunt oportune, fiind în concordanță cu angajamentele asumate de România pe plan internațional.

Față de cele expuse mai sus, membrii celor două comisii au hotărâre cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparținut comunităților minorităților din România, în forma prezentată de inițiator.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare."

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale? Domnul deputat Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Aș dori să atrag atenția asupra unei erori pe care o facem și prin care, adoptând această ordonanță, este posibil să creăm un precedent extrem de periculos. În textul acestei legi se vorbește despre bunuri care au aparținut "comunității minorităților naționale din România". Este de precizat faptul că în Constituția României se vorbește despre "cetățeni care aparțin minorităților naționale", nu se vorbește despre "comunități ale minorităților naționale". Deci, noi ne pregătim să restituim lucruri unor entități care nu sunt recunoscute de Constituția României.

Un al doilea aspect foarte grav este acela că această ordonanță a fost realizată pe baza unor minciuni, a unor falsuri grosolane! Este cazul imobilului care astăzi sediul Liceului Gheorghe Șincai din Cluj-Napoca. În documentele care au fost înaintate primului ministru, la data respectivă, se preciza că imobilul respectiv nu este folosit, că este într-o stare avansată de degradare și că nu a fost întreținut. Mai mult decât atât, trebuie să știți că acest imobil a fost folosit la capacitate, iar prin retrocedarea sa nu s-ar face altceva decât să se conducă la închiderea unui liceu românesc din municipiul Cluj-Napoca.

Aș dori să se verifice, înainte de a face această greșeală deosebit de gravă, încă o dată, afirmațiile pe care le fac cu toată responsabilitatea, că această ordonanță de Guvern a fost întocmită pe baza unor date false, pe baza unor falsuri comise în cartea funciară și pe baza unor minciuni grosolane ale celor care au semnat raportul pe baza căruia s-a decis această ordonanță. Atrag atenția că,dacă nu se va realiza acest lucru, se creează un precedent deosebit de periculos, de cesiune obedientă în fața pretențiilor absurde ale unor organisme care doresc să submineze învățământul românesc din Transilvania, doar pentru a-și satisface orgoliile lor personale. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea textelor proiectului de lege. Vă reamintesc propunerea comisiei, de a se adopta proiectul de lege și ordonanța în forma prezentată.

Asupra titlului proiectului de lege, dacă aveți observații? Nu aveți. În consecință, acesta se consideră adoptat în unanimitate.

Asupra textului articolului unic, dacă aveți observații? Nu aveți. Se consideră votat în unanimitate.

Asupra titlului ordonanței, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Se consideră votat în unanimitate.

Asupra art. 1 din ordonanță, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Se consideră votat în unanimitate.

Asupra art. 2 din ordonanță, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Se consideră votat în unanimitate.

Asupra art. 3 din ordonanță, dacă sunt obiecțiuni? Nu. Se consideră votat în unanimitate.

Asupra anexei, dacă sunt obiecțiuni? Nu. Se consideră votată în unanimitate.

În consecință, vom supune acest proiect de lege votului final de joi.

La pct.16, avem Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului pompierilor militari. Lege organică, sesizată în fond a fost Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Este aici? Nu este, vom lăsa de o parte acest proiect, până când se va prezenta comisia.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 13 december 2019, 23:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro