Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
17-11-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 10-05-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2001

Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

Ședința a început la ora 9.45.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Constantin Niță și Radu Stroe, secretari.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Permiteți-mi să declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 345 de deputați sunt prezenți 256, 89 fiind absenți, din care 4 participă la alte acțiuni.

În ordinea de zi de astăzi figurează proiectele de legi pe care vi le vom supune votului final. Vreau să vă amintesc că ieri ne-au rămas 3 proiecte din ordinea de zi amânate pentru astăzi și le vom parcurge după ședința de vot și vreau, de asemenea, să vă anunț că ieri Comitetul ordinii de zi a aprobat o mică modificare în ședința de astăzi în sensul că la sfârșitul ei a inclus alegerea judecătorului Curții Constituționale, care urmează să fie desemnat de către Camera Deputaților.

Cu acestea, vă rog să-mi permiteți să vă prezint în primul rând nota cu privire la legile care sunt la dispoziția dumneavoastră, depuse la secretarul general al Camerei Deputaților în vederea exercitării de către dumneavoastră a dreptului de sesizare a Curții Constituționale:

Legea privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea alin.3 al art.4 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare;

Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimată în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în condițiile Ordonanței Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.298/2000 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

 
Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:  

De asemenea, avem o problemă organizatorică cu privire la votarea unor comisii de mediere.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum și a suprataxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici care sunt importați prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice, societăți comerciale; Prima este cea cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum și a suprataxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici care sunt importați prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice, societăți comerciale și aici sunt propuși domnii deputați: Baltă Tudor, Bleotu Vasile și Grigoraș Neculai din partea Grupului parlamentar PDSR-Social Democrat și Umanist; Baban Ștefan, Holtea Iancu din partea Grupului parlamentar PRM; Videanu Adrian din partea Grupului parlamentar PD și Popescu Tăriceanu Călin din partea Grupului parlamentar al PNL.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2001 pentru modificarea Legii nr.95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier Krivoi-Rog - Ucraina;

A doua comisie de mediere este cea cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2001 pentru modificarea Legii nr.95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier Krivoi-Rog - Ucraina. Din partea PDSR-ului: Bivolaru Ioan, Anastasescu Olga-Lucheria, Sandu Ion Florentin. Din partea Grupului parlamentar PRM, domnii deputați: Buzea Cristian Valeriu, Miclea Ioan; din partea Grupului parlamentar UDMR, domnul deputat Antal Istvan, și din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale, domnul deputat Savu Vasile Ion.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;

Pentru Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, din partea Grupului parlamentar PDSR, domnii deputați: Priboi Ristea, Ana Gheorghe și Popescu Virgil; din partea Grupului parlamentar PRM, Vasilescu Valentin; din partea Grupului parlamentar PD, domnul Canacheu Costică; din partea Grupului parlamentar al PNL, Drăgănescu Ovidiu Virgiliu, și din partea Grupului parlamentar UDMR, Toro Tiberiu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației biosferei Delta Dunării.

Ultima Comisie de mediere pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației biosferei Delta Dunării, domnii deputați: Bara Radu Liviu, Mițaru Anton și Zgonea Valeriu Ștefan din partea PDSR-ului; domnul deputat Dinu Gheorghe și domnul Șnaider Paul din partea PRM-ului: Oltean Ioan din partea PD-ului și Dobre Victor Paul din partea PNL-ului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitate.

Supunerea la votul final:  

Trecem la votul final pentru legile înscrise pe lista care vi s-a prezentat.

  Propunerea legislativă pentru completarea art.5 și a art.6 din Legea nr.88/1993, republicată, privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor (aprobarea restituirii la comisie).

La nr.1 este Propunerea legislativă pentru completarea art.5 și a art.6 din Legea nr.88/1993, republicată, privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor. Vă informez că, în urma unor consultări cu inițiatorii și cu alte grupuri parlamentare, s-a născut ideea de a restitui această lege comisiei pentru consultări și pentru rediscutare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă și o abținere s-a adoptat restituirea legii la comisie.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, cu modificările și completările ulterioare (adoptat).

Pct.2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, cu modificările și completările ulterioare, lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit (adoptat).

Pct.3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitatea celor prezenți.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2001 pentru abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000 și a Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă (adoptat).

Pct.4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2001 pentru abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000 și a Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori (adoptat).

Pct.5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a unui credit fără dobândă acordat Societății Comerciale I.C.P.P.A.M.-S.A. Balotești (adoptat).

Pct.6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a unui credit fără dobândă acordat Societății Comerciale I.C.P.P.A.M.-S.A. Balotești, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a Societății Naționale de Telecomunicații ROMTELECOM - S.A (adoptat).

Pct.7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a Societății Naționale de Telecomunicații "ROMTELECOM" - S.A, lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității, potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor - caracter organic (adoptat).

Pct.8. Proiectul de Lege aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor, lege cu caracter organic pentru care, potrivit art.74 alin.1 din Constituție, este necesar votul majorității deputaților.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? Câte abțineri sunt? Facem apelul?

Deci, cu 246 voturi pentru, 10 voturi contra s-a adoptat acest proiect de lege.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești (adoptat).

Pct.9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității celor prezenți, potrivit art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 14 voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu 242 voturi pentru, 14 contra s-a votat și acest proiect de lege.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar (adoptat).

La pct.10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar, lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității simple dintre cei prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitatea celor prezenți.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (adoptat).

La pct.11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității simple din cei prezenți, potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitatea celor 256 de deputați.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2000 pentru completarea art.41 din Legea bancară nr.58/1998 - caracter organic (adoptat).

Pct.12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2000 pentru completarea art.41 din Legea bancară nr.58/1998, lege cu caracter organic, pentru care este necesar votul majorității deputaților.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat cu unanimitatea celor 256 de deputați.

  Proiectul de Lege privind modificarea art.67 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale (adoptată propunerea de respingere a proiectului de lege).

La pct.13, Proiectul de Lege privind modificarea art.67 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale. Se propune respingerea proiectului de lege.

Cine este de acord cu propunerea de respingere? Mulțumesc.

Împotrivă ?

Abțineri?

Votată respingerea legii în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992 - caracter organic (adoptat).

La pct.14, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992, lege cu caracter organic pentru care este necesar votul majorității deputaților, potrivit art.74 alin.1.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? 10 voturi contra.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 246 voturi pentru, 10 contra s-a adoptat și acest proiect de lege.

  Proiectul de Lege pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră (adoptat).

La pct.15, Proiectul de Lege pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității simple din cei prezenți, potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitatea celor prezenți.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a V-a Zone de risc natural - caracter organic (adoptat).

Pct.16, Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a V-a Zone de risc natural -, lege cu caracter organic pentru care este necesar votul majorității deputaților, potrivit art.74 alin.1 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale (adoptat).

La pct.17, Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității celor prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2000 pentru autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (adoptat).

Pct.18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2000 pentru autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, lege cu caracter ordinar, pentru care, potrivit art.74 alin.2 din Constituție, este suficient votul majorității simple.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (adoptat).

Pct.19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" lege cu caracter ordinar pentru care, potrivit art.74 alin.2 din Constituție, este suficient votul majorității deputaților prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (adoptat).

Pct.20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității celor prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitatea celor prezenți.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale Îmbunătățiri Funciare - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare (adoptat).

Pct.21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare, lege cu caracter ordinar, pentru care, potrivit art.74 alin.2 din Constituție, este suficient votul majorității simple.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege privind înființarea Societății Naționale a Îmbunătățirilor Funciare - S.A (adoptată propunerea de respingere a proiectului de lege).

Pct.22. Proiectul de Lege privind înființarea Societății Naționale a Îmbunătățirilor Funciare - S.A., este consecința votului dumneavoastră anterior. Se propune respingerea proiectului de lege.

Cine este pentru propunerea de respingere? Lege cu caracter ordinar. Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

S-a votat respingerea proiectului de lege.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (adoptat).

Pct.23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, lege cu caracter ordinar pentru care, potrivit art.74 alin.2 din Constituție, este suficient votul majorității simple.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2000 pentru completarea alin.2 al art.74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2000 - caracter organic (adoptat).

Pct.24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2000 pentru completarea alin.2 al art.74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2000, lege cu caracter organic pentru care, potrivit art.74 alin.1 din Constituție, este necesar votul majorității deputaților.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate, 256 de voturi.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1998 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (adoptată propunerea de respingere a ordonanței).

Pct.25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1998 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Se propune respingerea ordonanței. Vot pentru lege ordinară.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a votat respingerea ordonanței.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată și modificată prin Legea nr.88/1997, și ulterior modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/1999 (adoptat).

Pct.26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată și modificată prin Legea nr.88/1997, și ulterior modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/1999, lege cu caracter ordinar, pentru care, potrivit art.74 alin.2 din Constituție, este suficient votul majorității celor prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a votat acest proiect de lege.

Stimați deputați, vă rog să vă reluați locurile în sală.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare față de Banca Națională a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe (adoptat).

Pct.27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare față de Banca Națională a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe, lege cu caracter ordinar, potrivit art.74 alin.2 din Constituție este suficient votul majorității deputaților prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată (adoptat).

Pct.28. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității deputaților prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A (adoptat).

Pct.29. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A., lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității simple dintre dumneavoastră potrivit prevederilor art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2000 pentru modificarea art.45 alin.3 și 4 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii (adoptat).

Pct.30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2000 pentru modificarea art.45 alin.3 și 4 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității deputaților prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2000 privind unele măsuri pentru derularea creditului extern care face obiectul Hotărârii Guvernului nr.961/2000 privind aprobarea contractării de către Serviciul de Informații Externe a unui credit extern, garantat de Ministerul Finanțelor în numele statului (adoptat).

Pct.31. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2000 privind unele măsuri pentru derularea creditului extern care face obiectul Hotărârii Guvernului nr.961/2000 privind aprobarea contractării de către Serviciul de Informații Externe a unui credit extern, garantat de Ministerul Finanțelor în numele statului, lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității deputaților prezenți, potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producția proprie a investițiilor străine (adoptat).

Pct.32. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producția proprie a investițiilor străine, lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1999 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (adoptarea propunerii de respingere a ordonanței).

Pct.33. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1999 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Se propune respingerea ordonanței, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votată în unanimitate propunerea de respingere.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/1999 pentru modificarea literei c) a art.1 din Ordonanța Guvernului nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale (adoptat).

Pct.34. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/1999 pentru modificarea literei c) a art.1 din Ordonanța Guvernului nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale, lege cu caracter ordinar, fiind suficient votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat (adoptat).

Pct.35. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității, potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (adoptat).

Pct.36. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, lege cu caracter ordinar, potrivit art.74 alin.2, fiind suficient votul majorității deputaților prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/1999 privind stingerea unor obligații bugetare (adoptat).

Pct.37. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/1999 privind stingerea unor obligații bugetare, lege cu caracter ordinar, fiind suficient, potrivit art.74 alin.2, votul majorității deputaților prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca Steinway & Sons (adoptat).

Pct.38. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca Steinway & Sons, proiect de lege cu caracter ordinar, fiind suficient votul majorității deputaților prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (adoptat).

Pct.39. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, lege cu caracter ordinar, fiind suficient pentru votarea ei votul majorității deputaților prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanțe de reanimare tip Volkswagen LT 35 TD model 1998 (adoptat).

Pct.40. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanțe de reanimare tip Volkswagen LT 35 TD model 1998, lege cu caracter ordinar, fiind suficient votul majorității celor prezenți, potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru apraobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2000 privind garantarea unui plasament interbancar (adoptat).

Pct.41. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2000 privind garantarea unui plasament interbancar, lege cu caracter ordinar, fiind suficient votul majorității deputaților prezenți potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale (adoptat).

Pct.42. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale, lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității simple.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobara Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar (adoptat).

Pct.43. Proiectul de Lege privind aprobara Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar, lege cu caracter ordinar, fiind suficient votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru completarea art.17 lit.B din Ordonața Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată (adoptată propunerea de respingere a proiectului de lege).

Pct.44. Proiectul de Lege pentru completarea art.17 lit.B din Ordonața Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Se propune respingerea proiectului de lege, fiind, în consecință, suficient votul majorității prevăzute de art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votată în unanimitate propunerea de respingere.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/1999 pentru modificarea anexei nr.II/2 la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (adoptat).

Pct.45. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/1999 pentru modificarea anexei nr.II/2 la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, lege cu caracter ordinar, fiind suficient votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 republicată în temeiul art.IV din Legea nr.141/1999 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (adoptat).

Pct.46. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 republicată în temeiul art.IV din Legea nr.141/1999 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitatea celor 256 de deputați prezenți.

  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism (adoptat).

Pct.47. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitatea celor 256 de deputați.

  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale (adoptat).

Pct.48. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității simple, conform art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea și Formarea Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale - caracter organic (amânarea votului final).

Pct.49. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea și Formarea Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, lege cu caracter organic pentru care este necesar votul majorității deputaților.

Stimați colegi,

Vă rog să reveniți în sală, pentru că ne înpuținăm și putem avea surpriza unui apel.

Vă reamintesc că marți n-ați fost de acord să rămâneți în sală pentru a mai vota din legi, să nu avem prea aglomerată ședința de vot, tocmai pentru că ați spus că o să vă mobilizați astăzi.

Continuăm votul. Lăsăm la urmă legile organice și, dacă nu vă adunați în sală, facem apelul.

  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Națională a Pădurilor (adoptat).

Pct.50. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Națională a Pădurilor - lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale Loteria Română S.A (adoptat).

Pct.51. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale Loteria Română S.A. - lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitatea celor prezenți.

  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind extrădarea (adoptat).

Pct.52. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind extrădarea - lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru raport? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale - caracter organic (amânarea votului final).

Pct.53. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale - lege cu caracter organic. Rămâne la urmă.

  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă (adoptat).

Pct.54. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă - lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Asistenților Medicali din România - caracter organic (amânarea votului final).

Pct.55. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Asistenților Medicali din România - lege cu caracter organic. Lăsăm la urmă.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2000 (adoptat).

Pct.56. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2000 - lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice (adoptat).

Pct.57. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice - lege cu caracter ordinar, aplicabile fiind prevederile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (adoptat).

Pct.58. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar - lege cu caracter ordinar, fiind aplicabile prevederile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.185/2000 pentru modificarea Anexei nr.IV/2 din Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (adoptat).

Pct.59. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.185/2000 pentru modificarea Anexei nr.IV/2 din Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar - lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității simple, art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.250/2000 pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcții prevăzute în Anexele nr. I, II, IV și V la Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază, pentru personalul contractual din sectorul bugetar (adoptat).

Pct.60. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcții prevăzute în Anexele nr. I, II, IV și V la Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază, pentru personalul contractual din sectorul bugetar - lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității simple.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/1999 penrtru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă - caracter organic (amânarea votului final).

Pct.61. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/1999 penrtru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă - lege cu caracter organic și rămâne la urmă.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii - caracter organic (amânarea votului final).

Pct.62. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii - lege cu caracter organic și rămâne la urmă.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă - caracter organic (amânarea votului final).

Pct.63. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă - lege cu caracter organic și rămâne la urmă.

  Proiectul de Lege pentru completarea art.36 din Legea fondului funciar nr.18/1991 - caracter organic (amânarea votului final).

Pct.64. Proiectul de Lege pentru completarea art.36 din Legea fondului funciar nr.18/1991 - lege cu caracter organic și rămâne la urmă.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte (adoptat).

Pct.65. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte - lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare (adoptat).

Pct.66. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare - lege cu caracter ordinar, apliabile fiind prevederile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.77/1994 privind asociațiile salariaților și membrilor conducerii societăților comerciale care se privatizează (adoptat).

