Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 19 iunie 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 19-06-2001 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 19 iunie 2001

  1. Angajarea răspunderii Guvernului României asupra Proiectului de Lege privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie.
 
consultă fișa PL nr. 356/2001 L226/2000

Ședința a început la ora 9,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, asistat de domnii Radu Stroe, secretar al Camerei Deputaților, și Constantin Nicolescu, secretar al Senatului.

Din prezidiu a făcut parte domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, anunțându-vă că, din totalul de 485 de deputați și senatori, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 394 parlamentari, 91 colegi fiind absenți. Deci, avem cvorumul legal pentru desfășurarea lucrărilor.

Stimați colegi,

Birourile Permanente ale celor două Camere au adoptat proiectul ordinii de zi și programul de lucru în forma în care v-au fost distribuite.

Dacă la ordinea de zi aveți observații. Nu sunt observații.

Vă rog să votați. Cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, ordinea de zi a fost adoptată.

Dacă la programul de lucru sunt obiecții. Nu sunt obiecții.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, și programul de lucru a fost adoptat.

Permiteți-mi să trecem la primul punct al ordinii de zi.

În conformitate cu prevederile art.113 alin.1 din Constituția României, Guvernul României își poate asuma răspunderea pentru un proiect de lege.

Permiteți-mi să dau cuvântul domnului prim-ministru, Adrian Năstase, pentru a prezenta Proiectul de Lege privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie.

Domnule prim-ministru, aveți cuvântul.

Domnul Adrian Năstase:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Stimați invitați,

Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc Birourilor Permanente ale celor două Camere pentru convocarea acestei ședințe comune a Parlamentului care, prin ordinea de zi pe care dumneavoastră, doamnelor și domnilor senatori și deputați, ați aprobat-o, are o semnificație aparte în viața politică și parlamentară a țării.

Așa după cum vă este cunoscut, cu prilejul votului de încredere acordat de Parlament în ședința din 28 decembrie 2000, Guvernul s-a angajat ca, după primele 6 luni de la învestitură, să se prezinte în fața Legislativului, uzând de unul dintre mijloacele pe care Constituția i le pune la dispoziție. Respectându-ne acest angajament luat în fața Parlamentului și a țării, astăzi, Guvernul își asumă răspunderea.

Țin să declar în mod expres în plenul celor două Camere reunite în ședință comună că Guvernul, bazându-se pe prevederile art.113 alin.1 din Constituție, își angajează răspunderea asupra Proiectului de Lege privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie.

Recurgerea la această procedură legislativă este determinată de necesitatea realizării unor obiective majore din strategia națională de dezvoltare economică a României pe termen mediu din programul de guvernare aprobat de Parlament și din planul de acțiune pentru îndeplinirea acestui program. În acest scop, Guvernul, prin măsuri de politică economică și legislativă, vizează relansarea economică a țării, bazată pe creșterea ratei investițiilor, prin participarea sporită a capitalului autohton și străin, asigurată prin investiții directe în toate sectoarele economiei naționale.

Executivul consideră că problema capitală a României o reprezintă consolidarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, apropierea treptată de nivelul mediu al dezvoltării economice din Uniunea Europeană. În acest cadru, Guvernul acționează pentru realizarea unei economii de piață funcționale și pregătită pentru racordarea la procesul globalizării, pe fondul ridicării veniturilor reale ale populației.

Analiza lucidă a evoluției societății românești ne arată existența unei tendințe în virtutea căreia decalajele de productivitate și de nivel de trai față de țări avansate s-au amplificat cu costul unei uriașe risipe de resurse și de avuție națională.

Programul de guvernare pe perioada 2001 – 2004 prevede acțiuni concrete pentru reconstrucția economiei naționale pe baze moderne, astfel încât această risipă să fie stopată, iar decalajele de performanță economică să fie reduse înainte ca ele să devină irecuperabile.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

România se confruntă cu o stare precară a infrastructurii și a serviciilor publice, o industrie încă energofagă lipsită de flexibilitate și în bună măsură configurată nerațional în raport cu resursele interne, o structură nefavorabilă de proprietate, cu o slabă dotare tehnologică a agriculturii, cu asistență sanitară slabă, cu o rețea insuficientă a căilor de transport și comunicații, la care se asociază un consum disproporționat de resurse față de valoarea nou creată.

Prin abordarea frontală a cauzelor profunde care generează acest decalaje, Guvernul acționează, în baza mandatului aprobat de Parlament, pentru a scoate țara din situația actuală, astfel încât să o apropie de țările avansate ale Europei.

Având în vedere potențialul economic de care dispune țara, situația geo-strategică și oportunitățile actuale, Guvernul consideră că resursele proprii ale României și cele atrase, mai bine stimulate, ne pot angaja cu succes în această competiție. Devine necesară organizarea rațională a instituțiilor, stimularea componentelor pentru o creștere economică durabilă, eficientizarea organismului economic, creșterea investițiilor în economie, în educație, în dezvoltarea umană.

Nu putem face abstracție de faptul că economia mondială dă semnele intrării într-o fază de încetinire a creșterii și că se conturează un nou tip de economie și de societate. În aceste împrejurări, factorii dezvoltării, cunoașterea, informația, tehnologiile de vârf, potențialul uman și cultural, pe care România are șansa să-i valorifice cu prioritate în contextul globalizării, trebuie susținuți de un amplu program de investiții atractiv pentru deținătorii de capital și de tehnologie autohtoni și străini.

Pornind de la aceste cerințe și realități, am inițiat Legea privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie care, pe lângă motivațiile prezentate, răspunde cerințelor planului de acțiune înaintat Uniunii Europene.

Prin prevederile sale, proiectul de lege aduce România la un nivel concurențial compatibil cu cel din statele partenere în procesul de negociere al aderării la Uniunea Europeană, răspunzând numeroaselor semnale primite din partea investitorilor români și străini, pentru a face din România un partener viabil în structurile europene și nord-atlantice.

Legea privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie se referă la investiții a căror valoare depășește echivalentul unui milion de dolari, contribuie la dezvoltarea și la modernizarea infrastructurii economice și creează noi locuri de muncă.

Prin această lege se instituie un cadru juridic stabil, echilibrat, nediscriminatoriu pentru investitorii români și străini, nebirocratic și eficient, care asigură garantarea stabilității și coerenței cadrului legislativ privind investițiile directe, stimularea investitorilor români și atragerea investitorilor străini, aplicarea uniformă a legislației economice în favoarea mediului de afaceri, precum și garantarea investiției și inviolabilitatea acesteia, aplicarea efectivă a convențiilor internaționale în materie de investiții străine, la care România este parte, accelerarea îndeplinirii criteriilor economice de aderare a României la Uniunea Europeană și structurile euroatlantice.

În acest context, investițiile încadrate în prevederile legii pot fi efectuate în toate domeniile de activitate, excepție făcând sectoarele financiar, bancar, de asigurări și reasigurări, precum și cele reglementate de legi speciale. Totodată, investițiile vor trebui să respecte normele de protecție a mediului înconjurător, să nu aducă atingere intereselor de securitate și apărare națională, să nu dăuneze ordinii și sănătății publice și să fie finalizate în maximum 30 de luni.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Legea garantează faptul că investițiile efectuate potrivit prevederilor sale beneficiază de regimul juridic al acestei legi pe întreaga lor durată de existență, dând investitorilor certitudinea stabilității legislative în acest domeniu.

Investitorii străini beneficiază de dreptul transferului integral al profiturilor ce li se cuvin, al sumelor obținute din vânzarea acțiunilor sau părților sociale, precum și al celor rezultate în eventualitatea lichidării investițiilor. De asemenea, sunt asigurate drepturile prevăzute în acordurile bilaterale de promovare și garantare reciprocă a investițiilor semnate de România cu statele de origine ale acestora.

În cadrul legii, sunt prevăzute facilități stabilite după o analiză atentă a regimului investițiilor în țările Europei centrale și de est, astfel încât România, pe lângă crearea condițiilor de stabilitate și credibilitate internă și externă, să devină un concurent competitiv în atragerea investițiilor.

În principal, prin această lege se asigură: în primul rând, exceptarea de la taxele vamale a utilajelor tehnologice, a instalațiilor, echipamentelor, aparatelor de măsură, control, automatizare achiziționate din import, cu condiția să fie noi, pentru a susține modernizarea și ridicarea nivelului tehnologic al ramurilor economiei naționale; în al doilea rând, amânarea plății taxei pe valoarea adăugată pe perioada de realizare a investiției până la punerea în funcțiune a acesteia; în al treilea rând, deducerea din punct de vedere fiscal a unei cote de 20% din valoarea investiției, prin înscrierea acesteia la sumele deductibile prevăzute în declarația de impunere. Mai mult, în situația în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se poate recupera în următorii 5 ani din profitul impozabil.

În același timp, investițiile realizate potrivit prevederilor acestei legi beneficiază de utilizarea amortizării accelerate, în scopul înnoirii în termene cât mai scurte a mașinilor și utilajelor.

Coordonarea aplicării unitare a politicii Guvernului în domeniul stimulării și promovării investițiilor directe va fi asigurată de Ministerul Dezvoltării și Prognozei, în colaborare cu Departamentul pentru Relația cu Investitorii Străini. Aceste două instituții vor asigura, la cerere, asistență tehnică de specialitate investitorilor care se încadrează în prevederile prezentei legi.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Am prezentat în fața dumneavoastră principalele coordonate ale Legii referitoare la promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie, pentru care Guvernul a decis în unanimitate să-și angajeze răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului.

Asumându-ne răspunderea asupra acestui proiect de lege, suntem conștienți că ne expunem riscului formulării unei moțiuni de cenzură. Este dreptul dumneavoastră constituțional de a uza de acest instrument al democrației parlamentare. Guvernul consideră însă că problema relansării procesului investițional în România, pe care am adus-o în fața Parlamentului, este de o importanță deosebită pentru dezvoltarea țării noastre la acest început de mileniu. De aceea cred că toate forțele politice reprezentate în Parlament au datoria de a coopera pentru realizarea acestui deziderat major, spre binele întregii populații a României.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată și cred că dumneavoastră veți susține Guvernul în acest important demers legislativ.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru prezentarea făcută.

Stimați colegi,

Doar vă amintesc, conform prevederilor legale, că la asumarea răspunderii, proiectul de lege prezentat de către primul-ministru nu face obiectul dezbaterii în plenul celor două Camere.

Din acest moment, curge termenul de 3 zile pentru o eventuală depunere a unei moțiuni de cenzură. Nedepunerea acestei moțiuni de cenzură în termen de 3 zile înseamnă aprobarea legii de către Parlament.

Mulțumim domnului prim-ministru pentru prezența la lucrările comune ale celor două Camere.

Mai avem un singur punct, durează o jumătate de minut, stimați colegi.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 26 ianuarie 2022, 9:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro