You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 10-05-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2001

3. Supunerea la votul final:
  3.92 Propunerea legislativă de abilitare a unor ministere și instituții publice în procesul de privatizare (adoptată propunerea de respingere a propunerii legislative).
 
see bill no. 79/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Pct.92. Propunerea legislativă de abilitare a unor ministere și instituții publice în procesul de privatizare - se propune respingerea propunerii legislative, lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate s-a adoptat propunerea de respingere a propunerii legislative.