Pct.67. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/1994 privind asociațiile salariaților și membrilor conducerii societăților comerciale care se privatizează - lege cu caracter ordinar, aplicabile fiind prevederile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice (adoptat).

Pct.68. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice - lege cu caracter ordinar, aplicabile fiind prevederile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/1999 privind exceptarea unor societăți comerciale de la aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome (adoptat).

Pct.69. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/1999 privind exceptarea unor societăți comerciale de la aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome - lege cu caracter ordinar, art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice (adoptat).

Pct.70. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice - lege cu caracter ordinar, art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agenției Române de Dezvoltare și Agenției Naționale pentru întreprinderi mici și mijlocii cu Agenția Națională de Dezvoltare Regională (adoptată propunerea de respingere a ordonanței).

Pct.71. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agenției Române de Dezvoltare și Agenției Naționale pentru întreprinderi mici și mijlocii cu Agenția Națională de Dezvoltare Regională - se propune respingerea ordonanței, aplicabile fiind prevederile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art.7 din Legea nr. 83/1997 pentru privtizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar (adoptat).

Pct.72. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art.7 din Legea nr. 83/1997 pentru privtizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar - art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare (adoptat).

Pct.73. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare - lege cu caracter ordinar, art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților - caracter organic (amânarea votului final).

Pct.74. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților - lege cu caracter organic, o lăsăm la urmă.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (adoptat).

Pct.75. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești - lege cu caracter ordinar art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 281/2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare (adoptat).

Pct.76. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 281/2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare - lege cu caracter ordinar, art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (adoptat).

Pct.77. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 - lege cu caracter ordinar, art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar - caracter organic (amânarea votului final).

Pct.78. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar - lege cu caracter organic, o lăsăm la urmă.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de la plata impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut (adoptată propunerea de respingere a ordonanței).

Pct.79. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de la plata impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut - se propune respingerea ordonanței.

Cine este cu propunerea de respingere? Suntem în condițiile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a respins ordonanța.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 (adoptată propunerea de respingere a ordonanței).

Pct.80. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 - se propune respingerea ordonanței, art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 227/2000 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (adoptat).

Pct.81. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 227/2000 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții - proiect cu caracter ordinar, aplicabiile fiind dispozițiile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (adoptat).

Pct.82. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - lege cu caracter ordinar, art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal (adoptat).

Pct.83. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal - lege cu caracter ordinar; art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală (adoptat).

Pct.84. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală - lege cu caracter ordinar, art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România (adoptat).

Pct.85. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România - lege cu caracter ordinar, art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri?

251 de voturi pentru, 5 împotrivă.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparținut comunității minorităților naționale din România (amânarea votului final).

Pct.86. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparținut comunității minorităților naționale din România - lege cu caracter ordinar, art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru?

   

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Domnule președinte, vă rog, o problemă de procedură.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, cu tot respectul, vă aduc aminte că în timpul votului nu se ridică nici un fel de excepție de procedură decât dacă aveți de contestat votul, după ce-l votăm.

 
   

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Eu voiam să propun votul cu bile, având în vedere disputele care au fost în jurul acestui proiect de lege; vot secret cu bile.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. De acord.

Domnul coleg vrea să propună procedura de vot.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Am în vedere faptul că acest proiect de lege a creat dispute și, pentru a nu crea probleme de conștiință colegilor noștri din sală, având în vedere că în urma votului pozitiv s-ar desființa o școală românească, propun, domnule președinte, să supuneți aprobării plenului votul secret cu bile pentru cazul special al acestei legi.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Pentru că mai avem un vot nominal, eu propun ca să votăm procedura de vot, să lăsăm la urmă acest proiect și atunci vom vota procedura de vot, pentru a nu bloca restul proiectelor.

De acord? Vă mulțumesc.

Deci, lăsăm la urmă votarea procedurii de vot și votarea implicit a acestui proiect.

