Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 19-06-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2001

2. Dezbateri asupra raportului comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor (Adoptat).
 
see bill no. 427/1998

Domnul Corneliu Ciontu:

................................................

Lucrările au fost conduse în continuare de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnul Constantin Niță, secretar.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

V-aș ruga să-mi permiteți să declar deschise oficial lucrările ședinței de astăzi. Până acum am avut ședință comună și intervenții politice. Să vă anunț că și-au înregistrat prezența un număr de 273 de colegi, sunt absenți 72 din care, 24 participă la alte acțiuni parlamentare.

Reluăm ordinea de zi din punctul în care am rămas aseară, nu înainte însă de a vă ruga să aveți în vedere o rectificare la un proiect de lege care a fost transmis comisiilor permanente, vi l-am anunțat ieri, respectiv proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Am anunțat că ar fi fost sesizate în fond, cu acest proiect, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic. În realitate, în Biroul permanent, am decis să fie sesizată doar o comisie, potrivit regulii pe care noi am instituit-o, și aceea este Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritorului și echilibru ecologic, iar pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de înaintare a raportului rămâne același, 22 iunie, în procedură de urgență.

Cum știți, ieri am cerut amânarea discutării Raportului de mediere cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, pentru că ne-am împotmolit în câteva texte și nu era șeful acestei instituții, domnul președinte Blănculescu. Este prezent în sală acum și vă propun să parcurgem textele de la pct.20. Domnia sa însă, mi-a cerut permisiunea de a vă adresa un cuvânt cu privire la unul din textele care noi le-am votat deja. Aveți cuvântul.

Domnul Ionel Blănculescu:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Referitor la art.5, alin.3, textul adoptat de Senat: "Președintele este ordonator principal de credite pentru sumele alocate de la bugetul de stat" și textul adoptat de dumneavoastră: "Secretarul de stat este ordonator principal de credite", aș dori să subliniez că varianta adoptată de Senat, într-adevăr, se încadrează într-un element de tautologie, dar urmărește îndeosebi crearea condițiilor ca președintele instituției să fie ordonator de credite numai pentru acele sume care sunt alocate de la bugetul de stat și nu pentru alte sume, în special sumele obținute din recuperarea creanțelor bancare care au o destinație foarte precisă dată de către legislația în vigoare. Din acest motiv s-a accentuat, chiar dacă am intrat în acest element de tautologie, s-a accentuat acest element legat de capacitatea președintelui de a fi ordonator principal de credite.

Am să subliniez și un al doilea element, al doilea element fiind legat de art.13, alin.2: "Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice, organizate de AVAB, reglementate prin regulamente proprii". Textul adoptat de Camera Deputaților preciza că "firmele de specialitate vor fi selectate de către Oficiu, conform reglementărilor privind achizițiile publice".

Aș dori să explic ce a stat la baza textului adoptat de Senat. La art.219 din lege se precizează că "asigurarea serviciilor necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice se realizează pe baza unui regulament propriu, aprobat de către Consiliul de supraveghere și îndrumare". Consiliul de supraveghere și îndrumare are o componență formată din Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Corpul de Control al primului-ministru, Ministerul Prognozei și Banca Națională a României, președinte fiind desemnat reprezentantul Ministerului Finanțelor. Datorită greutăților pe care le-am întâmpinat în cei doi ani de activitate, am ajuns la concluzia că este nevoie de un regulament propriu privind achizițiile de servicii specializate în vederea recuperării activelor bancare. Din acest motiv, s-a propus și Senatul a adoptat ca aceste servicii să facă obiectul unui regulament, aprobat nu de către factorii interni ai instituției, ci de către Consiliul de supraveghere, condus de către Ministerul Finanțelor. Am întâmpinat nenumărate greutăți datorită timpului îndelungat pe care procedura de achiziții publice de servicii ni l-a acordat în rezolvarea problemelor operative. Din acest motiv, considerăm că regulamentul propriu, aprobat de către acest consiliu, poate fi considerat o metodă optimă pentru accelerarea valorificării activelor bancare.

Domnul Valer Dorneanu:

Numai o clipă, domnule director.

Stimați colegi,

Domnul președinte Blănculescu a pus două probleme: în primul rând, ne-a oferit niște explicații suplimentare cu privire la ceea ce am votat noi la pct.9, respectiv acea dispoziție cu privire la art.5, alin.3, acea dispoziție discutabilă dintre Cameră și Senat, potrivit căreia, "secretarul de stat este ordonator principal de credite pentru sumele alocate de la bugetul de stat".

Noi am votat ieri textul Camerei Deputaților, plecând de la două premise; că președintele este ordonator pentru tot ce este resursă în această instituție, precum și că ar fi o exprimare tautologică. Domnul Blănculescu v-a explicat de ce Senatul a ajuns la concluzia pe care au votat-o și care ne-o propune și textul Senatului, anume pentru a evita situația ca președintele AVAB-ului să poată dispune de resursele obținute din privatizare și din acest motiv, domnia sa, ne propune să revenim totuși asupra votului și pentru a evita o divergență cu Senatul, care ne-ar duce practic la imposibilitatea de a adopta această lege strict necesară pentru bunul mers al acestei instituții care, deocamdată, este racordată la vreo trei acte normative, trei ordonanțe neaprobate și unele modificate de Senat, altele de Cameră.

Cu aceste explicații, eu v-aș propune să fiți de acord ca să revenim asupra votului și să revenim asupra discuției cu privire la faptul dacă "secretarul de stat este ordonator principal de credite pentru sumele alocate de la bugetul de stat".

Pofitiți, domnule deputat. Dați-i voie domnului deputat Dan Rușanu să intervină, pentru că dânsul a ridicat obiecțiunea.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Cum poate președintele AVAB-ului, că îi spune secretar de stat sau președinte, cum poate să fie ordonator principal de credite numai pentru sume alocate de la bugetul de stat și pentru celelalte sume nu?

Domnul Valer Dorneanu:

v-a explicat că asupra celorlalte rezultate din privatizare nu poate dispune, ci dispune legea să se ducă acolo unde știți prea bine, că sunteți specialist, la buget.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Dar cine semnează pentru el? (Se consultă cu domnul deputat Florin Georgescu și cu domnul Ionel Blănculescu.)

Domnul Valer Dorneanu:

O clipă, pentru o discuție între specialiști.

Stimați colegi,

În privința pct.9 rămâne votul exprimat de către dumneavoastră, deci, varianta Camerei Deputaților.

Trecem la pct.20. Vă reamintesc că în privința art.13 alin.1, s-a votat în unanimitate pentru varianta Senatului, nefiind obiecțiuni. La alin.2 a existat obiecțiunea din partea domnului deputat Dan Rușanu și domnul președinte Blănculescu v-a explicat de ce este mai avantajoasă varianta Senatului care deblochează posibilitatea... (Consultări cu domnul deputat Florin Georgescu.)

Stimați colegi,

Domnul președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, domnul deputat Florin Georgescu ne semnalează o inadvertență pe care am votat-o noi la pct.9, adoptând textul Camerei Deputaților, acesta se referă la funcția de secretar de stat, or, noi, în tot cuprinsul ordonanței am înlocuit, potrivit noilor reglementări, această funcție cu președinte. Deci, potrivit normelor de tehnici legislative, textul Camerei Deputaților este votat cu înlocuirea denumirii de secretar de stat, a funcției de "secretar de stat" cu aceea de "președintele". Venind după alin.2, este clar că este vorba de președintele AVAB. Vă rog să rețineți exact în stenogramă și staff-ul tehnic să aibă în vedere acest lucru.

Revenind la alin.2 al art.13, supun votului dumneavoastră varianta Senatului, având în vedere explicațiile care v-au fost date.

Cine este pentru varianta Senatului la pct.20 alin.2? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere, domnul deputat Sassu.

Cu o abținere a fost adoptat punctul de vedere al Senatului.

Tot la pct.20, vă rog să urmăriți alin.3, dacă aveți obiecțiuni? Aici tot textul Senatului este propus. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La alin.4 ni se propune, de asemenea, textul Senatului, respectiv eliminarea acestuia. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Alin.5 de la pct.20, ni se propune de asemenea, textul Senatului care, în numerotarea lor, devine 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La pct.21 ni se propune textul Senatului pentru art.15 de la pct.I. Îl aveți desfășurat, pag.21, 22. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La pct.22 ni se propune de asemenea, pentru cap.III1, nou introdus, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Cu privire la articolul nou introdus 181. Dacă aveți obiecțiuni, fiind vorba de textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.182 tot textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.183, tot textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.184 dacă aveți obiecțiuni? Tot textul Senatului. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.185, textul Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La pct.23, comisia ne propune tot textul Senatului în unanimitate. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La pct.24 care privește art.25 și titlul capitolului, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.191, nou introdus, textul Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.192, textul Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.193, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.194. Dacă aveți obiecțiuni? Textul Senatului. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.195. Dacă aveți obiecțiuni? Textul Senatului. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.196, aici este vorba de un text comun, în unanimitate. Dacă aveți obiecțiuni asupra textului comun propus de Comisia de mediere? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.197, text Senat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.191 Cameră, 198 Senat, comisia ne propune textul Senatului.

Cine este pentru art.198? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.199, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.1910 dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1911, tot textul Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1912, textul Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1913, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.1914, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.1915 tot textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru titlul cap.IV3, textul Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.1916, textul Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1917, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1918, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1919, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1920. Obiecții? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1921, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1922, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1923, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.1923, Comisia de mediere pentru acest articol, alin.2 ne propune un text comun. Dacă aveți obiecțiuni la textul comun? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul cap.IV5, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Contra?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1924, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1925, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1926, tot textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1927, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1928. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1929, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1930, tot textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1931, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1932. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1933. Dacă aveți obiecțiuni? Textul Senatului. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1934. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1935, tot textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1936. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1937 care se întinde pe pag.70, 71, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1938, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1939. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1940, text Senat în unanimitate. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1941. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1942, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1943, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1944. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1945, pag.75, 76. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1946, pag.77, 78. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1947, text Senat, întins pe pag.78, 79 și 80, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1948, text Senat care se întinde pe pag.80, 81, 82, 83 și 84. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1949, text Senat care se întinde pe pag.84, 85. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La pct.25 din Raportul de mediere, cap. IV6 –, text Senat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1950. Dacă aveți obiecțiuni? Textul Senatului se întinde de la pag.86 până la pag.87. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1951, text Senat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1952. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți obiecțiuni la textul Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.26 din Raportul de mediere, text Senat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Pct.27 dacă aveți obiecțiuni, varianta Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Pct.28, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Pct.29, textul Senatului Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Aici să votăm separat și art.212, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.213 tot textul Senatului, urmăriți-l la pag.90, 91. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.214, tot text Senat. Se întinde pe pag.91, 92. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.215 text Senat în unanimitate. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.216, text Senat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.217, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.218, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.219, text Senat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.2110, text Senat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.2111, text Senat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.2112, text Senat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.2113. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.2114. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.30 din raportul de mediere, cu privire la art.2, nou introdus, text Senat.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.31.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi,

Ne-am consultat cu privire la faptul că legea de aprobare a ordonanței se sfârșește fără un text care să dispună republicarea acestei ordonanțe cu atâtea modificări și completări. Nu putem însă repara această omisiune acum, în cadrul raportului de mediere, ci atunci când vom discuta în cele două Camere în divergență, încât, vă rog să constatați că am parcurs dezbaterea și votul pe textele raportului comisiei de mediere. Vă informez că suntem în prezența unei legi cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității simple dintre cei prezenți.

În consecință, supun votului dumneavoastră final raportul comisiei de mediere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitatea celor prezenți s-a adoptat raportul comisiei de mediere.

Vă mulțumesc pentru răbdare și domnului președinte pentru că a fost prezent.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 october 2020, 15:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro