You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 10-05-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2001

3. Supunerea la votul final:
  3.48 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale (adoptat).
 
see bill no. 672/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Pct.48. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale, lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității simple, conform art.74 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.