 
  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2000 privind aprobarea efectuării unei donații către Muzeul Memorial pour la Paix din Caen, Franța (adoptată propunerea de respingere a proiectului de lege).

Pct.87. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2000 privind aprobarea efectuării unei donații către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franța - se propune respingerea proiectului de lege; proiect de lege ordinar; art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2001 privind prelungirea valabilității Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import (adoptat).

Pct.88. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2001 privind prelungirea valabilității Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import - lege cu caracter ordinar; art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale (adoptat).

Pct.89. Proiectul de Lege pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale - lege cu caracter ordinar; art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru reglementarea situației unor societăți comerciale - caracter organic (amânarea votului final).

Pct.90. Proiectul de Lege pentru reglementarea situației unor societăți comerciale - lege cu caracter organic, o lăsăm la urmă, la votul final.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a unui credit acordat Societății Comerciale TRACTORUL UTB - S.A. Brașov (adoptat).

Pct.91. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a unui credit acordat Societății Comerciale TRACTORUL UTB - S.A. Brașov - lege cu caracter ordinar; art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Propunerea legislativă de abilitare a unor ministere și instituții publice în procesul de privatizare (adoptată propunerea de respingere a propunerii legislative).

Pct.92. Propunerea legislativă de abilitare a unor ministere și instituții publice în procesul de privatizare - se propune respingerea propunerii legislative, lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate s-a adoptat propunerea de respingere a propunerii legislative.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994 - caracter organic (amânarea votului final).

Pct.93. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994 - lege cu caracter organic, rămâne la urmă.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2000 privind înființarea Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială General Doctor Aviator Victor Anastasiu (adoptat).

Pct.94. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2000 privind înființarea Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială General Doctor Aviator Victor Anastasiu - art.74 alin.2 din Constituție, lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar (adoptat).

Pct.95. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar - lege cu caracter ordinar; art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și pentru modificarea și completarea Legii protecției civile nr. 106/1996, Ordonanței Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență nr. 14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre (adoptat).

Pct.96. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și pentru modificarea și completarea Legii protecției civile nr. 106/1996, Ordonanței Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență nr. 14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre - lege cu caracter ordinar; art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2000 privind finanțarea Centrului editorial și a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute din bugetul Ministerului Apărării Naționale (adoptat).

Pct.97. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2000 privind finanțarea Centrului editorial și a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute din bugetul Ministerului Apărării Naționale - lege cu caracter ordinar; art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.96/2000 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidență informatizată a persoanei - caracter organic (amânarea votului final).

Pct. 98. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2000 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidență informatizată a persoanei - caracter organic. Amânarea votului final. (Acest proiect de lege nu a fost prezentat de președinte, el regăsindu-se pe lista cu proiectele de lege supuse votului final.)

Stimați colegi,

Ne-au rămas legile cu caracter organic, ne-a rămas și votul pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională, care se va desfășura cu buletine de vot. Vă rog să vă adunați oamenii în sală, pentru că altfel vom face apelul nominal.

Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (adoptat). 
 

Până se adună lumea, vă amintesc că ne-a rămas de pe ordinea de zi de marți Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Să-l parcurgem, ca să-l supunem și pe acesta votului.

Repet, rog liderii grupurilor parlamentare să adune colegii în sală, pentru că, altminteri, sunt nevoit să fac apelul nominal. Rog, de asemenea, staful tehnic să pregătească urnele și buletinele de vot pentru judecătorul Curții Constituționale.

La ordonanța Guvernului nr. 121/2000, dezbaterile generale au avut loc. În consecință, trecem la dezbaterea pe texte.

Asupra titlului proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra articolului unic, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra titlului ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra art.1, 2, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra art.3, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra art.4 și 5, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra art.6, 7 și 8, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Vă reamintesc că suntem în prezența unei legi cu caracter ordinar, aplicabil fiind art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

   

Domnul Ráduly Róbert Kálmán (din sală):

Procedură, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Procedură la ce?

 
   

Domnul Ráduly Róbert Kálmán:

La votul care s-a dat la pct.1.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stați să terminăm toate proiectele și vă dau cuvântul că, după aceea, reluăm discuțiile la acel proiect.

Stimați colegi,

Rog membrii Biroului permanent, după ședință, să ne reunim 5 minute pentru o problemă urgentă.

Vă rog, încă o dată, insistent, grupurile parlamentare, invitați oamenii în sală, pentru că sunt foarte mulți care sunt pe la comisii.

Oricum, suntem nevoiți pentru votarea judecătorului la Curtea Constituțională să facem apelul nominal pentru distribuirea buletinelor de vot.

Stimați colegi,

Constat că nu mai avem nici cvorum și, întrucât s-au pus probleme cu privire la soluția care s-a dat la pct.1, vă anunț că, în prima ședință în plen, vom lua în discuție modul cum s-a procedat la vot la pct.1 din ordinea de zi.

Poftiți.

 
   

Domnul Ráduly Róbert Kálmán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi pare bine că, fără să vă atrag atenția de la acest microfon, dumneavoastră ați recunoscut că s-a greșit la votul care a fost dat la pct.1.

Noi stăruim ca acel vot, după consultarea Biroului permanent, după consultarea Comitetului ordinii de zi, bineînțeles, pe baza regulamentului, să se considere unul în afara regulamentului și, săptămâna viitoare, în ședința de vot final, să tranșăm această problemă.

Nu vreau să discut acum, nu vreau să deschid o discuție procedurală, am regulamentul, pot să vă spun articolele care au fost încălcate cu votul care a fost dat, doar aș vrea să vă mulțumesc pentru că v-ați recunoscut greșeala și cred că avem toți de învățat din atitudinea noastră.

Vă felicit, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate domnule deputat, v-aș ruga să nu faceți confuzii între o discuție politică și o înțelegere politică și o greșeală.

Eu am recunoscut că s-a contestat de către dumneavoastră și de către alții modul de soluționare a problemei pct.1, dar, dacă este vorba de greșeală, v-aș ruga să vă uitați în stenogramă ce am discutat, să vă uitați că, atunci când s-a pus problema votului, numai unul de la dumneavoastră nu a votat ceea ce s-a votat și, în consecință, să acceptați să reluăm discuția din punct de vedere politic, și nu al greșelilor pe care dumneavoastră le identificați fără să existe, și nu cu bună-credință.

Poftiți, domnule Stanciu.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să afirm, aici, în fața dumneavoastră, că încă mai cred că regulile jocului pot fi respectate în baza regulamentului.

S-a dat un vot, este înregistrat în stenogramă, este înregistrat pe banda audio, colegii noștri de la UDMR care contestă acum au votat pentru, ca toată lumea, retrimiterea legii la comisie, spre a vedea și analiza în tihnă, o perioadă de timp, ce e bine și ce este rău. Pentru că este numai o chestiune de orgoliu.

Domnul președinte a spus foarte clar: nu s-a făcut nici o greșeală. Pentru că, altfel, închipuiți-vă că fiecare grup parlamentar, respectiv al P.R.M.-ului, în fiecare săptămână, contestă votul că n-a înțeles ce a votat și o luăm de la capăt și nu mai terminăm.

Deci, este un vot dat și acel vot nu poate fi întors înapoi, indiferent de dorința unuia sau a altuia și a fost unanimitate cu un vot contra.

Domnule președinte, cu toată stima, cred că discuții politice se pot face, dar votul dat nu poate fi întors înapoi. Este un precedent periculos care va pune Camera într-o situație dificilă, deoarece și alte grupuri parlamentare pot spune că n-au înțeles ce s-a votat. Colegii noștri de la UDMR, până săptămâna viitoare, pot să ia stenograma, pot să ia banda audio și să vadă ce s-a supus la vot. Dacă dânșii n-au fost atenți, este treaba domniilor lor.

Vă mulțumesc pentru atenție. (Aplauze)

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

declar suspendată ședința de astăzi, cu precizarea că vom relua discuțiile de la acest punct, asupra căruia vom discuta până când vom lua o soluție înțeleaptă.

Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 11,25.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 24 november 2020, 0:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro