Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 19-06-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2001

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind venitul minim garantat (amânarea votului final).
 
see bill no. 270/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Stimați colegi,

Următorul proiect înscris pe ordinea de zi este Proiectul de Lege privind venitul minim garantat. Suntem în procedură de urgență. Lege organică.

Rog Comisia pentru muncă să ne propună timpii de dezbatere.

Doamna președintă Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Comisia vă propune luări de cuvânt de un minut, o discuție totală de jumătate de oră și dacă veți considera să putem spune din partea comisiei câteva cuvinte de prezentarea acestei legi, dat fiind vorba că este principala lege privind asistența socială introdusă de Guvernul Năstase.

Domnul Valer Dorneanu:

30 de minute total, timpul de intervenție pentru...

Doamna Smaranda Dobrescu:

Da. De discutare a legii.

Domnul Valer Dorneanu:

Timpul unei intervenții. Câte minute? Total, ați spus 30, dar timpul unei intervenții?!

Doamna Smaranda Dobrescu:

Un minut, o intervenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc foarte mult.

Deci 5 minute de intervenție și 30 total.

Supun întâi votului dumneavoastră acești timpi propuși de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă din partea inițiatorului nu dorește nimeni să facă precizări, o invit pe doamna președintă a Comisiei de muncă, doamna Smaranda Dobrescu.

Poftiți.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Această lege, Legea privind venitul minim garantat, reprezintă principala măsură a Guvernului luată împotriva fenomenului de sărăcire a populației. Acest proiect de lege se înscrie în pachetul de acte normative vizând ameliorarea situației celor asupra cărora tranziția a transferat o povară foarte mare.

Programul PSAL II, ce se va derula cu Banca Mondială, prevede în mod expres ca o condiționalitate pentru acordarea împrumutului promovarea prezentului proiect de lege ca instrument fundamental în creșterea calității și eficienței măsurilor adoptate în domeniul asistenței sociale.

Promovarea și aplicarea unei legi care să reglementeze venitul minim garantat prin acordarea de ajutor social cetățenilor aflați în situație de risc social, implică respectarea unor principii moderne ale reformei în domeniul asistenței sociale, care au în vedere respectarea demnității umane, justiția socială, prevenirea și combaterea tendințelor de discriminare, marginalizare și excludere socială, precum și asigurarea flexibilității în acordarea de sprijin material potrivit nevoilor reale individuale.

Ajutorul material acordat familiilor în dificultate vizează în principal și menținerea copiilor în familie, aceasta fiind măsura principală îndreptată împotriva abandonului familial.

Această lege care înlocuiește vechea și perimata lege a ajutorului social, adică Legea 67 din 1995, are prevederi ce se bazează pe principiul descentralizării, al solidarității și subsidiarității, mărind gradul de responsabilitate al comunităților față de cei aflați în stare de sărăcie.

Proiectul de lege instituie criteriile și mecanismul de acordare a venitului minim garantat, dar nu exclude transferurile bugetului de stat către bugetele locale, în acest scop dând consistență și onestitate demersului asistențial.

Familiile ce vor beneficia de prevederile acestei legi vor primi anumite bonusuri, dacă manifestă dorința de a se încadra în muncă, în așa fel încât statutul de asistat să nu nască comportamente de durată, potrivnice muncii.

Având în vedere necesitatea ca bugetul pe anul 2002 să prevadă fondurile necesare, deci ca proiectul de lege să se constituie în temei legal, vă rugăm, stimați colegi, să votați în procedură de urgență acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Poftiți, doamna Paula Ivănescu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte, că ați acceptat, totuși, să spunem câteva cuvinte în debutul legii. Este foarte adevărat că după anunțul acestei titulaturi ai putea crede că este o reformă adevărată în politica socială a României, ceea ce nu este adevărat. Doamna președintă Smaranda Dobrescu a spus că aceasta înlocuiește perimata Lege a ajutorului social, dar, de fapt, este același lucru, chiar dacă se numește altfel.

De ce spun că este același lucru? Pentru că, de fapt, nu are nici o legătură cu asigurarea unui trai decent, lucru anunțat în expunerea de motive. Venitul minim garantat este un ajutor social, un pic mai mare decât cuantumul dinaninte care, peste toate acestea, este pus tot pe umerii administrației locale, care știți că nu a putut să plătească până acum mai mult de 30% din cei care aveau dreptul.

Deci, haideți să punem lucrurile în adevărata matcă, această lege a fost necesară pentru aplicarea programului Psal 2 și pentru proiectul finanțat de Banca Mondială, pentru dezvoltarea socială și nu neapărat ca să ofere un trai decent cetățenilor, mai ales că nu are nici o legătură cu calculele făcute cu coșul minim pentru un trai de subzistență.

Sigur că este o lege un pic mai bună decât a ajutorului social, adică se referă la niște cuantumuri, dar care nu au legătură nici cu minimul de subzistență, nici cu minimum de sărăcie și cu atât mai puțin cu traiul decent al unei persoane sau al unei familii.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, doamna deputat.

Din partea Grupului Partidului Național Liberal.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În temeiul art. 68, coroborat cu art. 102 din Regulamentul Camerei Deputaților, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal solicită transmiterea proiectului de lege privind venitul minim garantat spre reexaminare comisiei sesizate în fond, având în vedere următoarele argumente:

1) introducerea acestui proiect de lege pentru dezbatere și adoptare în regim de urgență a fost făcută fără o justificare regulamentară și o necesitate reală, întrucât termenul de intrare în vigoare a legii este propus a fi 1 ianuarie 2002. Acest fapt a condus la o dezbatere sumară și la neresepectarea unor proceduri legale prevăzute, vizând conținutul acestor reglementări.

2) În esență, prevederile proiectului pot fi rezumate astfel: fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetele locale. Consiliile locale sunt obligate să prevadă în buget sumele necesare, primarul răspunde direct de plata drepturilor prevăzute în lege, nerespectarea acestor obligații de către primari și consiliile locale atrage sancționarea lor contravențională de către personalul direcțiilor județene de muncă.

Aceste prevederi au, de fapt, darul de a pasa întreaga responsabilitate privind asistența socială din sarcina Guvernului în sarcina autorităților publice locale, fără a ține seama de posibilitățile reale de aplicare.

3) Prevederile proiectului încalcă principiul constituțional al autonomiei locale și prevederile imperative ale art. 7 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, în sensul că autoritățile publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilitate autorităților administrației publice locale, fără asigurarea mijloacele financiare necesare. Or, în acest proiect nu se precizează nimic cu privire la aceste mijloace financiare.

4) Din punct de vedere procedural s-au încălcat prevederile art. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, care consacră obligativitatea autorităților publice centrale de a se consulta cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, înainte de adoptarea oricărei decizii în problemele care le privesc în mod direct.

La întrebarea adresată inițiatorului privind consultarea acestor structuri s-a răspuns că a fost consultat domnul ministru Cosmâncă. Este adevărat că, după cum evoluează lucrurile, este posibil ca domnul ministru să reprezinte foarte curând și aceste structuri asociative, dar în momentul de față nu s-a ajuns până aici nici chiar în interpretarea dată de Guvern prevederilor Legii nr. 215/2001.

În fine, ca ultim argument, trebuie să menționăm și faptul că în proiectul avizat există multe necorelări și inadvertențe de natură tehnico-legislativă, care nu pot fi trecute cu vederea.

În forma prezentată, proiectul este, de fapt, un program de măsuri al Guvernului pentru eliminarea sărăciei, însă în nici un caz aceste reglementări nu pot fi tratate ca un proiect de lege ajuns în faza dezbaterilor finale, prevederile sale având caracterul unor sarcini de partid și nu al unor reglementări legale.

Doresc să precizez, în final, că Grupul parlamentar al PNL nu se opune adoptării Legii privind asigurarea unui venit minim garantat, ci dorește adoptarea cât mai urgentă a unei astfel de legi, dar care să nu aibă un caracter pur propagandistic. Apreciem că, în forma prezentată, proiectul de lege este, practic, inaplicabil și nu rezolvă, ci creează noi probleme sociale, motive pentru care solicităm retrimiterea proiectului pentru reexaminare la comisia de fond.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnule deputat, era preferabil să faceți această cerere înainte de a organiza dezbateri. Este tardiv acum.

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Vă reamintesc că această lege a fost introdusă în procedură de urgență o dată cu legea privind statutul polițistului și organizarea Poliției. S-a discutat atunci între liderii grupurilor parlamentare că se adoptă...

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, acum, după ce am inclus-o pe ordinea de zi, dacă aveați această propunere trebuia s-o faceți atunci când am luat-o în dezbatere, nu să începem dezbaterile generale și la sfârșitul lor dumneavoastră să propuneți restituirea.

Domnul Cornel Știrbeț:

Am avut obiecțiuni atunci, că la dezbateri se va acorda un timp suficient; propunerea de 30 de minute este, evident, insuficientă și nu cred că rezolvă problema.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Procedural, cererea este inadmisibilă. Proiectul este înscris pe ordinea de zi. Procedura de urgență a fost aprobată în cadrul Comitetului ordinii de zi, atât în baza art. 74 alin. 3 din Constituție, cât și în corelare cu art. 107 din Regulamentul Camerei Deputaților, care prevede că proiectele de legi care privesc armonizarea cu legislația comunitară se supun dezbaterii în procedură de urgență.

Cât privește avizele care au fost date în legătură cu acest proiect de lege, proiectul de lege a fost înaintat Parlamentului, așa cum prevede Legea cu privire la organizarea Consiliului legislativ, și Legea nr. 24 cu privire la normele de tehnică legislativă, atât cu avizul Consiliului legislativ, cât și cu avizul Consiliului economic și social, care l-a avizat fără observații.

Celelalte neclarități, celelalte critici pe care domnul deputat le-a adus cu privire la constituționalitatea legii, dânșii pot, după ce legea va fi dezbătută de ambele Camere, înainte de a fi remise președintelui pentru promulgare, să o atace la Curtea Constituțională.

Domnule președinte,

Consider că, fiind procedură de urgență, să intrăm în dezbatere, așa cum prevede art. 107.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Să dăm, totuși, posibilitatea și doamnei președinte a comisiei să se exprime.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrucât, câteva inexactități am depistat în vorbirea colegului nostru, domnul deputat Știrbeț, aș vrea să precizez că dumnealui a făcut aceeași cerere de respingere a procedurii de urgență și în comisie, lucru care evident nu s-a putut, întrucât plenul s-a pronunțat pentru discutarea în procedură de urgență, dar comisia s-a aplecat cu destulă răbdare timp de două ședințe întregi asupra acestei legi privind venitul minim garantat. ca dovadă, 12 amendamente au fost adoptate de către comisie, textul a fost îmbunătățit în unele chestiuni care necesitau îmbunătățiri, chiar o propunere importantă a domnului deputat Știrbeț a fost acceptată și prin această acceptare au dispărut sancțiunile contravenționale aduse consiliilor și primarului, iar dumnealui a venit acum să spună și să amendeze chiar acest lucru. Nu, comisia a amendat-o.

În privința lipsei consultării cu structurile asociative, noi recunoaștem că nu am chemat reprezentanții primăriilor să stăm de vorbă, dar am avut un aviz favorabil, fără nici un fel de observație, din partea Comisiei de administrație publică locală, care a fost însărcinată cu acest aviz.

Deci, acolo, cel mult, se putea pune problema dacă autonomia locală este sau nu este încălcată. Or, dacă sub aspectul ca anumite fonduri ale Consiliului local sunt direcționate către ajutorul social, să spunem că în concepția domnului deputat Știrbeț ar afecta autonomia locală, noi nu suntem de acord; pentru prima oară se fac transferuri pentru un capitol aparte în bugetul local, chiar dacă acest lucru este intangibil pentru alte scopuri locale, nu se pot transforma în salarii sau în alte nevoi locale, ci pentru asistență socială.

Noi sperăm să se mai întâmple și astfel de încălcări ale autonomiei locale, dacă acest lucru conduce la ajutor către cei în mare nevoie.

Prin această fundamentare a Legii venitului minim garantat s-a avut în vedere o reducere a gradului de sărăcie în termen 2001 cu 11 procente, adică exact cei care trăiesc în sărăcie extremă, ceea ce presupune un efort financiar de 0,3% din P.I.B.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat. Vă semnalez, însă, că sunteți puțin în afara Regulamentului.

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Vă rog să-mi acceptați intervenția, ca problemă de procedură.

Eu nu am cerut eliminarea procedurii de urgență, am cerut retransmiterea proiectului spre reexaminare comisiilor. Vă remintesc că în aceeași procedură de urgență, proiectul de ordonanță de urgență privind modificarea Legii nr. 19, legea pensiilor, a fost retrimis comisiei în aceeași procedură, ca și acest proiect de lege, numai că retrimiterea s-a făcut la intervenția primului-ministru, ca urmare a discuțiilor cu sindicatele. Deci, consider că nu are importanță de unde vine această intervenție și se poate, conform art. 102 din Regulament și art. 68.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles.

Domnule deputat, în mod normal, restituirea la comisie se face atunci când intervin elemente noi, când din dezbateri rezultă amendamente care ar putea împieta asupra structurii legii. Tot în mod normal, eu vă amintesc că noi, votând aici timpii de dezbatere, implicit plenul și-a spus cuvântul că dorește să dezbată. Este adevărat că uneori s-au restituit legi, dar s-au restituit înainte de a intra în dezbatere.

Eu, ca să elimin, totuși, orice discuții, în continuare, deși nu aș fi obligat, după Regulament, supun cererea votului dumneavoastră.

Dacă sunteți de acord cu restituirea legii la comisie?

Cine este pentru? 4 voturi. Insuficient.

Trecem la dezbateri.

Asupra titlului proiectului dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra titlului Capitolului I, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. 1, 2 și 3, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. 4, întâi la secțiunea a doua dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. 4 vă rog să urmăriți amendamentul 1.

Doamna Ivănescu, aveți de comentat la amendamentul 1?

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Am un amendament respins care reglementează art. 4.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

În raportul comisiei, la amendamentele care nu au fost acceptate la poziția 1 este prezent amendamentul depus de mine, cu reformularea art. 4 în întregime, și anume se referă la stabilirea unei legături între venitul minim garantat și salariul minim pe economie, care poate ar face legătura puțin și cu coșul minim lunar, dar care ar duce la nelăsarea la discreția Guvernului, pentru indexarea acestui venit minim garantat.

Deci, eu propun ca acele sume puse în proiectul de lege sub forma unor cuantumuri în lei și care sunt depășite de mult ca și asigurare pentru un fel de trai al unei familii să fie trecute sub formă de procente din salariul minim pe economie. Și sunt trecute, calculate sumele propuse de Guvern în procente față de acest salariu minim pe economie, urmând ca alin. 3 care prevedea indexarea acestui venit minim garantat să dispară, deoarece acestea s-ar fi modificat, acest cuantum al venitului minim garantat s-ar fi modificat odată cu cuantumul salariului minim pe economie.

Deci, cred că este un mod mult mai eficace pentru a stabili acest venit minim garantat și vă rog, domnilor colegi și doamnelor colege, care sunteți în sală, să votați acest amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Doamna președinte Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

În anul 1997, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47 și prin aliniere la uzanța internațională, la uzanța europeană, s-a rupt orice fel de legătură între drepturile sociale, între prestațiile sociale și nivelul salariului minim pe economie, întrucât acesta reprezintă doar posibilitatea minimă a economiei de a face față salarial, la un moment dat indicatorul care ar putea să reflecte starea economiei fiind salariul mediu pe economie. Ca atare, nici măcar teoretic nu putem relua o legătură pe care în mod integraționist european am părăsit-o în 1997.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi, pentru că, din partea comisiei, la alin. 1 și 2 nu au existat amendamente, iar doamna deputat Paula Ivănescu propune reformularea art. 4, printr-un amendament respins, sunt dator să supun votului amendamentul respins al domniei sale, cu invitarea de a avea în vedere și argumentele domniei sale și răspunsul doamnei președinte a Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Deci, cine este pentru amendamentul doamnei Paula Ivănescu pentru reformularea integrală a art. 4? 6 voturi.

Împotrivă?

Cu majoritatea voturilor a fost respins amendamentul doamnei Paula Ivănescu.

Dacă asupra art. 4 alin. 1 și 2, asupra cărora comisia nu a avut obiecțiuni...

Supun votului dumneavoastră, ca urmare a respingerii amendamentului, textele propuse în lege.

Cine este pentru art. 41 și 42? Vă rog să vă exprimați votul. Mulțumesc.

Împotrivă?

Cu 6 voturi împotrivă s-a admis textul art. 4, alin. 1 și 2.

La alin. 3 al art. 4 vă rog să urmăriți amendamentul 1 al comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 1 abținere s-a adoptat amendamentul 1 cu privire la art. 4, alin. 3.

La titlul Secțiunii a 3-a, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. 5, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 6 alin. 1, comisia nu a avut amendamente; dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 6 alin. 2, urmăriți, vă rog, amendamentul 2 de la pagina 1.

Dacă aveți obiecțiuni la amendament? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat amendamentul 2, pentru alin. 3 al art. 6.

La art. 7 dacă aveți amendamente? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art. 8 dacă aveți amendamente? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Poftiți. Articolul 8, da? Vă rog să-l prezentați și să-l susțineți.

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art. 8 alin. 2 se definesc, printre altele, veniturile care stau la baza calculării venitului net lunar care poate defini ca o persoană să primească ajutor social sau nu.

Printre altele, am să-l citez, pentru că sunt destule lucruri de explicat. El spune așa: "Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare: arenda, chiriile, alte fructe civile naturale sau industriale produse de acestea, precum și veniturile care se pot obține din valorificarea bunurilor respective, sub condiția păstrării unei locuințe minime și a bunurilor necesare nevoilor familiale".

Amendamentul pe care l-am propus eu se referă la definirea locuinței minime, pentru că, în condițiile în care ea nu este definită, este posibil ca la orice primărie din această țară să se aplice în mod diferit.

Drept urmare, amendamentul meu, spuneam, cerea să se asigure maximum 10 metri pătrați pentru un membru de familie. Ulterior - din păcate spun ulterior - pentru că la data discutării legii în comisie nu am deținut informațiile necesare, am descoperit că Legea locuinței, nr. 114/1996, definește locuința socială și suprafețele minime.

Prin urmare, domnule președinte, v-aș propune și propun și comisiei să fie de acord să reformulez acest amendament și să spun: " a unei locuințe minime, definită potrivit actelor normative în vigoare pentru locuințele sociale".

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Doamna președintă Smaranda Dobrescu, poftiți.

Doamna Smaranda Dobrescu:

O anumită acuratețe în lege nu strică. La acest lucru cred că s-a gândit și domnul coleg, domnul deputat Barbu.

Pe de altă parte, gândim că o familie se află într-o stare temporară de necesitate a unui venit minim garantat și acordării unui ajutor social. Dacă el, prin faptul că are 2, 3, 5 metri pătrați în plus pentru familia lui l-ar duce la imposibilitatea de a se califica pentru venitul minim garantat și l-am determina să-și vândă locuința, atunci probabil că tulburările sociale ar fi cu dublu aspect, ar avea mai multe componente: și locative, și de venit și așa mai departe.

Deci, noi considerăm că a spune câți metri pătrați reprezintă un barem pentru o persoană, este o condiție prea restrictivă care poate conduce la pierderea vocației de a se califica pentru unele familii care cu adevărat sunt sărace. Mai mult, baremul pe care ni-l propune, conform legii, domnul coleg, se referă la locuințele sociale. Or, gândim că o familie nevoiașă, în acest moment poate să locuiască și într-o altă locuință, diferită de cea socială, care are spații ceva mai mari. Noi nu putem să-l obligăm, în dorința de a se califica la ajutor să-și vândă locuința.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu aș fi de părere că intervenția domnului coleg deputat Barbu lămurește într-un fel această chestiune, pentru că terminologia folosită în textul propus de Guvern lasă posibilitatea de a interpreta fel și fel locuința minimă, ce poate varia de la un loc la altul, îi poate da posibilitatea la abuzuri. Oricum, trebuie să avem un punct de referință și eu cred că domnul Barbu, dacă s-a gândit la locuințele de serviciu, totuși ar fi un punct forte de referință: locuințele sociale.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați auzit argumentele domnului deputat Gheorghe Barbu, precum și explicațiile date de doamna președinte a Comisiei pentru muncă.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Gheorghe Barbu, care a fost respins de către comisie.

Cine este pentru? 4 voturi pentru, insuficient pentru a se adopta.

Supun, în consecință, art. 8 în totalitate votului dumneavoastră.

Cine este pentru art. 8? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împtrivă.

Cu două voturi împotrivă art. 8 a fost votat.

Stimați colegi,

Vă rog să constatați că timpul votat pentru dezbaterea acestei legi a fost epuizat și, în consecință, trecem la vot pentru articolele care au mai rămas fără dezbateri.

La titlul secțiunii dacă aveți obiecțiuni? A trecut timpul, nu vă supărați. A trecut timpul luând cuvântul și în dezbateri generale și unde a trebuit și unde nu a trebuit.

Deci, votăm doar amendamentele.

La art. 12 amendamentul 4 de la pagina 2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Unanimitate.

La celelalte articole votate în unanimitate, de la 13 până la 22. La 22 urmăriți, vă rog, amendamentul 4 de la pagina 2. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 23 avem amendamentul 6 de la pagina 3.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De la art. 24 nu au fost amendamente, se admite în unanimitate.

La art. 25 avem amendamentul 7 de la pagina 3.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 26 avem amendamentul 8 de la pagina 3.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La 27 nu au fost amendamente.

La 28 amendamentul 9, de la pagina 4.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La articolele 29 nu au fost amendamente.

La 30 amendamentul 10 de la pagina 4.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Fac precizarea că votându-se amendamentul, implicit s-a votat textul articolului respectiv, astfel cum a fost amendat.

Dacă amendamentul privește numai un alineat, la celelalte neexistând amendamente și obiecțiuni, se socotesc votate în unanimitate.

La art. 31 aveți amendamentul 11.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, de la art. 32 și până la 35 n-au existat amendamente, deci se votează în unanimitate.

În consecință, epuizându-se dezbaterea pe articole și pe amendamente, vom supune acest proiect de lege votului final de joi, amintindu-vă că este vorba de o lege cu caracter organic. Urmează pauză până la ora 14,00, după program.

După pauză

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să vă luați locurile în băncile dumneavoastră, pentru a continua lucrările.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 13 november 2019, 21:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro