Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
02-12-2019 (joint)
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-05-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2001

17. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru reglementarea situației unor societăți comerciale (amânarea votului final).
 
see bill no. 185/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.21 este Proiectul de Lege pentru reglementarea situației unor societăți comerciale, lege cu caracter organic, adoptată de Senat. Rog inițiatorul să o prezinte.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Alexe Costache Ivanov:

Sunt secretar de stat la Ministerul Justiției.

Proiectul de Lege pentru reglementarea situației unor societăți comerciale vizează stabilirea cadrului juridic pentru dezvoltarea, lichidarea și radierea acelor societăți comerciale constituite din inițiativă privată care nu-și vor fi majorat capitalul social, conform legii, până la data stabilită. Deși termenul stabilit inițial prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru completarea capitalului social minim a fost prorogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/1998 până la 30 iunie 1999, iar capitalul social minim a fost stabilit la un nivel modic, totuși un număr de aproximativ 200 de mii de societăți comerciale nu s-a conformat legii. Aceste societăți comerciale, practic, și-au încetat existența din diferite motive - unii asociați au dispărut, nu mai au sedii, iar altele servesc ca paravan pentru afaceri păgubitoare pentru creditori sau parteneri sau pentru asociați, sau urmăresc asociații să obțină viză de rezidență în țară.

Proiectul a fost adoptat de Senat cu unele modificări cu care noi, inițiatorii, suntem de acord. Vă rugăm, deci, să aprobați legea, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul deputat Vida, din partea Comisiei economice.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în cadrul ședinței din 26 aprilie, a vizat favorabil acest proiect de lege, nu a fost formulat nici un amendament, fapt pentru care îl propun spre dezbaterea plenului.

Domnul Valer Dorneanu:

Trebuie întâi să facem dezbateri generale.

Domnul deputat Naidin a avut unele amendamente care am înțeles că i-au fost respinse și pe care dorea să le prezinte, dar le va prezenta la punctul respectiv.

La dezbateri generale dacă dorește cineva să participe. Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Asupra titlului dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Se votează în unanimitate.

Asupra art.1 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Se votează în unanimitate.

La art.2 alin.1 domnul deputat Naidin avea un amendament.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În raport se spune că nu sunt amendamente respinse, dar de fapt sunt. Nu este nici o problemă. Astăzi doar le voi prezenta, fără să le mai susțin, întrucât colegii nu au posibilitatea să delibereze. De fapt vreau să spun cu o anumită satisfacție că, împreună cu colegul meu Dan Ioan Popescu, am depus o inițiativă similară anul trecut care a primit acceptul Guvernului Isărescu, și respectiv al Consiliului Legislativ. După formula știută că aici se blochează totul, comisia de specialitate nu a reușit să o analizeze în mandatul trecut, și evident că guvernul actual a lansat o nouă propunere legislativă mult mai complexă și care să acopere întreaga problematică.

Voi prezenta pe scurt amendamentele care noi doream să fie cuprinse în această inițiativă legislativă, adică constatarea dizolvării de drept să se facă și la cererea Camerelor de Comerț și Industrie teritoriale și, după caz, a oricărei persoane interesate, pentru a fi o corelare perfectă cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată. În plus, la art.3 alin.5 era o treabă corectă, și nu știu de ce Senatul sau Guvernul nu a sesizat-o: ca cererile de recurs introduse să fie scutite de taxa de timbru și timbru judiciar, știut că ne costă 800 de miliarde pentru a desființa, conform legii, aceste societăți comerciale.

La art.4 alin.3 am fi dorit să se publice în Monitorul Oficial o listă rectificativă cuprinzând denumirea, forma și sediul societăților comerciale cu privire la care s-a admis recursul, menționându-se numărul dosarului, data și numărul hotărârii, iar la art.5 consideram că era mai realist ca termenul să fie de 9 luni de zile. Le-am prezentat fără a mai avea posibilitatea de a le susține și prezenta plenului. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

În mod regulamentar și logic, mai ales având în vedere faptul că domnul deputat Naidin a și spus că nu le susține, nu ar trebui să punem în discuție aceste amendamente pe care le-a formulat după întocmirea raportului.

Pentru a nu exista discuții și nici un dubiu din partea dumneavoastră, dau cuvântul inițiatorului să se exprime.

Domnul Alexe Costache Ivanov:

Noi considerăm că forma adoptată de Senat, cu amendamentele care au fost aduse în cadrul Comisiei juridice referitor la "Denumiri, discipline, imunități și validări", a reușit să completeze într-un mod fericit textul inițial al legii, și ne menținem punctul de vedere că proiectul de lege, în forma în care a fost adoptat de către Senat, este expresia cea mai fericită a acestei legi.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Și domnul deputat Vida, din partea Comisiei economice, dorește să intervină.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Iuliu Vida:

Eu doresc să precizez următoarele: materia de drept comun care se referă la procedura de dizolvare a societăților este regăsită în Legea nr.31 din 1990, cu completările ulterioare care reglementează regimul juridic al societăților comerciale.

Această procedură care este prevăzută în prezenta lege se referă numai la cazurile când societățile comerciale nu au respectat obligațiile de majorare a capitalului social și a clarificării problemelor la care au fost obligate prin prezentul proiect de lege care urmează să devină lege. Acest lucru trebuie subliniat. Deci nu se modifică prevederile dreptului comun cu privire la societățile comerciale, ci s-a introdus în mod excepțional o procedură, pentru a pune ordine în această materie unde s-a creat o anarhie totală.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Cu aceste precizări, trecem la dezbaterea în continuare a textelor.

La art.2 dacă dumneavoastră aveți vreo observație sau obiecție. Nu. Se votează în unanimitate.

La art.3, 4 și 5 comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. În aceste condiții, se consideră votate în unanimitate.

La art.6, 7, 8 și 9 comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți observații. Nu. Se consideră votate în unanimitate.

La art.10 și 11 dacă aveți obiecțiuni. Nu. Se consideră votate în unanimitate.

În consecință, textele fiind dezbătute și votate, vom supune proiectul de lege votului final de joi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 6 december 2019, 13:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro