Dezső-Kálmán Becsek-Garda
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 19-06-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2001

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.7 Becsek Garda Dezideriu Coloman - intervenție în sprijinul rezolvării unor probleme cu care se confruntă Asociația Proprietarilor de Păduri din România;

Domnul Corneliu Ciontu:

................................................

Are cuvântul domnul deputat Becsek Garda Dezideriu și se pregătește domnul deputat Sali Negiat.

Domnul Becsek Garda Dezideriu Coloman:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Asociația Proprietarilor de Păduri din România, care înglobează instituții de interes public cum ar fi Academia Română, fonduri bisericești, școli, precum și 7.128 de obști de moșneni și răzeși, composesorate, se adresează Parlamentului României pentru a sensibiliza forul legiuitor al țării în următoarele probleme:

Necesitatea organizării structurii Departamentului pădurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, pe baza naturii proprietății, având în componență o direcția a pădurilor particulare. Direcția pentru controlul regimului silvic și cinegetic, ce are în subordine inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic reprezintă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Această direcție, fiind ierarhic superioară, va urmări și controla în egală măsură respectarea regimului silvic și cinegetic de către unitățile aflate în subordinea celor două direcții menționate mai sus: Regia națională a pădurilor și, respectiv, structurile silvice proprii, reprezentate de proprietari.

Susținerea cererii de organizare de către minister a unei direcții operative pentru proprietarii de păduri, alții decât statul, având la bază natura proprietății, este motivată de îndeplinirea condițiilor necesare pe piața produselor și serviciilor oferite de gospodărirea pădurilor. Dacă se va ajunge la modificarea Legii nr. 1/2000, să se aibă în vedere anularea Ordinului nr. 668/2000, cu o hotărâre a Ministerului Apelor, Protecției Mediului și Pădurilor privind identificarea terenurilor forestiere exceptate de la retrocedarea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, ordin care blochează aplicarea Legii nr. 1/2000 la nivelul comisiilor locale, respectiv, județene; modificarea Anexei nr. 53, care să aibă conținutul Anexei nr. 51 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 1/2000; eliminarea din obligațiilor comisiilor de aplicare a Legii fondului funciar de a stabili tabelele cu membrii componenți ale persoanelor juridice, acestea fiind deja stabilite prin statutele aprobate de către instanțele de judecată de la înființare.

Se cere modificarea Codului Silvic, Legea nr.26 din 1996, care să fie în concordanță cu prevederile Legii nr.1 din 2000, și discutarea propunerilor APPR-ului în cadrul comisiilor de dialog social din cadrul ministerului de resort.

Se cere anularea ordinului ministrului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin care se reduce numărul de personal al inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic.

Adunarea Generală a Asociației Proprietarilor de Păduri din România, luând cunoștință în timpul dezbaterilor sale de faptul că în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor s-a emis un ordin al ministrului prin care s-a dispus reducerea numărului de angajați ai inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic, a cerut în unanimitate anularea acestei hotărâri.

Se mai cere din partea Asociației Proprietarilor de Păduri să nu se limiteze teritoriul retrocedabil composesoratelor.

Membrii Asociației Proprietarilor de Păduri protestează împotriva încercărilor de a prezenta denaturat istoria comunităților de averi din România, precum și împotriva limitării terenurilor cu vegetație forestieră din România retrocedabilă devălmășiilor.

În caz că se va încerca modificarea Legii nr.1 din 2000 în defavoarea composesoratelor, ei au pus în vedere că se vor adresa Consiliului Europei și vor cere monitorizarea României pentru atitudinea țării noastre în problema proprietății.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 october 2020, 15:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro